Тема 5. Забезпечення судів (8 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Забезпечення судів (8 год.)Лекційне заняття 11 (2 год.)

Поняття і завдання забезпечення судів.

Державна судова адміністрація як орган, відповідальний за організаційне забезпечення судів. Система органів державної судової адміністрації. Повноваження державної судової адміністрації. Контроль за державною судовою адміністрацією з боку органів суддівського самоврядування.

Фінансове забезпечення судів.

Особливості забезпечення Конституційного Суду України, Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів.

Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть правові акти, які визначають повноваження державної судової адміністрації.

2. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

3. Ознайомтеся з офіційним веб-порталом судової влади www.court.gov.ua, знайдіть на порталі сайт державної судової адміністрації та ознайомтеся з ним.

 

Змістовий модуль 2

Особлива частина

Тема 6. Місцеві суди (12 год.)

Лекційні заняття 12-13 (4 год.)

Місцевий суд - основна ланка судової системи. Види і мережа місцевих судів. Повноваження місцевого суду. Склад місцевого суду. Голова місцевого суду, його повноваження.

Колегіальний та одноособовий розгляд судових справ у місцевому суді. Порядок відводу (самовідводу) суддів.

Апарат місцевого суду: структура і повноваження. Організація роботи в місцевому суді.

 

Семінарське заняття 5 (2 год.)

1. Місцеві суди у системі судів загальної юрисдикції. Види місцевих судів.

2. Склад і повноваження місцевого суду.

3. Голова місцевого суду, його повноваження.

4. Апарат місцевого суду.

5. Організація роботи в місцевому суді.

 

Приклади індивідуальних завдань

1. Зобразіть схематично види місцевих судів та наведіть перелік судових повноважень кожного виду місцевих судів. (оцінка – до 5 балів)

2. Якби Ви були головою місцевого суду, яку структуру апарату суду Ви б запропонували? Які структурні підрозділи (управління, відділи) там були б? Опишіть їхні функції. (оцінка – до 8 балів)

3. Чи достатньо у голів судів повноважень щодо організації роботи у місцевих судах? Можливо, їх краще розширити чи, навпаки, звузити? Ваші пропозиції. (оцінка – до 8 балів)

4. Що Ви знаєте про досвід модельних судів? Чи потрібні такі «експериментальні» суди в Україні? (оцінка – до 8 балів)

 

Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які визначають статус місцевих судів.

2. Вивчіть положення процесуальних кодексів, які визначають підсудність справ місцевим судам.

3. Ознайомтеся з Указами Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів», «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів», «Питання мережі господарських судів України».

4. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

 

Тема 7. Апеляційні суди (10 год.)

Лекційні заняття 14-15 (4 год.)

Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів. Повноваження апеляційних судів. Склад апеляційного суду.

Голова апеляційного суду, його повноваження. Заступники голови апеляційного суду, їх повноваження. Судові палати в апеляційних судах, їх повноваження.

Склад суду при розгляді справ в апеляційному суді.

Апарат апеляційного суду: структура і повноваження. Організація роботи в апеляційному суді.

Семінарське заняття 6 (2 год.)

1. Апеляційні суди в системі судів загальної юрисдикції. Види апеляційних судів.

2. Склад і повноваження апеляційного суду.

3. Голова та заступники голови апеляційного суду, їх повноваження.

4. Судові палати в апеляційному суді.

5. Апарат апеляційного суду.

6. Організація роботи в апеляційному суді.

Приклади індивідуальних завдань

1. Зобразіть схематично види апеляційних судів та наведіть перелік судових повноважень кожного виду апеляційних судів. (оцінка – до 5 балів)

2. Якби Ви були головою апеляційного суду, яку структуру апарату суду Ви б запропонували? Які структурні підрозділи (управління, відділи) там були б? Опишіть їхні функції. (оцінка – до 8 балів)

3. Чи потрібні в апеляційних судах судові палати? Як Ви ставитеся до ідеї про створення окремих цивільних і кримінальних апеляційних судів? Відповідь обґрунтуйте. (оцінка – до 8 балів)

 

Завдання для самопідготовки (4 год.)

1. Вивчіть положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які визначають статус апеляційних судів.

2. Вивчіть положення процесуальних кодексів, які визначають підсудність справ апеляційним судам.

3. Ознайомтеся з Указами Президента України «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів», «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів», «Питання мережі господарських судів України».

4. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

5. Ознайомтеся з сайтом Апеляційного суду м. Києва www.apcourtkiev.gov.ua.

Тема 8. Вищі спеціалізовані суди (10 год.)

 

Лекційні заняття 16-17 (4 год.)

Вищі спеціалізовані суди – вищі судові органи в системі спеціалізованих судів. Повноваження вищих спеціалізованих судів. Склад вищих спеціалізованих судів.

Голова вищого спеціалізованого суду, його повноваження. Заступники голови вищого спеціалізованого суду, повноваження. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад і повноваження.

Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження. Організація роботи у вищому спеціалізованому суді.

 

Семінарське заняття 7 (2 год.)

1. Вищі спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції.

2. Склад і повноваження вищого спеціалізованого суду.

3. Голова та заступники голови вищого спеціалізованого суду, їх повноваження.

4. Судові палати у вищому спеціалізованому суді, їх повноваження.

5. Пленум вищого спеціалізованого суду, його склад і повноваження.

6. Апарат вищого спеціалізованого суду.

7. Організація роботи у вищому спеціалізованому суді.

 

Приклади індивідуальних завдань

1. Наведіть перелік судових повноважень кожного вищого спеціалізованого суду; у якій інстанції вони розглядають судові справи? (оцінка – до 5 балів)

2. Якби Ви були головою вищого спеціалізованого суду, яку структуру апарату суду Ви б запропонували? Які структурні підрозділи (управління, відділи) там були б? Опишіть їхні функції. (оцінка – до 8 балів)

3. Як Ви ставитися до пропозиції утворити окремі Вищий цивільний суд і Вищий кримінальний суд? Відповідь обґрунтуйте (оцінка – до 8 балів)

 

Завдання для самопідготовки (4 год.)

1. Вивчіть положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які визначають статус вищих спеціалізованих судів.

2. Вивчіть положення процесуальних кодексів, які визначають підсудність справ вищим спеціалізованим судам.

3. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

4. Ознайомтеся з сайтом Вищого господарського суду України www.arbitr.gov.ua, а також із сайтом Вищого адміністративного суду України www.vasu.gov.ua.

 

Тема 9. Верховний Суд України (10 год.)

Лекційні заняття 18-19 (4 год.)

Верховний Суд України - найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Повноваження Верховного Суду України. Склад Верховного Суду України.

Голова Верховного Суду України, його повноваження. Заступник Голови Верховного Суду України, його повноваження. Пленум Верховного Суду України: склад і повноваження. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України.

Апарат Верховного Суду України: структура і повноваження. Організація роботи у Верховному Суді України. Науково-консультативна рада при Верховному Суді України.

 

Семінарське заняття 8 (2 год.)

1. Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.

2. Склад і повноваження Верховного Суду України.

3. Пленум Верховного Суду, його склад, повноваження, порядок роботи.

4. Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України, порядок їх обрання, повноваження.

5. Апарат Верховного Суду України.

6. Організація роботи у Верховному Суді України.

Підсумкове контрольне тестування (15 хв.)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)