Стаття 332. Порядок обчислення зборуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 332. Порядок обчислення збору332.1. Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють органам державної податкової служби перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства.

332.2. Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

332.3. Сума збору, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо:

а) загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;

б) фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

Стаття 333. Порядок перерахунку збору

333.1. Суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок збору за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі:

333.1.1. виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок збору, а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків;

333.1.2. анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок збору не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума збору повністю сплачується до відповідних бюджетів;

333.1.3. надання лісокористувачеві відстрочки:

а) на заготівлю деревини - сума збору за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку;

б) на вивезення деревини - сума збору за невивезену вчасно деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки;

333.1.4. додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума збору за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки.

333.2. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, збір обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.

333.3. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок збору, відображають донараховані суми збору в розрахунку за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Стаття 334. Порядок сплати збору

334.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

334.2. Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, у якому окремим рядком зазначається сума збору, сплачена відповідно до підпунктів 334.2.1 та 334.2.2 цього пункту, та подають його органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за винятком:

334.2.1. лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір;

334.2.2. лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

334.3. Про надходження суми збору в касу суб'єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату збору в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

334.4. Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду.

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум збору, сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 і 334.2.2 пункту 334.2 цієї статті.

334.5. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми збору) після чергового строку сплати збору лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.


БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Документ 2456-17, чинний, поточна версія - Редакція від 01.10.2011, підстава 3668-17

( Увага! Остання подія [Редакція] відбудеться 01.01.2014, підстава 2856-17 )

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51,
ст.572 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3172-VI ( 3172-17 ) від 05.04.2011, ВВР, 2011, N 40, ст.401
N 3396-VI ( 3396-17 ) від 19.05.2011
N 3612-VI ( 3612-17 ) від 07.07.2011
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи
бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69 та 71
цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України
належать:
2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування
;{ Пункт 2 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім
збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого
значення);
{ Пункт 3 частини другої статті 29 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за
користування надрами в межах континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду
державного бюджету у повному обсязі
);{ Пункт 4 частини другої статті 29 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
18) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні;

19) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами
природного газу територією України (якщо інше не встановлено
законом про Державний бюджет України);{ Пункт 19 частини другої статті 29 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

20) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією
України;{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами
аміаку територією України;{ Пункт 21 частини другої статті 29 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

22) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються
відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 11, 12 і
13 частини першої статті 69 цього Кодексу, та штрафів, що
зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про
Державний бюджет України);

28) концесійні платежі щодо об'єктів державної власності
(крім платежів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із
законом про Державний бюджет України);

31) збір за видачу спеціальних дозволів на користування
надрами та кошти від продажу таких дозволів;

33) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого
випромінювання (реєстраційний збір);

34) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

43) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності до розмежування земель державної
та комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації; кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності після розмежування земель
державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено
законом про Державний бюджет України);{ Пункт 43 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4. Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету
України визначається законом про Державний бюджет України з
урахуванням норм цього Кодексу.{ Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

Розділ III. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать:

2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування
, що зараховується до міських бюджетів міст
Києва та Севастополя;{ Пункт 2 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім
збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого
значення)
, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя користувачами води за місцем її забору;{ Пункт 3 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за
користування надрами в межах континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони
), що зараховується до міських бюджетів
міст Києва та Севастополя;{ Пункт 4 частини першої статті 64 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

5) плата за використання інших природних ресурсів, що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя
;

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних та районних бюджетів, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних
і культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних
громад до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать:

2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування
;{ Пункт 2 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім
збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого
значення
), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим
та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;{ Пункт 3 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за
користування надрами в межах континентального шельфу і виключної
(морської) економічної
зони);{ Пункт 4 частини першої статті 66 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

5) плата за використання інших природних ресурсів;

15) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення.

Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
належать:

3) плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне
використання води водних об'єктів місцевого значення; збір за
спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються
до бюджетів місцевого самоврядування
за місцезнаходженням (місцем
розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних
об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору;{ Пункт 3 частини першої статті 69 в редакції Закону N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування
;

12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими
органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або
утвореними ними в установленому порядку адміністративними
комісіями;

15) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого
значення;

16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності
(крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої цієї статті);

2. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів
належать:

1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені
в частині першій статті 71 цього Кодексу);

2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що
зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету
міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі
реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50
відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських
бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній
території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і 40 відсотків -
до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації
транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету
міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті
Севастополі;{ Пункт 2 частини другої статті 69 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
, що зараховуються у розмірі:
100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя,
25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків -
до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного
значення, селищ і сіл;

5) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності
(які мають цільове спрямування згідно із законом);

7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому
числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків,
обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим -
20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

10) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища
(крім збору, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі:
до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних
бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків,
бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

11) цільові та добровільні внески підприємств, установ,
організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки
Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища;

12) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:


6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності до розмежування земель державної
і комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим:
35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим,
55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної
Республіки Крим;

4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною
спеціального фонду місцевих бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.250.137 (0.03 с.)