Управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури УкраїниУправління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України

Кафедра нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України

 

К О Н С П Е К Т Л Е К Ц І Ї

 

 

на тему: „Прокурорський нагляд за додержанням законів у слідчих ізоляторах центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань”

Київ – 2010

П Л А Н

Організаційне і правове забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах.

3. Підготовка до перевірок та їх проведення.

Мають місце факти порушення судами вимог Кримінально-процесуального законодавства (не надходять протягом 3-х діб копії вироків суду, не розглядаються упродовж 2-х місяців апеляційні скарги, несвоєчасно надходять розпорядження про приведення вироку, що набрав законної сили, до виконання, тривалий час справи не призначається до розгляду).

Статтею 4 Закону України “Про попереднє ув’язнення” та ст. 155 КПК України встановлено, що установами для попереднього ув’язнення є слідчі ізолятори Державного департаменту України з питань виконання покарань. З метою поліпшення умов тримання та розміщення осіб, узятих під варту, наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30.12.2003 року № 280 утворено дільниці слідчих ізоляторів на територіях виправних колоній.

Відповідно до ст. 155 КПК України осіб, яким обрано запобіжний захід - взяття під варту, крім слідчого ізолятора, в окремих випадках можна тримати в місцях тримання затриманих, якими є ізолятори тимчасового тримання органів внутрішніх справ та СБУ. В ізоляторах тимчасового тримання особи, взяті під варту, можуть перебувати не більше трьох діб, але якщо доставка ув’язнених до слідчого ізолятора у цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть перебувати у місцях тримання затриманих до десяти діб (частина 4 статті 155 КПК).

Крім цього місцями попереднього ув’язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, а також дисциплінарний ізолятор або карцер установи виконання покарань, якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань.

Підставою для тримання особи у слідчому ізоляторі є вмотивована постанова суду про обрання міри запобіжного заходу - взяття під варту, постанова про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою, або вирок, винесені відповідно до кримінального і кримінально-процесуального законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі і на строк не більше трьох років.

Крім того, слід враховувати, що за результатами перевірок, проведених органами прокуратури України у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань, виявлено невідповідність вимогам закону окремих положень нормативно-правових актів, які регламентують питання прийому та тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у СІЗО.

Зокрема, чинним законодавством не передбачено підстав для відмови у прийомі до слідчих ізоляторів осіб, взятих судом під варту, проте у п. 2.3.6 Правил тримання осіб, взятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань, затверджених наказом Голови Держдепартаменту від 20.09.2000 № 192, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за № 751/4972, зазначено, що до слідчих ізоляторів не дозволяється приймати осіб, які страждають на тяжкі соматичні або інфекційні захворювання, хворих на алкогольний психоз (без визначення переліку захворювань та їх симптомів). За таких умов медичні працівники СІЗО на свій розсуд можуть визначати ознаки таких захворювань і безпідставно відмовляти у прийнятті ув’язнених із місць тримання затриманих.

З цих же підстав 07.06.2004 Міністерством юстиції України скасовано Державну реєстрацію Порядку медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань Державного департаменту України з питань виконання покарань, затвердженого наказом від 18.01.2000 № 3/6, через невідповідність підпункту 6.1.4 пункту 6.1 даного порядку вимогам ст. 4 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, ст. 155 Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”. За змістом вказаний підпункт дублює положення п. 2.3.6 Правил тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Зазначені порушення закону створювали передумови для порушення в установах попереднього ув’язнення прав в’язнів щодо їх матеріально-побутового забезпечення та медичного обслуговування, а також переповнення ізоляторів тимчасового тримання. Зокрема лише за 3 місяці поточного року до Київського слідчого ізолятора не прийнято 14 осіб із захворюваннями, що фактично не мали загрози для їх здоров’я та оточуючих.

У зв’язку з чим на підставі ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», ст. 22 Закону України “Про попереднє ув’язнення” Генеральною прокуратурою України внесено протест Голові Державного департаменту України з питань виконання покарань про скасування п. 2.3.6 Правил, який задоволено. Головою Державного департаменту України з питань виконання покарань 12.08.2008 внесено зміни до Правил та скасовано дію опротестованого нормативного акту. Вказаний наказ на даний час є чинним, пройшов 09.09.2008 Державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України ( за № 817/15508).

Законність наказів, розпоряджень та постанов начальника слідчого ізолятора.

При виявленні наказів та розпоряджень з питань режиму і умов тримання ув’язнених, що суперечать вимогам закону, прокурор повинен опротестувати їх у встановленому порядку, передбаченому ст. 21 Закону України „Про прокуратуру”. Він також зобов’язаний скасувати постанову про незаконне поміщення ув’язненого у карцер, негайно поновити порушені законні права, поставити питання про притягнення винних працівників слідчого ізолятора до відповідальності. Про скасування незаконної постанови прокурором виноситься вмотивована постанова, у якій зазначаються підстави для її скасування. Виходячи із обставин, прокурор також виносить постанову про порушення дисциплінарного провадження відносно особи (осіб) які допустили порушення.

Законність розгляду та вирішення адміністрацією СІЗО заяв і скарг взятих під варту та засуджених осіб. Організація їх особистого прийому. Своєчасність направлення відповідним адресатам звернень та оголошення відповідей на них.

При перевірці стану додержання встановленого порядку листування осіб, взятих під варту, та розгляду їх звернень, прокурор повинен ознайомитись з книгами реєстрації письмових скарг і обліку особистого прийому адміністрацією ув’язнених та інших громадян.

Відповідно до ст.13 Закону України ”Про попереднє ув’язнення” (в редакції ЗУ від 21.01.2010) особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без обмежень. Скарги, заяви клопотання і листи (кореспонденція) осіб, взятих під варту, переглядає адміністрація місця попереднього ув'язнення, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Крім цього, кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до ст. 44 КПК України, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.

Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від зазначених органів, осіб та від такого захисника перегляду не підлягає.

У канцелярії ізолятора перевіряється законність розгляду і вирішення звернень, дотримання встановлених законом скорочених строків їх розгляду або направлення за належністю, звернувши особливу увагу на скарги щодо порушень закону при застосуванні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, поміщення в карцер; відправлення у 3-х денний термін скарг, пов’язаних з провадженням у справах.

Нерідко у журналах обліку звернень зазначається зміст таких листів, що можливо розцінювати порушенням встановленого порядку, такі факти потребують реагування прокурора.

Порушення законних прав на звернення можна також виявити шляхом опитування взятих під варту осіб при обході камер. Своєчасність оголошення відповідей, крім журналів реєстрації, перевіряється також за особовими справами заявників, оскільки ці відповіді оголошуються під розписку і долучаються до особових справ. Порушення вимог ст. 13 Закону України „Про попереднє ув’язнення” встановлені у Донецькому, Дніпропетровському, Ізмаїльському, Луганському, Хмельницькому та інших слідчих ізоляторах де переглядались звернення, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, що засвідчили відповідні записи у журналах обліку реєстрації вихідної кореспонденції, де у графі ”зміст скарги” наводиться короткий текст звернення. Наприклад із Дніпропетровського слідчого ізолятора з порушенням закону упродовж року направлено понад 500 звернень. Крім того, встановлені факти несвоєчасного направлення звернень адресованих прокурорам різного рівня. Зокрема скарга ув’язненого Р. надійшла до адміністрації установи 4 вересня, а лише 13 вересня направлена прокурору, всього з порушенням закону направлено 16 звернень, а 11 звернень адресатам не направлялись взагалі.

Управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України

Кафедра нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України

 

К О Н С П Е К Т Л Е К Ц І Ї

 

 

на тему: „Прокурорський нагляд за додержанням законів у слідчих ізоляторах центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань”

Київ – 2010

П Л А НПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.011 с.)