Для денної та вечірньої форм навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для денної та вечірньої форм навчання№ п/п Об'єкти контролю Кількість балів Результат
  Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.: від 0 до 100 балів в т.ч.: Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки  
1. Виконання обов’язкових завдань від 0 до 90 балів
1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях до 60 балів
1.2. Виконання завдань для самостійного опрацювання до 10 балів
1.3. Виконання контрольних (модульних) завдань до 20 балів
2. Виконання вибіркових завдань   від 0 до 10 балів Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватися додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів для нормативних дисциплін та 100 балів для вибіркових дисциплін.

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань (один модульний контроль), результати якого включаються до підсумкової оцінки.

Поточний контроль знань студентів

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і покликаний:

· допомагати студентові в організації його роботи;

· привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

· виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

· стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

· виявляти обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

· визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

· виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

 

Об’єктами поточного контролю знань студента є:

1) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

2) виконання студентом індивідуальних завдань для самостійної роботи;

3) виконання модульних (контрольних) завдань.

 

Загалом оцінці підлягають:

· систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

· рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання з тем, винесених для розгляду на семінарське заняття;

· виступи на семінарських заняттях з доповіддю або презентацією;

· активність при обговореннях та дискусіях на семінарських заняттях (включаючи доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);

· результати проведення експрес-опитування;

· виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо);

· самостійне опрацювання тем (розділів, питань);

· виконання модульних завдань.

Критерії оцінювання знань студентів при проведенні модульного контролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.011 с.)