ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура адміністративного процесу – це сукупність окремих проваджень, кожне з яких характеризує певну послідовність процесуальних дій. 

 

 
 

 

 

 

 


Провадження по земельним, екологічним, фінансово-бюджетним, податковим та іншим справам
Провадження по підготовці та прийняттю індивідуальних актів управління
7

 

       
   
 
 

 

 

 

 


Провадження у справах про адміністративні правопорушення – низка послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а у деяких випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства. Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання винесеної постанови.

 


Завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є:

 


 

Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення:

; законність;

; всебічність, повнота, об’єктивність дослідження матеріалів справи (принцип матеріальної істини);

; гласність провадження;

; національна мова провадження;

; забезпечення особі, яка притягається до відповідальності, права на захист;

; індивідуалізація покарання;

; застосування до правопорушника справедливих заходів впливу;

; реальність виконання прийнятої по справі постанови.

 

Мета здійснення засобів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення:

; припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу;

; встановлення особи правопорушника;

; складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи;

; виконання постанови по справі про адміністративні правопорушення.

Засоби забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (ст. 260 КУпАП)

 
 

 

 
 
Адміністративне затримання – примусове, короткочасне обмеження свободи дій, пересування особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

 

 


Основні вимоги

; про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання;

; протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це;

; про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання – також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання (ст. 262 КУпАП)

Органи внутрішніх справ
при вчиненні дрібного хуліганства, порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток; вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх; публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції; при прояві неповаги до суду; порушенні правил про валютні операції; правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин; незаконного продажу товарів або інших предметів; дрібної спекуляції; торгівлі з рук у невстановлених місцях; при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль; у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією; при порушенні правил дорожнього руху; правил полювання, рибальства і охоти рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України.

Прикордонні війська – при порушенні прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України
Посадові особи військової інспекції дорожнього руху – при порушенні водіями або іншими особами які керують транспортними засобами Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань правил дорожнього руху
Посадові особи воєнізованої охорони – при вчинені правопорушень, пов’язаних з посяганням на охоронювані об’єкти, інше майно

 

 


Три доби – з письмовим повідомленням прокурора протягом 24 годин з моменту затримання – осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України – для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження
Три години– загальний строк
До строку адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, включається час фактичного знаходження в якості затриманого з моменту доставлення для складання протоколу і до моменту визволення, а особи, яка знаходиться в стані сп’яніння – з часу її витвереження (ст. 263 КУпАП).

 

       
 
Десять діб – з санкції прокурора   – осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України – якщо порушники не мають документів, що посвідчують їх особу – осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу
 
   
До розгляду справи суддею, начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ – осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадянського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимоги працівника міліції; – осіб, які порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях.

 

 


Доставлення порушника до відповідного органу, організації здійснюється з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим – для встановлення особи (ст. 259 КУпАП).

; в міліцію, штаб громадського формування з охорони громадського порядку, державного кордону.

 

Працівником міліції або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

; в міліцію.

 

Уповноваженою на те особою при вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, правил охорони громадського порядку і безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-противоепідемічних правил на транспорті – якщо у порушника немає документів, що посвідчують особу і немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього

; в міліцію чи у приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради

Працівниками державної лісової охорони, уповноваженими на те посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, посадовими особами інших органів, які здійснюють державний або відомчий контроль за охороною і використанням тваринного світу, працівниками служб охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також працівниками міліції, членами громадського формування з охорони громадського порядку, громадськими інспекторами охорони природи, громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекторами охорони рибних запасів та громадськими лісовими інспекторами осіб, які вчинили лісопорушення, порушення правил полювання, правил рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу – якщо особу порушника не може бути встановлено на місці правопорушень.

 
 
Особистий огляд


Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, а у випадках прямо передбачених законами України – також і інших органів (ст. 264 КУпАП).

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції та інших предметів може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ, природоохоронних органів, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють нагляд за додержанням правил полювання а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Огляд транспортних засобів може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівниками міліції.

 
 
Вилучення речей і документів


Органів внутрішніх справ
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами:

Органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні

       
   
 
 

 


У випадках, прямо передбачених законами України – також і інших органів (ст. 265 КУпАП).

 

 
 
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами


Водії, судноводії та інші особи, що керують транспортними засобами, річковими і маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, або суднами та оглядові на стан сп’яніння. (ст. 266 КУпАП)

 

\

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.01 с.)