ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ етап. Перевірка стійкості лімітуючого інструменту.1. Визначення стійкості лімітуючого інструменту по формулам теорії різання з нормативів :

 

- для різців

 

- для свердел, зенкерів і т. д.

 

Показники ступеню m та коефіцієнти Сv і k треба брати з [1].

Можна також розрахунок стійкості виконати по залежності:

T*V = TнVн m= сonst

Якщо визначити по нормативам режим різання для нормативної стійкості Тн, то стійкість лімітуючого інструменту можна розрахувати по формулі :

;

 

де V – швидкість лімітуючого інструменту по розрахунку;

Vн - швидкість нормативного інструменту.

Показники ступеню m:

Для різців зі швидкоріжучих сталей m=8

Для різців з твердосплавними пластинками m=5

Для свердел зі сталі m=6

Для свердел з твердосплавними пластинками m=5

Для зенкерів з твердосплавними пластинками m=2.5

Для зенкерів з швидко ріжучих сталей m=3

Для фрез з твердосплавними пластинками m=3

Для мітчиків зі швидкоріжучих сталей m=2

Для розгорток зі швидкоріжучих сталей m=2.5

 

Визначаємо стійкість інструментів в змінах по формулі:

 

 

- основний час різання даного лімітуючого інструменту.

1. Якщо Тзм >>1,то інструмент може працювати без заміни декілька змін, що показує на занижені режими обробки. Такий занижений режим не рекомендується брати на верстатах лінії, так як при малих швидкостях різання знижується стійкість інструменту. В цьому випадку необхідно розрахувати режим різання зі збільшеною стійкістю інструменту (до Т=150-200 хв.) і поставити його на верстати лінії (7). Також треба подивитись на можливість роботи лінії в одну зміну.

Якщо Тзм=1¸2 , то такий режим треба вважати найбільш раціональним для роботи автоматичних ліній.

Якщо 0.5>Тзм > 1 , то цей режим теж підходить для роботи лінії з обов’язковою вказівкою на регламентовану заміну інструменту через пів зміни.

Якщо Тзм< 0.5 , то цей режим не можна використовувати на верстатах автоматичної лінії, так як низька стійкість інструменту буде збільшувати простої лінії.

В цьому випадку необхідно змінити технологічні умови обробки:

а) замінити інструмент на більш стійкий;

б) збільшити подачу за рахунок спеціальної конструкції інструменту;

в) розділити довжину обробки між двома інструментами або верстатами;

г) виконувати паралельну обробку декількох деталей на одному верстаті.

 

Етап. Перевірка прийнятого режиму по зусиллям подачі і ефективної потужності різання.

 

Для чорнової багаторізцевої обробки і агрегатно-свердлильних верстатів по нормативам розраховуються максимальні умови Рпод подач на супортах і голівках та порівнюються з допустимими Рдоп. по паспорту верстатів, при цьому допустиме зусилля повинно бути більшим розрахункових.

Крім того розраховується сумарна ефективна потужність різання для розрахункового режиму Nріз і порівнюється з потужністю електродвигуна верстата Nдв з врахуванням коефіцієнту корисної дії (h), при цьому необхідно щоб:

Nріз<h* Nдв

 

Якщо Nріз>h* Nдв то необхідно:

а) встановити на верстат електродвигун підвищеної потужності;

б) вибрати іншу силову голівку з більшою потужністю електродвигуна;

в) взяти більш потужний верстат.

В усіх цих випадках необхідна коректувати режими різання по nверст і Sхв по паспорту вибраних верстатів.

 


ДОДАТКИ

Додаток 1. Область використання абразивних матеріалів

Абразивний матеріал Область використання
Вид Марка
Електрокорунд нормальний 12А, 13А, 14А 15А, 16А Шліфування вуглецевої та легованої сталі, легованої бронзи, ковкого чавуна, нікелевих та алюмінієвих сплавів  
14А, 15А Чорнове шліфування з великими припусками на обробку, напівчисте шліфування, відділочні роботи шкуркою
13А, 14А, 15А Різка металів та їх сплавів
13А, 14А Обдирне шліфування та роботи по зачистці
Електрокорунд білий 22А, 23А, 24А, 25А Чистове та профільне шліфування, різьбошліфування інструментальної та конструкційної легованої сталі; заточування ріжучого інструменту; хонінгування та суперфінішування, шліфування твердої та в’язкої бронзи та високоміцного чавуна
23А, 24А, 25А Різка металів та їх сплавів, доводка пастами і суспензіями деталей із загартованих сталей, кольорових металів і сплавів
Електрокорунд хромистий 32А, 33А, 34А Шліфування з підвищеними припусками на обробку; заточування швидкоріжучого інструменту; чистове, тонке та профільне шліфування
Електрокорунд титанистий 37А Попереднє шліфування з підвищеними припусками на обробку
Електрокорунд цирконієвий 38А Обдирне шліфування з великими зусиллями різання
Монокорунд 43А, 44А, 45А Шліфування інструментальних сталей та сталей, що важко оброблюються, прецизійне шліфування деталей складного профілю; заточування багатолезового інструменту
Карбід кремнію чорний 53С, 54С, 55С Обробка твердих, крихких та дуже в’язких матеріалів (твердих сплавів, сірого та відбіленого чавуну, бронзового та латунного лиття, меді); різка металів і їх сплавів; важкі обдирні роботи та роботи по зачистці
Карбід кремнію зелений 63С, 64С Використовується там же, де карбід кремнію чорний, для чистового шліфування; заточування твердосплавного інструмента; хонінгування, суперфінішування, доводка пастами та суспензіями кольорових металів та твердих сплавів

 

 


Додаток 2. Область використання абразивних інструментів різної зернистості

Номер зернистості Область використання
200, 160, 125, 100, 80 Роботи по зачистці, правка шліфувальних кругів, обдирне шліфування
63, 50 Плоске шліфування торцем круга; попереднє заточування інструменту; попереднє шліфування незагартованих сталей та чавуна; шліфування в’язких матеріалів; відрізка
40, 32, 25 Попереднє і чистове шліфування загартованої сталі та чавуна до шорсткості поверхні Ra=1,6 ÷ 0,4 мкм; заточування ріжучого інструменту
20, 16 Чистове шліфування до шорсткості поверхні Ra=0,8 ÷ 0,2 мкм; профільне шліфування, заточування дрібного ріжучого інструмента
12, 10, 8, 6 Чистове та профільне шліфування до шорсткості поверхні Ra=0,4÷ 0,1 мкм
5, 4, 3 Шліфування різьб дрібного кроку; хонінгування до шорсткості поверхні Ra=0,4 ÷ 0,1 мкм
М63, М50, М40, М28, М14, М10, М7, М5 Суперфінішування, доводка, чистове хонінгування до одержання шорсткості поверхні Ra= 0,1 мкм та нижче  

Додаток 3. Область використання абразивних інструментів різної твердості

Твердість Область використання
Вид Позначення
М’які М1, М2, М3 Плоске шліфування торцем круга (на бакелітової зв’язці), периферією круга (на керамічній зв’язці); заточування та доводка інструменту з твердих сплавів та мінералокераміки; шліфування загартованих вуглецевих та легованих сталей; тонке шліфування; різьбо- та зубошліфування, суперфінішування, шліфування кольорових металів і сплавів
Середньом’які СМ1, СМ2
Середньом’які СМ2 Чистове кругле зовнішнє, внутрішнє, безцентрове та плоске шліфування деталей із загартованої сталі; шліфування крупних різьб; обдирне шліфування торцем круга
Середні С1, С2
Середні С2 Кругле зовнішнє, безцентрове, профільне шліфування і різьбошліфування незагартованих вуглецевих та легованих сталей і сплавів та інших в’язких матеріалів, плоске шліфування сегментними кругами; хонінгування
Середньотверді СТ1, СТ2, СТ3
Середньотверді СТ2 Обдирне шліфування, шліфування профільних та переривчастих поверхонь; відрізні роботи та роботи по зачистці; безцентрове шліфування (ведучі круги); хонінгування загартованих сталей
Тверді Т1, Т2
Вельми тверді ВТ1, ВТ2 Силове обдирне шліфування; правка абразивних кругів; шліфування шарів
Дуже тверді ЧТ1, ЧТ2

 


Додаток 4. Область використання абразивних кругів різної структури

Структура Область використання
Вид Номер
Щільна 1-3 Шліфування деталей з малими припусками на обробку кругами на керамічній та бакелітовій зв’язці
3-4 Шліфування і доводка крихких та твердих матеріалів, профільне шліфування з великими подачами та змінним навантаженням; відрізні роботи
Середня 5-6 Шліфування кругле зовнішнє , безцентрове, плоске периферією круга металів з низьким опором до розриву
7-8 Шліфування в’язких металів з низьким опором до розриву; плоске шліфування торцем круга, внутрішнє шліфування, заточування інструмента
Відкрита 9-12 Швидкісне шліфування, профільне шліфування дрібнозернистими кругами, шліфування різьби, заточування твердосплавного інструменту

Додаток 5. Область використання абразивних інструментів на різноманітних зв’язках

Зв’язка Область використання
Вид Позначення
Керамічна К0 Внутрішнє шліфування малогабаритними кругами
К1, К2, К4, К5, К6, К8 Всі види шліфування інструментом загального призначення, окрім різки металу
К5, К7 Швидкісне, врізне, профільне, прецизійне шліфування інструментом підвищеної міцності та красностійкості
К3 Всі види шліфування та заточування інструментом з карбіду кремнію
Бакелітова Б Шліфування деталей, які мають схильність до прижогів, зачистка та обдирне шліфування, заточування інструмента, хонінгування
Б1 Шліфування (плоске, внутрішнє), заточування інструмента та розрізка метала інструментом загального призначення
Б2 Торцеве шліфування сегментними кругами
Б3 Різьбошліфування, різка матеріалу, хонінгування
БУ Швидкісне шліфування ( ), зачистка та відрізні роботи
Вулканітові В, В1 Безцентрове та профільне шліфування, різка матеріалу, хонінгування незагартованих сталей
В2 Швидкісне шліфування та різьбошліфування
В3 Профільне шліфування підшипників кочення, чистове шліфування циліндричних та не круглих поверхонь
Гліфталева ГФ Доводочні та полірувальні роботи
Полівінілформалева ПФ Доводочні роботи

 


Додаток 6. Вибір характеристик шліфувальних кругів для різноманітних умов шліфування (швидкість круга Vкр=35м/с)

Види шліфування Параметр шорсткості поверхні Ra в мкмк Конструкційна вуглецева та легована сталь з твердістю НRC Жароміцна та корозійностійка сталь Чавун та бронза
<30 30-50 >50
Кругле зовнішнє з поздовжньою подачею 3,2-1,6 15А50С1К 15А50СМ2К 15А50СМ1К 15А50СМ1Б,К 54С50СМ1К
1,6-0,8 15А40-50С2К 15А40-50С1К 15А40-50СМ2К 15А40-50СМ1Б,К 54С40-50СМ1К
0,8-0,4 15А,24А40СТ1К 24А40С1К 24А40СМ2К 24А40СМ2Б,К 63С,24А40СМ2К
0,4-0,2 24А16-25СТ1К 24А16-25С2К 24А16-25С1К 24А16-25СМ2Б,К 63С,25А16-25СМ2К
Кругле зовнішнє з радіальною подачею 3,2-1,6 15А50С2К 15А50С1К 15А50СМ2К 15А50СМ2Б,К 54С50СМ2К
1,6-0,8 15А40-50СТ1К 15А40-50СМ2К 15А40-50СМ2К 15А40-50СМ2Б,К 54С40-50СМ2К
0,8-0,4 15А,24А40СТ1К 24А40С1К 24А40С1К 24А40С1Б,К 63С,24А40С1К
0,4-0,2 24А16-25СТ2К 24А16-25С2К 24А16-25С2К 24А16-25С1Б,К 63С,24А16-25С1К
Кругле внутрішнє 3,2-1,6 24А50С1К 24А50СМ2К 24А50СМ2К 24А50СМ1Б,К 54С50СМ1К
1,6-0,8 24А40С2К 24А40С1К 24А40СМ2К 24А40СМ2Б,К 54С40СМ2К
0,8-0,4 24А25С2К 24А25С2К 24А25С1К 24А25С1Б,К 63С,24А25СМ2К
0,4-0,2 24А16СТ1К 24А16С2К 24А16С2К 24А16С1Б,К 63С,24А16С1К
Плоске периферією круга 3,2-1,6 15А50СМ2К 15А50СМ1К 15А50М3К 15А50М3К,Б 63С,54С,24А50СМ2К
1,6-0,8 15А40СМ2К 15А40СМ1К 15А40М3К 15А40М3К,Б 63С,54С,24А40СМ2К
0,8-0,4 15А25С1К 15А25СМ2К 15А25СМ1К 15А25СМ1К,Б 63С,54С,24А25С1К
0,4-0,2 15А16С1К 15А16СМ2К 15А16СМ1К 15А16СМ1К,Б 63С,54С,24А16С1К
Плоске торцем круга 3,2-1,6 15А50СМ1Б 15А50СМ1Б 15А50СМ2Б 15А50М2Б 63С,54С,24А50СМ2Б
1,6-0,8 15А40СМ1Б 15А40СМ1Б 15А40М2Б 15А40М2Б 63С,54С,24А40СМ2Б
0,8-0,4 15А25СМ2Б 15А25СМ1Б 15А25М3Б 15А25М3Б 63С,54С,24А25С1Б
0,4-0,2 15А25СМ2Б 15А25СМ1Б 15А25М3Б 15А25М3Б 63С,54С,24А25С1Б
Безценторове з поздовжньою подачею 3,2-1,6 15А50С2К 15А50С1К 15А50СМ2К 15А50СМ2К,Б 63С,54С50СМ2К
1,6-0,8 15А,24А40-50СТ1К 15А40-50С2К 15А40-50СМ2К 15А40-50СМ2К,Б 63С,54СА40-50СМ2К
0,8-0,4 15А,24А40СТ1К 15А,24А40С2К 15А,24АС1К 15А,24А40С1К,Б 63С,54С,15А40С1К
0,4-0,2 24А16-25СТ2К 24А16-25СТ1К 24А16-25С2К 24А16-25С1К,Б 63С,54С,15А16-25С2К

 

Продовження додатка 6

Види шліфування Параметр шорсткості поверхні Ra в мкмк Конструкційна вуглецева та легована сталь з твердістю НRC Жароміцна та корозійностійка сталь Чавун та бронза
<30 30-50 >50
Безценторове з радіальною подачею 3,2-1,6 15А50СТ1К 15А50С2К 15А50С1К 15А50С1К,Б 63С,54С50С1К
1,6-0,8 15А40-50СТ1К 15А40-50С2К 15А40-50С1К 15А40-50С1К,Б 63С,54С40-50С1К
0,8-0,4 15А,24А40СТ2К 15А,24А40СТ1К 15А,24АС2К 15А,24А40С2К,Б 63С,54С,15А40С2К
0,4-0,2 24А16-25СТ2К 24А16-25СТ1К 24А16-25С2К 24А16-25С2К,Б 63С,54С,15А16-25С2К

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.007 с.)