ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.Заповнить опорну схему

7 б

«Перебудова» - це ….

 

Гласність – це ……

 

Періодизація перебудови:

  • 1985 – 1986 рр. –
  • 1987 – 1988 рр.
  • 1989 – 1991 рр.
Причини суспільних перетворень

1.

2.

3.

10 б

Шляхи виходу з кризи Зміни в суспільно-політичному житті
   

 

Прискорення соціально-економічного розвитку СРСР, Народний Рух України, принципу трьох «С», 2000 р., Три п’ятирічки = Радянська влада, («Вся влада Радам»), (1985 г. — 17 млрд. руб., 1986 г. — 54 млрд. руб.), «Більше соціалізму!» XIX партійна конференція КПРС, Держриймання, Закон про держпідприємства, «група 239», Закон «Про індивідуальну трудову діяльність», Закон «Про трудові колективи»), «Більше демократії !» закони про оренду і про кооперацію, « 500 днів», курс на вдосконалення соціалізму, «Народна Рада» (111 З 1985 по 1988 державний бюджет не дорахувався близько 67 млрд. рублів.

І.Драч. І. Юхновський. О. Мороз В.Івашка С. Гуренка Л. Кравчук В. Щербицький

 

3 б

Наслідки і підсумки перебудови в СРСР  

 

5 б

 

Реформи М. Горбачова

Підсумки:

Р. 1991 р.

Темпи зростання економіки

Золотий запас

Курс долара

Зовнішній борг

Експорт нафти (млн. бар.)

Ціна на м'ясо

 

ТЕСТОВА РОБОТА

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

26 б

1. М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у:

А березні 1985 р.; Б квітні 1985 р.; В травні 1986 р.; Г вересні 1986 р.

2. Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:

А «відбудова»; Б «реконструкція»; В «переобладнання»; Г «перебудова».

3. Громадсько-політичні організації, що не були офіційно зареєстровані, мали назву:

А легальні; Б неформальні; В ворожі; Г підпільні.

4. Політика гласності у роки перебудови сприяла:

A) зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

Б) запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

B) проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Г) загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін

5. Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?

A) хронічний дефіцит, ажіотажний попит

Б) стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

B) гіперінфляція, грошова реформа

Г) широка приватизація державних підприємств

6. У чому полягала мета курсу на «перебудову», проголошеного новим керівництвом КПРС на чолі з М. Горбачовим?

A) у наданні незалежності республікам Радянського Союзу

Б) в установленні культу особи лідера КПРС М. Горбачова

B) в ліквідації КІ IPC і формуванні багатопартійної системи

Г) в удосконаленні всіх сфер життя радянського суспільства

 

 

7. Проголошений М. Горбачовим курс «прискорення» мав на меті:

А упровадження економічних методів управління ринкового типу на

підприємствах;

Б реконструкцію промисловості та підвищення якості виробленої продукції;

В збільшення обсягів виробництвА в легкій тА харчовій промисловості;

Г підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, збільшення пенсій.

8. Яке твердження характеризує політику прискорення, проголошену у 1985 ?

A) визнання приватної власності

Б) перехід до ринкової економіки

B) відмова від директивного планування

Г) збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

9. У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?

А) у 1980 р. Б) у 1985 р. В) у 1988 р. Г) у 1990 р.

10. Позначте, коли відбувся перший страйк шахтарів України:

А травень 1989 р.; Б липень 1989 р.; В жовтень 1989 р.; Г березень 1990 р.

11. Декларацію про державний суверенітет країни було проголошено в:

А березні 1990 р.; Б травні 1990 р.; В червні 1990 р.; Г липні 1990 р.

 

12. У 1990 р. на виборах до місцевих рад демократичні сили перемогли у:

А Закарпатській, Чернівецькій і Чернігівській областях;

Б Київський, Вінницькій і Хмельницькій областях;

В Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях;

Г Волинській, Житомирській і Рівненській областях.

 

13. Першими незалежність України визнали:

А Росія та Аргентина; Б Угорщина та Англія; В Польща і Канада; Г Латвія і Литва.

14. Хто був обраний головою Верховної Ради УРСР ХІІ скликання у травні 1990 р.?

А І. Юхновський; Б В. Івашко; В В. Фокін; Г І. Плющ.

15. Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

А І. Гель; Б М. Горинь; В І. Драч; Г С. Губенко.

16. У 1988 р. лідером Української Гельсінської спілки було обрано:

А Л. Лук’яненка; Б І. Драча; В В. Чорновола; Г П. Павличка.

17. В результаті виборів 1 грудня 1991 р. першим Президентом незалежної України було обрано:

А І. Юхновського; Б В. Івашка; В Л. Кравчука; Г С. Гуренка.

18. Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про мови в УРСР» у:

А липні 1989 р.; Б вересні 1989 р.; В жовтні 1989 р.; Г березні 1990 р.

 

19. «Група 239» у складі Верховної Ради України, обраної в березні 1990 р., представляла інтереси:

А комуністичної більшості ; Б центристів; В опозиції; Г лівих сил.

20. Перший в Україні страйк організували:

А вчителі; Б шахтарі; В лікарі; Г студенти.

21. Першою формально задекларованою партією стала:

А Демократична партія України;

Б Українська християнсько-демократична партія;

В Українська республіканська партія;

Г Соціал-демократична партія України.

 

22. Живий ланцюг «Українська хвиля» у 1990 р. простягався:

А від Києва до Сімферополя; Б від Києва до Донецька;

В від Києва до Львова; Г від Львова до Донецька.

 

 

23. Значення гласності полягала в тому, що:

А люди могли мислити по-новому, одержати об’єктивну інформацію, мати

власну думку;

Б заборонялась будь-яка критика, інформація мала суб’єктивний характер;

В на всі засоби масової інформації накладалася жорстка цензура;

Г люди мислили старими догмами й стереотипами.

 

24. Про яку подію йдеться в джерелі ?

«...Наймасовіша в Україні акція періоду «перебудови», мета якої полягала в тому, щоб не лише відокремити національну історію від радянської, а й протиставити "справжнє", "природне" возз'єднання України 1919 р. "штучному" возз'єднанню 1939 р. Так само звернення до історичного досвіду було і засобом протиставлення "справжньої" української державності (УНР і ЗУНР) "штучній" — радянській».

А Страйк на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці в липні 1989 р.

Б «Живий ланцюг» в січні 1990 р.

В Мітинг та голодування студентів в жовтні 1990 р.

Г Мітинг киян у серпні 1991 p.

 

25. На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР у серпні 1991 р. було прийнято:

А Указ «Про заборону діяльності Компартії України»;

Б Акт проголошення незалежності України;

В Декларацію про державний суверенітет України;

Г Закон УРСР «Про вибори президента».

 

26. 3 якого документа наведено уривок ?

«...Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ».

А Конституція України 1996 р. Б Конституція УРСР 1978 р.

В Декларація про державний суверенітет України. Г Акт проголошення незалежності України

Установіть відповідність

20 б

Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А Гласність Б суверенітет В лібералізація Г корупція

1. забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи

2. можливість отримання правдивої інформації

3. підкуп державних і політичних діячів

4. цілковита незалежність держави від інших держав в її внутрішній зовнішній

політиці

5. перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету.

 

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя.

A) Проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента України

Б) Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України

B) Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Г) Створення Народного руху України за перебудову

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

12 б

Визначте посади, які обіймав М. Горбачов

1.Генеральний секретар ЦК КПРС

2.голова Ради Міністрів СРСР

3.Президент УРСР

4.Голова Президії Верховної Ради СРСР

5.перший секретар ЦК КПУ

6.Президент СРСР

Заповнить опорну схему

7 б

«Перебудова» - це ….

 

Гласність – це ……

 

Періодизація перебудови:

  • 1985 – 1986 рр. –
  • 1987 – 1988 рр.
  • 1989 – 1991 рр.
Причини суспільних перетворень

1.

2.

3.

10 б

Шляхи виходу з кризи Зміни в суспільно-політичному житті
   

 

Прискорення соціально-економічного розвитку СРСР, Народний Рух України, принципу трьох «С», 2000 р., Три п’ятирічки = Радянська влада, («Вся влада Радам»), (1985 г. — 17 млрд. руб., 1986 г. — 54 млрд. руб.), «Більше соціалізму!» XIX партійна конференція КПРС, Держриймання, Закон про держпідприємства, «група 239», Закон «Про індивідуальну трудову діяльність», Закон «Про трудові колективи»), «Більше демократії !» закони про оренду і про кооперацію, « 500 днів», курс на вдосконалення соціалізму, «Народна Рада» (111 З 1985 по 1988 державний бюджет не дорахувався близько 67 млрд. рублів.

І.Драч. І. Юхновський. О. Мороз В.Івашка С. Гуренка Л. Кравчук В. Щербицький

 

3 б

Наслідки і підсумки перебудови в СРСР  

 

5 б

 

Реформи М. Горбачова

Підсумки:

Р. 1991 р.

Темпи зростання економіки

Золотий запас

Курс долара

Зовнішній борг

Експорт нафти (млн. бар.)

Ціна на м'ясо

 

ТЕСТОВА РОБОТА

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

26 б

1. М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у:

А березні 1985 р.; Б квітні 1985 р.; В травні 1986 р.; Г вересні 1986 р.

2. Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:

А «відбудова»; Б «реконструкція»; В «переобладнання»; Г «перебудова».

3. Громадсько-політичні організації, що не були офіційно зареєстровані, мали назву:

А легальні; Б неформальні; В ворожі; Г підпільні.

4. Політика гласності у роки перебудови сприяла:

A) зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

Б) запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

B) проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Г) загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін

5. Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?

A) хронічний дефіцит, ажіотажний попит

Б) стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

B) гіперінфляція, грошова реформа

Г) широка приватизація державних підприємств

6. У чому полягала мета курсу на «перебудову», проголошеного новим керівництвом КПРС на чолі з М. Горбачовим?

A) у наданні незалежності республікам Радянського Союзу

Б) в установленні культу особи лідера КПРС М. Горбачова

B) в ліквідації КІ IPC і формуванні багатопартійної системи

Г) в удосконаленні всіх сфер життя радянського суспільства

 

 

7. Проголошений М. Горбачовим курс «прискорення» мав на меті:

А упровадження економічних методів управління ринкового типу на

підприємствах;

Б реконструкцію промисловості та підвищення якості виробленої продукції;

В збільшення обсягів виробництвА в легкій тА харчовій промисловості;

Г підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, збільшення пенсій.

8. Яке твердження характеризує політику прискорення, проголошену у 1985 ?

A) визнання приватної власності

Б) перехід до ринкової економіки

B) відмова від директивного планування

Г) збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

9. У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?

А) у 1980 р. Б) у 1985 р. В) у 1988 р. Г) у 1990 р.

10. Позначте, коли відбувся перший страйк шахтарів України:

А травень 1989 р.; Б липень 1989 р.; В жовтень 1989 р.; Г березень 1990 р.

11. Декларацію про державний суверенітет країни було проголошено в:

А березні 1990 р.; Б травні 1990 р.; В червні 1990 р.; Г липні 1990 р.

 

12. У 1990 р. на виборах до місцевих рад демократичні сили перемогли у:

А Закарпатській, Чернівецькій і Чернігівській областях;

Б Київський, Вінницькій і Хмельницькій областях;

В Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях;

Г Волинській, Житомирській і Рівненській областях.

 

13. Першими незалежність України визнали:

А Росія та Аргентина; Б Угорщина та Англія; В Польща і Канада; Г Латвія і Литва.

14. Хто був обраний головою Верховної Ради УРСР ХІІ скликання у травні 1990 р.?

А І. Юхновський; Б В. Івашко; В В. Фокін; Г І. Плющ.

15. Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

А І. Гель; Б М. Горинь; В І. Драч; Г С. Губенко.

16. У 1988 р. лідером Української Гельсінської спілки було обрано:

А Л. Лук’яненка; Б І. Драча; В В. Чорновола; Г П. Павличка.

17. В результаті виборів 1 грудня 1991 р. першим Президентом незалежної України було обрано:

А І. Юхновського; Б В. Івашка; В Л. Кравчука; Г С. Гуренка.

18. Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про мови в УРСР» у:

А липні 1989 р.; Б вересні 1989 р.; В жовтні 1989 р.; Г березні 1990 р.

 

19. «Група 239» у складі Верховної Ради України, обраної в березні 1990 р., представляла інтереси:

А комуністичної більшості ; Б центристів; В опозиції; Г лівих сил.

20. Перший в Україні страйк організували:

А вчителі; Б шахтарі; В лікарі; Г студенти.

21. Першою формально задекларованою партією стала:

А Демократична партія України;

Б Українська християнсько-демократична партія;

В Українська республіканська партія;

Г Соціал-демократична партія України.

 

22. Живий ланцюг «Українська хвиля» у 1990 р. простягався:

А від Києва до Сімферополя; Б від Києва до Донецька;

В від Києва до Львова; Г від Львова до Донецька.

 

 

23. Значення гласності полягала в тому, що:

А люди могли мислити по-новому, одержати об’єктивну інформацію, мати

власну думку;

Б заборонялась будь-яка критика, інформація мала суб’єктивний характер;

В на всі засоби масової інформації накладалася жорстка цензура;

Г люди мислили старими догмами й стереотипами.

 

24. Про яку подію йдеться в джерелі ?

«...Наймасовіша в Україні акція періоду «перебудови», мета якої полягала в тому, щоб не лише відокремити національну історію від радянської, а й протиставити "справжнє", "природне" возз'єднання України 1919 р. "штучному" возз'єднанню 1939 р. Так само звернення до історичного досвіду було і засобом протиставлення "справжньої" української державності (УНР і ЗУНР) "штучній" — радянській».

А Страйк на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці в липні 1989 р.

Б «Живий ланцюг» в січні 1990 р.

В Мітинг та голодування студентів в жовтні 1990 р.

Г Мітинг киян у серпні 1991 p.

 

25. На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР у серпні 1991 р. було прийнято:

А Указ «Про заборону діяльності Компартії України»;

Б Акт проголошення незалежності України;

В Декларацію про державний суверенітет України;

Г Закон УРСР «Про вибори президента».

 

26. 3 якого документа наведено уривок ?

«...Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ».

А Конституція України 1996 р. Б Конституція УРСР 1978 р.

В Декларація про державний суверенітет України. Г Акт проголошення незалежності України

Установіть відповідність

20 б

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.022 с.)