А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу.Оснащення:

А.4.1.Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики.

А.4.2. Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики, опори для стоп, ½ гумового м’ячика.

А.4.3. Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики, опори для стоп, ½ гумового м’ячика.

А.4.4. Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики, опори для стоп, рушник.

А.4.5. Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики, опори для стоп, ½ гумового м’ячика рушник.

А.4.6.Маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, додаткові подушки, валики, опори для стоп, ½ гумового м’ячика.

СПИСОКЛіТЕРАТУРи

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010101 «Лікувальна справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010102 «Сестринська справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010105 «Акушерська справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

4. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. – К.: Здоров’я, 2001. – 208с.

5. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч.посібник. – К.: Медицина, 2008. – 304с.

6. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. – К.: Медицина, 2009.

7. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник. – К.: Медицина, 2008. – 424 с.

8. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. та ін. Догляд за хворими: підручник. – К.: ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.

9. Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: підручник. – К.: ВСВ Медицина, 2010. – 560 с.

10. Савка Л.С., Разінкова Л.І., Коплик А.Ф., Коцар О.І., Аленіч О.І. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. – К.: Медицина, 2009. – 480 с.

11. DeLaune S.C., Ladner P.C., Fundamentals of Nursing: standarts & practice. – N.Y.: Delmar Pablishers, 1998. – 1267 p.

12. Taylor C., Lillis C., Lemore P. Fundamentals of Nursing. – Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 2003. – 1000 p.

 


 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я ___________ № _____  

 

1.18. ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ) З ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА

 

А.1. Паспортна частина

А.1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Нездатність пацієнта до самостійної зміни положення тіла та переміщення.

А.1.2. Код за МКХ-10:Не визначається.

А.1.3. Протокол призначений для медичної сестри (фельдшера, акушерки).

А.1.4. Мета протоколу: Інформаційне забезпечення переміщення пацієнта, нездатного до самостійної зміни положення тіла та переміщення, медичною сестрою (фельдшером, акушеркою).

А.1.5. Дата складання протоколу: квітень 2013 р.

А.1.6. Дата перегляду протоколу: квітень 2016 р.

А.1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу:

Укладачі Установи-розробники
Хобзей М. К. (голова) Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
Донченко Т.М. Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України
Губенко І.Я., Бразалій Л.П., Шевченко О.Т., Апшай В.Г. Черкаський медичний коледж
Чернишенко Т.І. Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України
Івашко Г. М. Асоціація медичних сестер України
Ліщишина О.М., Горох Є.Л. ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

 

Рецензенти:   В.Й.Шатило, доктор мед. наук, ректор Житомирського інституту медсестринства, доцент кафедри «Загальна практика-сімейна медицина»;  
  М.Б.Шегедин, доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського

 

 

А.1.8. Актуальність проблеми: необхідність уніфікації навичок з переміщення пацієнта, нездатного до самостійної зміни положення тіла та переміщення, з метою оптимізації фізичного навантаження та профілактики порушень біомеханіки тіла медичного працівника.

 

А.2. Загальна частина.

А.2.1. Для всіх закладів охорони здоров‘я.

А.2.1.1. Переміщення пацієнта до узголів’я на широкому ліжку (виконується вдвох).

А.2.1.2. Переміщення пацієнта до узголів’я за допомогою підкладної пелюшки на ліжку зі змінною висотою (виконується вдвох).

А.2.1.3. Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка зі змінною висотою (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).

А.2.1.4. Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка зі змінною висотою (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

А.2.1.5. Переміщення пацієнта за допомогою простирадла до узголів’я, що опускається (виконує один медичний працівник).

А.2.1.6. Переміщення безпорадного пацієнта до узголів’я ліжка (виконує один медичний працівник).

А.2.1.7. Переміщення пацієнта за допомогою підкладної пелюшки до краю ліжка (виконується вдвох).

А.2.1.8. Переміщення пацієнта на край ліжка (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

А.2.1.9. Переміщення пацієнта з положення лежачи на боці в положення сидячи з опущеними ногами (виконує один медичний працівник).

А.2.1.10. Переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами функціональне крісло-каталку, що має рухому підставку для ніг, або стілець (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

А.2.1.11. Переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на крісло-каталку, яке має нерухому підставку для ніг (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).

А.2.1.12. Переміщення пацієнта з ліжка на стілець (виконують двоє чи більше осіб методом піднімання плечем; пацієнт може сидіти, але не може пересуватися самотужки).

А.2.1.13. Переміщення пацієнта з ліжка на стілець без підлокітників чи спинки (виконують двоє чи більше осіб методом захвату через руку; пацієнт може сидіти, але не може пересуватися самотужки).

А.2.1.14. Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує один медичний працівник)

А.2.1.15. Переміщення пацієнта з ліжка, на якому регулюється висота, на каталку і навпаки (виконується вчотирьох).

А.2.1.16. Переміщення пацієнта зі звичайного ліжка на каталку і навпаки (виконується втрьох).

 

Примітка: Переміщення пацієнта медичний працівник виконує в масці, рукавичках та водонепроникному фартусі, які після закінчення процедури складає у водонепроникний мішок

 

А.2.1.1. Переміщення пацієнта до узголів’я на широкому ліжку (виконується вдвох).

Виконується австралійське піднімання.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Забезпечується безпека пацієнта
3. Допомогти пацієнту підсунутися до краю ліжка (пересунути його до краю ліжка – див. Протокол переміщення пацієнта 1.18. п. 2.1.8.), переміщуючи спочатку ноги, потім сідниці, а потім голову Забезпечується правильне переміщення тіла
4. Допомогти пацієнту сісти Забезпечується виконання процедури
5.Медичний працівник сідає на коліна поряд із пацієнтом на звільненій частині ліжка, розміщуючи свої гомілки вздовж тіла і стегон пацієнта. Помічник стоїть на підлозі в положенні для австралійського піднімання Забезпечується правильне положення тіла і безпека пацієнта
6. Підняти пацієнта над ліжком, використовуючи піднімання плечем, і перемістити його на невелику відстань Забезпечується правильне положення тіла. Виключається тертя шкіри
7. Повторювати дії, описані в п. 5-6, поступово переміщуючи пацієнта на потрібну відстань, трохи підіймаючи його над ліжком Виключається тертя шкіри. Рівномірно розподіляється фізичне навантаження на медичного працівника
8. Розмістити пацієнта комфортно в потрібному положенні Забезпечується комфортне положення пацієнта
9. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

А.2.1.2. Переміщення пацієнта до узголів’я за допомогою підкладної пелюшки на ліжку зі змінною висотою (виконується вдвох)

Виконується австралійське піднімання

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Забезпечується безпека пацієнта
3.Медичний працівник і помічник стають по обидва боки ліжка Забезпечується синхронність дій
4.Опустити бічні бильця, якщо вони є Забезпечується доступ до пацієнта
5. Допомогти пацієнту підняти голову і плечі (див. Протокол підтримування пацієнта 1.20. п. 2.1.6.), забрати з-під голови подушку. Покласти її в узголів’я Забезпечується правильне положення тіла пацієнта
6. Переконатись, що пацієнт лежить рівно посередині ліжка Забезпечується правильне положення тіла пацієнта
7.Звільнити підкладну пелюшку з обох боків ліжка і згорнути її в напрямку до пацієнта, доки руки медичного працівника не досягнуть тіла пацієнта. Покласти на ліжко з обох боків протектори чи маленькі подушки Забезпечується інфекційна безпека і виключається травма коліна медичного працівника
8. Стати якомога ближче до ліжка. Поставити на протектор (маленьку подушку), що на ліжку, те коліно, яке ближче до узголів’я Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
9. Обхопити згорнену пелюшку руками долонями догори Забезпечується надійне підтримування
10. Запропонувати пацієнту, якщо він може допомогти, зігнути ноги в колінах і на рахунок «3» відштовхнутися ступнями од ліжка Забезпечується участь пацієнта, зменшується фізичне навантаження на медичних працівників
11. Попередити помічника і пацієнта, що на рахунок «3» його підніматимуть над ліжком на підкладній пелюшці і переміщуватимуть у бік узголів’я Виключаються чинники тертя, запобігається розвиток пролежнів
12. На рахунок «3» обережно підняти пацієнта над ліжком, використовуючи підкладну пелюшку для підтримки більшої частини його тіла. Підіймати без різких рухів над ліжком так, щоб він не ковзав по простирадлу. Тримати свої лікті якомога ближче до тулуба. Під час піднімання перенести масу свого тіла на коліно, що опирається на ліжко Зменшується ризик розвитку пролежнів. Зменшується навантаження на м’язи спини. Забезпечується правильне положення тіла. Виключаються різкі повороти спини
13. Обережно підняти голову і плечі пацієнта і покласти подушку під голову Забезпечується комфорт
14. Розправити підкладну пелюшку і заправити її з обох боків Виключається утворення складок на постелі
15. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

А.2.1.3. Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка зі змінною висотою (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Опустити бічні бильця, якщо вони є. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта та доступ до нього
3.Переконатися, що пацієнт лежить горизонтально. Попросити його підвести голову і плечі, а якщо від не може цього зробити, обережно підвести його голову і забрати подушку (див. Протокол підтримування пацієнта 1.20., п. 2.1.6.), приставити її до узголів’я ліжка Забезпечується безпека пацієнта
4.Стати обличчям до узголів’я ліжка з одного боку ліжка   У положенні стоячи обличчям до напрямку руху зберігається правильне положення тіла: немає необхідності повертатися, пересуваючи пацієнта.
5. Медичний працівник згинає ноги в колінах так, щоб передпліччя опинилися на рівні ліжка Забезпечується рівновага тіла. Забезпечується переміщення центра тяжіння. Робота здійснюється за рахунок м’язів стегон, а не спини
6. Медичний працівник стає біля верхньої частини тулуба пацієнта, руку, ближчу до ліжка, підкладає під шию пацієнта та його протилежне плече, іншою рукою обіймає ближчі до нього руку і плече пацієнта; Помічник стає біля нижньої частини тулуба пацієнта і підводить руки під його поперек і стегна Таке підтримування пацієнта і рівномірний розподіл маси його тіла також забезпечує безпеку медичного працівника
7. Поставити ноги на ширині 30 см, відставивши ногу, ближчу до ножного кінця ліжка, трохи назад Широка опора забезпечує рівновагу тіла. Таке положення ніг дозволяє медсестрі переміщати центр тяжіння
8. Попросити пацієнта зігнути ноги у колінах, не Відриваючи ступні від ліжка Забезпечується співпраця з пацієнтом
9. Попросити пацієнта притиснути підборіддя до Грудей Забезпечується попередження надмірного розтягування м’язів шиї
10. Попросити пацієнта допомогти переміщенню, відштовхуючись ступнями від ліжка Зменшується опір. Збільшується рухомість пацієнта. Зменшується фізичне навантаження на медичного працівника
11. Попросити пацієнта на рахунок «3» відштовхнутися від ліжка і, видихнувши, трохи підняти тулуб і переміститися до узголів’я Забезпечується співпраця з пацієнтом. Видих повітря дозволяє уникнути ефекту Вальсальви
12. На рахунок «3» гойднутися, перенести масу тіла на ногу, відставлену назад. Водночас пацієнт відштовхується п’ятами і трохи піднімає Тулуб Розгойдування забезпечує рівновагу та інерцію. Зусилля пацієнта зменшує тертя
13. Підняти голову і плечі пацієнта і підкласти подушку. Переконатися, що пацієнт лежить зручно Забезпечується правильне положення тіла і комфорт
14. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

А.2.1.4. Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка зі змінною висотою (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Опустити бічні бильця, якщо вони є. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта та доступ до нього
3.Переконатись, що пацієнт лежить горизонтально. Попросити його підняти голову, а якщо він не може цього зробити, обережно підвести його голову, забрати подушку і покласти до узголів’я ліжка Забезпечується безпека пацієнта
4.Поставити ноги на ширину 30 см. Повернути носок ноги, ближчий до узголів’я, у бік узголів’я Забезпечується правильна біомеханіка тіла медичного працівника та його безпека
5.Попросити пацієнта зігнути коліна і міцно Притиснути ступні до матраца Забезпечується співпраця з пацієнтом. Збільшується площа опори
6.Підкласти одну руку під плечі пацієнта, а іншу – під його сідниці. Зігнути свої ноги у колінах. Не нахилятися вперед, тримати спину рівно! Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника та його безпека
7.Попросити пацієнта занести руки за голову і взятися за узголів’я ліжка; на рахунок «3», попередньо видихнувши, він підтягується Забезпечується співпраця з пацієнтом. Зменшується навантаження на медичного працівника і ризик травми хребта. Видихання допомагає пацієнту уникнути ефекту Вальсальви. Зусилля пацієнта зменшують тертя
8.Розгойдуючись, на рахунок «3» перенести масу тіла на ту ногу, що ближче до узголів’я, перемістити пацієнта до узголів’я Забезпечується інерція, що полегшує переміщення Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника та його безпека
9.Повторювати ці дії доти, доки пацієнт не набуде відповідного положення. Переміщувати пацієнта поступово, щоб не ушкодити собі спину! Забезпечується безпека медичного працівника
10.Підняти голову, плечі пацієнта (див. Протокол піднімання пацієнта 1.19., п. 2.1.1.) і підкласти подушку. Переконатись, що він лежить зручно Забезпечується комфорт пацієнта у ліжку
11. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

А.2.1.5. Переміщення пацієнта за допомогою простирадла до узголів’я, що опускається (виконує один медичний працівник).

Показання:

1) піднімання пацієнта у ліжку;

2) переміщення з ліжка на стілець і навпаки.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Забезпечується безпека пацієнта та медичного працівника
3.Ліжко має бути відсунуте від стіни, узголів'я не повинно бути твердим. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпечне виконання процедури
4.Пояснити пацієнту (якщо це можливо), чим він може допомогти Співпраця полегшує хід процедури
5.Витягти краї простирадла з-під матраца з усіх Боків Необхідна умова для виконання процедури
6.Забрати подушку з-під голови і покласти її поряд. Опустити узголів'я ліжка. Переконатися, що пацієнт лежить горизонтально Зменшується навантаження на медичного працівника. Забезпечується правильне положення тіла пацієнта
7.Стати біля узголів'я ліжка, поставити ноги на ширину 30 см, одна нога попереду іншої. Не нахилятися над узголів'ям! Забезпечується правильнее положення тіла медичного працівника
8.Згорнути простирадло біля голови і плечей пацієнта. Попросити його зігнути ноги в колінах (якщо він може це зробити) і притиснути ступні до ліжка Забезпечується співпраця з пацієнтом, що значно полегшує виконання процедури
9.Взяти згорнуті краї простирадла (долонями догори) з обох боків від голови пацієнта Зменшується навантаження на руки, забезпечується безпека медичного працівника
10.Зігнути свої ноги в колінах так, щоб спина залишалася рівною Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
11.Попередити пацієнта, щоб він був готовий до переміщення на рахунок «3», попередньо видихнувши. На рахунок «3» відхилитися назад і підтягнути пацієнта до узголів'я ліжка Забезпечується співпраця з пацієнтом і безпека медичного працівника. Виключається ефект Вальвальви (запаморочення)
12.Покласти подушку під голову пацієнта, розправити простирадло. Переконатися, що пацієнтові зручно Забезпечується комфорт у ліжку
13.Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

А.2.1.6. Переміщення безпорадного пацієнта до узголів’я ліжка (виконує один медичний працівник).

Протипоказання:

1) травма хребта;

2) операція на хребті;

3) епідуральна анестезія.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Опустити бічні бильця, якщо вони є. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта і доступ до нього
3.Впевнитись, що пацієнт лежить горизонтально. Обережно підняти його голову і забрати подушку (див. Протокол піднімання пацієнта 1.19., п. 2.1.1.), покласти її до узголів'я ліжка Забезпечується безпека пацієнта
4.Починати переміщення з ніг пацієнта: - стати обличчям до пацієнта; - ножний кінець ліжка розташувати під кутом 45°; - поставити ноги на ширину 30 см; ногу, яка ближча до узголів'я, відставити трохи назад; - зігнути ноги в колінах так, щоб руки медичного працівника були на рівні ніг пацієнта; - перемістити центр ваги на ногу, відставлену назад; - перемістити ноги пацієнта по діагоналі до узголів'я ліжка Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника і зменшується фізичне навантаження
5.Стати паралельно до стегна пацієнта, зігнути ноги в колінах так, щоб руки були на рівні тулуба пацієнта Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника і максимальне наближення до частини тіла пацієнта, яка переміщується; зміщення донизу центру ваги
6.Перемістити таз пацієнта по діагоналі до узголів’я ліжка Забезпечується вирівнювання нижньої частини тіла пацієнта
7.Переміститись паралельно до верхньої частини тулуба пацієнта, зігнути ноги в колінах так, аби руки були на рівні тулуба пацієнта Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
8.Підвести під шию пацієнта руку, ближчу до узголів’я, і знизу обхопити і підтримувати його плече(див. Протокол піднімання пацієнта 1.20., п.2.1.1.) Забезпечується правильне положення тіла пацієнта і його безпека
9.Підвести іншу руку під верхню частину спини пацієнта Зменшується тертя шкіри спини і ризик розвитку пролежнів
10.Перемістити голову і верхню частину тулуба пацієнта по діагоналі до узголів’я ліжка Забезпечується правильне положення пацієнта
11.Переходити з одного боку ліжка на інший, повторювати п.4-11, доки тіло пацієнта не досягне в ліжку бажаного положення Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
12.Перемістити пацієнта на середину постелі, відповідно почергово переміщуючи три частини його тіла Забезпечується простір для перевертання, повертання пацієнта та інших процедур
13. Підвести голову і плечі пацієнта і підкласти подушку. Переконатися, що пацієнтові зручно Забезпечується комфорт
14.Підняти бічні бильця Забезпечується безпека пацієнта
15.Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

А.2.1.7.Переміщення пацієнта за допомогою підкладної пелюшки до краю ліжка (виконується вдвох).

Показання:

1) зміна білизни;

2) як попередній етап для інших переміщень.

Протипоказання:

1) травма хребта;

2) операція на хребті;

3) епідуральна анестезія.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта
3. Переконатися, що пацієнт лежить горизонтально, посередині ліжка. Опустити бічні бильця (якщо вони є) Забезпечується правильнее положення тіла пацієнта
4. Помічник стає напроти медичного працівника по інший бік ліжка Необхідна умова для виконання процедури і рівномірного розподілу навантаження
5. Попросити пацієнта підвести голову, якщо він не в змозі, обережно підвести його голову і плечі та забрати подушку (див. Протокол піднімання пацієнта 1.19., п. 2.1.1.), покласти її до узголів'я ліжка Забезпечується правильнее положення тіла пацієнта
6. Переміщення пацієнта здійснюватиметься у напрямку від медичного працівника до помічника. Вийняти краї підкладної пелюшки з кожного боку і згорнути у валик (у напрямку до пацієнта) доти, доки руки медичного працівника не торкнуться тіла пацієнта Необхідна умова для виконання процедури
7. Підкласти збоку помічника на звільнену частину ліжка подушечку (протектор) перед собою Запобігається забруднення одягу і травма коліна
8. Помічник ставить ноги на ширині 30 см, одна нога трохи попереду, коліна дещо зігнуті. Медичний працівник стає якомога ближче до ліжка, ставить одне коліно на протектор, що на ліжку. Інша нога має стояти на підлозі. Переконатися, що впевнено стоїть на підлозі Забезпечується правильнее положення тіла медичного працівника і стійкість при навантаженні
9. Взятися за край простирадла долонями догори Забезпечується надійний захват
10. Попередити помічника, що на рахунок "3" буде здійснюватися переміщення пацієнта на край ліжка за допомогою підкладної пелюшки Забезпечується синхронність виконання процедури і безпека паціцєнта
11. На рахунок «3» обережно піднімати пацієнта і переміщувати його на край ліжка. Переміщувати варто повільно, без ривків, піднімаючи пацієнта досить високо над ліжком, щоб він не ковзав по ньому Забезпечується синхронність виконання процедури. Виключається тертя тіла, зменшується ризик розвитку пролежнів
12. У процесі піднімання медичний працівник переносить масу свого тіла з ноги, що стоїть на підлозі, на коліно, на ліжку, а помічник з ноги, виставленої вперед, на ногу, відставлену назад Забезпечується правильне положення тіла та рівномірний розподіл маси тіла
13. Допомогти пацієнту підвести голову і плечі, підкласти під них подушку Забезпечується необхідний комфорт і правильне положення тіла
14. Розправити підкладну пелюшку, заправивши її краї Виключається утворення складок. Зменшується ризик утворення пролежнів
15. Виконати процедуру, задля якої пацієнта перемістили на край ліжка Забезпечується послідовність виконання процедури
16. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

 

А.2.1.8. Переміщення пацієнта на край ліжка (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати )

 

Показання: 1) зміна білизни; 2) як попередній етап для інших переміщень Протипоказання: 1) травма хребта; 2) операція на хребті; 3) епідуральна анестезія

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Оцінити стан пацієнта і довколишні умови. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта
3.Переконатися, що пацієнт лежить горизонтально. Опустити бічне бильце з того боку, де стоїть медичний працівник Забезпечується правильне положення тіла
4.Трохи підняти голову і плечі пацієнта (див. Протокол піднімання пацієнта 1.19., п. 2.1.1.), забрати подушку і покласти її до узголів'я Забезпечується безпека пацієнта
5.Стати обличчям до узголів'я. Поставити ноги на ширину 30 см, одну зсунувши трохи наперед. Зігнути коліна. Не нагинатися вперед! Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
6.Попросити пацієнта схрестити руки на грудях, обхопити себе за лікті Виключається ризик ушкодження кінцівок
7.Підкласти одну руку під шию і плечі пацієнта, а іншу – під верхню частину його спини Забезпечується безпека пацієнта та правильне положення його тіла
8. На рахунок «3» відхилитися назад і підтягнути на себе верхню частину спини пацієнта Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
9.Змінити положення рук: одну руку підкласти під талію, іншу – під стегна пацієнта Забезпечується безпека пацієнта та правильне положення його тіла
10. На рахунок «3» таким самим рухом відхилитися назад і підтягнути на себе нижню частину тулуба пацієнта Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника
11. Підкласти руки під гомілки і стопи пацієнта і на рахунок «3» підтягнути гомілки та стопи до себе Забезпечується безпека пацієнта та правильне положення його тіла
12. Допомогти пацієнту підвести голову та плечі і підкласти подушку. Підняти бічні бильця (якщо вони є) Забезпечується комфортне положення в ліжку та безпека пацієнта
13. Виконати процедуру, заради якої пацієнта перемістили на край ліжка Забезпечується послідовність виконання процедури
14. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

 

 

А.2.1.9. Переміщення пацієнта з положення лежачи на боці в положення сидячи з опущеними ногами (виконує один медичний працівник).

Можна виконувати як на функціональному, так і на звичайному ліжку

 

Показання: 1) вимушене пасивне положення; 2) зміна положення, якщо є ризик пролежнів

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Оцінити стан пацієнта і довколишні умови. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта
3.Опустити бічні бильця (якщо вони є) з того боку, де стоїть медичний працівник Забезпечуються безпека пацієнта і доступ до нього
4.Стати навпроти пацієнта: ліву руку підвести під його плечі, праву руку під коліна, обхопити їх зверху. Зігнути ноги в колінах. Не нахилятися! Забезпечується правильне положення тіла пацієнта
5.Підняти пацієнта, опускаючи його ноги вниз і одночасно повертаючи на ліжку в горизонтальному положенні під кутом 90° Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника та пацієнта
6.Посадити пацієнта, продовжуючи стояти до нього обличчям, притримуючи його лівою рукою за плече, а правою – за корпус Забезпечується безпека пацієнта: виключається ризик падіння, пов'язаного з запамороченням
7.Переконатися, що пацієнт сидить надійно. Підкласти підпору для спини Забезпечується безпека пацієнта та його комфорт
8.Узути на ноги пацієнту тапочки, якщо його ноги торкаються підлоги, або поставити під ноги ослінчик, якщо ноги не торкаються підлоги Виключається небезпека переохолодження і звисання стоп
9.Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

А.2.1.10. Переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на функціональне крісло-каталку, що має рухому підставку для ніг, або стілець (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

Показання:

1) зміна положення;

2) транспортування;

3) переміщення з функціонального ліжка на функціональне крісло-каталку, яке має рухому (знімну) підставку для ніг (на стілець).

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Оцінити стан пацієнта і довколишні умови. Закріпити гальма ліжка. Поставити крісло-каталку (стілець) біля ліжка, боком до нього. За можливості опустити ліжко до рівня стільця. У крісла-каталки відсунути підставку для ніг, закріпити гальма Забезпечується безпека пацієнта
3.Використати один із способів підтримування пацієнта (див. Протокол підтримування пацієнта 1.20., п. 2.1.1.- 2.1.5.) Забезпечується виконання процедури
4.Медичний працівник тримає свою голову з того боку голови пацієнта, де стоїть крісло-каталка (стілець) Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника і безпека пацієнта
5.Медичний працівник попереджає пацієнта, що на рахунок «3» він допоможе йому підвестися. Щоразу він злегка розгойдується вперед-назад, створюючи інерцію. Поставивши на рахунок «3» пацієнта на ноги, разом повертаються, доки крісло-каталка (стілець) не опиняться за спиною пацієнта Забезпечується безпека пацієнта і медичного працівника. Завдяки інерції зменшується навантаження на медичного працівника
6. Попросити пацієнта повідомити, коли відчує стегном край крісла-каталки (стільця) Забезпечується безпека пацієнта
7. Опустити пацієнта в крісло-каталку (на стілець). Для цього: зігнути коліна і притримувати ними коліна пацієнта; тримати спину прямо. Пацієнт може допомогти, якщо покладе руки на ручки крісла-каталки (на край стільця), щоб опуститись в нього Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника і безпека пацієнта
8. Посадити пацієнта в крісло-каталку (на стілець), використовуючи Протокол розміщення пацієнта 1.22., п. 2.1.1. Забезпечується комфортне положення пацієнта
9. Зняти гальма і перевезти пацієнта Забезпечується послідовність виконання процедури
10. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

А.2.1.11. Переміщення пацієнта із положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на крісло-каталку, яке має нерухому підставку для ніг (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).

 

Можна використовувати для переміщення з функціонального ліжка

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.019 с.)