Підхід до начальника та відхід від нього.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підхід до начальника та відхід від нього.Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд, форма одягу (сорочка світлого кольору, брюки темного кольору, краватка, класичні черевики темного кольору).

Якщо кандидат на навчання до кафедри військової підготовки має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений), загальна оцінка знижується на десять балів, має непрасований та брудний одяг (спортивна форма одягу) – загальна оцінка знижується ще на десять балів.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у двадцять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, впевнено та в суворій відповідності з вимогами Стройового статуту;

у п’ятнадцять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, відповідно до вимог Стройового статуту, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у десять балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту, але недостатньо чітко, з напругою та при його виконанні була допущена одна помилка;

у п’ять балів, якщо прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше помилок.

Особа вважається такою, що пройшла випробування, якщо під час складання допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складала 100 і більше балів.

9. Рівень фізичної підготовки студентів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до вимог Настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.2009р. №685 (додаток 20 Настанови).

Випробування проводиться за трьома вправами: юнаки - біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км; жінки - біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються згідно з встановленим планом-графіком, затвердженим начальником кафедри, протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється. Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовки студентів вибірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно”, або одна оцінка “незадовільно”, крім вправи на витривалість, при наявності однієї оцінки не нижче “добре”(додаток 11).

Кандидати, які отримали загальну оцінку “незадовільно”, зарахуванню не підлягають.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки студент повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи. Без наявності паспорту студент до виконання контрольних вправ не допускається.

10. Студенти, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією рекомендуються на зарахування до кафедри військової підготовки.

Кількість студентів на кожну військово-облікову спеціальність, які згідно рейтингу рекомендуються до зарахування визначається на підставі щорічного плану набору, що затверджується спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.

11. Студенти, які рекомендовані відбірковою комісією до зарахування, наказом ректора Сумського державного університету зараховуються на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

12. Студенти, які зараховані на кафедру військової підготовки, укладають з ректором Сумського державного університету контракт в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року №48 та спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11.11.04 №531/857.

13. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

14. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України, приписне свідоцтво (тільки чоловікам) та довідку військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), які видані військовим комісаріатом, ксерокопію ідентифікаційного коду, посвідчення водія (за наявністю).

Без наявності зазначених документів студент не допускається до вступних випробувань.

15. Навчання на кафедрі військової підготовки здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Плата за весь період навчання - 2 роки, (4 навчальні семестри) та 30 добовий навчальний збір складає:

- для студентів СумДУ та ВНЗ, які знаходяться за межами м. Суми: 10000 гривень (2500 грн. щосеместру);

- для студентів інших ВНЗ: 11000 гривень (2750 грн. щосеместру);

Оплата здійснюється посеместрово на початку кожного семестру навчання рівними частинами.

 

 

З питань щодо вступних випробувань звертатись за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 165, “Кафедра військової підготовки СумДУ”.

Тел. ( 0542) 62-83-15

Web-сайт: www.sumdu.edu.ua – розділ “Структура” → “Кафедра військової підготовки СумДУ”. E-mail: kafedravp@mail.ru

 

 

Начальник кафедри військової підготовки

Сумського державного університету

полковник М.М.ЛЯПА

 

Додаток 2

 

Зразок супроводжувального листа

 

Кутовий штамп ВНЗ Вих. № _______   Ректору Сумського державного університету професору Васильєву А.В.

 

 

Шановний Анатолій Васильович!

 

Надсилаємо Вам списки студентів (назва ВНЗ) денної форми навчання, які за своїми моральними та діловими якостями, станом здоров’я рекомендуються для проходження конкурсного відбору для зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедру військової підготовки Сумського державного університету.

 

Додаток: Список студентів (ВНЗ), які рекомендовані для проходження конкурсного відбору на кафедру військової підготовки Сумського державного університету на ___ аркушах.

 

 

З повагою

 

Ректор (ВНЗ) _________________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 


Додаток 3

 

Зразок оформлення списку студентів

 

Список

студентів (назва ВНЗ), які рекомендовані для проходження конкурсного відбору для зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедру військової підготовки Сумського державного університету.

 

 

№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові Дата народження Курс Факультет № групи Форма навчання Придатність до військової служби Середній бал успішності за попередні семестри Примітки
1. ЛИСЕНКО Олексій Петрович 15.05.93 Інженерно-технічний денна придатний до військової служби  
2. ПЕТРОВ Іван Іванович 25.10.92 Електронних систем денна придатний до військової служби  
  ..............                
Разом: 2 (два) студенти                

 

Ректор (назва ВНЗ) ________ _______________

( підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП.

 

 

“____” ______________ 20__ р.


Додаток 4

Ректору Сумського державного університету

професору Васильєву Анатолію Васильовичу

 

Студента денної форми навчання (ВНЗ)________________________________

__________________________________________________________________

Факультет__________________________________________навч.група______

Спеціальність______________________________________________________

Прізвище__________________________________________________________

Імя_______________________ По батькові______________________________

Дата народження___________________________________________________

Місце народження__________________________________________________

Національність____________________ Громадянство_____________________

Батько:____________________________________________________________

/прізвище. ім’я, по батькові, ким і де працює, якщо помер - рік смерті/

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Мати:_____________________________________________________________

/прізвище, ім’я, по батькові, ким і де працює, якщо померла - рік смерті/

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Адреса постійної прописки (за паспортом)______________________________

__________________________________________________________________

Військкомат, де перебуває на обліку___________________________________

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер_____________________________________________

Телефон________________________моб._______________________________

Придатність до служби по приписному свідоцтву________________________

Група крові________________________________________________________

Адреса місця проживання____________________________________________

__________________________________________________________________

 

ЗАЯВА

Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Сумського державного університету.

Бажаю навчатися на кафедрі військової підготовки тому, що___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________ ________________

/дата, місяць, рік/ /особистий підпис/

 

Додається: ксерокопія 1-ї сторінки паспорту.,

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.,

ксерокопія приписного свідоцтва, яка видається військовим комісаріатом.,

довідка ВЛК про придатність до військової служби (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом.,

ксерокопія посвідчення водія (за наявністю).

Додаток 5

 

 

 

Додаток6

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.009 с.)