за Програмою добровільного комплексного страхування ризиків домовласника ТАС-МаєтокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

за Програмою добровільного комплексного страхування ризиків домовласника ТАС-Маєток1.За погодженням між Сторонами страхування за Договором здійснюється із застосуванням однієї зі Страхових опцій та однієї або декількох Додаткових страхових опцій, перелік та опис яких наведено у цьому Додатку № 1 до Програми добровільного комплексного страхування ризиків домовласника ТАС-Маєток, надалі – Перелік опцій, при цьому у цілях Договору:

1.1.Страхова опція:

1.1.1. Економ відповідно до умов пункту 2 Переліку опцій;

1.1.2. СТАНДАРТ відповідно до умов пункту 3 Переліку опцій;

1.1.3. Престиж відповідно до умов пункту 4 Переліку опцій;

1.1.4. ЕЛІТ відповідно до умов пункту 5 Переліку опцій;

1.2.Додаткова страхова опція:

1.2.1. ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ відповідно до умов пункту 6 Переліку опцій;

1.2.2. ПДТО відповідно до умов пункту 7 Переліку опцій;

1.2.3. добровільна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ відповідно до умов пункту 8 Переліку опцій;

1.2.4. БЕЗ ФРАНШИЗИ відповідно до умов пункту 9 Переліку опцій;

1.2.5. СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ відповідно до умов пункту 10 Переліку опцій;

1.2.6. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ відповідно до умов пункту 11 Переліку опцій.

2. Умови страхування за Страховою опцією Економ:

2.1.Застраховане майно: Застрахованим за Договором, що укладений із застосуванням Страхової опції Економ, може бути виключно майно, що відповідає зазначеному у пунктах:

2.1.1.2.6.1.1 Програми має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

2.1.2.2.6.1.2., 2.6.2. та/або 2.6.3. Програми може бути Застрахованим майном за Договором додатково до Застрахованого, що зазначено у пункті 2.6.1.1 Програми та 2.1.1. Переліку опцій.

2.2.Страхові випадки: пошкодження або втрата (знищення) Застрахованого майна відповідно до умов пункту 4.1.1. Програми.

2.3.Страхові ризики: Вогневі ризики, як зазначено у пункті 4.1.1.1. Програми.

2.4.Виключення із страхових випадків і обмеження страхування: відповідно до умов статті 5 Програми.

2.5.Страхова сума: дорівнює дійсній вартості Застрахованого майна та може становити від 10 000,00 (десяти тисяч) гривень до 500 000,00 (п’ятисот тисяч) гривень, якщо Договором не передбачено інше.

2.6.Застраховані витрати:

2.6.1.на запобігання або зменшення розміру збитків, для рятування застрахованого майна – 5% страхової суми зі страхування майна;

2.6.2.на проведення експертиз з метою визначення причин та наслідків події, її визнання страховим випадком та визначення суми збитків – 5% страхової суми зі страхування майна.

2.7.Строк дії Договору: 1 (один) рік.

2.8.Страхова премія: страхову премію за Договором має бути сплачено 1 (однією) частиною.

2.9.Франшиза: безумовна 1% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна, але не менше 500,00 (п’ятисот) гривень за кожною окремою категорією Застрахованого майна, при цьому: за ризиком „Землетрус” – безумовна 2% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна.

2.10.Заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна: заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна не складаються,при цьому надаєтьсяперелік Застрахованого рухомого майна, вартість одиниці якого складає 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень та більше.

2.11.Огляд Застрахованого майна:огляд Застрахованого майна представником Страховика не є обов’язковим.

2.12.Додаткова страхова опція: Договір, що укладений із застосуванням Страхової опції Економ, може бути укладено із застосуванням однієї або декількох Додаткових страхових опцій:

2.12.1. СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ;

2.12.2. БЕЗ ФРАНШИЗИ;

2.12.3. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ;

2.12.4. добровільна відповідальність.

3. Умови страхування за Страховою опцією СТАНДАРТ:

3.1.Застраховане майно: Застрахованим за Договором, що укладений із застосуванням Страхової опції СТАНДАРТ, може бути виключно майно, що відповідає зазначеному у пунктах:

3.1.1.2.6.1.1. Програми має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

3.1.2.2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4. та/або 2.6.5. Програми може бути Застрахованим майном за Договором додатково до Застрахованого, що зазначено у пункті 2.6.1.1. Програми та 3.1.1 Переліку опцій.

3.2.Страхові випадки: пошкодження або втрата (знищення) Застрахованого майна відповідно до умов пункту 4.1.1 Програми.

3.3.Страхові ризики: Вогневі ризики та Стихійні явища, як зазначено у пунктах 4.1.1.1. та 4.1.1.2. Програми відповідно.

3.4.Виключення із страхових випадків і обмеження страхування: відповідно до умов статті 5 Програми.

3.5.Страхова сума: дорівнює дійсній вартості Застрахованого майна та може становити від 50 000,00 (п’ятдесяти тисяч) гривень до 1 500 000,00 (одного мільйона п’ятисот тисяч) гривень, якщо Договором не передбачено інше.

3.6.Застраховані витрати:

3.6.1.на запобігання або зменшення розміру збитків, для рятування застрахованого майна – 5% страхової суми зі страхування майна;

3.6.2.на проведення експертиз з метою визначення причин та наслідків події, її визнання страховим випадком та визначення суми збитків - 5% страхової суми зі страхування майна.

3.7.Страхова премія: страхову премію за Договором може бути сплачено 1 (однією) або 2 (двома) частинами відповідно до умов пункту 7.5. Програми.

3.8.Строк дії Договору: 1 (один) рік.

3.9.Франшиза: безумовна 0,5% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна, але не менше 750,00 (семисот п’ятидесяти) гривень за кожною окремою категорією Застрахованого майна, при цьому: за ризиком „Землетрус” – безумовна 2% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна.

3.10.Заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна: заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна не складаються,при цьому надаєтьсяперелік Застрахованого рухомого майна, вартість одиниці якого складає 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень та більше.

3.11.Огляд Застрахованого майна:огляд Застрахованого майна представником Страховика не є обов’язковим.

3.12.Додаткова страхова опція: Договір, що укладений із застосуванням Страхової опції СТАНДАРТ, може бути укладено із застосуванням однієї або декількох Додаткових страхових опцій:

3.12.1. ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ;

3.12.2. пдто;

3.12.3. СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ;

3.12.4. БЕЗ ФРАНШИЗИ;

3.12.5. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ;

3.12.6. добровільна відповідальність.

4. Умови страхування за Страховою опцією Престиж:

4.1.Застраховане майно: Застрахованим за Договором, що укладений із застосуванням Страхової опції Престиж, може бути виключно майно, що відповідає зазначеному у пунктах:

4.1.1.2.6.1.1. Програми має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

4.1.2.2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 5.2.7., 5.2.8. та/або 5.2.10. Програми може бути Застрахованим майном за Договором додатково до Застрахованого, що зазначено у пункті 2.6.1.1. Програми та 4.1.1. Переліку опцій.

4.2.Страхові випадки: пошкодження або втрата (знищення) Застрахованого майна відповідно до умов пункту 4.1.1 Програми.

4.3.Страхові ризики: Вогневі ризики, Стихійні явища та Дія води, як зазначено у пунктах 4.1.1.1., 4.1.1.2. та 4.1.1.4. Програми відповідно.

4.4.Виключення із страхових випадків і обмеження страхування: відповідно до умов статті 5 Програми, за виключенням умов пунктів 5.2.7., 5.2.8. та/або 5.2.10. Програми.

4.5.Страхова сума: дорівнює дійсній вартості Застрахованого майна та може становити від 150 000,00 (ста п’ятидесяти тисяч) гривень до 3 000 000,00 (трьох мільйонів) гривень, якщо Договором не передбачено інше.

4.6.Застраховані витрати:

4.6.1.на запобігання або зменшення розміру збитків, для рятування застрахованого майна або життя, здоров’я та майна Третіх осіб – 5% страхової суми зі страхування майна;

4.6.2.на проведення експертиз з метою визначення причин та наслідків події, її визнання страховим випадком та визначення суми збитків – 5% страхової суми зі страхування майна.

та за додатковим погодженням Сторін у разі настання страхового випадку зі страхування майна відшкодуванню за Договором підлягають такі витрати, що викликані настанням події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та неможливістю проживання у місці страхування внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок,:

4.6.3.на проживання у готелі Страхувальника та членів його родини (осіб, що проживають разом зі Страхувальником та ведуть з ним спільне господарство) - до 3 (трьох) діб, але сумарно не більше 600,00 (шестисот) гривень за 1 (одну) добу;

4.6.4.на оренду житла Страхувальника та членів його родини (осіб, що проживають разом зі Страхувальником та ведуть з ним спільне господарство), при цьому орендоване житло за кількістю кімнат, площею та районом розташування повинно бути аналогічним застрахованому нерухомому майну - до 3 (трьох) місяців, але не більше 1 500,00 (однієї тисячі п’ятисот) гривень за 1 (один) місяць.

4.7.Строк дії Договору: від 3 (трьох) місяців до 1 (одного) року.

4.8.Страхова премія: страхову премію за Договором може бути сплачено 1 (однією), 2 (двома) або 4 (чотирма) частинами відповідно до умов пункту 7.5. Програми.

4.9.Франшиза: безумовна 0,5% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна, але не менше 1 000,00 (однієї тисячі) гривень за кожною окремою категорією Застрахованого майна, при цьому: за ризиком „Землетрус” – безумовна 2% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна.

4.10.Заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна: Договір укладається на підставі письмової заяви Страхувальника та переліку Застрахованого майна за формами, встановленими Страховиком. Після укладеннязаява на страхування та перелік Застрахованого майна стають невід’ємною частиною Договору.

4.11.Огляд Застрахованого майна:огляд Застрахованого майна представником Страховика є обов’язковим.

4.12.Додаткова страхова опція: Договір, що укладений із застосуванням Страхової опції Престиж, може бути укладено застосуванням однієї або декількох Додаткових страхових опцій:

4.12.1. ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ;

4.12.2. ПДТО;

4.12.3. СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ;

4.12.4. БЕЗ ФРАНШИЗИ;

4.12.5. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ;

4.12.6. добровільна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5. Умови страхування за Страховою опцією еліт:

5.1.Застраховане майно: Застрахованим за Договором, що укладений із застосуванням Страхової опції еліт, може бути майно, що відповідає зазначеному у пунктах:

5.1.1.2.6.1.1. Програми має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

5.1.2.2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 5.2.2., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10., 5.2.11. та/або 5.2.12. Програми може бути Застрахованим майном за Договором додатково до Застрахованого, що зазначено у пункті 2.6.1.1. Програми та 5.1.1.Переліку опцій.

5.2.Страхові випадки: пошкодження або втрата (знищення) Застрахованого майна відповідно до умов пункту 4.1.1. Програми.

5.3.Страхові ризики: Вогневі ризики,Стихійні явища, Дія води та Бій скла, як зазначено у пунктах 4.1.1.1., 4.1.1.2. , 4.1.1.4. та 4.1.1.5. Програми відповідно.

5.4.Виключення із страхових випадків і обмеження страхування: відповідно до умов статті 5 Програми, за виключенням умов пунктів 5.2.2., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10., 5.2.11. та/або 5.2.12. Програми.

5.5.Страхова сума: дорівнює дійсній вартості Застрахованого майна та може становити від 500 000,00 (п’ятисот тисяч) гривень до 50 000 000,00 (п’ятидесяти мільйонів) гривень, якщо Договором не передбачено інше.

5.6.Застраховані витрати:

5.6.1.на запобігання або зменшення розміру збитків, для рятування Застрахованого майна або життя, здоров’я та майна Третіх осіб – 5% страхової суми зі страхування майна;

5.6.2.на проведення експертиз з метою визначення причин та наслідків події, її визнання страховим випадком та визначення суми збитків – 5% страхової суми зі страхування майна.

та за додатковим погодженням Сторін у разі настання страхового випадку зі страхування майна відшкодуванню за Договором підлягають такі витрати, що викликані настанням події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та неможливістю проживання у місці страхування внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок,:

5.6.3.на проживання у готелі Страхувальника та членів його родини (осіб, що проживають разом зі Страхувальником та ведуть з ним спільне господарство) - до 5 (п’яти) діб, але сумарно не більше 1 500,00 (однієї тисячі п’ятисот) гривень за 1 (одну) добу;

5.6.4.на оренду житла Страхувальника та членів його родини (осіб, що проживають разом зі Страхувальником та ведуть з ним спільне господарство),при цьому орендоване житло за кількістю кімнат, площею та районом розташування повинно бути аналогічним застрахованому нерухомому майну - до 5 (п’яти) місяців, але не більше 5 000,00 (п’яти тисяч) гривень за 1 (один) місяць.

5.7.Строк дії Договору: від 3 (трьох) місяців до 1 (одного) року.

5.8.Страхова премія: страхову премію за Договором може бути сплачено 1 (одним), 2 (двома) або 4 (чотирма) частинами відповідно до умов пункту 7.5. Програми.

5.9.Франшиза: безумовна 0,5% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна, але не менше 1 500,00 (однієї тисячі п’ятисот) гривень за кожною окремою категорією Застрахованого майна, при цьому: за ризиком „Землетрус” – безумовна 2% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна.

5.10.Заява на страхування та перелік Застрахованого рухомого майна: Договір укладається на підставі письмової заяви Страхувальника та переліку Застрахованого майна за формою, встановленими Страховиком. Після укладення заява на страхування та перелік Застрахованого майна стають невід’ємною частиною Договору.

5.11.Огляд Застрахованого майна:огляд Застрахованого майна представником Страховика є обов’язковим.

5.12.Додаткова страхова опція: Договір, що укладений із застосуванням Страхової опції ЕЛІТ, може бути укладено із застосуванням однієї або декількох Додаткових страхових опцій:

5.12.1. ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ;

5.12.2. ПДТО;

5.12.3. СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ;

5.12.4. БЕЗ ФРАНШИЗИ;

5.12.5. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ;

5.12.6. добровільна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6. Умови страхування за Додатковою страховою опцією ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ:

6.1.Страхова опція: Додаткова страхова опція ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ може бути застосована за Договором, що укладений за Страховою опцією:

6.1.1. СТАНДАРТ;

6.1.2. Престиж;

6.1.3. еліт;

з будь-якою Додатковою страховою опцією, застосування якої передбачено Страховою опцією.

6.2.Страхові ризики: додатково до страхових ризиків, що передбачені Страховою опцією, із застосуванням якої укладено Договір, перелік яких наведено у пункті 3.3. або 4.3., або 5.3. Переліку опцій у залежності від Страхової опції, страховим ризиком є Транспортні ризики, як зазначено у пункті 4.1.1.6. Програми.

7. Умови страхування за Додатковою страховою опцією ПДТО:

7.1.Страхова опція: Додаткова страхова опція ПДТО може бути застосована за Договором, що укладений за Страховою опцією:

7.1.1. СТАНДАРТ;

7.1.2. Престиж;

7.1.3. еліт;

з будь-якою Додатковою страховою опцією, застосування якої передбачено Страховою опцією.

7.2.Страхові ризики: додатково до страхових ризиків, що передбачені Страховою опцією, із застосуванням якої укладено Договір, перелік яких наведено у пункті 3.3. або 4.3., або 5.3. Переліку опцій у залежності від Страхової опції, страховим ризиком є Протиправні дії третіх осіб, як зазначено у пункті 4.1.1.3. Програми.

8. Умови страхування за Додатковою страховою опцією добровільна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

8.1.Страхова опція: Додаткова страхова опція добровільна відповідальність може бути застосована за Договором, що укладений за Страховою опцією:

8.1.1. Економ;

8.1.2. стандарт;

8.1.3. Престиж;

8.1.4. еліт;

з будь-якою Додатковою страховою опцією, застосування якої передбачено Страховою опцією.

8.2.Страхові випадки: настання позадоговірної відповідальності Страхувальника за заподіяння Третій особі:

7.1.2.1. особистої шкоди;

та / або

7.1.2.2. матеріальної шкоди;

відповідно до умов пунктів 2.20., 2.23., 2.24. та 4.1.2. Програми.

8.3.Страхові ризики: Вогневі ризики, Дія води, як зазначено у пунктах 4.1.1.1. та 4.1.1.4. Програми відповідно.

8.4.Виключення із страхових випадків і обмеження страхування: відповідно до умов статті 5 Програми.

8.5.Страхова сума зі страхування відповідальності – сповіщена сума, яка у залежності від Страхової опції може становити та поділяється на субліміти страхової суми щодо відшкодування особистої та матеріальної шкоди, заподіяної Третім особам:

Таблиця до пункту 8.5.

Страхова опція Економ СТАНДАРТ Престиж ЕЛІТ
Страхова сума Мінімальна, грн. 10 000,00 (десять тисяч) 10 000,00 (десять тисяч) 10 000,00 (десять тисяч) 10 000,00 (десять тисяч)
Максимальна, грн. 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 100 000,00 (сто тисяч) 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) 1 000 000,00 (один мільйон)
Субліміт страхової суми Особиста шкода 40% 40% 30% 30%
Матеріальна шкода 60% 60% 70% 70%

8.6.Франшиза (безумовна) - 1% страхової суми зі страхування відповідальності, але не менше 500,00 (п’ятисот) гривень за кожним випадком заподіяння Третій особі матеріальної шкоди.

9. Умови страхування за Додатковою страховою опцією БЕЗ ФРАНШИЗИ:

9.1.Страхова опція: Додаткова страхова опція БЕЗ ФРАНШИЗИ може бути застосована за Договором, що укладений за Страховою опцією:

9.1.1. Економ;

9.1.2. стандарт;

9.1.3. Престиж;

9.1.4. еліт;

з будь-якою Додатковою страховою опцією, застосування якої передбачено Страховою опцією.

9.2.Умова застосування: незважаючи на інші умови Договору у разі укладення Договору з Додатковою страховою опцією БЕЗ ФРАНШИЗИ за Договором не застосовується франшиза за всіма ризиками та страховими випадками зі страхування майна та страхування відповідальності крім випадків пошкодження або втрати (знищення) Застрахованого майна внаслідок настання страхового ризику „Землетрус”: за випадками загибелі або пошкодження Застрахованого майна внаслідок настання страхового ризику „Землетрус” застосовується франшиза 2% страхової суми за кожною окремою категорією Застрахованого майна.

10. Умови страхування за Додатковою страховою опцією СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ:

10.1.Страхова опція: Додаткова страхова опція СПОВІЩЕНА ВАРТІСТЬ може бути застосована за Договором, що укладений за Страховою опцією:

10.1.1. Економ;

10.1.2. стандарт;

10.1.3. Престиж, при чомуне можебути Застрахованим майно, що відповідає зазначеному у пунктах 5.2.7., 5.2.8. та/або 5.2.10. Програми;

10.1.4. еліт, при чому не може бути Застрахованим майно, що відповідає зазначеному у пунктах 5.2.2., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10., 5.2.11. та/або 5.2.12. Програми;

з будь-якою Додатковою страховою опцією, застосування якої передбачено Страховою опцією.

10.2.Умова застосування: незважаючи на інші умови Договору у разі укладення Договору з Додатковою страховою опцією Сповіщена вартість:

10.2.1.страхова сума зі страхування майна за Договором є меншою за дійсну вартість Застрахованого майна;

10.2.2.сплата страхового відшкодування за всіма ризиками та страховими випадками зі страхування майна здійснюється без врахування коефіцієнту недострахування;

10.2.3.страхова сума зі страхування майна може становити та поділяється на субліміти страхової суми щодо окремих категорій Застрахованого майна таким чином:

Таблиця 1 до пункту 10.2.3.

Страхова опція Економ СТАНДАРТ Престиж еліт
Страхова сума Мінімальна, грн. 10 000,00 (десять тисяч) 20 000,00 (двадцять тисяч) 50 000,00 (п’ять тисяч) 75 000,00 (сімдесят п’ять тисяч)
Максимальна, грн. 200 000,00 (двісті тисяч) 500 000,00 (п’ятсот тисяч) 1 000 000,00 (один мільйон) 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч)

Таблиця 2 до пункту 10.2.3.

Категорія Застрахованого майна Максимальний розмір субліміту страхової суми, % страхової суми зі страхування майна
Будівлі / споруди нежилого призначення 5% 7,5% 10% 12,5%
Декоративні споруди - 5% 7,50% 10%
Оздоблення нерухомого майна 30% 30% 35% 40%
Рухоме майно 30% 30% 35% 40%
Ландшафт - 5% 7,50% 10%
Земля - 2,5% 5% 7,5%

При цьому максимальний субліміт страхової суми– частина страхової суми зі страхування майна за Договором, якою обмежено загальний розмір страхових відшкодувань за Договором, що сплачуватимуться Страховиком протягом строку дії Договору за випадками пошкодження, втрати та/або знищення окремої категорії Застрахованого майна;

10.2.4.у разі страхування декількох категорій майна сума сублімітів страхових сум за окремими категоріями має дорівнювати страховій сумі зі страхування майна.

11. Умови страхування за Додатковою страховою опцією Щомісячний платіж:

11.1.Страхова опція: Договір з додатковою страховою опцією Щомісячний платіж може бути укладений у разі укладення цього Договору на 1 (один) рік за Страховою опцією:

11.1.1. Економ;

11.1.2. стандарт;

11.1.3. Престиж;

11.1.4. елІТ.

11.2.Умова застосування: незважаючи на інші умови Договору у разі укладення Договору з Додатковою страховою опцією Щомісячний платіж:

11.2.1.страхова премія за Договором сплачується у розстрочку щомісячними рівними частинами, кожна з яких становить 1/12 (одну дванадцяту) частину загальної страхової премії за Договором;

11.2.2.перша частина страхової премії повинна бути сплачена Страхувальником Страховикові до початку строку дії Договору, якщо Договором не передбачено інше;

11.2.3.строк сплати кожної чергової частини страхової премії має бути встановленим через 1 (один) календарний місяць від дати сплати попередньої частини страхової премії;

11.2.4.страхова премія за Договором може бути сплаченою:

11.2.4.1.Страхувальником Страховикові відповідно до умов пункту 7.4. Програми, якщо загальна страхова премія за Договором є більшою за 1 000,00 (одну тисячу) гривень, при цьому відповідно до умов пункту 9.3. Програми у випадку:

а)несплати Страхувальником з будь-яких причин чергової частини страхової премії за Договором у терміни, що встановлені пунктом 11.2.1. Переліку опцій, Страховик звільняється від зобов’язань щодо сплати страхового відшкодування за випадками пошкодження, втрати (знищення) Застрахованого майна або заподіяння шкоди Третім особам, що сталися в період з 24 години 00 хвилин дати, яка зазначена у Договорі як дата сплати цієї частини страхової премії, до 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою сплати Страхувальником цієї частини страхової премії у повному обсязі, при цьому незважаючи на інші умови Договору, дія Договору припиняється та втрачає чинність через 30 (тридцять) календарних днів, починаючи з дати, до якої Страхувальник зобов’язаний був сплатити цю частину страхової премії, якщо протягом цього строку Страхувальник не сплатив цю прострочену частину страхової премії у повному обсязі;

б)часткової сплати чергової частини страхової премії Страховик сплачує страхове відшкодування за Договором за вирахуванням несплаченої частки цієї чергової частини страхової премії;

в)Страховик не несе зобов’язань щодо повідомлення Страхувальника (Вигодонабувача) про несплату Страхувальником чергової частини страхової премії та припинення дії Договору відповідно до умов пункту 9.3 Програми та 11.2.4.1. Переліку опцій;

або

11.2.4.2.шляхом перерахування підприємством–працедавцем Страхувальника на поточний рахунок Страховика з заробітної платні Страхувальника, при цьому:

а)між Страховиком та підприємством–працедавцем Страхувальника має бути укладено угоду (договір) про перерахування щомісячних частин страхової премії з заробітної платні Страхувальника на поточний рахунок Страховика;

б)Страхувальник має скласти заяву до підприємства–працедавця щодо перерахування щомісячних частин страхової премії з заробітної платні Страхувальника на поточний рахунок Страховика;

в)у випадку несплати (відповідно до умов пунктів 11.2.1. Програми) Страхувальником чергової частини страхової премії у встановлені Договором терміни з причини затримки (несплати) підприємством–працедавцем Страхувальника заробітної платні Страхувальникові:

- Страховик, на відміну від умов пункту 9.3. Програми, несе зобов’язання за Договором щодо сплати страхового відшкодування у повному обсязі протягом 60 (шістдесяти) календарних днів від встановленого Договором строку сплати першої несплаченої чергової частини страхової премії;

- виплата страхового відшкодування за випадками втрати (знищення) Застрахованого майна здійснюється за вирахуванням 2 (двох) несплачених щомісячних частин частини страхової премії, а за випадками пошкодження Застрахованого майна та заподіяння шкоди Третім особам здійснюється за вирахуванням всіх несплачених частин страхової премії;

- дія Договору припиняється та втрачає чинність через 60 (шістдесят) календарних днів, починаючи з дати, до якої Страхувальник зобов’язаний був сплатити першу несплачену частину страхової премії, якщо протягом цього строку Страхувальник не сплатив 2 (два) прострочені щомісячні частини страхової премії у повному обсязі;

11.2.5.виплата страхового відшкодування окрім випадків, передбачених пунктом 11.2.4.2. Переліку опцій, здійснюється за випадками:

11.2.5.1.пошкодження Застрахованого майна та заподіяння шкоди Третім особам – за вирахуванням всіх несплачених частин страхової премії за Договором;

11.2.5.2.втрати (знищення) Застрахованого майна – без вирахування несплачених частин страхової премії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.027 с.)