Суспільство як система. Функції суспільства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суспільство як система. Функції суспільства.Сьогодні все більше стверджується системний підхід до аналізу суспільства.

 

 
 

 

 


Застосування системного підходу до аналізу суспільства може допомогти виявити його структуру та функції.

Суспільство – це цілісна система, якій притаманна інтегративна якість, яка не є властивою її окремим компонентам.

 

 
 

 


Що лежить в основі цього розвитку?

 

У суспільній науці тривалий час йшов пошук „клітинки” (такого „найпростішого утворення”), з аналізу якого було б правомірно починати дослідження суспільства як цілісної системи.

 

           
   
 
 
 
   

 

 


Марксизм і школа Питирима Сорокіна в якості такої „клітинки” запропонували суспільні відносини.

Поняття „суспільні відносини” має два змістовні виміри у літературі:

1) це будь-які відносини між людьми у суспільстві;

2) відносини між великими соціальними групами, що мають безпосередньо суспільний характер.

 

 

 


„У суспільному виробництві свого життя люди вступають у певні, необхідні, від їх волі не залежні відносини – виробничі відносини, які відповідають певному ступеню розвитку їх матеріальних продуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин складає економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому височіє юридична та політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості. Спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі. Не свідомість людей визначає їх буття, а, навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість. На певному ступені свого розвитку матеріальні продуктивні сили суспільства приходять у суперечність з існуючими виробничими відносинами, або – що є тільки юридичним виразом останніх – з відносинами власності, у середині яких вони досі розвивалися. З форм розвитку продуктивних сил ці відносини перетворюються у їх окови. Із зміною економічної основи більш-менш швидко відбувається переворот у всій велетенській надбудові”.

(Маркс К.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Виробництво засобів існування – вихідний пункт людської історії.

       
 
 
   

 


Функції суспільства:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Суспільна свідомість. Суспільна психологія та ідеологія.

 

 


Але наявність таких не означає, що з самого початку історичного виникнення суспільна свідомість приймає такі форми. Навпаки – первісне суспільство не знало цих форм і свідомість цього ладу існує у синкретичній єдності з його матеріальним буттям. Практична діяльність людини тут не розірвана по основі, безпосередньо універсальна. Безперечно, ця універсальність обмежена рівнем розвитку продуктивних сил, залежністю людини від природи.

Перетворення суспільної свідомості на форми історично починається з суспільного розподілу праці, який співпадає з виникненням приватної власності на засоби виробництва, держави і, перш за все, з відокремленим існуванням фізичної та духовної, розумової праці. Саме суспільний розподіл праці і є тією основою, на підставі якої виникають, з одного боку, суспільна самосвідомість, адже тут вперше людина спрямовує пізнання на саму себе, а з другого – форми свідомості як ідеальні, опосередковуючі (Г.В.Плеханов) форми суспільної практики.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Форми суспільної свідомості не тільки відображають форми суспільної практики, а й створюють їх, принаймні, приймають активну участь в їх усвідомленому створенні.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

       
 
 
   

 

 


Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю:

  1. Чим зумовлюється логіка розвитку соціальної філософії?
  2. Розкрийте сутність системного підходу до аналізу суспільства.
  3. Що означає поняття „суспільне виробництво”?
  4. У чому суттєва відмінність „економічного способу виробництва” від „технологічного способу виробництва”?
  5. Що таке форма суспільної свідомості?
  6. Які ви знаєте форми суспільної свідомості?

Тема 8. Філософія економіки

 

План лекції

1. Технологічні, фінансові, наукові та соціокультурні засади економіки.

2. Філософські аспекти економічних теорій.

 

Рекомендована література

Основна: 10, с. 343 – 370.

Додаткова: 20; 39; 56

Міні-лексикон:

філософія економіки, економічний матеріалізм, соціальна економіка, ринок, матеріальне виробництво, технологія, філософія грошей, суб’єкт виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини, економічний базис, ідеологічна надбудова.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.013 с.)