Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів.Питання на іспит зі спеціального курсу «ПНВП»

1. Місце і роль нагляду за виконанням судових рішень серед інших видів прокурорської діяльності.

2. Суть, завдання, предмет і об’єкти нагляду за виконанням судових рішень та його специфічні риси.

3. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722 – 1917 роки).

4. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Австро – угорської імперії (1849-1918 роки), Польщі ( 1920 – 1939 роки).

5. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень в радянський період (1917 – 1991 роки).

6. Сучасний стан та проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень в сучасних умовах функціонування прокуратури України.

7. Перевірка - основний засіб прокурорського нагляду. Підготовка до перевірок, їх види та основні етапи.

8. Витребування, вимога і вказівка прокурора. Санкція прокурора, погодження з ним певних дій та рішень.

9. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. 28

10. Завдання та принципи оперативно – розшукової діяльності. Тема 3

11. Органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів, як суб’єкти ОРД та їх повноваження.

12. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.32

13. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: опитування громадян та візуальне спостереження.

14. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: використання конфіденційної допомоги громадян.

15. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

16. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

17. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: арешт, огляд і виїмка кореспонденції

18. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

19. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з електронних інформаційних систем.

20. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: аудіо-, відеоконтроль особи.

21. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: контроль за вчиненням злочину.

22. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

23. Оперативно-технічні заходи: поняття, порядок застосування.

24. Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукових заходів.

25. Суть, мета та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в ІТТ та кімнатах для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ.

26. Суб’єкти наглядової діяльності за ІТТ та кімнатами для затриманих та їх повноваження.

27. Організаційно-правове забезпечення нагляду під час поміщення та тримання осіб у кімнатах для затриманих та доставлених, ІТТ органів внутрішніх справ і Служби безпеки України.

28. Нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді обмеження волі.

29. Методика проведення прокурором перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі на певний строк.

30. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до позбавлення волі в колоніях різних рівнів безпеки.

31. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до позбавлення волі жінками та неповнолітніми.

32. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до довічного позбавлення волі.

33. Особливості проведення прокурором перевірок додержання в установах виконання покарань законів про охорону державної власності, праці і техніки безпеки, пожежної безпеки, навколишнього природного середовища

 

Лекція №1

Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів.

Державна фіскальна служба України - щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання затриманих осіб у спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку

13. підприємства, установи, організації, органи місцевого самоврядування на яких працюють особи засуджені до виправних робіт, а також відбувають покарання у вигляді громадських робіт.

Під особливою опікою прокуратури були арештантські справи. Усі установи і посадові особи судового відомства були зобов’язані повідомляти їй про стан тих арештантських справ, за якими арештанти утримувалися більше чотирьох місяців, а також про причини, що затримували їх вирішення. До прокурорів також надсилалися копії всіх постанов про арешт, виданих на підставі запону про заходи щодо охорони державного порядку та громадського спокою.

До законоохоронної діяльності прокуратури належала і виконавчо-судова діяльність. Усі розпорядження щодо виконання вироків, які виходили із сфери безпосередньо судових дій, давала прокуратура. Хоча виконання вироку і входило до обов’язків прокурора, він безпосередньо його не здійснював. А обов’язки прокурора щодо виконання вироку зводилися, з одного боку, до обов’язку давати розпорядження про приведення вироку до виконання, а з іншого - до обов’язку стежити за точним і своєчасним його виконанням відповідними органами. Вони наглядали за місцями ув’язнення, мали право безперешкодного доступу до них.

 

Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили до складу Австро – угорської імперії (1849-1918 роки), Польщі ( 1920 – 1939 роки).

Вперше у Галичині посади державних прокурорів були запроваджені в 1849 р. Єдину систему державних прокуратур в Галичині із врахуванням рівня суспільно-економічного розвитку Галичини та її становища в австрійській імперії було сформовано лише у 1855 р. шляхом утворення Вищих державних прокуратур та підпорядкованих їм державних прокуратур.

Державні прокуратури здійснювали контроль за додержанням законодавства імперії засобами масової інформації, органами, які проводили дізнання та досудове слідство. До напрямів діяльності державних прокуратур належали також підтримання державного обвинувачення, здійснення нагляду за додержанням імперського законодавства при виконанні рішень судів у кримінальних справах, а також контроль за діяльністю нотаріусів.

Одним з напрямків діяльності державних прокуратур було здійснення нагляду за додержанням імперського законодавства при виконанні рішень судів у кримінальних справах. Так, згідно кримінально-процесуального кодексу Австрії 1850 р., виконання рішень повітових судів здійснювалося під наглядом суддів цих судів, а рішень повітових колегіальних судів та крайових судів – під наглядом державного прокурора. Кожного місяця судді повітового суду надсилали відповідному державному прокурору дані про кількість виконаних судових рішень під їх наглядом. У разі обрання щодо засудженого міри покарання у вигляді смертної кари, нагляд за виконанням такого рішення здійснювався спільно державним прокурором і суддею відповідного суду.

Згідно кримінально-процесуального кодексу Австрії 1853 р. виконання рішень відбувалося вже без участі державного прокурора і лише згідно кримінально-процесуального кодексу Австрії 1873 р. до повноважень органів прокуратури знову було віднесено нагляд за додержанням імперського законодавства при виконанні рішень судів у кримінальних справах. Даний кодекс встановлював, що виконання судового рішення здійснювалося лише під наглядом судді, що виніс це рішення.Присутність прокурора допускалася лише у тих судових засіданнях, під час яких вирішувалося питання про відстрочення виконання рішення у кримінальній справі. Однак у виняткових категоріях справ (це були справи, у яких засудженому була присуджена міра покарання у вигляді смертної кари) прокурор в обов’язковому порядку був присутнім при виконанні таких рішень]. Виконання вироку у цій категорії справ відбувалося за обов’язкової присутності Президента суду, двох суддів та державного прокурора.

Питання на іспит зі спеціального курсу «ПНВП»

1. Місце і роль нагляду за виконанням судових рішень серед інших видів прокурорської діяльності.

2. Суть, завдання, предмет і об’єкти нагляду за виконанням судових рішень та його специфічні риси.

3. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722 – 1917 роки).

4. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Австро – угорської імперії (1849-1918 роки), Польщі ( 1920 – 1939 роки).

5. Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень в радянський період (1917 – 1991 роки).

6. Сучасний стан та проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень в сучасних умовах функціонування прокуратури України.

7. Перевірка - основний засіб прокурорського нагляду. Підготовка до перевірок, їх види та основні етапи.

8. Витребування, вимога і вказівка прокурора. Санкція прокурора, погодження з ним певних дій та рішень.

9. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. 28

10. Завдання та принципи оперативно – розшукової діяльності. Тема 3

11. Органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів, як суб’єкти ОРД та їх повноваження.

12. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.32

13. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: опитування громадян та візуальне спостереження.

14. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: використання конфіденційної допомоги громадян.

15. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

16. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

17. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: арешт, огляд і виїмка кореспонденції

18. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

19. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з електронних інформаційних систем.

20. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: аудіо-, відеоконтроль особи.

21. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: контроль за вчиненням злочину.

22. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

23. Оперативно-технічні заходи: поняття, порядок застосування.

24. Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукових заходів.

25. Суть, мета та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в ІТТ та кімнатах для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ.

26. Суб’єкти наглядової діяльності за ІТТ та кімнатами для затриманих та їх повноваження.

27. Організаційно-правове забезпечення нагляду під час поміщення та тримання осіб у кімнатах для затриманих та доставлених, ІТТ органів внутрішніх справ і Служби безпеки України.

28. Нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді обмеження волі.

29. Методика проведення прокурором перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі на певний строк.

30. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до позбавлення волі в колоніях різних рівнів безпеки.

31. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до позбавлення волі жінками та неповнолітніми.

32. Особливості нагляду за додержанням законів при відбуванні покарання засудженими до довічного позбавлення волі.

33. Особливості проведення прокурором перевірок додержання в установах виконання покарань законів про охорону державної власності, праці і техніки безпеки, пожежної безпеки, навколишнього природного середовища

 

Лекція №1

Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)