Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

662,8,1,2,1

Установіть відповідність між подіями і датами, коли вони відбувалися

а) селянська реформа

б) цензурна реформи

в) судова реформа

г) міська реформа

д) військова реформа

 

1) 1874 р.

2) 1861 р.

3) 1864 р.

4) 1870 р.

5) 1865 р.

2 5 3 4 1

 

663,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно вказано законодавчі акти, що складали систему Судових статутів 1864 р.?

1) Звід законів цивільних

Установлення судових установ

3) Статут про промисловість

Статут про покарання, що накладаються мировими суддями

5) Статут про покарання кримінальні та виправні

Статут цивільного судочинства

Статут кримінального судочинства

 

664,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно вказано законодавчі акти, що складали систему Судових статутів 1864 р.?

Звід законів цивільних

2) Установлення судових установ

Статут про промисловість

4) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями

Статут про покарання кримінальні та виправні

6) Статут цивільного судочинства

7) Статут кримінального судочинства

 

665,8,1,2,1

Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та творами (програмними документами) ними написаними

а) „Книги буття українського народу”

б) „Руська правда”

в) „Проект Конституції Північного товариства декабристів”

г) „Хто такі українці і чого вони хочуть”

д) „Пропащий час. Українці під Московським царством”

 

1) М. Грушевський

2) М. Драгоманов

3) М. Костомаров

4) П. Пестель

5) М. Муравйов-Апостол

3 4 5 1 2

 

666,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названі категорії справ, на які не поширювався принцип гласності судочинства за Судовою реформою 1864 р.?

Про богохульство, образу святині і осуду віри

2) про злочини проти особи, вчинені з надмірною жорстокістю

Про злочини проти прав сімейних

Про розбещену поведінку, протиприродні пороки і звідництво

5) про службові злочини

 

667,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названі категорії справ, на які не поширювався принцип гласності судочинства за Судовою реформою 1864 р.?

1) про богохульство, образу святині і осуду віри

Про злочини проти особи, вчинені з надмірною жорстокістю

3) про злочини проти прав сімейних

4) про розбещену поведінку, протиприродні пороки і звідництво

5) про службові злочини

 

668,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названо покарання, що могли призначати мирові судді відповідно до Судових статутів 1864 р.?

1) ув’язнення в тюрмі на строк не більше 2 роки

Арешт на строк не більше 3 місяців

Догана і зауваження

4) грошове стягнення на суму не вища 500 крб.

5) конфіскація майна

6) позбавлення всіх прав стану

Грошове стягнення на суму не вище 300 крб.

 

669,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названо покарання, що могли призначати мирові судді відповідно судових статутів 1864 р.?

Ув’язнення в тюрмі на строк не більше 2 роки

2) арешт на строк не більше 3 місяців

3) догана і зауваження

Грошове стягнення на суму не вища 500 крб.

Конфіскація майна

Позбавлення всіх прав стану

7) грошове стягнення на суму не вище 300 крб.

 

670,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названі вимоги до кандидатів у присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

Вік від 25 до 70 р.

2) юридична освіта

Знання російської мови

4) стаж юридичної роботи 2 р.

5) вік від 30 до 70 р.

Російське підданство

 

671,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названі вимоги до кандидатів у присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) вік від 25 до 70 р.

Юридична освіта

3) знання російської мови

Стаж юридичної роботи 2 р.

Вік від 30 до 70 р.

6) російське підданство

 

672,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названо органи, що входили до системи земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

1) волоські земські збори

Повітові земські управи

Повітові земські збори

4) волосні земські управи

Губернські земські збори

Губернські земські управи

7) Всеросійські земські збори

 

673,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названо органи, що входили до системи земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

Волоські земські збори

2) повітові земські управи

3) повітові земські збори

Волосні земські управи

5) губернські земські збори

6) губернські земські управи

Всеросійські земські збори

 

674,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названо органи, що входили до системи міського самоврядування відповідно до міської реформи 1879 р.?

1) міські ради

Міський голова

3) міський комітет

Міська управа

5) міські сходи

6) міське правління

7) міські думи

 

675,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названо органи, що входили до системи міського самоврядування відповідно до міської реформи 1879 р.?

Міські ради

2) міський голова

Міський комітет

4) міська управа

Міські сходи

Міське правління

7) міські думи

 

676,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно названо зміни, які відбулися у кримінально-процесуальному праві відповідно до судової реформи 1864 р.?

1) введено систему формальних доказів

Проголошено принцип презумпції невинуватості

Розгляд справ в окружному суді з участю присяжних засідателів

4) закритість судових засідань по розгляду резонансних справ

Введено систему вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів

6) відсутність розмежування цивільного і кримінального судочинства

7) відсутність стадії судового слідства як частини судового розгляду

 

677,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно названо зміни, які відбулися у кримінально-процесуальному праві відповідно до судової реформи 1864 р.?

Введено систему формальних доказів

2) проголошено принцип презумпції невинуватості

3) розгляд справ в окружному суді з участю присяжних засідателів

Закритість судових засідань по розгляду резонансних справ

5) введено систему вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів

Відсутність розмежування цивільного і кримінального судочинства

Відсутність стадії судового слідства як частини судового розгляду

 

678,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно наведено положення „Руської Правди” П. Пестеля – програмного документу Південного товариства декабристів

Ліквідація кріпосництва

Встановлення республіканського ладу

Безплатне наділення селян землею за рахунок державного фонду

4) перетворення Росії на Федерацію 15 держав з власними парламентами

5) створення „Чорноморської держави” з центром у Києві та „Української держави” з центром у Харкові

6) створення в Росії конституційної монархії

 

679,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно наведено положення „Руської Правди” П. Пестеля – програмного документу Південного товариства декабристів

1) ліквідація кріпосництва

2) встановлення республіканського ладу

3) безплатне наділення селян землею за рахунок державного фонду

Перетворення Росії на Федерацію 15 держав з власними парламентами

5) створення „Чорноморської держави” з центром у Києві та „Української держави” з центром у Харкові

Створення в Росії конституційної монархії

 

680,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно наведено положення „Проекту Конституції М. Муравйова-Апостола” – програмного документу Північного товариства декабристів

1) ліквідація кріпосництва

2) встановлення республіканського ладу

3) безплатне наділення селян землею за рахунок державного фонду

Перетворення Росії на Федерацію 15 держав з власними парламентами

5) створення „Чорноморської держави” з центром у Києві та „Української держави” з центром у Харкові

Створення в Росії конституційної монархії

 

681,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами неправильно наведено положення „Проекту Конституції М. Муравйова-Апостола” – програмного документу Північного товариства декабристів

Ліквідація кріпосництва

Встановлення республіканського уряду

Безплатне наділення селян землею за рахунок державного фонду

4) перетворення Росії на Федерацію 15 держав з власними парламентами

5) створення „Чорноморської держави” з центром у Києві та „Української держави” з центром у Харкові

6) створення в Росії конституційної монархії

 

682,8,1,2,1

У відповідях під якими номерами правильно наведено положення судової контр реформи 1889 р.?

1) введено принцип виборності суддів

Ліквідація мирової юстиції у більшості губерній

3) введено принцип відокремлення судової влади від адміністративної

Відмова від принципу незалежності суддівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.019 с.)