Виробничо-навчально-наукові центри 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Виробничо-навчально-наукові центри 

1. ВАТ “Терезине” смт. Терезине Білоцерківського району Київської області.

2. ТОВ “Еліта” смт. Терезине Білоцерківського району Київської області.

3. ТОВ АФ “Глушки” с. Глушки Білоцерківського району Київської області.

4. СВК ім. “Щорса” с. Яблунівка Білоцерківського району Київської області.

5. ТОВ “Агросолюшнс” с. Дулицьке Сквирського району Київської області.

6. СТОВ “Агросвіт” с. Карапиші Миронівського району Київської області.

7. ТОВ “Агромарс” с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області..

 

Бази практик

 

І. Високотехнологічні підприємства:

1. ВАТ „Терезино” Білоцерківського району Київської області.

2. СВК ім. „Щорса” Білоцерківського району Київської області.

3. СВК „Матюші” Білоцерківського району Київської області.

4. ЗАТ „Аграрник” Білоцерківського району Київської області.

5. ТОВ „Поліс” Білоцерківського району Київської області.

6. Молокозавод „Віта” Білоцерківського району Київської області.

7. ПП „Маршалок” Білоцерківського району Київської області.

8. ТОВ „Бекон” Миронівського району Київської області.

9. Рибницьке підприємство „Сквирасільриба” Сквирського району Київської області.

10. ЗАТ „Агросвіт” Миронівського району Київської області.

11. ДГ „Шевченківське” Тетіївського району Київської області.

12. СВК Агрофірма „Перемога” Кагарлицького району Київської області.

13. ПП Агрофірма „Світанок” Васильківський район Київської області.

14. Приватна Агрофірма „Єрчики” Попільнянський район Житомирської області.

15. Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство „Радівське” Калинівський район Вінницької області.

16. ТОВ „Україна” Підволочиський район Хмельницької області.

17. ВАТ Уманське племпідприємство Уманський район Черкаської області.

18. ВАТ “Уманське племпідприємство” м. Умань Черкаської області.

19. Ват “Комінтерн” Чорнобаївського району Черкаської області.

20. АТЗТ “Агро-Союз” Дніпропетровської області.

21. ТОВ “Агрофірма Брусилів” Брусилівського району Житомирської області.

22. Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць.

23. АКПП “Золота нива” с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області.

24. ТОВ НВА “Козацький шлях” Оратівського району Вінницької області.

25. ТОВ “Іванівське” с. Іванівка Білоцерківського району Київської області.

26. ПОСП “Озернянське” с. Озірне Білоцерківського району Київської області.

27. Підсобне господарство ПВБЕУПЦ с. Поправка Білоцерківського району Київської області.

28. ТОВ “Прогрес” м. Узин Білоцерківського району Київської області.

29. ТОВ “Черкас” с. Черкас Білоцерківського району Київської області.

30. ПП “Ветсервіс“ м. Богуслав Київської області.

31. ЗАТ “Комплекс-Агромарс” с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області.

32. ВАТ “Кагарлицький бурякорадгосп” м. Кагарлик Київської області

33. Агрокомбінат “Пуща-Водиця” с.-г. комплекс “Совки” Києво-Святошинського району Київської області.

34. ДГ “Еліта” с. Центральне Миронівського району Київської області.

35. СТОВ “Пустовіти” с. Пустовіти Миронівського району Київської області.

36. ВАТ “Птахокомбінат” м. Кіровоград

 

ІІ. Лабораторії:

1. Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.

2. Київська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини.

3. Київська міська державна лабораторія ветеринарної медицини.

4. Білоцерківська районна лабораторія ветеринарної медицини.

 

ІІІ. Управління та підприємства ветеринарної медицини:

1. Районна державна лікарня вет. медицини м. Вінниця.

2. Районна державна лікарня вет. медицини м. Гайсин Вінницька область.

3. Районна державна лікарня вет. медицини м. Калинівка Вінницька область.

4. Управління вет. медицини в Хмільницькому районі Вінницької області.

5. Київська обласна державна лікарня вет. медицини м. Біла Церква Коївської області.

6. Районна державна лікарня вет. медицини м. Біла Церква Київської області.

7. Районна державна лабораторія вет. медицини м. Біла Церква Київської області.

8. Управління вет. медицини в Обухівському районі Київської області.

9. Районна державна лікарня вет. медицини м. Рокитно Київської області.

10. Районна державна лікарня вет. медицини м. Тараща Київської області.

11. Районна державна лікарня вет. медицини м. Гайворон Кіровоградської області.

12. Управління вет. медицини в Голованівському районі Кіровоградської області.

13. Районна державна лікарня вет. медицини смт. Устиміка Кіровоградської області.

14. Управління вет. медицини в Кривозерському районі Миколаївської області.

15. Управління вет. медицини в Новоодеському районі Миколаївської області.

16. Районна державна лікарня вет. медицини м. Красноокнянськ Одеської області.

17. Районна державна лікарня вет. медицини м. Жашків Черкаської області.

18. Управління вет. медицини в Золотоніському районі Черкаської області.

19. Міська державна лікарня вет. медицини м. Вінниця.

20. Міська державна лікарня вет. медицини м. Біла Церква Київської області.

21. ПП “Ветфармація” БНАУ.

22. Міська державна лікарня вет. медицини м. Хмельницький.

23. Новочорторийська дільнична лікарня вет. медицини Любарського району Житомирської області.

24. ТОВ “Прогрес” м. Узин Білоцерківського району Київської області.

25. ТОВ “Черкас” с. Черкас Білоцерківського району Київської області.

26. ПП “Ветсервіс“ м. Богуслав Київської області.

 

Додатки

Додаток 1

Зразок договору

Д о г о в і р

про проведення спільної навчально-виробничої діяльності

 

________________ „____” __________ 200_ р.

(місто, селище)

 

 

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації)

надалі – навчальний заклад, в особі керівника ___________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

з одного боку і _____________________________________________________

(назва приватних (приватно-орендних підприємств, селянських (фермерських)

__________________________________________________________________

господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів

__________________________________________________________________

господарювання на засадах приватної власності)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

діючого на підставі _________________________________________________

__________________________________________________________________

(статуту підприємства, розпорядження, доручення)

з другого боку уклали між собою цей договір про таке:

 

1. База виробничої практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів навчального закладу на виробничу практику з календарним планом:

Шифр і назва напряму (спеціальності) Курс, група Кількість студентів Термін проведення практики
початок кінець
         
         
         

1.2. Забезпечити кваліфіковане керівництво практикою та закріпити це відповідними документами.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання студентів на роботах, що не відповідають програмі практики та спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: вступний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися документацією, необхідною для виконання програми практик, виробничими приміщеннями, бібліотекою тощо.

1.6. Забезпечити обліки обсягу робіт студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити якість проходження практики.

1.8. Додаткові умови ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики подати для погодження програму виробничої практики і не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначати керівника практики кваліфікованих науково-педагогічних працівників.

2.3. Забезпечити додержання студентам-практикантам трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку на базі виробничої практики.

2.4. Надавати базі виробничої практики консультаційну і посередницьку допомогу у вирішені питань з отримання кредитів, сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу тощо.

2.5. Проводити підготовку і перепідготовку працівників господарства за взаємоузгодженням графіком.

2.6. Сприяти базі виробничої практики у реалізації виробничої сільськогосподарської продукції.

2.7. Надавати господарству допомогу у розробці бізнес-планів, статутної та іншої документації.

 

3. Відповідальність сторін за виконання цього договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з діючими законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

3.3. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє протягом ________________________________________________________

(термін встановлюється договірними сторонами)

3.4. Цей договір складено у двох примірниках – по одному примірнику навчальному закладу та базі виробничої практики.

 

3.5. Юридичні адреси та реквізити сторін:

 

навчального закладу ______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

бази виробничої практики__________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Навчальний заклад: База виробничої практики:

______________________ ___________________________

підпис підпис

печатка печатка

______________________ ___________________________

 

”____”___________200__р. ”____”______________200__р.

 


Додаток 2

Зразок оформлення щоденника

Порядковий номер Число і місяць поступлення тварини Господарство, прізвище та ініціали власника тварини, адреса Вид, стать, вік, кличка, маса тварини Дата захворювання Діагноз хвороби Клінічні ознаки та результати додаткових досліджень Лікувальна допомога та рекомендації Закінчення хвороби, дата
первин- ного обліку повтор- ного обліку первин- ний вторин- ний
                     
                     

 

 


Додаток 3Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.031 с.)