НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 1

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Силова характеристика електричного поля.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку узагальнення та систематизації знань з теми Механічний рух.

3. Загальнодидактичні принципи навчання фізики, їх характеристика.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 2

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Рух молекул і тепловий стан тіла. Температур.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Визначення кофіцієнту поверхневого натягу рідини.

3. Система методів і прийомів навчання фізики в основній школі, їх суть і порівняльна характеристика.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 3

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Властивості твердих, рідин та газів.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

3. Тестування як засіб діагностики навчальних досягнень учнів з фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 4

1. Особливості і підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Густина речовини.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Визначення питомої теплоти плавлення льоду.

3. Типи і структура уроків фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 5

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Резистори. Реостати. Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.

3. Навчальні екскурсії.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 6

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Пароутворення і конденсація. Насичена пара. Точка роси, вологість, види вологості.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

3. Позакласна робота з фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 7

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля - Ленца.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку узагальнення та систематизації знань з теми Взаємодія тіл, сила.

3. Система засобів навчання фізики в основній школі.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 8

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометр.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

3. Навчальні задачі з фізики, їх структура, характерні особливості і специфіка.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 9

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань з теми Закон всесвітнього тяжіння. Перша космічна швидкість.

3. Система контролю та перевірки знань та вмінь учнів з фізики в основній школі.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 10

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Основне рівняння МКТ.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

3. Види навчального фізичного експерименту, його завдання.

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Фізико-математичний інститут

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Напрям підготовки 6.040203 Фізика

 

Екзамен з методики навчання фізики

Екзаменаційний білет № 11

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку Розв’язування задач на рух тіл під дією декількох сил.

3. Календарно-річне планування навчального процесу з фізики в 7 класі.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 12

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку узагальнення та систематизації знань з теми Теплові явища.

3. Реалізація профільної та рівневої диференціації в навчанні фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 13

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні / охолодженні тіла.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку узагальнення та систематизації знань з теми Електричний струм. Електричні явища.

3. Позаурочна робота з фізики в основній школі.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 14

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні / охолодженні тіла.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

3. Історія розвитку методики навчання фізики. Методичні школи в Україні.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 15

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.

3. Позаурочна робота з фізики в основній школі.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 16

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Дослідження пружних властивостей тіл.

3. Проблеми виховання і розвитку особистості на уроках фізики. Виховання гуманістичних рис особистості учнів.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 17

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома. Електрони. Йони.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку узагальнення та систематизації знань з теми Механічна робота та енергія.

3. Факультативні заняття з фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 18

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Вивчення газових законів.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

3. Види навчального фізичного експерименту, його завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 19

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку розв’язування задач Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу, доцентрове прискорення.

3. Характеристика методів формування фізичних понять.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

 

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Екзаменаційний білет № 20

1. Особливості підготовки та методики проведення уроку здобуття нових знань Температура, термометричні шкали.

2. Особливості підготовки та методики проведення уроку лабораторної роботи Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

3. Тестування як засіб діагностики навчальних досягнень учнів з фізики.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, протокол № 10 від 06 травня 2015 року

Завідувач кафедри проф. Сиротюк В.Д.

 

Екзаменатор доц. Касянова Г.В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.016 с.)