ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Особливості атрибуції натюрмортівРізних шкіл живопису

Важливість другорядних деталей та предметів для атрибуції творів живопису, зокрема натюрмортів.

Натюрморт в мистецтві епохи Відродження. Інтерес до натуралістичного зображення природи та предметів у творчості художників Ренесансу. Натюрморти-портрети Джузеппе Арчимбольдо XVI ст.

Зображення другорядних предметів у творах живопису Північного Відродження. Натюрморт нідерландської школи XV – XVIІ ст. Вишукано сервіровані сніданки, десерти із ознаками недавньої присутності людини, зображення кухонного начиння в мистецтві XVIІ ст..

Предметний склад натюрморту фламандського художника XVІ – XVIІ ст. Зображення квітів, фруктів, мертвої та живої природи у творах стилю бароко, зокрема Франса Снейдерса.

Значення натюрморту в зображенні італійської картини XVII ст. Предмети, які найчастіше зустрічаються в італійських натюрмортах.

Довершено прості натюрморти майстрів іспанського натюрморту першої половини XVII ст. Тема Vanitas у західноєвропейському живопису XVI – XVII ст.

Тематика і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису. Асоціативний натюрморт кінця XVII-XVIII ст. Стилістичні та тематичні особливості французького натюрморту ХІХ – початку ХХ ст.

Натюрморт в російському мистецтві XVIII – XIX ст. Зображення типу Trompe l’oeil (фр. – обман зору) в західноєвропейському та російському живопису XVII – XIХ ст. Тематика та особливості зображення натюрмортів у творчості художників Росії та України ХІХ – першої чверті ХХ ст.

Семінарське заняття № 1

Тема: Атрибуція натюрмортів різних шкіл

За їх предметним складом

1. Зображення другорядних предметів у живописних творах мистецтва Північного Відродження. Натюрморт в живопису Нідерландів XV – XVIІ ст.

2. Фламандський натюрморт XVI – XVII ст.

3. Значення натюрморту в зображенні італійської картини XVII ст.

4. Довершена простота іспанського натюрморту першої половини XVII ст.

5. Тематика і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису.

6. Жанр натюрморту в російському мистецтві.

Література: 5, 6, 11, 20, 23

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть предмети характерні для голландських натюрмортів, чи присутнє зображення квітів у них.

2. Для натюрмортів яких країн характерне зображення скляного посуду.

3. Коли вперше з’являється зображення годинників у західноєвропейських натюрмортах і с чим це пов’язано.

4. Які предмети найчастіше зображали російські художники у натюрмортах першої половини XIX ст.

 

Завдання для практичної роботи

1. Здійсніть порівняльний аналіз предметного складу натюрмортів XVII ст. Нідерландів, Фландрії та Іспанії.

2. Спробуйте скласти асоціативний натюрморт для певного напрямку діяльності людини (включаючи сучасні професії).

Теми рефератів

1. Особливості зображення предметів в творах художників Північного Відродження.

2. Натюрморт в російському мистецтві XVIII – першої половини XIX ст.

3. Зображення дзеркала в живопису Західної Європи.

Література: 4, 5, 8

Тема 4. Стилістична атрибуція пейзажних творів

Основні ознаки, за якими проводиться мистецтвознавча атрибуція пейзажного твору, важливість стильового розрізнення пам’яток для їх датування.

Зображення пейзажу в мистецтві Відродження кінця XV – початку XVI ст. Натуралістичне відтворення природних краєвидів, введення принципів прямої перспективи, прагнення створити ідеальний архітектурний пейзаж.

Природа у творах голландця Пітера Брейгеля Старшого та художників його кола. Тематика та художні особливості пейзажного живопису малих голландців XVII ст.

Краєвиди у барокових творах Алессандро Маньяско першої половини XVIII ст. Міський пейзаж і капріччо (фантастичні краєвиди) у творчості венеціанських художників XVIII ст. Зображення природних ландшафтів у полотнах стилю рококо художників Франції та Англії.

Концепція пейзажного зображення стилю класицизму в творчості Клода Лоррена і Нікола Пуссена. Особливості композиційної побудови, зв'язок з літературними сюжетами, поєднання видуманих і реальних мотивів. Класицистичний французький пейзаж XVIII ст., нове в зображенні марини.

Стиль романтизму у пейзажному живопису Німеччини, Англії і Франції ХІХ ст. Особливості композиційного вирішення, тематика, місця людини у зображенні, інтерес до зображень стихійних або яскравих природних явищ.

Французька школа реалістичного пейзажу ХІХ ст. Новий підхід до зображення пейзажу в імпресіоністів.

Семінарське заняття № 2

Тема: Стилістична атрибуція пейзажних творів

1. Пейзаж в живопису Нідерландів і Фландрії XVI – XVII ст.

2. Художні прийоми майстрів італійської школи пейзажу.

3. Стиль класицизму в пейзажних творах XVIII – XIX ст.

4. Характерні риси стилю романтизму в пейзажних творах Англії.

5. Французька школа пейзажу. Від класицизму до реалізму.

6. Імпресіоністичні пейзажі художників Франції і України.

Література: 3, 5, 6, 11, 13, 16, 22

Питання для самоперевірки

1. В якій школі живопису вперше з’являється зображення зимового пейзажу.

2. В яких мистецьких традиціях можна зустріти зображення бурі.

3. У пейзажах якого стилю можна знайти зображення райдуги.

4. У пейзажах якої школи присутні готичні мотиви у зображенні архітектури.

5. Чим відрізняються романтичні пейзажі Уільяма Тьорнера від пейзажів імпресіоністів.

 

Завдання для практичної роботи

1. Оберіть будь-який пейзажний твір із колекції Музею Б. і В. Ханенків (або іншого музею з колекцією творів західноєвропейських митців в Україні) та проведіть його стилістичну атрибуцію. Складіть план, визначте ознаки, за якими ви атрибутували пам’ятку.

2. Здійсніть порівняльний аналіз пейзажних творів стилю класицизму та романтизму.

 

Тема 5. Національні школи пейзажного живопису Росії та України

 

Пейзаж стилю класицизму в російському мистецтві останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. Принцип “кулісної” побудови у класицистичному пейзажі. Художні особливості та колористичне вирішення пейзажного твору першої половини ХІХ ст. Зображення пейзажу в портретах російських художників кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Характерне написання дерев в академічних пейзажних творах ХІХ ст.

Пейзажі стилю класицизму в українському мистецтві першої половини ХІХ ст. Зняття топографічних видів для забудови півдня Російської імперії, перше звернення до пленерного методу в пейзажних творах, дотримання кулісної композиції, документальність з ознаками ідеалізації.

Марина в творчості російських художників. Технологія і експертиза живопису І. Айвазовського.

Значення пейзажу в творах О. Венеціанова та художників його кола.

Ознаки романтичного пейзажу Росії та України ХІХ ст.

Стилістичні особливості реалістичного пейзажу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Видатні російські та українські майстри пейзажного живопису, значення дослідження їх художнього почерку для атрибуції. Особливості національної української школи пейзажного живопису.

Стиль імпресіонізм та інші художні напрямки у пейзажах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Різні творчі “почерки” українських художників-пейзажистів ХХ ст. Пейзажисти радянського періоду.

 

Семінарське заняття № 3

Тема: Атрибуція пейзажних творів Росії та України

1. Пейзажне тло в іконопису України XVII – XVIII ст.

2. Зображення українських краєвидів кінця XVIII – першої половини XIX ст.

3. Пейзаж в російському портреті кінця XVIII – першої половини XIX ст.

4. Романтичний пейзаж у творчості Т. Шевченка і В. Штернберга.

5. Видатні майстри пейзажного жанру Росії і України другої половини XIX ст. – початку ХХ ст. (за збірками НХМУ і КМРМ).

6. Український пейзажний живопис радянського періоду.

Література: 3, 6, 14, 17, 19, 22

Питання для самоперевірки

1. Якого стилю архітектура в пейзажних творах першої половини ХІХ ст.

2. Назвіть перших українських пейзажистів.

3. Впливу яких західноєвропейських майстрів зазнала творчість мариніста І. Айвазовського.

4. Назвіть російських майстрів міського пейзажу.

5. Хто з художників-пейзажистів другої половини ХІХ ст. зображав у своїх творах український краєвид з хатами.

Завдання для практичної роботи

1. Оберіть будь-який пейзажний твір із колекції НХМУ або КМРМ та проведіть його стилістичну атрибуцію. Визначте ознаки, за якими ви атрибутували пам’ятку.

2. Проаналізуйте пейзажні твори радянського періоду із збірки НХМУ. Визначте основні течії у пейзажному живопису цього періоду, назвіть провідних майстрів та особливості їх творчості.

 

Теми для рефератів

1. Стиль класицизму в пейзажному живопису Західної Європи.

2. Німецький пейзажний живопис першої чверті XIX ст.

3. Пейзажні твори англійського романтика Уільяма Тьорнера у порівнянні з пейзажами французьких імпресіоністів.

4. Стиль класицизму в російському пейзажному живопису.

Література: 8, 15, 19

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.007 с.)