ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання до лабораторної роботи. 

Завдання: ознайомитися з теоретичним матеріалом. Написати програму для виконання завдання згідно свого варіанту.

 

Варіанти завдань

1. Заборонити, а потім дозволити інтерфейс за клавіатурою.

2-4. Визначити ASCII код російської літери, номер якої в алфавіті збігається з номером студента в журналі. Визначити скан-код цієї клавіші.

5. Записуючи, відповідний байт, примусити мигати діоди клавіш Num-Lock, CapsLock, ScrollLock.

6-10. Визначити ASCII код англійської літери, номер якої в алфавіті збігається з номером студента в журналі. Визначити скан-код цієї клавіші.

 

Контрольні запитання

1. Які функції виконує підсистема клавіатури і що вона в себе включає.

2. Структура контролера 8042, призначення основних модулів.

3. Перерахувати команди 8042 і можливості програмування контролера.

4. Що включає в себе блок клавіатури, призначення основних модулів.

5. Як організований буфер клавіатури.

6. В яких випадках INT 09h генерує звуковий сигнал.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7.

Робота з відеопам’яттю в текстовому режимі

Мета: Вивчення особливостей функціонування відеосистеми в текстовому режимі і надбання практичних навичок роботи з відеопам’яттю у цьому режимі.

 

Теоретичні відомості

 

Принципи побудови відеотерміналів

Відеотермінали персональних комп'ютерів - основний засіб відображення інформації, володіють широкими можливостями програмування і найбільш привабливі для програмістів.

В IBM PC комп'ютерах відеотермінал (більш точно називається відеосистемою) складається з наступних основних модулей:

– відеомонітор (дісплей), що формує зображення, є зовнішнім периферійним пристроєм (програмно недосяжний) і підключається до системного блоку (відеоадаптеру) за допомогою 9-жильного кабеля;

– відеоадаптер – друкована плата, що знаходиться в системному блоці і вставляється в один з роз’ємів системної шини материнської плати. Програмування всієї відеосистеми полягає в програмуванні відеоадаптера;

– відеопам’ять (відеобуфер) – оперативна пам'ять, фізично розміщена на платі відеоадаптера і визначена для зберігання виводимої інформації тексту або графічного зображення на екран відеомонітора. Відеопам’ять являє собою двопортовий ОЗП, тобто з одного боку вона знаходиться в адресному просторі процесора і допускає читання/запис даних від процесора, а з іншого боку схеми відеоадаптера зчитують з неї інформацію в процесі формування зображення;

– внутрішній ПЗП (ROM BIOS) відеоадаптера, фізично розміщений на платі адаптера (в адресному просторі процесора) і містить програми підтримки розширених функцій 10h переривання BIOS системної плати.

 

Растровий принцип формування зображення

В усіх відеомоніторах персональних комп'ютерів використовується растровий принцип формування зображення, при яких текст або графічне зображення формуються на екрані електронним променем, що періодичні сканує екран монітору зліва на право і згори донизу з утворенням на ньому ліній розвертки, що послідовно (згори донизу) заповнюють весь екран (рис. 7.1).

При русі променя справа наліво (прямий хід) модулюється інтенсивність променя в залежності від змісту відеобуфера, що призводить до зміни яскравості (а в кольорових моніторах і кольору) тих крапок екрану (пікселей), що минає промінь. Перехід променя справа наліво зі зміщенням на один рядок вниз називається зворотнім горизонтальним ходом. Після заповнення всього екрану (формування кадру) промінь переводиться в верхній лівий кут (вертикальний зворотній хід). Під час зворотніх ходів промінь гаситься. Для отримання неблимаючих зображень сканування екрану (частота кадрів) виконується з частотою 50-70 Гц. При програмуванні розрізняють частоту рядків=частота кадрів*кількість рядків, частоту пікселей (смуга пропускання)=частота рядків*число пікселей в рядку. Остання характеристика є граничною характеристикою конкретного монітору і при її перевищенні (у випадку невірного програмування) відбувається зрив розвертки і втрата зображення.

 

Рис. 7.1 – Формування растра

 

В кольорових відеомоніторах промінь складається з трьох променей, що з допомогою спеціальних масок формують три основні кольори: синій (Blue), зелений (Green) і червоний (Red). Змінюючи інтенсивність кожної складаючої, отримують всю різноманітність кольорової гами.

Типи моніторів

Монітори розрізняються по наступним показникам:

– по типам: кольорові або монохромні;

– по дозволяючій спроможності (максимальному числу виводимих пікселей);

– по засобу кодування інтенсивності (яскравості) кольору – цифрові і аналогові;

– по засобу керування монітором – прямого керування, коли інтенсивність кожного кольору передається окремо і композитні, коли відеоадаптер безпосередньо формує складений (композитний) відеосигнал, що передається в монітор по коаксіальному кабелю.

Природним є те, що характеристики відеомонітора повинні відповідати характеристикам відеоадаптера.

Відеоадаптери

Монохромний MDA.

Адаптер монітору розроблений на базі контролера дисплею Motorola 6845. В адаптері є 4К статичної пам'яті, що використовується як буфер дисплею. Два байта вибираються з дисплейного буферу за 553 нс, забезпечуючи швидкість передачі даних 1.8 Мбайт/с. Адаптер монітору підтримує 256 різноманітних кодів символів. Генератор символів обсягом 8К містить відповідний шрифт для кодів символів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)