Діяльність органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (галузевим) принципами. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діяльність органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (галузевим) принципами.На міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури як на головну ланку системи органів прокуратури покласти здійснення на відповідній території правозахисної діяльності шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами державного контролю, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, їх посадовими і службовими особами, громадянами; провадження досудового слідства; здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; підтримання державного обвинувачення у судах першої інстанції; представництво інтересів громадянина або держави у місцевих загальних судах, а в передбачених галузевим наказом випадках – у місцевих господарських та окружних адміністративних судах.

Прокуратурам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровській екологічній прокуратурі, військовим прокуратурам регіонів та Військово-Морських Сил України безпосередньо здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами державного контролю обласного рівня; провадити досудове слідство у справах про злочини, вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; забезпечувати підтримання державного обвинувачення в судах першої інстанції у складних і резонансних справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також участь у розгляді кримінальних справ в апеляційній інстанції; організовувати здійснення представництва інтересів громадянина або держави в апеляційних судах та за необхідності у судах першої інстанції.

Генеральній прокуратурі України безпосередньо здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, державного контролю та правоохоронними органами; проводити досудове слідство у справах про злочини, вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших особливо важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; забезпечувати підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах, розслідуваних слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України, а також участь у розгляді кримінальних справ у касаційній інстанції та у Верховному Суді України; представництво інтересів громадянина або держави у вищих спеціалізованих судах і Верховному Суді України, а також за необхідності у судах першої та апеляційної інстанцій.

Розмежування повноважень між органами прокуратури здійснювати за потреби на основі зазначених принципів наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

На апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня покласти також організаційне і методичне керівництво підпорядкованими прокуратурами та контроль за їх діяльністю.

Прокуратурам вищого рівня брати до свого розгляду питання, що належать до компетенції підпорядкованих прокуратур, лише за виняткових обставин та за розпорядженням чи письмовою вказівкою керівника відповідної прокуратури.

Обов’язки між керівництвом розподіляти наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

Прокурорам міст з районним поділом здійснювати повноваження щодо керівництва прокуратурами районів у місті та контролю за їх діяльністю, не допускаючи дублювання функцій зазначених прокуратур.

Не допускати у повсякденній діяльності проявів заорганізованості, формалізму, зайвого паперотворення, дріб’язкової опіки підлеглих.Принципово реагувати на факти бюрократичного стилю і методів керівництва.

У міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратурах формувати «паспорт», у якому накопичувати вичерпну інформацію і статистичні дані щодо стану законності, злочинності, особливостей соціально-економічного розвитку регіону та специфіки піднаглядних об’єктів.

Не допускати втручання в компетенцію інших органів, установ та організацій. Не підміняти органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Поважати та захищати незалежність і гідність судової влади. Принципово реагувати на будь-які посягання на незалежність прокуратури у здійсненні повноважень. Протидіяти втручанню органів державної влади, посадових осіб, громадських об’єднань та організацій у діяльність прокурорів. Запобігати впливу на працівників прокуратури з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків або добитися прийняття неправомірного рішення. Про такі факти невідкладно інформувати вищестоящих прокурорів, а в передбачених законом випадках вирішувати питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Не допускати порушення процесуальної самостійності прокурорсько-слідчих працівників. Питання організації роботи органів прокуратури з окремих напрямів визначати в галузевих наказах, у яких на основі чинного законодавства та цього наказу конкретизувати завдання і пріоритети прокурорської діяльності, предмет нагляду, приводи, підстави або періодичність проведення перевірок, повноваження різних ланок прокурорської системи, критерії оцінки їхньої роботи.

На міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури як на головну ланку системи органів прокуратури, покладено здійснення на відповідній території нагляду за додержанням законів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, їх посадовими і службовими особами, громадянами; провадження досудового слідства; підтримання державного обвинувачення, представництво інтересів громадянина або держави у місцевих загальних судах у випадках, передбачених законом.

Генеральна прокуратура України зобов’язана безпосередньо здійснювати нагляд за додержанням законів Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами.

Апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня уповноважені забезпечити організаційне і методичне керівництво підпорядкованими прокуратурами та контроль за їх діяльністю. Не допускати при цьому проявів формалізму, зайвого паперотворення, дріб’язкової опіки. Принципово реагувати на факти бюрократичного стилю і методів керівництва.

Розмежування повноважень між органами прокуратури у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснювати за потреби на основі зазначених положень наказами відповідних прокурорів.

Прокуратурам вищого рівня брати до свого розгляду питання, що належать до компетенції підпорядкованих прокуратур, лише за виняткових обставин та за розпорядженням чи письмовою вказівкою керівника відповідної прокуратури.

Обов’язки між керівництвом розподіляти наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

Організацію діяльності апаратів визначати регламентами відповідних прокуратур, у яких встановлювати, зокрема, розподіл повноважень між керівниками різного рівня, роботи структурних підрозділів, їх взаємодії тощо.

Прокурорам усіх рівнів координувати діяльність правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про прокуратуру». Прокурорам міст з районним поділом здійснювати координаційну діяльність у межах міста із залученням прокурорів районного рівня в порядку, визначеним наказом Генерального прокурора України щодо їх повноважень.

Зважаючи на особливості діяльності прокуратур міст з районним поділом, з метою розмежування їх повноважень з районними в містах прокуратурами,Генеральний прокурор України 30 грудня 2010 року видав наказ № 1\2гн „Про особливості організації роботи прокуратур міст з районним поділом”, яким зобов’язав прокурорів областей забезпечити прокуратурам міст з районним поділом умови для реалізації передбаченим законодавством та цим наказом повноважень щодо керівництва прокуратурами районів, не допускаючи дублювання їх функцій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)