Господарські операції бюджетної установи за 2006 рікМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарські операції бюджетної установи за 2006 рік№ з/п Зміст господарських операцій Вар. 1 та 6 Вар. 2 та 7 Вар. 3 та 8 Вар. 4 та 9 Вар. 5 та 0
    Сума, тис. грн. Сума, тис. грн. Сума, тис. грн. Сума, тис. грн. Сума, тис. грн.
Отримано асигнувань із загального фонду державного бюджету
Списання з рахунку залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році
  у т.ч. в розрізі КЕКВ:          
  КЕКВ 1135
  КЕКВ 1137
  КЕКВ 1161
Перераховано сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги, шляхом попередньої оплати
  у т.ч. в розрізі КЕКВ:          
  КЕКВ 1131
  КЕКВ 1135
  КЕКВ 1137
  КЕКВ 1138
Перераховано сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг
Отримано в касу готівки з реєстраційного рахунку за прибутковими касовими ордерами
Видача у підзвіт готівки з каси за видатковими касовими ордерами
Затверджено авансовий звіт про витрачені підзвітні суми
Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи
Надходження в касу плати за особисті телефонні переговори від співробітників
Надходження в касу коштів, які відносяться на відшкодування касових видатків за КЕКВ 1138
Отримано в касу готівки за платні послуги
Зарахування сум на реєстраційний рахунок коштів, які надійшли в касу установи
Здано з каси в готівка в на реєстраційний рахунок, в т.ч. за:
  КЕКВ 1140
  КЕКВ 1138
Перераховано постачальникам за матеріальні цінності та послуги шляхом попередньої оплати, у т.ч. за:
  КЕКВ 1135
  КЕКВ 1137
  КЕКВ 1138
  КЕКВ 1161
  КЕКВ 1162
  КЕКВ 1163
  КЕКВ 1164
  КЕКВ 1165
  КЕКВ 1166
  КЕКВ 1139
Перераховано переплату постачальникам за матеріальні цінності за КЕКВ 1131
Оприбутковано машин і обладнання, що сплачені шляхом попередньої оплати за КЕКВ 2110
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) при оплаті коштами загального фонду
Списано основних засобів-інструментів, які стали непридатними на підставі виправдних документів (при умові 100% зносу)
Списано основних засобів-обладнання унаслідок недостачі, установленої при інвентаризації (по балансової вартості)
На суму зносу
Водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб
Оприбутковано лишків малоцінних необоротних матеріальних активів, виявлених під час інвентаризації
Водночас проводиться другий запис за рахунок спеціального фонду
Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва (основними засобами)
Прийнято в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта
Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом
Нарахування суми зносу на основні засоби в останній робочий день грудня
Нарахування суми зносу нематеріальних активів в останній робочий день грудня
Оприбутковано господарських матеріалів, що сплачені шляхом попередньої оплати рахунку за КЕКВ 1131
Оприбуткування палива, що сплачено після його отримання за КЕКВ 1135
Сума ПДВ з придбаних за рахунок коштів загального фонду господарських матеріалів (КЕКВ 1131)
Сума ПДВ з придбаних за рахунок коштів загального фонду господарських матеріалів (КЕКВ 1135)
Списано використаних господарських матеріалів на підставі підтвердних документів за КЕКВ 1131
Списання використаного палива на підставі підтвердних документів за КЕКВ 1135
Списання використаних запасних частин на підставі підтвердних документів за КЕКВ 1135
Оприбуткування лишків запасних частин, виявлених при інвентаризації майна за КЕКВ 1135
Оприбутковано малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ), що сплачені шляхом попередньої оплати за КЕКВ 1131
що сплачені після їх отримання за КЕКВ 1131
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) за КЕКВ 1131
Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок коштів загального фонду, що сплачені шляхом попередньої оплати за КЕКВ 1131
Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів: придбаних за рахунок коштів загального фонду, що сплачені після їх отримання за КЕКВ 1131
Списано на видатки загального фонду установи матеріальні цінності та послуги на підставі підтвердних документів, за які було сплачено після їх отримання, у т.ч. за:
  КЕКВ 1137
  КЕКВ 1138
  КЕКВ 1161
  КЕКВ 1162
  КЕКВ 1163
  КЕКВ 1164
  КЕКВ 1165
  КЕКВ 1166
  КЕКВ 1139
  КЕКВ 1135
Нарахування заробітної плати працівникам за рахунок загального фонду бюджету (КЕКВ 1111)
Нарахована допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (КЕКВ 1111)
Утримано із заробітної плати податку з фізичних осіб
Утримано із заробітної плати внесків в пенсійний фонд
Утримано із заробітної плати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (1 відсоток)
Утримано із заробітної плати внесків на державне соціальне страхування на випадок безробіття (0,5 відсотка)
Перераховано з реєстраційного рахунку сум заробітної плати на платіжні картки визначити визначити визначити визначити визначити
Нарахування внесків до пенсійного фонду визначити визначити визначити визначити визначити
Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначити визначити визначити визначити визначити
Нарахування внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття визначити визначити визначити визначити визначити
Нарахування внесків на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків визначити визначити визначити визначити визначити
Перераховано з реєстраційного рахунку утриманого податку із заробітної плати визначити визначити визначити визначити визначити
Перераховано з реєстраційного рахунку утриманих внесків в пенсійний фонд визначити визначити визначити визначити визначити
Перераховано з реєстраційного рахунку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначити визначити визначити визначити визначити
Перераховано з реєстраційного рахунку внесків на державне соціальне страхування на випадок безробіття визначити визначити визначити визначити визначити
Перераховано з реєстраційного рахунку внесків обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків визначити визначити визначити визначити визначити
Нарахування плати за послуги з виконання основних функцій (без ПДВ)
Нарахування плати за оренду майна (без ПДВ)
Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відносяться на відшкодування касових видатків, в т. ч за:
  КЕКВ 1161
  КЕКВ 1163
Нарахування податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства визначити визначити визначити визначити визначити
Надійшло на спеціальний реєстраційний рахунок плата за навчання
Перераховано до Державного бюджету ПДВ визначити визначити визначити визначити визначити
Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету визначити визначити визначити визначити визначити
Списуються остаточними оборотами доходи спеціального фонду бюджету визначити визначити визначити визначити визначити
Списуються видатки поточного року , проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету визначити визначити визначити визначити визначити
Списуються видатки поточного року , проведені за рахунок коштів спеціального фонду бюджету визначити визначити визначити визначити визначити
Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув (КЕКВ 1131)
Списання сум дебіторської заборгованості загального фонду після закінчення терміну позовної давності (КЕКВ 1131)

 

Додаток №4

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

№ з/п Дата звіту касира Дебет субрахунку 30___ Кредит субрахунку 30___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                               
                                               
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця ______ Залишок на кінець місяця _______
Сума оборотів за меморіальним ордером _______

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

№ з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку _______ Кредит субрахунку ______
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                               
                                               
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця ______ Залишок на кінець місяця _______
Сума оборотів за меморіальним ордером _______

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

№ з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку _______ Кредит субрахунку ______
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                               
                                               
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця ______ Залишок на кінець місяця _______
Сума оборотів за меморіальним ордером _______

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.005 с.)