Які твердження характеризують економічне життя підросійської України напередодні Першої світової війни?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які твердження характеризують економічне життя підросійської України напередодні Першої світової війни?1) Ліквідація поміщицького землеволодіння.

2) Поліпшення соціально-економічного становища робітників та селян.

3) Високий рівень концентрації виробництва й робітників на великих підприємствах.

4) Відсутність монополій у промисловості.

5) Участь іноземного капіталу в розвитку промисловості.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 4

Г 3, 4

Д3, 5

Ж4, 5

У яких твердженнях йдеться про Петра Шелеста?

1) Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної

Праці.

2) Став Першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування при владі

Л.Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

3) Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР.

4) Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального

виховання трудящих».

5) Автор праці «Приєднання чи возз’єднання?»

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 4

Г 2, 5

Д3, 4

Ж4, 5 -2-

Завдання 4 передбачає визначення дати події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела.

Коли у всесоюзній газеті «Правда» було надруковано документ, уривок з якого наведено?

«Віддана сама на себе і залишена без керівництва, Польща перетворилася у зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть зробити загрозу для СРСР. Ось чому, будучи до тепер нейтральним радянський уряд не може більш нейтрально ставитись до цих фактів. З огляду на таку ситуацію радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя і майно населення Західної України та Західної Білорусії…»

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями.

З відомих вам соціально-економічних наслідків форсованої індустріалізації в радянській Україні запишіть два.

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

Порівняйте явища та процеси, характерні для внутрішньої політики Центральної Ради та гетьмана П.Скоропадського.

 

 

-3-

 

Варіант № 5

ІІ рівень

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій:

1) Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР.

2) Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на ХХ з’їзді КПРС.

3) Ліквідація Української греко-католицької церкви.

4) Операція «Вісла».

А 1, 3, 4, 2

Б 1, 4, 2, 3

В 3, 4, 1, 2

Г 4, 3, 1, 2

У завданнях 2,3 наведені твердження скомбіновано в шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.

Які із заходів стосуються політики Радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?

1) Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської

адміністрації.

2) Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних,

кооперативних, наукових організацій.

3) Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів».

4) Конфіскація земель великих землевласників і перерозподіл землі між селянами.

5) Масове зросійщення середньої (шкільної) та вищої освіти.

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 4

Д3, 5

Ж4, 5

У яких твердженнях йдеться про Симона Петлюру?

1) Перший голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.

2) Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею.

3) Відстоював «радянську платформу» виступаючи за союз з більшовицькою Росією проти Антанти.

4) У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером

Вільгельмом ІІ.

5) Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР за кордоном.

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

Д3, 5

Ж4, 5 -2-

Завдання 4 передбачає запис назви договору, фрагмент з якого наведено.

З якого документа наведено уривок?

«У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР можуть розмежовуватися по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з’ясовано в ході дальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою заінтересованість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незаінтересованість у цих областях… Цей протокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці».

 

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями.

З відомих вам причин падіння Української Держави гетьмана Павла Скоропадського запишіть дві.

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

 

Порівняйте явища та процеси, характерні для розвитку сільського господарства радянської України за доби непу та першої п’ятирічки.

 

 

-3-

 

 

Варіант № 6

ІІ рівень

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій:

1) Підписання Договору про СНД в Біловезькій Пущі.

2) Катастрофа на Чорнобильській АЕС.

3) Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

4) Проведення перших виборів президента України.

А 2, 4, 3, 1

Б 2, 3, 4, 1

В 3, 4, 1, 2

Г 4, 1, 3, 2

У завданнях 2,3 наведені твердження скомбіновано в шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.

Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР наприкінці 60-х - початку 80-х років ХХ ст.

1) Ефективне, раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального

потенціалу.

2) Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку.

3) Динаміка вікового складу змінювалася за лінією омолодження населення України.

4) Масова міграція населення із села в місто.

5) Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та

промислових товарів на душу населення.

А 1, 3

Б 1, 5

В 2, 4

Г 3, 4

Д3, 5

Ж4, 5

У яких твердження йдеться про Михайла Грушевського?

1) Голова української парламентської громади в І Державній Думі Росії.

2) В 1930-ті роки був під слідством, як керівник організації «Український національний

центр».

3) Перший президент створеної в листопаді 1918 р. Української академії наук.

4) Обіймав високі урядові посади в Раді міністрів Української Держави

П.Скоропадського.

5) Голова та незмінний лідер Української Центральної Ради.

А 1, 2

Б 1, 5

В 2, 3

Г 2, 5 -2-

Д3, 5

Ж4, 5

Завдання 4 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела.

Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?

«Розкладка скасовується, і замість неї вводиться податок на продукти сільського господарства. Цей податок має бути меншим, ніж хлібна розкладка. Він повинен призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг заздалегідь врахувати, яку частку врожаю він повинен віддати державі та скільки залишиться в його повне розпорядження… Після сплати податку надлишки, що залишились в селянина, надходять в його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти й інвентар, які доставлятиме в село держава з-за кордону та зі своїх фабрик і заводів, він може використовувати їх для обміну на потрібні йому продукти через кооперативи й на місцевих ринках і базарах»

 

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями.

З відомих вам наслідків десталінізації в суспільно-політичному житті України за доби «відлиги» запишіть два.

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

Порівняйте явища та процеси, характерні для розвитку промисловості радянської України за доби непу та першої п’ятирічки.

 

 

Варіант № 1

ІІІ рівень

За повну правильну відповідь – 3 бали.

 

Завдання спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це від­крите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:

1) визначте особу автора документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;( 1бал )

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;( 1бал )

3) поміркуйте, у чому цінність джерела саме для вас, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів(1 бал ).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.017 с.)