Охорона праці в умовах ринкових відносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охорона праці в умовах ринкових відносинОхорона праці в умовах ринкових відносин

Перехід підприємстві в умови ринкових відносин означатиме що нещасні випадки і захворювання на виробництві викликатимуть витрати даного підприємства. Неналежні умови праці негативно впливатимуть на продуктивність праці,якість і собівартість продукції ,тому всебічна турбота про охорону праці є ключовою проблемою для власника підприємства.

Першим обов‘язком власника стане створення такої організації виробництва за якої досягнемиться найбільший прибуток, тому що кожний нещасний випадок на виробництві означатиме для підприємства серйозну моральну й економічну втрату.

Зміст основних законодавчих актів України з охорони праці.

Конституція України яка прийнята 28 Червня 1996 р. В якій до основних прав громадян віднесено право на належні безпечні,здорові умови праці і на забезпечення у разі втрати працездатності

Закон про охорону праці прийнятий 14 Жовтня 1992р. (21.11.2002р.)

Закон проголошує основні принципи державної політики галузі охорони праці, та гарантій прав громадян на охорону праці. Встановлює єдиний порядок організацій охорони праці в країні. – Закріплює заходи економічного стимулювання роботи з охорони праці, регулює відносини між власником підприємства і працівниками з питань безпеки праці, визначає відповідальність за порушення вимог охорони праці, тощо.

Кодекс законів про працю Ураїни

Закон про пожежну безпеку,дорожній рух, цивільну оборону

Нормативно-технічна документація з охорони праці

Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці, їх основні функції.

5.Громадський нагляд і внутрішньовиробничий контроль на виробництві.

Відповідальність працівників за порушення вимог щодо охорони праці.

Для посадових осіб: дисциплінарна, адміністративна та кримінальна

Для робітників і службовців: дисциплінарна та адміністративна

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладення дисциплінарних стягнень: догана, звільнення з роботи

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб у вигляді грошового штрафу

Для власника відшкодування працівникові за заподіяну шкоду,одноразову допомогу,додаткові витрати на лікування, а також витрати на поховання в роду смерті потерпілого

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог про охорону праці створили небезпеку для життя та здоров‘я

7.Організація охорони праці на виробництві. Система управління охороною праці на
підприємстві
.

Служба охорони праці підприємства, функції, значення.

Організація навчання охорони праці на виробництві.

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці — один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

До навчання з охорони праці належить проведення інструктажів.

За характером проведення вони поділяються на: вступний і на робочому місці.

Інструктаж на робочому місці за часом проведення поділяється на первинний,повторний,позаплановий та цільовий.

Вступний проводять з усіма кого беруть на роботу незалежно від освіти і стажу роботи

Метою його є ознайомлення з характером і особливостями виробництва, джерелами небезпечних і шкідливих факторів, правилами внутрішнього розпорядку.

 

Первинний інструктаж проводять на робочому місці до початку роботи з усіма новоприйнятими або переведеними з одного цеху до іншого

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці незалежно від кваліфікацій працівника та стажу роботи, на роботах з підвищеною небезпекою один раз у вартал, на інших роботах 1 раз в рік.

Позаплановий проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці, при зміні тех..процесу , устаткування, порушення інструкцій з тех..безпеки, перерив у роботів від 1 до 2 місяців

Цільовий інструктаж проводять при виконанні разових робіт, що не пов‘язані з прямими обов‘язками за фахом

Правова класифікація нещасних випадків на виробництві

Причини нещасних випадків і професійних захворювань

Розслідування нещасних випадків на виробництві.

Надати характеристику технічному опосвідченню вантажно - під'ємних машин.

Види інструктажів та навчання робітників безпечним методам праці. Порядок проведення інструктажів.

Надання долікарняної допомоги ураженим електричним струмом

Дія електричного струму на організм людини. Види уражень електричним струмом

Електротравми поділяють на два види:місцеві та загальні

До місцевих відность:

Елктричні опіки-ушкодження поверхні тіла під дією електричної дуги або великих струмів, що проходять через тіло людини.

Електричні знаки-це чітко окреслена пляма діаметром до 5мм сірого або біло-жовтуватого кольору, що з‘являється на поверхні тіла людини яка зазнала дії електричного струму

Електро металізація-це процес проникнення в шкіру людини частинок металу внаслідок його розбризкування та випаровування під дією струму

Механічні ушкодження- виникають внаслідок різних сдомих скорочень м‘язів під дією струму котрий проходить через тіло людини внаслідок чого відбувається розриви сухожиль,шкіри, кровоносних судин, переломи кісток

Електрофтальмія-запалення слизових оболонок очей внаслідок потужного потоку ультрафіолетового випромінювання.

Загальна травма-електроудар

Електроудар- це збудження живих тканин організму людини срумом, що супроводжується судомним скороченням м‘язів.

Поняття про вібрації. Методи боротьби з вібраціями

18.Охарактеризувати головні світлотехнічні поняття: світловий потік, освітленість, сила
світла, яскравість.

19.Навести поняття про виробничі шуми. Фізичні характеристики, дія шуму на організм
людини.

Класифікація під'ємно - транспортних машин

ПТМ-поділяють на зовнішні,міжцехові та внутрішньоцехові

ПТО за спеціалізацією робочого місця поділяють на підйомні механізми( талі,лебідки,домкрат); крани різних типів (мостові,консольні,поворотні) і підйомники (ліфти а погрузчики)

 

Транспортуючі механізми- використовують для транспортування однорідних,масових вантажів.

До них відносять конвеєри гнучкові (стрічкові конвеєри,ланцюгові,канатні) і безгнучкові (гвинтові,роликов,тягового пристрою)

Також сюди відносять наземний та підвісний транспорт,допоміжні пристрої які служать для завантаження конвеєрів(жолоби,дозатори,затвори,бункера)

21.Види іонізуючих випромінювань. Фізична природа. Біологічна дія іонізуючих
випромінювань на стан людини.

Захист від іонізуючих випромінювань

Шкідливий виробничий фактор. Причини професійних захворювань. Засоби боротьби з ними. Паспортизація цехів та атестація робочих місць.

24.Kласифікація освітлення за його функціональним значенням.

Види і системи освітлення.

Залежно від джерела світла виробниче освітлення поділяється на:

1) природне-створюється прямими сонячними променями променями та розсіяним світлом небосхилу.

Природнє освітлення є:

- бокове (одно- або двостороннє), що здійснюється через світлові отвори в зовнішніх стінах

- верхнє – здійснюється через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях;

- комбіноване – поєднання верхнього та бокового освітлення.

2) штучне- створюється електричним джерелом світла.

Воно буває:

- загальним – при якому світильники розміщаються у верхній зоні приміщення (рівномірно або з врахуванням розташування робочих місць)

- комбінованим складається із загального та місцевого

 

Надати характеристику методам контролю охорони праці на виробництві.

Основні вимоги щодо охорони праці при проектуванні промислових підприємств

Вогнегасники вуглекислотні: склад, переваги, недоліки

Охорона праці в умовах ринкових відносин

Перехід підприємстві в умови ринкових відносин означатиме що нещасні випадки і захворювання на виробництві викликатимуть витрати даного підприємства. Неналежні умови праці негативно впливатимуть на продуктивність праці,якість і собівартість продукції ,тому всебічна турбота про охорону праці є ключовою проблемою для власника підприємства.

Першим обов‘язком власника стане створення такої організації виробництва за якої досягнемиться найбільший прибуток, тому що кожний нещасний випадок на виробництві означатиме для підприємства серйозну моральну й економічну втрату.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.013 с.)