Земський дільничий начальник, міський суддя, повітовий член окружного судуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Земський дільничий начальник, міський суддя, повітовий член окружного суду3) повітовий суд, окружний суд

4) сільський суддя, міський суддя, повітовий суд

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) принцип незалежності суддів

2) принцип змагальності

Принцип змінності суддів

4) принцип гласності

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) принцип незалежності суддів

Принцип призначуваності суддів мирової юстиції

3) принцип незмінності суддів

4) усність судочинства

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано одну із вимог до кандидата в присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) російське підданство

2) вік від 25 до 70 років

Юридична освіта

4) знання російської мови

 

У відповіді під яким номером правильно вказано одну із вимог до кандидата у присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) вік від 20 до 75 років

2) юридична освіта

3) стаж роботи 2 роки

Знання російської мови

 

У відповіді під яким номером правильно вказані органи, що формували списки присяжних засідателів за судовою реформою 1864 р.?

1) губернатор і повітові поліцейські управління

Земства і міські думи

3) міністерство юстиції і губернатори

4) губернатор і повітовий справник

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано, яке покарання згідно з судовими статутами 1864 р. могли накладати мирові судді

1) арешт не більше 3 місяців

Ув’язнення в тюрмі не більше 2 років

3) грошове стягнення не вище 300 крб.

4) догана і зауваження

 

У відповіді під яким номером правильно вказано покарання, яке згідно із Судовими Статутами 1864 р. могли накладати мирові судді

Тюремне ув’язнення на строк не більше одного року

2) грошове стягнення не вище 500 крб.

3) арешт не більше 6 місяців

4) конфіскація майна

 

У відповіді під яким номером неправильно вказане покарання, яке згідно із Судовими статутами 1864 р. могли накладати мирові судді?

1) ув’язнення в тюрмі не більше одного року

2) арешт не більше трьох місяців

3) догана і зауваження

Грошове стягнення не вище 500 крб.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, які справи розглядалися окружним судом з участю присяжних засідателів?

1) про злочини, що тягли покарання з позбавленням усіх прав стану (або усіх особливих прав)

2) про вадкі злочини

3) про злочини, що тягли покарання у вигляді позбавлення волі

4) про середньої важкості та важкі злочини

 

Законодавство якої із вказаних країн послужило прикладом для судової реформи 1864 р.?

1) Англії

Франції

3) Італії

4) Австро-Угорщини

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано категорію справ, на розгляд якої не поширювався принцип гласності за судовою реформою 1864 р.?

1) про богохульство, образу святині й огуду віри

Про державні злочини

3) про злочини проти прав сімейних

4) про розбещену поведінку, протиприродні пороки і звідництво

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, яким законодавчим актом було скасовано кріпосне право в Російській імперії?

1) Закон про скасування кріпосного права

Маніфест про скасування кріпосного права

3) Декларація про скасування кріпосного права

4) Указ про скасування кріпосного права

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, які органи селянського самоврядування створювались відповідно до селянської реформи 1861 р.?

1) волосні сходи, повітові сходи

2) сільські сходи, волосні сходи, повітові сходи

Сільські сходи, волосні сходи

4) сільські сходи, повітові сходи

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи селянського самоврядування відповідно до селянської реформи 1861 р.?

1) сільський сход

2) сільський староста

3) волосний старшина

Повітовий сход

 

У відповіді під яким номером правильно вказані губернії, на які поширювалася земська реформа 1864 р.?

Харківська, Полтавська, Чернігівська, Херсонська, Катеринославська, Таврійська

2) Київська, Харківська, Волинська, Полтавська, Херсонська

3) Волинська, Київська, Подільська

4) Харківська, Полтавська, Чернігівська, Київська

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.

1) повітові земські збори

2) губернські земські збори

3) повітові земські управи

Всеросійські земські збори

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи земської реформи 1864 р.?

Волосні земські збори

2) повітові земські збори

3) губернські земські збори

4) повітові земські управи

 

В якому році на Правобережну Україну було поширено дію земської реформи 1864 р.?

1) 1864 р.

2) 1900 р.

Р.

4) 1905 р.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, якою була система виборів до земських органів за реформою 1864 р.?

1) мажоритарна

2) пропорційна

3) змішана

Куріальна

 

У відповіді під яким номером правильно вказано на скільки років обирали земські органи самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

1) на 5 років

2) на 4 роки

На 3 роки

4) на 2 роки

 

У відповіді під яким номером правильно вказано на скільки років обирали міські органи самоврядування відповідно до міської реформи1879 р.

1) на 5 років

На 4 роки

3) на 3 роки

4) на 2 роки

 

У відповіді під яким номером правильно названі органи міського самоврядування згідно з міською реформою 1870 р.?

Міські думи, міські управи, міський голова

2) міські ради, міські управи, міський голова

3) міські сходи, міські управи, міський голова

4) міські думи, міські комітети, міський голова

 

У відповіді під яким номером неправильно назване положення, що вводилося на підставі міської контрреформи 1892 р.?

1) звуження кола осіб, наділених виборчими правами

2) посилення адміністративного контролю над органами міського самоврядування

Розширення компетенції органів міського самоврядування

4) обов’язкове адміністративне затвердження міського голови і членів управи

 

У відповіді під яким номером правильно названо реформу, яка у 60–70-х рр. ХІХ ст. була проведена в Російській імперії?

1) міська реформа

2) фінансова реформа

3) цензурна реформа

Адміністративно-територіальна реформа

 

знято

 

 

У відповіді під яким номером правильно названо договори, за якими Закарпаття ввійшло до складу Чехословаччини?

1) Ризький та Сен-Жерменський мирні договори

2) Сен-Жерменський та Севрський мирні договори

Сен-Жерменський та Тріанонський мирні договори

4) Севрський та Тріанонський мирні договори

 

У якому місті було підписано угоду, за якою емігранти із Закарпаття погодилися на включення своєї Батьківщини до складу Чеської держави?

М. Скрентон

2) м. Вашингтон

3) м. Ужгород

4) м. Прага

 

Якою була офіційна назва Закарпаття у складі Чехословаччини до 1928 р.?

1) Закарпатська Русь

Підкарпатська Русь

3) Підкарпатський край

4) Карпатська Русь

 

Якою була офіційна назва Закарпаття у складі Чехословаччини за реформою 1928 р.?

1) Закарпатська Русь

2) Підкарпатська Русь

Підкарпатський край

4) Карпатська Русь

 

У відповіді під яким номером правильно вказаний документ, який став першим нормативним актом Чехословаччини, що регулював державно-правове становище Закарпаття?

1) Закон “Про організацію політичного управління”

2) Конституція Чехословацької республіки

Генеральний статут про організацію та адміністрацію Підкарпатської Русі

4) Положення про організацію політичного управління в Підкарпатській Русі

 

У відповіді під яким номером правильно вказано посадову особу, якій належала уся влада в Закарпатті, відповідно до Генерального статуту 1919 р.?

1) Диктатор

2) Крайовий Президент

3) Губернатор

Адміністратор

 

У відповіді під яким номером неправильно названо орган, який входив до системи органів виконавчої влади Закарпаття згідно із розпорядженням “Про зміну Генерального статуту Підкарпатської Русі” 1920 р.?

1) Губернатор

2) Віце-губернатор

Тимчасова автономна директорія

4) Губерніальна рада

 

Гцбернатор Підкарпатської Русі відповідно до Закону 1920 р.:

1) обирався населенням краю

2) призначався урядом Чехословаччини

3) обирався парламентом Чехословаччини

Призначався президентом Чехословаччини

 

У відповіді під яким номером правильно вказано посадову особу, які належала вся влада в Закарпатті відповідно до адміністративної реформи 1928 р.?

1) Губернатор

2) Адміністратор

Крайовий президент

4) Диктатор

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган, що не входив до системи органів виконавчої влади Закарпаття відповідно до адміністративної реформи 1928 р.?

1) крайовий президент

2) крайове представництво

3) окружне представництво

Крайовий сейм

 

Яка подія змусила уряд Чехословаччини оголосити про її перетворення у федерацію трьох народів: чехів, словаків, українців?

Мюнхенська угода 1938 р.

2) Початок другої Світової війни 1939 р.

3) Початок німецько-радянської війни 1941 р.

4) Ультиматум Русинсько-Української народної ради 1936 р.

 

Хто очолив уряд Підкарпатської Русі після його створення 11.10.1938 р.?

1) А. Волошин

А. Бродій

3) Ю. Ревай

4) Е. Бачинський

 

Хто очолив уряд Підкарпатської Русі після урядової кризи наприкінці жовтня 1938 р.?

А. Волошин

2) А. Бродій

3) С. Росоха

4) І. Рогач

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, яка доля спіткала президента Карпато-Української держави Августина Волошина?

1) загинув в Другій світовій війні

2) помер в еміграції

3) розстріляний фашистськими окупантамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.01 с.)