ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Епігенетична теорія життєвого шляху особистості Е. ЕріксонаЯк і концепція А. Фрейд, епігенетична теорія життєвого шляху особистості Е. Еріксона багато в чому продовжувала ідеї класичного психоаналізу.

Згідно епігенетичному принципу, все, що росте і розвивається, має загальний план розвитку окремих частини, причому кожна з них має найбільш сприятливий період для розвитку. Так відбувається доти, поки всі частини, розвинувшись, не сформують функціональне ціле.

За Е. Еріксоном, послідовність стадій — результат біологічного дозрівання, але зміст розвитку на кожній стадії визначається тим, що очікує від людини суспільство. Усі люди проходять ці стадії, до якої б культури вони не належали.

Е. Еріксон прийняв ідеї 3. Фрейда про тричленну структуру особистості, ідентифікуючи Id з бажаннями і мріями, a Super-Ego — з переживаннями провини, коли людина постійно коливається в думках і почуттях. Між ними знаходиться «мертва точка» — Ego, у якій ми і є самими собою, хоча цього не усвідомлюємо.

Е. Еріксон спробував зрозуміти й оцінити вплив середовища на особистість, яке її конструює. Тому його концепція ще носить назву «соціогенетична». Психоаналітична практика переконала Е. Еріксона в тому, що освоєння життєвого досвіду здійснюється на основі первинних тілесних вражень дитини. Саме тому він увів поняття “модус органа” і “модальність поведінки”. “Модус органа” — це зона концентрації сексуальної енергії. Орган, з яким на конкретній стадії розвитку пов’язана сексуальна енергія, створює певний модус розвитку, тобто формування домінуючого якості особистості. Відповідно до ерогенних зон існують модуси втягування, утримання, вторгнення і включення.

Зони і їх модуси, по Е. Еріксону, знаходяться в центрі уваги будь-якої культурної системи виховання дітей. Модус органа — лише первинний ґрунт, поштовх для психічного розвитку. Коли суспільство через різні інститути соціалізації (родина, школа й ін.) надає особливий зміст даному модусу, то відбувається «відчуження» його значення, відрив від органа і перетворення в модальність поведінки. Таким чином, через модуси здійснюється зв'язок між психосексуальним і психосоціальним розвитком.

Дослідження Е. Еріксона дали початок двом поняттям його концепції — «групової ідентичності» і «Его-ідентичності».

Групова ідентичність формується завдяки тому, що з першого дня життя дитини виховання орієнтоване на включення її в певну соціальну групу і на вироблення властивій даній групі світовідчуття.

Его-ідентичність формується паралельно з груповою ідентичністю і створює в суб'єкта почуття стійкості і безперервності свого Я, незважаючи на вікові й інші зміни.

Розуміння віку у Е. Еріксона інше, ніж у З.Фрейда.

Формування Его-ідентичності (чи особистісної цілісності) продовжується протягом усього життя людини і проходить вісім вікових стадій. На кожній стадії суспільство ставить перед особистістю певну задачу і задає зміст розвитку на різних етапах життєвого циклу. Але вирішення цих задач залежить як від уже досягнутого рівня психомоторного розвитку індивіда, так і від загальної духовної атмосфери суспільства. Існує дві лінії розвитку – нормальна й аномальна. Життя – це боротиьтба між цими два лініями розвитку.

Вирішення кожного завдання, по Е. Еріксону, зводиться до встановлення певного динамічного співвідношення між двома крайніми полюсами. Рівновага, що досягається на кожній стадії, знаменує собою придбання нової форми Его-ідентичності і відкриває можливість включення суб'єкта в більш широке соціальне оточення. Перехід від однієї форми Его-ідентичності до іншої викликає кризу ідентичності. Кризи — це не хвороби особистості, не прояви невротичних розладів, а «поворотні пункти» розвитку, період як найбільшої уразливості, так і найбільшого потенціалу, вибір між потенціалом і регресом.

Таким чином, на кожній стадії людина переживає специфічну кризу, суть якої складає конфлікт між протилежними станами свідомості і психіки.

Суть конфліктів і їх періодизація зводяться до наступного:

1) конфлікт між довірою і недовірою до навколишнього світу (з народження до 1 року);

2) конфлікт між почуттям незалежності і відчуттям сорому і сумніву (1—3 роки);

3) конфлікт між ініціативністю і почуттям провини (4— 5 років);

4) конфлікт між працьовитістю і почуттям неповноцінності (6—11 років);

5) конфлікт між розумінням приналежності до певної статі і нерозумінням форм поведінки, яка відповідає даній статі (12—18 років);

6) конфлікт між прагненням до інтимних стосунків і відчуттям ізольованості від навколишніх (рання дорослість);

7) конфлікт між життєвою активністю і зосередженням на своїх вікових проблемах (середня дорослість);

8) конфлікт між відчуттям повноти життя і розпачем (пізня дорослість) .

Еріксон вважав, якщо ці конфлікти вирішуються успішно, то криза не приймає гострих форм і закінчується утворенням певних особистісних якостей, які у сукупності складають той чи інший тип особистості. Невдале вирішення кризи на якійсь із стадій приводить до того, що, на нову стадію, людина переносить із собою необхідність вирішувати протиріччя, властиві не тільки даній стадії, але і для попередній. Однак у цьому випадку це дається набагато важче.

Коротко зупинимося на характеристиці стадій.

Немовлячий період. Перша стадія: основна довіра проти основної безнадійності. Особливість модусів полягає в тому, що для їх функціонування необхідний інший об'єкт чи людина. У перші дні життя дитина «живе і любить через рот», а мати «живе і любить через груди». В акті годування дитина одержує перший досвід взаємності: здатність «одержувати через рот» зустрічає відповідь з боку матері. На відміну від 3. Фрейда, для Е. Еріксона важлива не сама по собі оральна зона, а оральний спосіб взаємодії, що полягає в здатності «одержувати» не тільки через рот, але і через усі сенсорні зони. Модус органа — «одержувати» — відривається від зони свого походження і поширюється на інші сенсорні відчуття (тактильні, зорові, слухові й ін.), і в результаті цього формується психічна модальність поведінки — «вбирати».

Формування першої форми Его-ідентичності, як і всіх наступних, супроводжується кризою розвитку. Його показники до кінця 1-го року життя: загальна напруга через прорізування зубів, усвідомлення себе як окремого індивіда, ослаблення діади «мати-дитина» у результаті повернення матері до професійних занять і особистих інтересів. Ця криза переборюється легше, якщо до кінця 1-го року життя співвідношення між базовою довірою і базовою недовірою складається на користь першої.

Ознаки соціальної довіри в дитини проявляються в легкості годування, глибокому сні, нормальній роботі кишечника.

Динаміка співвідношення між довірою і недовірою до світу визначається не особливостями годування, а якістю догляду за дитиною, наявністю материнської любові і ніжності, що проявляються в турботі про маля. Важливою умовою при цьому є впевненість матері у своїх діях.

Раннє дитинство. Друга стадія: автономність проти сорому і сумнівів. Ця стадія починаєтьсятоді, коли дитина починає самостійно ходити. На цій стадії зона одержання задоволення пов’язана з анусом. Анальна зона створює два протилежних модуси — модус утримання і модус розслаблення (відпускання).

Дитина повинна почувати, що її базальній вірі в існування ніщо не загрожує.

Батьківські обмеження створюють основу для негативного почуття сорому і сумніву. Поява почуття сорому, за Е. Еріксоном, пов’язана з виникненням самосвідомості. У нашій цивілізації, на думку Е. Еріксона, сором легко поглинається почуттям провини. Покарання дитини за погані вчинки приводять до відчуття того, що «очі світу дивляться на неї».

Боротьба почуття незалежності проти сорому і сумніву приводить до встановлення співвідношення між здатністю співробітничати з іншими людьми і наполягати на своєму, між волею самовираження і її обмеженням. Наприкінці стадії виникає рухлива рівновага між цими протилежностями. Вона буде позитивною, якщо батьки і близькі дорослі не будуть придушувати прагнення дитини до автономії.

Дошкільний вік. Третя стадія: ініціативність проти почуття провини. Будучи твердо упевненою у тому, що вона належить собі, дитина тепер повинна з'ясувати, якою саме персоною вона може стати.

Три лінії розвитку складають стрижень цієї стадії, готуючи одночасно і майбутню кризу:

1) дитина стає більш вільною і більш наполегливою у своїх рухах, внаслідок цього встановлює більш широкий і необмежений радіус цілей;

2) вона починає ставити нескінченні питання про речі, часто не одержуючи належної і зрозумілої відповіді, що сприяє неправильному тлумаченню багатьох понять;

3) і мова, і моторика, що розвиваються, дозволяють дитині поширити свою уяву на таке велике число ролей, що часом це її лякає. Вона може з вигодою відкривати для себе зовнішній світ, поєднуючи дозволені дії з власними здібностями. Вона готова бачити себе такою ж великою істотою, як і дорослі. Вона починає робити порівняння з приводу розходжень у розмірах і інших властивостях оточуючих людей, виявляє необмежену допитливість, зокрема з приводу статевих і вікових відмінностей. Вона намагається уявити можливі майбутні ролі і зрозуміти, про які з них варто мріяти.

Ініціативність приводить до автономності, заповзятливості, планування і здатності «атакувати» задачу тільки заради переживання почуття власної активності і «рухової радості», а не так, як раніш, через мимовільне бажання досадити, чи підкреслити свою незалежність.

Модуси вторгнення і включення створюють нові модальності поведінки на цій стадії розвитку особистості.

Модус вторгнення, який домінує на цій стадії, визначає різноманіття «схожих» за формою видів активності і фантазій. Вторгнення в простір за допомогою енергійних переміщень; атака за допомогою фізичного нападу; «влізання» в душі інших людей за допомогою агресивних звуків; входження в невідоме за допомогою цікавості — такий, за описом Е. Еріксона, дошкільник на одному полюсі своїх поведінкових реакцій. На іншому полюсі він сприйнятливий до навколишнього, готовий встановлювати ніжні і турботливі стосунки з однолітками. Під керівництвом дорослих і старших дітей він поступово входить у тонкощі дитячої політики. Його прагнення до навчання в цей час досить сильне; він неухильно рухається вперед від обмежень до майбутніх можливостей.

Дитина жадібно й активно пізнає навколишній світ; у грі, моделюючи й уявляючи, вона спільно з однолітками освоює «економічний етнос культури», тобто систему відносин між людьми в процесі виробництва. У результаті цього формується бажання включитися в реальну спільну з дорослими діяльність, вийти з ролі маляти. Але дорослі залишаються для дитини всемогутніми і незбагненними, вони можуть карати за агресивну поведінку і претензії. І в результаті просинається почуття провини.

Шкільний вік. Четверта стадія: працьовитість проти неповноцінності. Четверту стадію розвитку особистості характеризує інфантильність сексуальності і відстрочка генітальної зрілості, необхідна для того, щоб майбутня доросла людина набула технічних і соціальних основ трудової діяльності.

З настанням періоду латентності дитина забуває, а точніше сублімує, колишнє бажання діяти шляхом прямої агресивної дії і негайно стати «татом» чи «мамою»; тепер вона вчиться завойовувати визнання шляхом виробництва речей. У неї розвивається почуття ретельності, працьовитості, вона пристосовується до законів світу. Знаряддя і трудові навички поступово включаються в її Я: принцип роботи навчає задоволенню від завершення трудової діяльності, що досягається шляхом неухильної уваги і завзятої старанності. Дитину переповнює бажання конструювати і планувати.

На цьому етапі особливо важливий гарний учитель, який знає, як поєднати гру і навчання, як привернути увагу дитину до справи. На цій стадії дитина навчається любити вчитися, додержується дисципліни. У цей час діти прив'язуються до вчителів і батьків своїх друзів, вони хочуть спостерігати й імітувати такі заняття людей, які їм зрозумілі. Часто, залишаючись на самоті, дитина береться щось майструвати, і дуже злиться, якщо не виходить. Відчуття здатності виготовляти речі Е. Еріксон називає почуттям творення. Небезпека, яка підстерігає дитину на цій стадії, полягає в почутті неадекватності і неповноцінності. Дитина в цьому випадку переживає розпач від своєї недотепності у світі знарядь і бачить себе приреченою на посередність чи неадекватність. Відчуття себе малоцінним, недотепним може фатальним чином загострити розвиток характеру.

Отроцтво і юність. П'ята стадія: особистісна індивідуальність проти рольового змішання (сплутаність ідентичності). П'яту стадію характеризує найглибша життєва криза. До неї призводять три лінії розвитку:

1) бурхливий фізичний ріст і статеве дозрівання («фізіологічна революція»);

2) заклопотаність тим, як підліток виглядає в очах інших, що він собою являє;

3) необхідність знайти своє професійне покликання, що відповідає індивідуальним здібностям і вимогам суспільства.

У підлітковій кризі ідентичності заново постають усі пройдені критичні моменти розвитку. Підліток тепер повинний вирішити всі старі завдання свідомо і з внутрішньою переконаністю, що саме такий вибір значимий для нього і для суспільства. Тоді соціальна довіра до світу, самостійність, ініціативність, освоєні уміння створять нову цілісність особистості.

Інтеграція, яка досягає тут форми Его-ідентичності, є щось більше, ніж просто сума дитячих ідентифікацій. Це є усвідомлений особистістю досвід власної здатності інтегрувати всі ідентифікації з потягами лібідо, з розумовими здібностями, зі сприятливими можливостями, пропонованими соціальними ролями.

Небезпекою цієї стадії є рольове змішання, дифузія (сплутаність) Его-ідентичності. Це може бути пов'язане з непевністю в сексуальній ідентичності, але частіше — з нездатністю розв'язати питання професійної ідентичності, що викликає тривожність. Щоб впоратися, підлітки тимчасово розвивають надідентифікацію з героями вулиць чи елітарних груп. Це знаменує настання періоду «закоханості», який спочатку не має сексуального характеру. Юнацька закоханість є спроба прийти до визначення власної ідентичності шляхом проекції власного образу на когось іншого і споглядання його у вже відбитому і проясненому вигляді. От чому прояв юнацької любові багато в чому зводиться до розмов і міркувань.

Властива підлітковим групам вибірковість у спілкуванні і жорстокість до «чужинців» — це захист почуття власної ідентичності від знеособлювання і змішання. Саме тому деталі костюма, жаргон чи жести стають знаками, які відрізняють «своїх» від «чужих». Створюючи замкнуті групи, ідеали і «ворогів», підлітки не тільки допомагають один одному впоратися з ідентифікацією, але і перевіряють один одного на здатність зберігати вірність. Готовність до такої перевірки пояснює і те, що тоталітарні секти часом мають великий вплив на молодь тих країн і соціальних класів, які втратили чи втрачають свою групову ідентичність (феодальну, аграрну, племінну, національну).

На перший погляд здається, що підлітки, затиснуті в кільце своєю фізіологічною революцією і непевністю майбутніх дорослих соціальних ролей, зайняті спробами створити власну підліткову субкультуру. Але насправді підліток шукає людей і ідеї, яким він міг би вірити (це спадщина ранньої стадії — потреби в довірі). Підліток боїться бути обманутим, довіритися обіцянкам навколишніх. Від цього страху він закривається демонстративним і цинічним невір'ям, приховуючи свою потребу у вірі.

Підлітковий період характеризується пошуком вільного вибору шляхів виконання своїх обов'язків, але одночасно підліток боїться виявитися «слабаком». Це також може привести до парадоксальної поведінки: скоріше підліток може поводитися зухвало в очах старших, ніж дозволить примусити себе до активності, ганебної у власних очах чи очах однолітків.

Як результат уяви, придбаній на стадії гри, підліток готовий довіряти одноліткам і недовіряти старшим, котрі здатні ставити обмеження його устремлінням. Доказом служить те, що він люто протестує проти обмежень дорослих і може наполягати навіть усупереч власним інтересам.

І нарешті, бажання робити що-небудь добре, придбане на стадії молодшого шкільного віку, тут втілюється в наступному: вибір занять набуває для підлітка більшого значення, ніж питання про зарплату чи статус. З цієї причини підлітки можуть скоріше зовсім не працювати, ніж встати на шлях діяльності, яка обіцяє успіх, але не дає задоволення від самої роботи.

Отроцтво і юність — найменш «штормовий» період для тієї частини молоді, яка добре підготовлена в плані ідентифікації з новими ролями, які припускають компетентність і творчість. З іншого боку, варто людині в цьому віці відчути, що суспільство обмежує, як вона починається пручатися цьому з дикою силою.

Неподоланна криза веде до стану гострої дифузії ідентичності і складає основу спеціальної патології юнацького віку. Синдром патології ідентичності, за Е. Еріксоном, пов'язаний з наступними моментами:

- регресія до інфантильного рівня і бажання як можна довше відстрочити знаходження дорослого статусу;

- неясний, але стійкий стан тривоги;

- почуття ізоляції і спустошеності;

- постійне перебування в стані очікування чогось такого, що зможе змінити життя;

- страх перед особистим спілкуванням і нездатність емоційно впливати на осіб іншої статі;

- ворожість і презирство до суспільних ролей, аж до чоловічих і жіночих («юнісекс»);

- презирство до вітчизняного й ірраціональна перевага всього іноземного (за принципом «добре там, де нас немає»).

У крайніх випадках починається пошук негативної ідентичності, прагнення «стати нічим» як єдиний спосіб самоствердження.

Молодість. Шоста стадія: близькість проти самотності. Подолання кризи і становлення Его-ідентичності дозволяє молодим людям перейти на шосту стадію, зміст якої — пошук супутника життя, прагнення до близьких дружніх зв'язків із членами своєї соціальної групи. Тепер молода людина не боїться втрати Я, здатна «охоче змішувати свою ідентичність з іншими».

Основою прагнення до зближення з навколишніми служить повне оволодіння головними модальностями поведінки. Уже не модус якогось органу диктує зміст розвитку, а всі розглянуті модуси підлеглі новому, цілісному утворенню Его-ідентичності, яка з'явилася на попередній стадії.

Молода людина готова до близькості, вона здатна віддати себе співробітництву з іншими в конкретних соціальних групах і володіє достатньою етичною силою, щоб твердо дотримуватись такої групової приналежності.

Запобігання переживань і контактів, що вимагають близькості, через острах утрати власного Я може привести до почуття глибокої самотності і наступного стану повної самозаглибленості. Таке порушення, на думку Е. Еріксона, може вести до гострих «проблем характеру», до психопатології. Якщо психічний мораторій продовжується і на цій стадії, то замість почуття близькості виникає прагнення зберегти дистанцію, не пускати на свою «територію», у свій внутрішній світ. Існує небезпека, що ці прагнення і виникаюча на їхній основі упередженість можуть перетворитися в особистісні якості — у переживання ізоляції і самотності.

Перебороти ці негативні сторони ідентичності допомагає любов. Е. Еріксон вважає, що саме стосовно молодої людини, а не юнака і тим більше підлітка, можна говорити про «справжню генітальність», оскільки велика частина сексуальних епізодів, які передували готовності до близькості з іншими, незважаючи на ризик утрати власної індивідуальності, була лише проявом пошуків свого Я чи результатом фалічних (вагінальних) прагнень до перемоги в суперництві, що перетворювало юнацьке сексуальне життя в генітальну битву. Перш ніж буде досягнутий рівень сексуальної зрілості, багато чого в статевій любові буде виходити зі своєї корисливості, голоду ідентичності: кожний з партнерів у дійсності намагається лише прийти до самого себе.

Поява зрілого почуття любові і встановлення творчої атмосфери співробітництва в трудовій діяльності готують перехід на наступну стадію розвитку.

Зрілість. Сьома стадія: продуктивність (генеративність) проти застою. Цю стадію можна назвати центральною на дорослому етапі життєвого шляху людини. Розвиток особистості продовжується завдяки впливу з боку дітей, молодого покоління, що підтверджує суб'єктивне відчуття своєї важливості для інших. Продуктивність (генеративність) і продовження роду, як головні позитивні характеристики особистості на цій стадії, реалізуються в турботі про виховання нового покоління, у продуктивній трудовій діяльності й творчості. В усе, що робить людина, вона вкладає частку свого Я, і це приводить до особистісного збагачення. Зріла людина має потребу в тому, щоб бути потрібною.

Генеративність — це, насамперед, зацікавленість у влаштуванні життя і наставлянні нового покоління. І досить часто у випадку життєвих невдач деякі люди направляють цей драйв не на своє потомство, тому поняття генеративності містить у собі також продуктивність і креативність, що робить цю стадію ще більш важливою.

Якщо ситуація розвитку несприятлива, має місце регресія до потреби в псевдоблизькості: з'являється надмірна зосередженість на собі, що приводить до відсталості і застою, особистісному спустошенню. У цьому випадку людина розглядає себе як своє власне і єдине дитя (а якщо є фізичне чи психологічне неблагополуччя, то вони цьому сприяють). Якщо умови сприяють такій тенденції, то відбувається фізична і психологічна інвалідизація особистості, підготовлена всіма попередніми стадіями.

Старість. Восьма стадія: цілісність особистості проти розпачу. Набувши життєвого досвіду, збагачена турботою про оточуючих людей, і в першу чергу про дітей, творчими злетами і падіннями, людина може знайти інтегративність — завоювання всіх семи попередніх стадій розвитку. Е. Еріксон виділяє її характеристики: 1) зростаюча особистісна впевненість у своїй схильності до порядку і свідомості; 2) любов до людської особистості (а не особи) як переживання, що виражає світовий порядок і духовний зміст, незалежно від того, якою ціною вони дістаються; 3) прийняття свого єдиного життєвого шляху як єдино належного; 4) нова, відмінна від колишньої, любов до своїх батьків; 5) товариське ставлення до принципів і занять минулого.

Носій такої особистісної цілісності, хоча і розуміє відносність усіх можливих життєвих шляхів, проте, готовий захищати достоїнство свого власного шляху від усіх фізичних і економічних загроз.

Адже він знає, що життя окремої людини є лише випадковий збіг тільки одного життєвого циклу з тільки одним відрізком історії і що для нього вся людська цілісність утілюється (чи не втілюється) тільки в одному — у тому, що він і реалізує. Тому для людини тип цілісності, розвинутий її культурою, стає «духовною спадщиною батьків», печаткою походження. На цій стадії розвитку до людини приходить мудрість, яку Е. Еріксон визначає як відсторонений інтерес до життя перед обличчям смерті.

Мудрість Е. Еріксон пропонує розуміти як форму незалежних і в той же час активних взаємин людини з обмеженим смертю життям, що характеризується зрілістю розуму, ретельною обдуманістю суджень, глибоким розумінням. Не кожна людина створює власну мудрість.

Відсутність цієї інтеграції приводить до розладу нервової системи, почуттю безвихідності, розпачу, страху смерті. Тут реально пройдений людиною життєвий шлях не приймається як межа життя. Розпач виражає почуття, що часу вже залишилося занадто мало для спроби почати життя спочатку, влаштувати його по-іншому, щоб спробувати досягти особистісної цілісності іншим шляхом. Розпач маскується відразою, мізантропією чи хронічним презирливим невдоволенням соціальними інститутами й окремими людьми.

Закінчення життєвого циклу породжує також «останні питання», повз які не проходить жодна велика філософська чи релігійна система. Тому будь-яка цивілізація, за Е. Еріксоном, може бути оцінена по тому, якого значення вона надає повноцінному життєвому циклу індивіда, тому що це значення (чи його відсутність) торкається початку життєвих циклів наступного покоління і впливає на формування базової довіри (недовіри) дитини до світу.

Питання для самоконтролю

1. Як уявляла структуру особистості А. Фрейд?

2. Яку приблизну послідовність для розвитку Ego намітила А. Фрейд?

3. Як описувала А. Фрейд ідентифікацію, аналізуючи розвиток Super-Ego?

4. Що саме містить цілісний процес розвитку згідно епігенетичної теорії життєвого шляху особистості Е. Еріксона?

5. Що таке его-ідентичність, групова ідентичність, модус органа і модальність поведінки?

6. Які стадії розвитку виділяв Е. Еріксон?

7. Як розумів кризу розвитку Е.Еріксон?

8. Складіть таблицю вікової періодизації за З.Фрейдом і Е. Еріксоном.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.017 с.)