ТОП 10:

Вимірювач деформації цифровий ИДЦ-1 

Вимірювач деформації цифровий ИДЦ-1 призначений для вимірювання статичних деформацій за допомогою тензорезисторів, які включаються за напівмостовою схемою. Загальний вигляд вимірювача наведено на рис. 1.9.

 

 

Рисунок 1.9
Технічні дані

Діапазон вимірюваних деформацій при коефіцієнті тензочутливості овд (1 овд = 10-5 відносної деформації ) від 0 до 19990
Ціна однієї одиниці дискретності показів приладу
Основна похибка вимірювань, не більше, овд
Час одного вимірювання, не більш, с 1,5
Опір застосовуваних тензорезисторів, Ом 50...500
Довжина кабелю від приладу до досліджуваного об'єкта, не більше, м  
Число каналів вимірювання
Струм споживання, не більше, мА
Живлення приладу від джерела постійного струму напругою, В  

Будова і робота приладу

Внутрішній напівміст є частиною вимірювального моста. Активний і компенсаційний тензорезистори, які входять в зовнішній напівміст, наклеюються на поверхню об'єкта, який підлягає деформації стиску або розтягання. Зовнішній вигляд тензорезистора представлено на рис. 1.10.

Дротовий тензорезистор - датчик (рис 1.11) представляє собою провідник у виді декількох плоских петель тонкого, за звичай манганінового чи константанового дроту діаметром 0,015...0,03 мм, наклеєного між двома шарами паперу або пластмасової плівки. Довжина петлі називається базою датчика. За звичай вибираються датчики з найбільшою можливою за умовами досліду базою виходячи лише з вимоги, щоб по довжині датчика деформації деталі були в достатньому ступені однорідними.

 

Рисунок 1.10

Датчик наклеюється на поверхню досліджуваного зразка таким чином, щоб база датчика збігалася з напрямком вимірюваної деформації. Під час деформації зразка деформується датчик, внаслідок чого змінюється його омічний опір: при розтяганні - збільшується, при стиску - зменшується.

При впливі деформації на датчик, включений у зовнішній вимірювальний напівміст приладу, відбувається розбалансування напівмоста.

Відносне значення зміни опору активного тензодатчика визначає величину деформації:

 

,

 

де ΔR - зміна опору активного датчика при деформації, Ом; R - опір активного датчика при відсутності деформації, Ом; K - коефіцієнт чутливості, що залежить від матеріалу датчика; - деформація, овд; l - довжина активного датчика при відсутності деформації, мм; Δl - зміна довжини активного датчика при зміні деформації випробуваного об'єкта, мм.

Сигнал розбалансування з моста надходить на вхід підсилювача і через фазочутливий детектор – у блок автоматичного зрівноважування.

Індукція здійснюється за допомогою цифрових індикаторів, які загоряються на лицьовій панелі приладу у відповідних розрядах десяткового числа. Блок цифрової індикації підключається після закінчення процесу автоматичного зрівноважування розбалансування моста.

Результат вимірювань визначається як різниця абсолютних значень показів приладу при ненавантаженому і навантаженому об'єктах.

 

Порядок роботи

1) натисканням кнопки "КАНАЛИ ВИМІРУ" підключити один із зовнішніх напівмостів до схеми приладу;

2) натисканням кнопки "ПУСК" зробити початкове вимірювання при ненавантаженому об'єкті;

3) ручкою "ЧАС ІНДИКАЦІЇ" встановити час, достатній для відліку показів приладу;

4) навантажити зразок.

5) вимірювання робити короткочасним натисканням кнопки "ПУСК". Відлік показів візуальний, по цифровому табло. Початкове показання приймається за умовний нуль вимірювання.

 

 


ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота 1. Визначення механічних

Характеристик маловуглецевої сталі

Мета роботи:

1) встановити експериментально залежність між навантаженням і деформацією зразка при розтяганні аж до руйнування;

2) одержати діаграму розтягання;

3) визначити основні характеристики міцності (границя пропорційності . границя текучості , границя міцності ) і характеристики пластичності (відносне видовження , відносне звуження y і питому роботу а, витрачену на розрив зразка);

4) встановити марку сталі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.006 с.)