ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гр(7)т: 2-ші терб. 1-нен П/2 ф. озадыГр(9)б:...П/2 фазаға

Гу (2)ф: F=k*|∆L|

Гу(1)ө:

Гу(1)ө:F=k*|∆L|

Гу(2)ө: F=-kx.

Де(1)ө:Куш импульсына тең

Де(1)ө• Күш …

Де(1)ш: mg=FA

Де(10)ж: ез-келген мәнге ие б...

Де(11)ә: :∆ U= Q-А

Де(11)ө• ∆U=Q-A/

Де(12)т•Нөлге тең, немесе модулі ….

Де(13)е: көршілес күштер ар. бұр 120º болса

Де(13)е:көрші..1200 болса

Де(13)т•Нөлге тең емес, бағыты мен модулі ...

Де(14)б:4

Де(14)б:4(үд.век.бағ)

Де(14)ш:потен.энер

Де(15)б:3

Де(15)б:5(жылд.век)

Де(16)б:3(центрге тартқыш үдеу)

Де(16)б:5(жылдамдық)

Де(16)б• 4

Де(2)а:Денені құрайтын бөлшек

Де(2)а:денені құрайтын.бөл.кин.ол.өз.әс.потен.эн.....

Де(2)б: жылдамдық векторымен бағыттас.

Де(2)в: жылд. вект-мен бағыттас

Де(2)д:Дененің басқа...

Де(2)д:серпімді деформациоланған дене энергиясы

Де(2)дСыртқы периодты кушт...

Де(2)қ: тығыздық

Де(3)а:mV2/2

Де(3)а:бастапқы орнымен сонғы орнын қосатын бағытталған кесінді

Де(3)а:Бастапқы...кесінді

Де(3)а:Жартылай өткізгішті диод

Де(3)а:жердегі ұшуды басқару... қоз бақылағанда

Де(3)а• Бастапқы .. кесінді

Де(3)а•mυ2/2

Де(3)а•Жартылай ….

Де(3)к•Денелер. ... пропорционал

Де(3)ө: mV2/2

Де(3)тең:x=4+2t2

Де(3)ш:Масса

Де(4)б:кг*м/с

Де(4)д:дене масса-ң жылд.көбей

Де(4)ж:А=( mgh2- mgh1)Де(5)а:ұш Астанадан Москваға ұшып кел

Де(4)з:Галилей

Де(4)к:Дененің ұз..бағыты

Де(4)к:х=2t2+4

Де(4)к•Дененің ұзар....бағыт.

Де(4)мындай(жүйенің импульсы): р=5 кг∙м/с.

Де(4)ө:p=mv

Де(4)ф: p=mv

Де(5)ж:Жерден космос корабл..

Де(5)ж:Спортшы дискні 50м

Де(5)ж• Жерден ….

Де(5)с:денеге әсер етуші сыртқы периодты күш

Де(6)ж.тас төмен құлаганда

Де(6)к: нольге тең

Де(6)т: түзу

Де(6)ф:1,2,3

Де(6)ф:N=NA/m-нан басқасы

Де(6)ф•1,2 және 3

Де(6)э: 4 есе кемиді

Де(6)Э:ішкі энергия

Де(7):дене импульсі

Де(7)ж: жердің жасанды сепрігі

Де(7)ж: 8 км/с

Де(7)ж:жердін

Де(7)ж:станокта бөлшектің өңделу

Де(7)ж•Жердің …

Де(7)ш: mg= F0

Де(7)ш•mg=Fa

Де(7)ш•Дне импульсі

Де(8)б:мүмкін

Де(9)б:Т жанама б.

Де(9)ж:

Де(9)ж:А=mgһ

Де(9)к:Денелер...пропорц.

Де(9)э:mgh

Ден.пот.энер •…әсер энер.

Дж(2)ө:

Дж(2)ө:Q=I2R∆t

Дж(2)ф:Q=I2*Rt

Дж(2)ш:қысым

Ди(1)д: электр өр-де мол-қ диполь...

Ди(1)з:егер денеге басқа денелер

Ди(1)з• Егер денеге …

Ди(3)к:Е=kq/εr2

Дө(13)р: p=(g-v2/R)m

Дө(13)р:P=(g-V2/R)m

Дұ(2)а:екі ортаның жатпайды

Дұ(2)а• екі ортаның бөліну шекарасында … жатпайды.

Дұ(2)т:өткізгіштің кедергі..

Дұ(4)к:электромагнит

Дұ(4)к•электромагниттік ...

Дұ(8)б:ол оң жұмыс..

Ды(0)б: терб. жілігіне тәуелді

Ды(10)а:амплитуда

Ды(10)а:детектрлеу

Ды(10)а•Амплитудалық ...

Ды(17)ж:1-кемиді;2-артады

Ды(2)б:1Дб

Ды(2)н:тұрақты магниттің

Ды(2)ө: V-кемиді, λ-кемиді, ν-өзгермейді

Ды(2)п:дыбыс зорайтқыш

Ды(3)қ:дисперсия

Ды(4)к:Ампер күші

Ды(4)ш:тербеліс жиілігі

Ды(9)ө: 4,2*109кг

Ды(9)ө:амплитудалық модуляция

Ег(10)э: 2 есе артады.(ток.көз.қ.конд.эн)

Ег(11)а:0,75с

Ег(11)д:сұйыққа батады

Ег(11)к:Кішірейтілген, тура, жалған

Ег(11)ө:өзгермейді

Ег(11)ұ:

Ег(12)д:оң зарядталғQан

Ег(12)ө: шеңбер б-мен қозғ

Ег(13)а•h∙v/e

Ег(13)д:сұйыққа батады

Ег(13)к:кішірейтілген,төңкерілген,шын

Ег(13)ө:4 есе өседі фотоэф

Ег(13)ө•4есе өс. фот.әсер.

Ег(14)б:тыныштықта тұрады

Ег(14)қ:

Ег(14)қ:шеңбер бойымен

Ег(15)к: үлкейтілген, төңкерілген, шын.

Ег(15)к:еңкейт-н,төңкер-н,шын

Ег(19)ө :

Ег(20)б:1және 2

Ег(20)ж:2V1*V2/V1+v2

Ег(26)п: изохоралық

Ег(4)о:жүйе импулстерінің қосындысы тұрақты болады

Ег(6)сыйымдылығы: 0,75 С

Ег(6)э:артады

Ег(7)о: жолақты шығ. сп .бреді

Ег(7)о:жолақты шығару спектр..

Ег(7)о•Жолақты …

Ег(8)ә:4есе артады

Ег(8)ө•4есе арт(2есе арт)

Ег(8)т:артады

Ег(9)қ: ЕA = 4EC

Ег(9)п: өзгермейді

Ег(9)п: азаяды, T=2n l/g+a

Ек(10)а:1

Ек(10)емесі(1:2:3): тек 3.

Ек(10)к.16есе көбейеді(төрт азайт; Кл күші)

Ек(10)к: 4есе көбейеді(екі есе азайт;Кл күші)

Ек(10)к:16есе көбейеді

Ек(10)қ:интерференция

Ек(10)қ•инверференция

Ек(11)ө:4 есе артады(2 есе кем)

Ек(11)ө•4есе арт(2есе кем)

Ек(11)т:1-диспер,2-интер

Ек(14)ж:бірінші жағдайда

Ек(15)б:аз зарядты өткізгіш

Ек(15)б•Аз зарядты өткіз..

Ек(18)а:тек 3

Ек(18)б: 3 есе артады

Ек(19)а:1 және 2

Ек(19)қ:екінші баланың қуаты үлкен

Ек(20)б:1және2

Ек(21)б: тек қана 3

Ек(4)ж:2

Ек(6)з:m1 1+m2 2=m1 +m2

Ек(6)м: |F|=1/4πεε0*Q/r2

Ек(7)ұ:4 есе

Ек(9)қ: интерференция

Ек(9)ш: 1.

Ел(2)т:механ энергия электр энер-на айн

Ер(1)д:сыртқы..әсерінсіз

Ер(1)ж: тек 1

Ер(10)с:Жерден айға..

Әр(12)қ:шағылу

Әр(15)с:төрт ыдыста бірдей

Ер(2)д:тек қана ауыр-қ күші-ң әсерінен дене-ң қозғалысы

Ер(3)м:диэлектриктер

Ер(3)т:gh=GM/(R+H)2

Әр(5)д: өзара тартылады

Ес(10)с•жерден айға…

Әс(5)қ: Вакуумдік фотоэлемент

Әс(7)а:Пи-мезоңдармен

Ес(7)с: Жерден Айға дейін арақашықтық Айдың рад. 2 арт.

Ж(3)с: жол-сколяр,орын ауыстыру-векторлық ш/а

Жа(1)д:күшті түрл,қозғ.бағыт

Жа(1)д• Күшті түрлендіріп, қозғалыс …

Жа(1)ж:іштен жану двигателі

Жа(1)ж•Іштен ….

Жа(10)а:жоғары

Жа(10)ө:τ=τ0/√(1-V2/C2)

Жа(10)ф:τ=τ0/√(1-V2/C2)

Жа(11)б: m=m0/√(1-V2/C2)

Жа(11)и:

Жа(11)и:һν/с

Жа(11)им:

Жа(11)ө:

Жа(11)ө:m=m0/√(1-V2/C2)

Жа(11)ф: L=L0

Жа(12)к:оның параметр..

Жа(12)с:тек 1

Жа(13)б•2a

Жа(16)ө: λ және υ

Жа(2)к:n=c/v

Жа(2)қ:блок, көлбеу жаз-қ, иіндік

Жа(2)к•n=c/υ

Жа(2)к•Оның ...

Жа(2)с•тек 1

Жа(2)ф:C=εε0S/d

Жа(22)ш: артады

Жа(23)ө: n (2 есе артады)

Жа(23)ө•n (2есе арт)

Жа(3)к: ауырлық күші.

Жа(3)к:аурлық күші

Жа(3)к:эне-ны бір түрден басқа

Жа(3)к• Энергияны бір..

Жа(4)г•тек 2 (вольт)

Жа(4)қ:Ғ=∞

Жа(4)м:ішкі энер артт.жұмысы

Жа(4)м•ішкі энергияны арттыруға жұмс.

Жа(4)п:тек қана 2

Жа(5)қ:фотоэффект

Жа(5)ө:азаяды

Жа(5)п: изохоралық

Жа(5)ұ:4*10-7+8*10-7 м

Жа(6)д:жарық поляр

Жа(6)қ: дифракциялық тор

Жа(7)ж:изохоралық

Жа(8)с: жоғарғы қарай ауытқиды

Жа(8)т: қызыл

Жа(9)а:ақ түсті бетке

Жа(9)д: Электрон жатпайтын бос орын

Жар диспер д:Жар с көрс ж тәуелділігі

Же(10)ә:mgh

Же(10)ш:∆М>0

Же(13)е: төмен бағ-н

Же(13)ж:Күнге б/сты

Же(14)е:төмен

Же(21)т:√GM/R

Же(4)қ:Ц... күрделі траекториясымен тура проп.

Же(5)к: ОН

Же(6)ф:gж=G

Же(8)т: 1,3,5

Жи(1)б: Гц.

Жи(2)с: радиотолқындар

Жи(2)сәуле: радиотолқындар.

Жи(3)и:

Жи(3)и:hV/c

Жи(6)т:һν

Жи(7)ш: d <Ғ

жі(11)а:оң ионға айналды

Жі(9)а•Серпімділік …

Жо(0)д:қозғ.транк.бойымен..

Жо(14)б: Дене барлық жағд.

Жо(24)ж: a=900 болса

Жо(24)ж:болады,а=900 болса

Жо(24)ж•Болады,…α=900

Жо(27)ж:3

Жо(27)ж•3

Жо(4)м:жоғары жиіл..бөліп алу

Жо(4)м•Жоғ. …бөліп алу

Жо(4)т:гамма сәуле

Жо(5)қ:заттың бір-бірімен

Жо(7)с:беттік эффект әсеріне

Жо(7)с•беттік эффекті …

Жү(12)м:

Жү(16)к:СО

Жү(5)ж: жылудан оқшаул. болса

Жү(5)ж: ұтыс та, ұтылыс та алмаймыз

Жү(5)к•СО

Жұ(1)е:А=Ғ Scosa

Жұ(1)ж:балға-ң ден құла

Жұ(1)ж:кірпіш жерде жатыр

Жұ(1)ө•А=Fs∙cosα

Жұ(1)ф:

Жұ(3)к:Ғ3 Ғ5

Жұ(3)к•Ғ3 және Ғ5

Жұ(4)к:Ғ1 жәнеҒ2

Жұ(5)к:СО

Жы(0)б:күштен 2 есе ұтыс береді (жылжитын)

Жы(0)б:күштен ұтыс бермейді (жылжымайтын)

Жы(1)ж: айнымалы ток

Жы(1)к:2 есе ұтыс береді (жылжымалы)

Жы(1)к:ұтыс бермейді(жылжымайтын)

Жы(1)к•Ұтыс бермейді

Жы(11)г:5

Жы(11)г•5

Жы(11)ж:7с-8с

Жы(11)п:кемиді

Жы(11)ПӘК-і: артты.

Жы(11)т: неғ. Т1 жоғары, Т2 төмен

Жы(12)ПӘК-і: артты

Жы(16)ж: Q1= Q1+Q2

Жы(2)е:V=∆S/∆t

Жы(6)егер:

Жы(8)е: V1 V2

Жы(9)и: 7с-8с

За(10)е:2 есе аз

За(10)қ:шеңбер

За(10)ө•2есе аз

За(11)з:0

За(11)ө•2есе аз

За(14)ж:А=0

За(15)ө:4 есе ұлғ(2 есе ұлғ)

За(15)ө•4есе ұлғ.(2есе ұлғ)

За(17)п:Т/8

За(18)қ:катодолюминесценция

За(18)қ:фотолюминесценция.

За(18)ө:2 есе аз(2 есе ұлғ)

За(18)ө:өзгермейді

За(18)ө•2есе аз.(2есе ұлғ)

За(2)а:заттың массасының

За(2)а• Заттың …

За(2)қ:дивузия

За(2)ө:V=N/Na

За(2)ф: m=m0Ň

За(2)ф:СU2/2

За(2)ф•m=m0N

За(21)ө:2есе аз(2 есе ұлғ)

За(21)ө•2есе аз(2есе ұлғ)

За(3)д:1кг заттың темп 1К-ге..

За(3)д•1кг зат. темпер.1К-ге….

За(3)м: m=m0Ň

За(3)ө:

За(3)ш:ортаның

За(3)ш•Ортаның ...

За(4)қ:тұр,центр,тарт,үдеу

За(4)қ:тұрақты центрге тартқыш үдеумен.

За(4)м:Бар, себебі..

За(4)м•Бар,себебі,…

За(4)т:1 және 3

За(6)қ:электролиз

За(6)қ•Электролиз

За(6)э: артады

За(8)с:шыны кондуктор..

Зы(3)з: Импульстің сақталу заңы

Зы(3)заң:Импульстың сақталу заңы.

Ид(1)и: 1(изобарасы)

Ид(1)и: 2.

Ид(1)и: 4 (изохор)

Ид(1)и:2(PV)

Ид(10)п: изотермиялық.

Ид(10)п:изопроцестер

Ид(14)б:Q=-A

Ид(15)б:Циклдегі газдың жумыс..

Ид(15)б• Циклдегі газдың жұмысына

Ид(15)к: өзгермейді

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.028 с.)