Скільки днів у році ми працюємо?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скільки днів у році ми працюємо?Будемо віднімати з 365 днів ті, які ми не працюємо. Залишаться робочі дні.

1) 8 годин на день – сон. Це 122 дня щорічно: 365 – 122 = 243.

2) 8 годин на день – неробочий час. Це теж 122 дня щорічно: 243 – 122 = 121(Неробочий час може включати в себе сон, збігатися з ним).

3) У році 52 неділі й 52 суботи. Разом 104 вихідних дні: 121 – 104 = 17(Сон та неробочий час також входять у вихідні).

4) У році 8 офіційних свят: 17 – 8 = 9(Абсолютно точно повторює наведену вище тенденцію).

5) Відпустка 24 дні: 9 – 24 = –15

 

Підрахунки, наведені в даному тексті, не є правильними, оскільки автор застосував гіперболу для того, щоб перетворити даний текст в жарт. Незважаючи на бездоганний вигляд зовнішньої логічної послідовності, внутрішня логічність повністю відсутня.

 

5) Користуючись логічними нормами редагування, з’ясуйте, які з наведених словосполучень є помилковими. Якими методами редагування необхідно при цьому скористатися?

 

- нижня білизна, верхній одяг, повне право, відмінна риса, улюблене захоплення, чисельної меншості, величезна маса людей, величезна безліч, військова окупація, глибока безодня, серйозна НП, народний фольклор, сьогоднішній день;

- колега за професією, експонати виставки, квартал будинків, хронометраж часу, година часу;

- приємно порадувати, відступити назад, пропасти даром, зібрати разом, бігти бігцем, оточити з усіх боків, опублікувати в пресі, простоювати без справи, демобілізуватися з армії;

- дефекти й вади, прорахунки й помилки, мета й завдання, надії й сподівання, цілком і повністю, суцільно й поруч, чітко й виразно, основна й головна думка.

6) Зредагуйте текст. Які норми у ньому порушені? Які методи контролю й редагування ви застосували? Поясніть. Які завдання ви вирішували під час ознайомлювального читання тексту, під час рецензентського і шліфувального читання? Яким видом правки ви скористалися з метою оптимізації повідомлення?

 

Магістрантка СумДУ

Відвідала Польщу у рамках навчального туру

 

Магістранка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету Аліна Лавриненко взяла участь у програмі навчальних візитів до Польщі – «Study Tours to Poland», яка проходила у Гданську.

Студенти з України, Молдови, Росії та Білорусії ознайомилися із механізмами функціонування польських державних установ, громадських організацій, підприємств, вищих навчальних закладів та ЗМІ. Програма включала в себе лекції, дискусії, семінари та презентації. У рамках проекту відбулися зустрічі з мером Гданська, головою обласної ради та воєводства Поморської області.

Також студенти відвідали польські виші. Зокрема, у Гданському політехнічному університеті відбулася зустріч з екс-ректором та міністром освіти Польщі Едмундом Віттбродтом. На університетських зустрічах обговорювалися особливості навчання у Польщі, болонський процес, студентське самоврядування тощо.

За словами Аліни Лавриненко, зустрічі зі справжніми живими легендами та символами антитоталітарної боротьби – екс-Президентом Польщі та лауреатом Нобелівської премії миру Лехом Валенсою та чинним Маршалом сенату Польщі Богданом Борусевичем – вразили та запам’яталися найбільше.

Також під час візиту Польщі учасники проекту працювали в міжнародній групі зі створення соціально важливих проектів, здійснили навчальні екскурсії до Варшави, Гдині, Сопота, Прущ Гданського, а також – на стадіон «PGEArenaGdansk», де проходили матчі «Євро-2012».


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Вивчення курсу «Загальне редагування» завершується заліком. Оцінювання студентів ураховує якість їхньої підготовки до практичних занять (опанування теоретичних питань і виконання практичних завдань) і рівень виконання тестових завдань. У підготовці до практичних занять і підсумкового контролю доцільно скористуватися коротким термінологічним словником з редагування, який у скомпресованому вигляді подає необхідну й достатню інформацію з курсу «загальне редагування.

ПИТАННЯ

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Редагування; загальне редагування; нормативне редагування, едитологія; галузеве редагування.

Мета редагування; предмет редагування; об’єкт редагування; завдання редагування, аспекти редагування.

Завдання редагування. Інтерпретація повідомлень; естетизація повідомлень; урізноманітнення повідомлень; адаптація повідомлень.

Методи редагування.

Галузі редагування.

Оригінал, оригінал-макет, авторський оригінал; текстовий оригінал; авторський зображальний оригінал (штриховий, півтоновий). Видавничий оригінал.

Структура текстової частини оригіналу: лінгвістична, композиційна, інформаційна, логічна. Види композиційної структури (оповідна,описова, наукова, діалогова, вкладена, циклічна, ієрархічна, архівна). Відома і нова (контекстна, реципієнтська, суспільна) інформація. Структура нетекстової частини, ілюстрація.

Поняття редакційної норми. Загальні норми редагування. Конкретні норми. Об’єктивні та суб’єктивні норми.

Норми редагування: композиційні; рубрикаційні; інформаційні; норми для номінативної інформації; норми для сентенційної інформації; норми редагування цінності інформації; норми для контекстної інформації; типові; об’єктивні; загальні; галузеві.

Соціальні норми редагування. Етичні норми редагування. Політичні норми редагування. Релігійні норми редагування.

Поняття помилки з погляду редагування. Значущість помилок. Вага помилок. Загальна класифікація помилок.

Помилки. Види помилок: значущі; незначущі; інформаційні; семіотичні; ситуативні; локальні; фактичні; темпоральні, модальні і фактичні помилки, кодувальні, відображувальні помилки, атенційні помилки.

Методи редагування: компаративні і спеціальні; математичні й творчі; формалізовані й неформалізовані; виправлення й перероблення.

Методи контролю: параметричні, шаблонні, структурні, аналітичні (математичні, логічні). Послідовність застосування методів контролю.

Методи виправлення. Формалізовані методи виправлення (вставлення; заміна; переставлення; видалення). Неформалізовані методи виправлення.

Види редакторського читання: ознайомче, рецензентське і шліфувальне читання (зміст і завдання). Правка: вичитування, скорочення, оброблення, перероблення; коректорське вичитування й редакторське.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

«ЗАГАЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ»

ОСНОВНА

1. Партико З.В. Загальне редагування. Нормативні основи. – Львів: Афіша, 2006. – 416 с.

2. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: навчальний посібник / А.О.Капелюшний. – Львів, 2005. – 304 с.

3. Порпуліт О.О. Редакторський практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О.Порпуліт.- Одеса: Чорномор’я, 2009. – 240 с.

ДОПОМІЖНА

4. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. – К.: Університет „Україна”, 2007. – 431 с.

5. Накорякова К.М. Литературное редактирование : Учебное пособие. М: УКАР, 2009. – 432 с.

6. Огар Е.І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е.І.Огар. – Львів: Палітра друку, 2002. – 224 с.

7. Різун В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996. - 240 с.

8. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / За ред. Н. Зелінської. — Львів : Світ, 2003. — 612 с.

9. Різун В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 172 с.

10. Сізова К., Алексеєнко Н., Бутко Л. Практикум з редагування. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 2007. – 112 с.

11. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. – С. 201-362.

12. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. - К., 2004.

13. Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування: Конспекти лекцій для студентів відділення «Видавнича справ та редагування». – К., 2005. – 254 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

14. Стилістика й редагування (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : Практичний словник-довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.

15. Галузеве редагування в засобах масової інформації (+Авторизований доступ: Електронний каталог бібліотеки СумДУ) [Текст] : конспект лекцій / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с.

16. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи (Авторизований доступ: Електронний каталог бібліотеки СумДУ) : навч. посіб. / З. В. Партико. – Л. : ВФ Афіша, 2006. – 416 с.

17. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця (Авторизований доступ: Електронний каталог бібліотеки СумДУ) : практичний посібник / М. Тимошик. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.005 с.)