ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За якою ознакою поділяються товари на прості і складні?1. Залежно від задоволення потреб.

2. Залежно від попиту.

3. Залежно від складності асортименту.

4. Залежно від країни походження.

Яка основна вимога до товару, як об'єкта комерційної діяльності?

1. Вимога до якості товару.

2. Вимога до складу товару.

3. Вимога до споживних властивостей товару.

4. Вимога до функціональності товару.

Чи зберігають юридичну самостійність члени об'єднань у сфері комерційної діяльності?

1. Так.

2. Ні.

3. Частково.

4. У більшості випадків.

Чи можуть виступати учасниками консорціуму фізичні особи?

1. Так, можуть.

2. Не можуть.

3. Частково можуть.

4. 3 дозволу керівництва консорціуму.

Яким правом володіють дистриб'ютори?

1. Правом укладання контрактів по купівлі товарів.

2. Правом продажу товарів від оптових підприємств.

3. Винятковим правом купівлі-продажу товару конкретної фірми.

4. Винятковим правом виконувати разове доручення від імені та за рахунок замовника.

Яким товарам характерна особливість переносити свою вартість на готовий продукт у процесі виробництва?

1. Товарам виробничого призначення.

2. Товарамширокого вжитку.

3. Товарам повсякденного попиту.

4. Товарам особистого використання.

17. Яку функцію торгівлі називають провідною?

1. Доведення товарів із сфери виробництва до сфери споживання.

2. Забезпечення зв'язків між галузями народного господарства і регіонами.

3. Обмін результатів праці (товару, послуги) на гроші.

4. Активний вплив на виробництво і споживання.

Якій галузі поступається торгівля за масштабами працевлаигтувания?

1. Аграрній галузі.

2. Промисловості.

3. Галузі енергетичній.

4. Галузі матеріально-технічного виробництва.

На якій формі власності базуються корпоративні підприємства?

1. На державній комунальній.

2. На колективній.

3. На приватній.

4. На кооперативній.

Які верстви населення покликана обслуговувати державна торгівля?

1. Сільське населення.

2. Міське населення.

3. Іноземних громадян.

4. Соціально незахищених громадян.

 

Завдання 2. Вирішіть ситуації.

Ситуація 1. Дати характеристику суб’єкту комерційної діяльності.

 

№ з/п Назва підприємства Організаційно-правова форма Вид суб’єкта комерційної діяльності Юридичний статус Форма власності
1. СУАП Європоль «Рост»        
2. ЗАТ «Пивзавод Рогань»        
3. Харківська облспоживспілка        

 

 

Ситуація 2. Дати характеристику суб’єкта комерційної діяльності.

 

№ з/п Найменування товару Товарна група Підгрупа За характером попиту Призначен-ня товару Складність асортименту
1. Цукор          
2. Молоко          
3. Блендер          
4. Пилосос          
5. Сукня          

Варіант 3

Завдання 1. Виконайте тести:

До якої функцій торгівлі належить технологічний аспект обміну, пов'язаний із матеріально-технічним аспектом товаропросування?

1. До організаційної.

2. До комерційної.

3. До технологічної.

4. До економічної.

Що означає поняття «структура комерційної діяльності»?

1. Це сукупність взаємопов'язаних елементів, які взаємодіють відповідно до загальновизнаних принципів.

2. Це сукупність взаємопов'язаних елементів за різних варіантів обміну.

3. Це сукупність багатоваріантних рішень обміну.

4. Це сукупність загальновизначених принципів обміну товарів.

У чому полягає суть принципу конкурентоздатності?

1. У спроможності механізму комерційної діяльності пристосовуватися до ринкових умов.

2. У спроможності комерційного апарату мінімізувати ризик.

3. У здійсненні комерційної діяльності в умовах монопольної конкуренції.

4. У спроможності збільшення обсягів купівлі-продажу, прискоренні обігу товарів та отриманні прибутку.

До яких чинників належать ціни, об'єкти, суб’єкти та методи діяльностей?

1. До зовнішніх.

2. До внутрішніх.

3. До стримуючих.

4. До зовнішньоекономічних.

У якій схемі комерційний процес містить лише операції, пов’язані з формуванням господарських зв’язків?

1. У схемі «постачальник – посередник».

2. У схемі «посередник – оптова база».

3. У схемі «постачальник – роздрібне підприємство».

4. У схемі «постачальник – посередник – роздрібне торговельне підприємство».

Який чинник відіграє провідну роль в організації комерційної діяльності?

1. Адміністративність.

2. Кваліфікація комерційного апарату.

3. Податкова система.

4. Товарно-грошові відносини.

За якою ознакою підприємства поділяються на індивідуальні, сімейні, приватні, колективні, дочірні, спільні?

1. Залежно від розміру статутного фонду.

2. Залежно від форми власності.

3. Залежно від чисельності працюючих.

4. Залежно від галузі діяльності.

До якої організаційно-правової форми належать асоціації, корпорації, концерни і спілки кооперативи?

1. До простої.

2. До складної.

3. До змішаної.

4. До спеціалізованої.

 

Які види суб'єктів комерційної діяльності характерні для роздрібної торгівлі?

1. Магазини, підприємства ресторанного господарства, ринки, підприємства побутового обслуговування, аптеки.

2. Оптово-роздрібні підприємства, оптові продовольчі ринки.

3. Підприємства ресторанного господарства та торгівлі.

4. Гіпер- і супермаркети, ринки, оптові продовольчі ринки, мінімаркети.

Як поділяються товари як об'єкти комерційної діяльності?

1. На товарні групи.

2. На продовольчі і непродовольчі товари.

3. На товари широкого вжитку і товари виробничого призначення.

4. На товари особистого використання і сімейного вжитку.

На скільки груп поділяють товари виробничого призначення?

1. На 2.

2. На 3.

3. На 5.

4. На 6.

12. Якими документами підтверджуються гарантії якості товару?

1. Стандартами.

2. Технічними умовами.

3. Спеціальними сертифікатами.

4. Технічними умовами України.

Хто може бути засновникам і акціонером акціонерного товариства?

1. Лише фізичні особи.

2. Лише юридичні особи.

3. Юридичні та фізичні особи.

4. Підприємства і кооперативи.

Що характерно для спілок кооперативів?

1. Об'єднання кооперативів різного профілю.

2. Об'єднання кооперативів одного профілю.

3. О6'єднання кооперативів з однаковою чисельністю працюючих.

4. Об'єднання кооперативів з однаковим статутним фондом.

Яка провідна функція брокерських фірм?

1. Здавання в дострокову оренду з викупом машин, обладнання, комп'ютерної техніки.

2. Купівля-продаж товарів.

3. Зведення контрагентів.

4. Здійснення посередництва під час укладання угод.

Який товар реально проявляється у формі діяльності, роботи?

1. Товари періодичного попиту.

2. Продукт виробництва легкої промисловості.

3. Послуга.

4. Виробничі засоби.

У чому полягас суть функцій торгівлі з доведення товарі в із сфери виробництва до сфери споживання?

1. У переміщенні товарів у їх матеріально-речовій формі

з максимальним збереженням їх споживних властивостей.

2. У масовому переміщенні товарів від виробника до споживача.

3. У збільшенні товарних ресурсів та їх реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках.

4. У сферах обігу засобів виробництва та продукції аграрного сектору.

Що являє собою функціональна структура торгівлі?

1. Склад елементів, що виражають основні функції торгівлі.

2. Склад елементів, що виражають основні функції галузей торгівлі.

3. Склад елементів посередницької діяльності торгівлі.

4. Склад елементів роздрібної та оптової торгівлі.

19. Що є характерною особливістю колективної форми торгівлі?

1. Широкомасштабність і стабільність.

2. Заснована на комунальній власності.

3. Висока мотивація до праці.

4. Заснована на власності місцевих органів влади.

До якої форми торгівлі належать акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, асоціації?

1. До колективної.

2. До державної.

3. До державної комунальної.

4. До приватної.

 

Завдання 2. Вирішіть ситуації.

Ситуація 1. Дати характеристику суб’єкту комерційної діяльності.

 

№ з/п Назва підприємства Організаційно-правова форма Вид суб’єкта комерційної діяльності Юридичний статус Форма власності
1. Оптове підприємство «МЕТРО Кеш енд Кері»        
2. ТОВ Універмаг «Харків»        
3. Краснокутска РСС        

 

 

Ситуація 2. Дати характеристику суб’єкта комерційної діяльності.

 

№ з/п Найменування товару Товарна група Підгрупа За характером попиту Призначен-ня товару Складність асортименту
1. Гречка          
2. Карамель          
3. Кришталева ваза          
4. Комп’ютер          
5. Чоловіча сорочка          

Варіант 4

Завдання 1. Виконайте тести:

1. Що означає поняття «комерційний процес»?

1. Це послідовне виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні, соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну.

2. Це послідовне виконання організаційних процесів та операцій товарно-грошового обміну.

3. Це послідовне виконання комерційних операцій, що забезпечують економічні аспекти товарно-грошового обміну.

4. Це послідовне виконання соціально-правових операцій товарно-грошового обміну.

2. Що відображують принципи комерційної діяльності?

1. Особливості.

2. Природу.

3. Зміст.

4. Структуру.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.016 с.)