Створення комісії з питань охорони праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення комісії з питань охорони праці.На підприємствах, в організаціях, у господарствах з кількістю працюючих 50 і більше незалежно від форм власності й виду господарської діяльності може створюватися комісія з питань охорони праці (ст. 26 Закону). Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу і власника. Вона створюється з метою залучення представників власника і трудового колективу до співробітництва в області керування охороною праці на підприємстві.

 

Які основні заходи по запобіганню травматизму?

Передбачені такі заходи:

Розробка нормативно-технічної документації з безпеки праці; організація навчання і забезпечення працюючих безпечними засобами захисту; запобігання виробничого травматизму тощо.

 

Чи повинен власник підприємства інформувати працівників про стан охорони праці на підприємстві?

Зобов’язаний! надавати інформацію про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

 

Яка посадова особа проводить вступний інструктаж? І хто проводить решту інструктажів?

Спеціаліст з охорони праці, або той на кого покладені ці обов’язки, під час прийняття працівника на роботу.

Решту інструктажів проводить безпосередній керівник робіт.

 

Які права мають спеціалісти з охорони праці?

видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених недоліків (припис – документ, де вказується будь-який недолік в роботі, підписаний начальником служби ОП); вимагати та отримувати від посадових осіб пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, що порушують законодавство з охорони праці та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу дільниць і обладнання, які створюють загрозу для життя і здоров’я працюючих;

направляти роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

 

Яка посадова особа може скасувати припис спеціаліста?

Лише роботодавець.

 

Умови проходження медичного огляду.

Здійснення медичних оглядів покладається на медичні заклади. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Департаментом державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Власник на прохання працівника або за своєю ініціативою організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

 

52.Який порядок проведення первинного, періодичного та позапланового інструктажів?

Первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці з новоприйнятими працівниками, з відрядженими працівниками інших підприємств, з учнями та студентами, які прибули на практику.

Періодичний інструктаж проводиться на робочому місці для працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою раз на три місяці, для решти робіт – раз в півроку.

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті ОП при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів чи при в внесенні в них змін або доповнень; при зміні технологічного процесу, обладнання, тощо; при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів; при перерві в роботі працюючого більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

 

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

При ліквідації аварій або стихійного лиха, при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

 

Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах засвоєння інструктажів?

Цільового інструктажу – ні, а решта протягом 10 днів проводиться повторний інструктаж і перевірка знань.

 

В яких випадках проводиться стажування на робочому місці, в який термін і хто це визначає?

Для новоприйнятих працівників після первинного інструктажу до початку самостійної роботи від 2 до 15 змін; визначає керівник підприємства.

 

Який порядок навчання та атестації тих, кого приймають на роботи з підвищеною небезпекою?

Такі категорії проходять щорічне спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів.

 

Який порядок навчання та атестації посадових осіб?

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з керівництвом трудовими колективами, проектуванням та розробкою обладнання чи приладів, тощо. Проходять під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Що називається травмою?

Усяке порушення анатомічної цілісності організму або порушення його функцій внаслідок раптового впливу на нього будь-якого небезпечного виробничого фактору (фізичного, хімічного, біологічного, психофізіологічного).

 

Що таке виробничий травматизм?

Це сукупність травм, які трапляються з працюючими внаслідок раптового впливу на них будь-якого небезпечного виробничого фактору при виконанні трудових обов’язків або завдань керівника робіт.

 

Що таке професійне захворювання?

Захворювання, яке розвивається в результаті впливу на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів і поза контактів з ними виникнути не можуть. Окремим є отруєння. Яке буває гострим та хронічним.

 

Які основні причини травмування та професійного захворювання?

Недостатня надійність обладнання та конструкцій, недоліки в проектуванні та розробці технологічних регламентів; шкідливі матеріали та сировина; погані умови праці; відсутність засобів захисту; помилки навчання та інструктажів; недостатнє знання правильних та безпечних методів виконання завдань; порушення дисципліни праці.

 

61.Чим є „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві?”

Це регламентний документ, який визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися на виробництві.

 

62.На кого поширюється і не поширюється дія „Порядку...”?

Поширюється на власників підприємств; на осіб, які уклали з роботодавцем трудовий договір або фактично були допущені ним до роботи.

Не поширюється на військовослужбовців, учнів, студентів тощо.

 

Перша допомога при опіках.

Розрізняють 4 ступені небезпечності опіків: 1ст.-почервоніння шкіри, 2ст.-утворення пухирів, 3ст.- змертвіння всієї товщини шкіри, 4ст.-обвуглювання тканин тіла. При опіках 1-2ст. слід негайно покласти на вражене місце примочку зі спиртом, горілкою, одеколоном або слабким розчином марганцевокислого калію. Спирт та його похідні стримують руйнування клітини і водночас знезаражують місце ушкодження. При 3-4 ст.на вражені місця накладають стерильні пов’язки. Потерпілого слід напоїти чаєм або мінер.водою і терміново доставити до лікарні.

 

Засиби від ураження електричним струмом.

Захисне заземлення, занулення, мала напруга, захисне відімкнення, ізоляція струмопроводів, огороджувальні пристрої, попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки, засоби захисту та запобіжні присторої.

 

Як здійснюються страхові виплати, якщо з моменту втрати працездатності до звернення до ФССНВ пройшло більше 3 років?

З дня звернення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.01 с.)