V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ5.1. Тематичний план практики

 

№ з/п Найменування розділів та тем Кількість днів
1. Ознайомлення з фінансовим органом
2. Вивчення структури фінансового органу, його структурних підрозділів
3. Ознайомлення з нормативними матеріалами, які використовуються фінорганами для аналізу і перевірки діяльності господарських органів.
4. Вивчити порядок оформлення відповідної бухгалтерської документації.
5. Вивчити методику аналізу виконання доходної частини бюджету на основі зведення і місячних звітів про виконання місцевих бюджетів.
6. Вивчити методику аналізу виконання бюджету міста за звітний рік.
7. Вивчення організації обліку використання бюджету в фінорганах, основні права і обов'язки робітників бухгалтерії по обліку виконання бюджету.
8. Вивчити порядок фінансування видатків.
9. Вивчити методику прогнозуючих розрахунків ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку.
10. Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності фіноргану
11. Оформлення звіту і щоденника.
  Разом

 

Зміст практики

Ознайомитися з фінансовим органом, вивчити його основні функції, задачі, і завдання.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію).

Ознайомитися з структурою фінансового органу, його структурних підрозділів, організацією управління. Вивчити розподіл функціональних обов'язків його працівників за ділянками роботи.

До звіту додати: структурну схему фінансового органу, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Вивчити організацію роботи по економічному аналізу, прогнозуванню основних видів платежів і податків.

Вивчити організацію контролю за надходженням податків і платежів в бюджет.

Ознайомитися з організацією роботи по формуванню і використанню бюджету.

Вивчити організацію роботи бюджетної бухгалтерії.

Вивчити інструктивні матеріали Мінфіну України, податкову звітність по формам №1 і №2, бухгалтерські документи і облікові регістри по виконанню бюджету.

Проаналізувати видатки бюджету міста (району, області).

Ознайомитися з прогнозуючими розрахунками ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку на поточний рік по бюджету міста (району).

Зробити аналіз виконання доходної частини бюджету на основі (сводки) і місячних бюджетів.

Ознайомитися з порядком складання розпису доходів і видатків бюджету на поточний рік і їх щоквартальної розбивки.

Вивчити порядок фінансування видатків, передбачених бюджетом. При

розгляді порядку фінансування непередбачених видатків слід звернути увагу на джерела їх покриття, бюджетні права і розпорядників кредитів.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю фінансового органу.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

 

Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В БАНКАХ

6.1. Тематичний план практики

 

№ з/п Найменування розділів та тем. Кількість днів
1. Ознайомлення з діяльністю банку
2. Вивчення порядку формування ресурсів банком
3. Вивчення порядку обслуговування банками розрахунків клієнтів
4. Вивчення процесу кредитного обслуговування клієнтів банками
5. Вивчення порядку обслуговування комерційними банками операцій клієнтів з цінними паперами
6. Вивчення порядку обслуговування комерційними банками зовнішньоекономічних зв’язків клієнтів
7. Вивчення процесу управління основними банківськими ризиками (кредитний і процентний)
8. Оформлення звіту і щоденника
  Разом

 

Зміст практики

Ознайомитися з історією банку, основними напрямами діяльності, схемою управління та організаційною структурою.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), структурну схему банку.

Вивчити порядок формування статутного фонду банку. Дослідити порядок залучення коштів клієнтів на депозити до вимоги, строкові депозити. Вивчити порядок залучення коштів клієнтів шляхом випуску депозитних сертифікатів, облігацій. Проаналізувати процентну політику банку щодо залучення депозитів.

До звіту додати: зразки депозитного договору, депозитного сертифікату, облігації.

Вивчити принципи організації безготівкових розрахунків клієнтів в банку, порядок відкриття та закриття рахунків, порядок здійснення розрахунків підприємствами за допомогою платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, чеків, акредитивів, векселів.

Проаналізувати організацію банком касового обслуговування підприємств. Порядок прийому, видачі та зберігання грошових коштів підприємств в касі комерційного банку. Привести зміст касової заявки та договору про касово-розрахункове обслуговування.

До звіту додати: зразки договору про розрахунково-касове обслуговування, платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, чеків, акредитивів, векселів, касової заявки.

Вивчити порядок розгляду заявки про надання кредиту; методику оцінки кредитоспроможності, яка використовується в банку; форми забезпечення кредиту, які використовуються в банку, та порядок визначення їх заставної ціни; процедуру структурування кредиту, зокрема як встановлюються вид, сума, термін кредиту, спосіб видачі і погашення, забезпечення та ціна кредиту; порядок укладання кредитного договору та договору застави (поруки, страхування); порядок проведення кредитного моніторингу та контролю якості кредитного портфелю; підходи, які використовуються в банку щодо визначення процентної ставки за кредитами.

До звіту додати: зразки кредитного договору та договору застави.

Вивчити порядок проведення в банку андеррайтингової діяльності, тобто порядку розміщення банком на ринку випусків цінних паперів клієнтів-емітентів за їх дорученням, від їх імені та рахунок.

Вивчити порядок проведення в банку брокерської діяльності, зокрема організацію операцій з купівлі-продажу цінних паперів за рахунок та за дорученням клієнта на основі договору комісії або договору доручення.

Вивчити порядок проведення в банку депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання цінних паперів, які належать клієнтам, з обліку цих цінних паперів, з обслуговування клієнтів щодо прийняття та видачі цінних паперів та їх переказу з рахунку на рахунок.

До звіту додати: зразки договору комісії або договору доручення.

Вивчити особливості ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті, переоформлення та закриття рахунків. Визначити порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями. Вивчити форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо та акредитив.

До звіту додати: зразки договору про розрахункове обслуговування в іноземній валюті, банківського переказу, інкасо та акредитиву.

Визначити рівень кредитного ризику в досліджуваному банку за два останні роки на підставі таких показників: співвідношення власного капіталу до кредитного портфелю; співвідношення основного капіталу банку до класифікованих кредитів; співвідношення своєчасно несплачених кредитів за процентами та основною сумою до кредитного портфелю; співвідношення класифікованих кредитів (обсяг резервів під кредитні операції) до загального обсягу кредитного портфелю.

Проаналізувати процентний ризик в досліджуваному банку за допомогою GAP менеджменту за два останні роки. Для цього використати дані таблиць «Загальний аналіз відсоткового ризику», «Баланс» річного звіту банку.

До звіту додати: загальний аналіз відсоткового ризику банку, Баланс річного звіту банку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.009 с.)