ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського.1) Схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки Німеччини в Першій

світовій війні.

2) У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений

гетьманом України.

3) Скасував закони і розпорядження Центральної Ради та Генерального Секретаріату.

4) Здійснював заходи, спрямовані на зросійщення української освіти, науки, культури.

5) Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну

Раду проголосити незалежність України.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 4 -2-

Д3, 5

Ж4, 5

Завдання 4 передбачає запис назви організації, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела.

Про яку організацію йдеться в джерелі?

«Включення України до_______ мало стати однією з передумов миру й безпеки народів, стабільності та балансу сил у Європі. Вступ до ____ мів зміцнити ілюзії щодо державності та заспокоїти громадську думку і національно-визвольні сили, які боролися за відродження Української незалежної держави, розколоти українську діаспору в західних державах. У цьому виявилась подвійна мораль, своєрідна політична гра сталінського керівництва. І все ж сам факт вступу України до_____мав велике значення, вивів її на міжнародну арену й сприяв включенню у світову політику».

 

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями.

З відомих вам наслідків підписання Брестського мирного договору УНР з країнами Четверного союзу запишіть два.

 

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

Порівняйте явища та процеси, характерні для розвитку сільського господарства в УРСР у першому повоєнному десятилітті (1946 – 1955) та за доби десталінізації (1956-1965).

 

 

-3-

 

Варіант № 2

ІІ рівень

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій:

1) Польські війська разом з армією УНР почали наступ на радянську Україну.

2) УНР і ЗУНР проголосили Акт злуки.

3) Денікінські війська захопили Київ.

4) Директорія УНР почала повстання проти гетьманського уряду.

А 2, 4, 3, 1

Б 3, 4, 2, 1

В 4, 2, 3, 1

Г 4, 3, 1, 2

У завданнях 2,3 наведені твердження скомбіновано в шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.

Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х на початку 80-х років ХХ ст.?

1) Демократизація радянської системи, запровадження гласності.

2) Надання права союзним республікам самостійно розв’язувати питання внутрішньої політики.

3) Посилення утисків та репресій щодо інакодумців.

4) Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу.

5) Відмова від директивного планування в економіці країни .

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 4

Д3, 5

Ж4, 5

У яких твердженнях йдеться про Володимира Винниченка?

1) Схилятися до зближення з Антантою задля зміцнення незалежності УНР вдавався до

заходів зі створення регулярної армії.

2) У лютому 1919 р. вийшов з УСДРП і став головою Директорії УНР.

3) Очолював український національний союз, керував виступом проти гетьмана

П.Скоропадського.

4) З початку січня 19919 р. очолив загони, що боролися проти денікінців, військ

Директорії та Антанти.

5) Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п’єс, які ставили на сценах Берліна,

Москви, Праги, Рима.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 2, 4

Д3, 5

Ж4, 5 -2-

Завдання 4 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела.

Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Після підписання СРСР прикінцевого акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі, в Україні була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод . Ініціаторами її створення були М. Руденко, О.Бердник, Л.Лук’яненко, П.Григоренко (Москва)»

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями

З відомих вам наслідків столипінської аграрної реформи початку ХХ ст. запишіть два.

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

Порівняйте явища та процеси, характерні для суспільно-політичного життя радянської України в 30-х роках та за доби десталінізації (1956-1965).

-3-

Варіант № 3

ІІ рівень.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій:

1) Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про мови в Українській РСР».

2) Обрання Б.Патона президентом АН УРСР.

3) Ухвалення останньої конституції СРСР.

4) Обрання М.Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС.

А 2, 4, 3, 1

Б 2, 3, 4, 1

В 3, 4, 1, 2

Г 4, 3, 1, 2

У завданнях 2,3 наведені твердження скомбіновано в шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

1)Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного

народногосподарського комплексу.

2)Високі досягнення в сільському господарстві в наслідок реалізації програми

механізації, хімізації та меліорації.

3)Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування,

яка перевищувала світові стандарти.

4)Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці.

5)Інтенсифікація використання трудових резервів, переорієнтація структури виробництва

на високотехнологічні цикли.

А 1, 4

Б 1, 5

В 2, 4

Г 2, 5

Д3, 4

Ж3, 5

У яких твердження йдеться про Євгена Петрушевича?

1) Перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною

Радою ЗУНР.

2) Голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918 р. командувач

збройних сил ЗУНР, згодом - державний секретар військових справ ЗУНР.

3) Член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві.

4) Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в організації

антигетьманського повстання.

5) Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських

землях Австро-Угорщини Української держави.

А 1, 2

Б 1, 5

В 2, 5

Г 3, 4 -2-

Д3, 5

Ж4, 5

 

Завдання 4 передбачає запис назви документа , текст якого наведено у фрагменті.

З якого документа наведено уривок?

1.«Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худобу, кооперативні склади, та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання.2.Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту – розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних обставинах позбавлення волі на строк не менше як 10 років з конфіскацією всього майна. 3.Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного майна…»

 

У завданні 5 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ та процесів та стисло записати їх двома твердженнями.

З відомих вам причин поразок Червоної армії на початковому етапі Великої

Вітчизняної війни запишіть дві.

Завдання 6 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне (не менше 2 характеристик).

Порівняйте явища та процеси характерні для суспільно-політичного життя

Радянської України в 30-х роках та в період перебудови (1985-1991).

 

-3-

 

 

Варіант № 4

ІІ рівень

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій:

1) Ухвалення Верховної Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

2) Запровадження в Україні національної валюти – гривні.

3) Проведення Першого Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України.

4) Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін.

А 1, 3, 2, 4

Б 1, 3, 4, 2

В 3, 4, 1, 2

Г 3, 1, 4, 2

У завданнях 2,3 наведені твердження скомбіновано в шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.018 с.)