Обґрунтування методу організації виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обґрунтування методу організації виробництваНа вагоноремонтних заводах застосовуються стаціонарний і потоковий методи організації процесів виробництва.

Стаціонарний метод більш простий. Він характеризується великою тривалістю циклу і порівняно низькою продуктивністю. Суть його полягає в тому, що всі роботи (наприклад, по ремонту вагонів) від початку до кінця виконуються на небагатьох або навіть на одному робочому місці. За межі цього місця виносяться тільки ті операції, виконання яких пов’язано з застосуванням спеціального обладнання (токарні і інші).

Недоліками стаціонарного методу організації виробництва є:

- концентрація операцій процесу, що виконуються на одному робочому місці;

- потребується велика кількість робочих високої кваліфікації;

- неповне використання обладнання та засобів механізації;

- порівняно низька продуктивність праці.

Використовувати даний метод організації виробництва є недоцільним, оскілки чим більший фронт ремонту (число вагонів, що одночасно ремонтуються), тим яскравіше проявляються вище зазначені недоліки і усунути можна тільки застосуванням потокового методу.

Потоковим методом організації виробництва називаються такий, виробничий процес обробки деталей або зборки виробів поділяються на рівні по тривалості операції, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях.

Перевагою потокового методу організації виробництва є те, що вагоноремонтні заводи, організовані по даному методу, характеризуються наступними ознаками:

- поділом виробничого процесу на складові одинакові або кратні по трудомісткість виконання операцій і встановленням раціональної їх послідовності;

- розподілом операцій по визначених робочих місцях і обладнання по ходу технологічного процесу;

- спеціалізацією робочих місць на виконання визначених операцій;

- виконанням всіх операцій з меншими перервами (практично майже неперервно) з єдиним для всього виробничого циклу ритмом;

- здійсненням міжопераційної передачі оброблюваних деталей або виробів в цілому поштучно або невеликими партіями (групами) з одної позиції на іншу;

- одночасністю виконання робіт на всіх робочих місцях (позиціях)потокової лінії;

- високою степенем механізації і автоматизації технологічного обладнання.

В даному випадку раціональним є потоковий метод організації виробництва, оскільки при цьому методі найбільш повно здійснюється пропорційність, ритмічність, паралельність і неперервність процесів на основі використання передової техніки, комплексної механізації і автоматизації та прогресивних форм організації праці.

Завдяки високим показникам економічної ефективності потокові методи потокові методи виробництва стать основною формою організації виробничого процесу.


 

Розрахунок параметрів потокової організації

Виробництва

Відповідно до вихідних даних розраховуються основні параметри, які характеризують організацію потоку в проектованому підрозділі підприємства. Спочатку визначається фронт роботи потоку за формулою

, (5.1)

Отримане значення округлюється до найближчого праворуч цілого числа, .

Якщо в проектованому підрозділі ремонтується декілька типів вагонів,що характеризуються різноманітними нормативами простою в ремонті, то для кожного з них розраховується свій фронт роботи. У вагоноремонтному виробництві фронт роботи вимірюється в одиницях вагонів, візків або інших частин вагонів, які ремонтуються, розміщених на визначеному просторі (площі цеху, ремонтних шляхах), і одночасно підлеглих ремонту.

Після визначення фронту робіт обчислюються параметри, які виявляють міру ритмічності і безперервності функціонування потоку, його такт і ритм.

Такт розраховується за формулою

, (5.2)

Ритм і такт потоку пов’язані між собою співвідношенням

, (5.3)

де - кількість об’єктів, які розміщуються в одній позиції потоку і одночасно переміщаються в процесі виробництва, тобто розмір транспортної партії.

Ритм і розмір транспортної партії визначають кількість позицій потоку, що розраховується за формулою

, (5.4)

або

. (5.5)

Отримане значення також округлюється до найближчого праворуч цілого числа, . При розрахунку параметрів потоку звичайно задаються значенням одного з двох параметрів або і визначають інші за допомогою приведених вище співвідношень.

Розрахунок вищезгаданих та деяких інших параметрів знаходимо скориставшись програмою ‘‘РОТОК’’.

Попередній аналіз результатів розрахунку проводяться при виборі варіантів значень , , , і для обчислення лінійних розмірів виробничого будинку. Доцільність вибору конкретного варіанта значень визначається розміром показників , , і , припустимі значення яких повинні складати:

; ; ; .

При аналізі результатів рішень по всіх типах потоків із них вибирається варіанти, які відповідають обмеженням на показники , , і з однаковою довжиною і відношенням цієї довжини до сумарної ширини потоків .

Цим вимогам, відповідає варіант потоків, який характеризується такими параметрами:

Таблиця 5.1 Для піввагонів

год год м
ваг ваг м
поз
год ваг
ваг м

 

Таблиця 5.2 Для критих

год год м
ваг ваг м
поз
год ваг
ваг м

 

Відповідні цим параметрам схеми потоків і їхнє розташування на плані стійлової частини будинку цеху показані на рис.1.

 

Рисунок 1. Схема розміщення об’єктів на позиціях потоку.
6 Технологічний процес роботи цеху та його дільниці.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)