КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТКЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут здоров’я спорту та туризму

Кафедра теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни

«Теорія та методика викладання плавання»

для студентів навчальних напрямів:

6.010202 - Фізична реабілітація

6.012001 - Фізичне виховання

 

Запоріжжя


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.Загальні основи техніки спортивних способів плавання

1.1.Засвоєння у воді.

Техніка та методика навчанню способу плавання на спині.

Техніка та методика навчання плаванню кролем.

Техніка та методика навчання плаванню способом брас.

1.5. Техніка та методика навчання плаванню способом батерфляй. РОЗДІЛ 2 .

2.1.Навчання виконанню стартів та розворотів.

2.2.Техніка та методика навчанню старту з тумбочки.

2.3.Техніка та методика навчання старту з води.

2.4.Техніка та методика навчанню розворіту при способі плавання кролем.

2.5.Техніка та методика навчання розворіту при способі плавання на спині.

2.6.Техніка та методика навчання розворіту при плаванні способом брас та батерфляй.

РОЗДІЛ 3. Організація тренувального процесу в плаванні.

3.1.Паралельно-послідовний метод навчання плаванню.

3.2. Зміст споривного тренування в плаванні.

3.3. Методи спортивного тренування.

3.4. Правила та обов'язки рефері змагань

3.5. Облік роботи по плаванню та його значення

3.6. Педагогічний контроль у плаванні.

 

 

Введення в дисципліну

Вимоги й завдання до методики навчання плаванню

 

Ціль дисципліни:Формування сучасного рівня професійної підготовки фахівців з фізичної культури й спорту.

 

Завдання дисципліни: дати студентам професійно важливі знання по теорії й методиці викладання плавання. Прищепити вміння й навички роботи з різними віковими категоріями.

 

Вимоги до знань й умінь:у результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

1. Загальні основи техніки плавання

2. Техніку спортивних способів плавання, стартів, поворотів

3. Основи й етапи навчання плаванню

4. Способи й методи навчання й вимоги до них

5. Особливості спортивного тренування по плаванню

6. Ціль, завдання й зміст тренування

7. Способи й методи спортивного тренування

8. Форми занять, особливості організації й планування роботи із плавання в рамках системи фізичного виховання

 

Уміти:

 

1. Володіти технікою спортивних способів плавання, стартів, поворотів

2. Аналізувати техніку плавання, початківців і плавці - розрядників. Виявляти індивідуальні особливості техніки, помилки й способи їхнього усунення.

3. Підбирати вправи для початкового навчання плаванню

4. Самостійно проводити навчальне тренування

 

Плавання – як фізична дія, означає вміння людини триматися на поверхні води й пересуватися без сторонньої допомоги.

Плаванняяк навчальний предмет, являє собою область знань, що вивчає закони взаємодії тіла людини з водою.

Вивчення цих законів викликано необхідністю формування навичок, що забезпечують найкраще просування людини у водному середовищі.

 

На відміну від інших видів фізичних вправ, плавання має свої характерні риси, тому що фізичні дії людини відбуваються в умовах водного середовища. Перша особливість полягає в тім, що тіло людини перебуває у зваженому стані, тобто не має твердої опори. Другою характерною рисою є факт відносної невагомості тіла в умовах водного середовища. Вага тіла людини нейтралізується піднімальною силою води (закон Архімеда). Невагомість тіла у воді розвантажує опорну систему й сприяє правильному процесу фізичного формування людини.

 

Численні вправи в плаванні класифікуються в такий спосіб:

Спортивне плавання;

Прикладне плавання;

Ігри й розваги;

У спортивному плаванні 4 способи плавання (вільний стиль, на спині, брас і батерфляй) і наступні соревновательные дистанції: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 метрів вільним стилем серед чоловіків і жінок; 50, 100, 200 метрів на спині; 50, 100, 200 метрів брасом; 50, 100, 200 метрів батерфляєм; 200, 400 метрів комплексним плаванням.

 

 

Розділ 1.

Загальні основи техніки спортивних способів плавання.

Плавання з позиції гідродинаміки - це переміщення в рідкому середовищі за рахунок опор об субстанцію, щільність якого в 1000 разів більше щільності повітря.

Підвищення швидкості плавання пов'язане зі зростанням рушійної сили, за рахунок більше ефективної опори плавця об воду й зменшенням опору. Крім опору, обумовленого формою тіла і його положенням у воді, спортсмени переборює так само ударний, хвильове опір (його так само називають фронтальним або лобовим).

Лобові хвилі створюються головою й тулубом плавця при русі вперед.

Ефективність просування при плаванні в основному визначається трьома характеристиками рухів кінцівок - напрямком, кутом атаки й швидкістю.

Кут атаки утвориться нахилом кисті або стопи щодо напрямку їхнього руху. При відсутності такого кута рушійна сила мінімальна. Кут атаки повинен варіювати від 20 до 60 градусів, залежно від фази гребка.

 

Розрізняють 4 фази гребка:

1. захоплення

2. підтягування

3. відштовхування

4. пронос

Основними рухами рук при виконанні гребка є рухи - у сторони, униз, усередину, нагору.

Рух ніг у плаванні, так само має велике значення. Тут у роботу включені й таз, і стегна, і стопи. А згинання ніг у колінах створює кут атаки, що дозволяє плавцю переміщати воду назад.

 

 

Освоєння з водою

 

Вправи на суші:

1. Поплавець

2. Зірочка

3. «Стріла»

4. Техніка ковзання (положення голови, рук, ніг, відштовхування)

 

Вихідне положення - лежачи на животі, руки вперед, долоні вниз

1-2-3 - підняти руки й ноги на одну висоту й потягнутися.

4 - вихідне положення

Завдання: відчути роботу м'язів, що беруть участь у ковзанні.

 

«Стріла нагору»

 

И.п. - упор присівши.

1 - вистрибнути нагору, руки вгорі

2 - И.п.

Завдання: відробити відштовхування від бортика й перехід у ковзання.

 

Розповісти про те, що повітря в легенях виштовхне на поверхню. Що для цього потрібно. Що може перешкодити.

 

При плаванні на спині, як зробити так, щоб вода не попадала в ніс.

Вправа на вдих і видих. Затримка подиху.

 

Завдання: Відзначити відмінність вдиху й видиху по тривалості. Подих ротом.

 

Вправа на затримку подиху - хто скільки (за часом) витримає без подиху.

Завдання: Дати зрозуміти студентам, що це їх «резерв», якому можна використати при плаванні в необхідних ситуаціях.

Відзначити, що в спокійному стані кисень витрачається медленней і навпаки, пояснити, що при напрузі непотрібних м'язів кисень витрачається швидше й стомлення наступає швидше.

 

Вивчити положення рук, голови, кистей, ніг, тулуба при ковзанні (на груди, на спині). Розповісти які бувають помилки й чому.

Техніка й методика навчання способу плавання на спині

 

Спортивні дистанції: 50,100,200м. (чоловіка, жінки).

 

Техніка способом плавання на спині.

При плаванні способом на спині плечі розташовані на лінії поверхні води,

трохи нижче, ніж таз. Тіло повністю выпрямлено. Завдяки такому положенню тіла, плавець пливе на хвилі, що виникає від просування тіла вперед. Ноги перебувають під водою, але в самої її поверхні. Для меншого опору доцільно пригорнути підборіддя до грудей. Мочки вух повинні ледве стосуватися води.

 

Робота ніг.

Одна з функцій роботи ніг зводитися до збереження гарного горизонтального положення тіла й зменшення бічних коливань тулуба, викликуваних рухами рук.

При русі ніг стопи небагато «проривають» поверхня води. Максимальне занурення стопи під воду не повинне перевищувати 35-55 див. При плаванні за допомогою ніг основна рушійна сила виникає при ударах нагору, у момент яких коліна повинні бути выпрямлены. Розділяються дві фази роботи ніг - підготовча й робоча.

Підготовча нога поринає під воду й мимоволі згинається в коліні під кутом приблизно 140-160 градусів, як при ходьбі. Робоча - нога енергійно розгинається, створюючи своєрідний захлест.

У підготовчій фазі відбувається розслаблення м'язів, а робочої додається зусилля.

Руху ногами виконуються поперемінно. Частота ударів ніг прямо залежить

від темпу плавання.

 

Робота рук.

 

Робота рук розділяється на чотири фази: фаза захоплення, фаза підтягування, фаза відштовхування й фаза проносу.

1. Фаза захоплення

. п. - Рука піднята нагору й притиснута до вуха. Кисть лежить на воді, розгорнута ребром (мізинцем до води).

Із силою відіпхнутися від водбы долонею, передпліччям і плечем. Рука рухається по траєкторії назад -убік на глибину 15-30 див.

 

2. Фаза підтягування

Рука продовжує рух назад. У міру занурення руки у воду відбувається згинання в лікті. Занурення руки відбувається завдяки повороту тулуба, а її згинання супроводжується обертанням плеча. Кисть плавно міняє своє первісне положення на перпендикулярне воді. Рука згинається в лікті під кутом 90 градусів.

3. Фаза відштовхування

На етапі цієї фази необхідно збільшити швидкість руху руки, направляючи її вниз до середини стегна. Рух виконується хлыстообразно.

 

4. Фаза проносу

Кисть, потім вся рука виходить із води й проноситься уздовж тіла нагору у вихідне положення.

 

Методика навчання

1- Навчання роботі ніг на спині; руки вгорі «стрелочкой»

2- Навчання роботі ніг на спині; руки уздовж тіла.

3- Навчання роботі ніг на спині; одна рука вгорі (притиснута до вуха), інша внизу (притиснута до стегна)

4- Навчання й виконання виходів (ковзання з роботою ніг)

5- Виконання виходів з різним положенням рук.

6- И.п. - на спині, одна рука притиснута до вуха, інша до стегна; ноги працюють поперемінно

На 1-2-3- і.п.

На 4 -зміна положення рук

7- И. п. - на спині, одна рука притиснута до вуха, інша до стегна; ноги працюють поперемінно

На 1-2- і.п.

На 3 -зміна положення рук.

8- И.п. - на спині, одна рука притиснута до вуха, інша до стегна; ноги працюють поперемінно

На 1- зміна положення рук.

9- И.п. - на спині, одна рука притиснута до вуха, інша до стегна; ноги працюють поперемінно. Руки виконують рух « млин».

10- Плавання в повній координації з урахуванням методичних вказівок.

 

 

Методичні вказівки

1-при навчанні плаванню на ногах, звернути увагу, на те, що виконувати руху необхідно абсолютно прямими ногами, оскільки згинання в коліні відбудеться мимовільно. Це допоможе виключити занадто сильне згинання ніг у колінах, що є помилкою.

2- Стежити за тим, щоб при виході руки були зчеплені. Тим самим усувається зайвий опір.

3- Стежити за тим, щоб підборіддя було притиснуто до грудей. Тим самим ми уникаємо помилки запрокидывания голови назад.

4- При виконанні гребка стежити за тим, щоб пальці рук були зімкнуті.

5- Стежити за тим, щоб таз не був занадто глибоко від поверхні води.

6- Уникати занадто великої амплітуди при роботі ніг.

7- Стежити за тим, щоб при проносі рука вкладалася у воду максимально близько від голови.

8- Не укорочувати гребок, тобто при фазі відштовхування повністю випрямляти руку, тим самим, закінчуючи гребок уздовж середини стегна.

9- У фазі проносу рука розслаблена.

10- Вкладати кисть і руку у воду м'яко без зайвих бризів.

11- При роботі ніг важливо щоб стопи не вискакували з води, а створювали лише завихрення.

11- Подих при плаванні на спині довільне.

12- При виході на спині обидві руки перебувають угорі. Для того щоб перейти до плавання в повній координації, необхідно відразу по закінченню виходу одну руку підвести до стегна й почати виконувати гребок «млином»

13- Намагатися не смикати головою, плечима й тулубом.

14- У роботі ніг і рук не повинне виникати пауз. Всі рухи безперервні.

Робота рук.

Основне тягове зусилля створюють почергові попеременные гребки руками в напрямку попереду назад по криволінійній траєкторії. У гребку розрізняють чотири фази: фаза захоплення, фаза підтягування, фаза відштовхування й фаза проносу.

Фаза захоплення

И.п. - Рука вгорі, притиснута до вуха.

кисть опирається об воду й виконує рух убік- униз на глибину 45-55 див.. рук згинається лікті під тупим кутом.

 

Фаза підтягування

Рука продовжує рух униз (під себе) під кутом 90 градусів. Фаза завершується на лінії живота.

Фаза відштовхування

Рука енергійно розгинається в ліктьовому суглобі й направляється до середини стегна.

 

Фаза проносу

Рук розслаблено проноситься над водою з високо піднятим ліктем у вихідне положення.

 

Подих.

Здійснюється одночасно з роботою рук і ніг. Момент вдиху доводиться на початок фази відштовхування. Потім плавець опускає особу під воду й робить довгий видих у момент фази проносу. Оптимально дихати на кожен третій гребок.

 

Методика навчання.

Навчання роботі ніг.

а) імітація руху ніг на суші.

б) імітація руху ніг у бортика у вертикальному положенні.

в) робота ніг у горизонтальному положенні, взявшись руками за доріжку.

г) що навчаються з'єднують ковзання з роботою ніг.

д) проплывание на ногах тренувальних відрізків по 25, 50 м.

Навчання роботі рук

 

а) И. п. права рука вгорі притиснута до вуха, ноги працюють кролем.

1-2 - Виконання гребка тільки лівою рукою.

б) И. п. - ліва рука вгорі притиснута до вуха, ноги працюють кролем.

1-2 - виконання гребка тільки правою рукою

с) И. п. - ноги працюють кролем руки спереду

1- гребок правою рукою

2- И. п.

3- гребок лівою рукою

4- И. п.

с) И. п. - ноги працюють кролем. Права рука вгорі притиснута до вуха, а ліва внизу уздовж стегна.

1-2-3 - И. п.

4 - зміна положення рук

д) И. п. - ноги працюють кролем. Права рука вгорі притиснута до вуха, а ліва внизу уздовж стегна.

1-2 - И. п.

3 - зміна положення рук

е) И. п. - ноги працюють кролем. Права рука вгорі притиснута до вуха, а ліва внизу уздовж стегна.

Зміна положення рук на кожен рахунок.

 

Навчання техніці подиху

Існують кілька ефективних способів навчанню подиху.

Спосіб перший: Навчання подиху відбувається до й під час навчання плаванню на ногах, руках й у повній координації. Для ознайомлення з технікою вдиху й видиху пропонується імітування подиху, коштуючи зігнувшись (на дрібній частині басейну).

Спосіб другої:

Навчити всім елементам техніки на затримці подиху, а потім, що коли навчається придбає вміння плавати кролем, підключити подих.

4 - плавання в повній координації з урахуванням методичних рекомендацій.

5 - проплывание тренувальних серій по 25, 50, 100 м.

 

 

Методичні вказівки

1- У момент виконання фази підтягування лікоть не опускати; кут атаки 90 градусів.

2- У момент виконання фази відштовхування рука не повинна вискакувати з води.

3- У момент фази проносу рука повинна бути розслаблена.

4- У момент вдиху повертати тільки голову, а не розвертатися убік всім корпусом.

5- Під час фази проносу звернути увагу, що рука не пряма, а зігнута в лікті.

6- Під час роботи ніг стопи не вискакують на поверхню води.

7- Максимальна амплітуда згинання ніг, як при ходьбі.

8- Не укорочувати гребок.

9- Робоча частина гребка повинна закінчуватися в середини стегна

10- Таз і ноги тримати під водою, але в самої її поверхні.

11- Не опускати глибоко плечі. Лінія плечей у поверхні води.

 

Узгодження руху ніг і рук.

У момент виконання руками фаз захоплення, підтягування й розкриття - ноги виконують фазу підтягування. На момент виконання руками фази виносу - ноги виконують фазу відштовхування.

 

Методичні вказівки

1- Таз і ноги не «опускати» глибоко під воду.

2- Звернути увагу на те, що б при вдиху тіло не приймало вертикального положення.

3- Не укорочувати гребок, тобто у фазі підтягування доводити руки до лінії плечей.

4- Не опускати лікті в момент фаз підтягування й розкриття.

5- Стежити за тим, що б стопи були розгорнуті в сторони, а носки були спрямовані на себе.

6- У момент незначної паузи (ковзання) розслабити м'яза.

7- У момент виконання ногами фази відштовхування, стежити за тим, щоб стопи не проривали поверхня води.

8- Поштовх виконувати двома ногами одночасно.

Не поринати глибоко під воду. Верхівка повинна бути на поверхні води.

.

 

Техніка способу батерфляй.

 

Робота ніг.

 

Ноги виконують рух одночасно, паралельно. Рухи хвилеподібні, нагадують руху хвоста в дельфіна. Розрізняють дві фази руху ніг: підготовчу й робочу (хлыстообразную).

 

У підготовчій фазі таз рухається вперед - униз; таз тягне за собою стегно, а стегно у свою чергу гомілка й стопу, внаслідок чого нога злегка згинається в коліні.

 

У робочій фазі ноги виконують потужне хлыстообразное рух по траєкторії нагору.

 

Робота рук.

 

Розділяється на чотири фази гребка: фаза захоплення, фаза підтягування, фаза відштовхування й фаза проносу. Руки виконують гребковые руху завжди одночасно.

И. п.: руки выпрямлены спереду.

 

Фаза захоплення.

 

Долоні розгорнуті назовні - униз. Відстань між руками приблизно 30 - 40 див. Руки виконують рух у сторони - униз на глибину приблизно 45 - 55 див. Долоні опираються об воду.

 

2. Фаза підтягування.

 

Руки продовжують рух униз - назад, згинаючись у ліктях під кутом 90-100 градусів. Фаза закінчується на лінії живота.

 

Фаза відштовхування

 

Надає прискорення двом попереднім фазам. Руки випрямляються в лікті й енергійно доводять до середини стегна. Наприкінці цієї фази руки выпрямлены уздовж тіла.

 

Фаза проносу.

 

Руки проносяться над водою. Спочатку з води показуються лікті. Рука небагато згинається в лікті й проноситься розслабленої. Руки вкладаються у воду одночасно, відносно выпрямленные. Коней фази проносу доводиться на И.п.

Техніка вдиху й видиху

 

Плавець виконує вдих у момент фази відштовхування. Під час фази проносу голова опускається у воду для виконання довгого видиху. Оптимально дихати на кожен другий гребок.

 

 

Узгодження руху ніг і рук.

 

Специфіка й деяка складність батерфляю в його «двох - ударності».

 

Перший удар ніг:

У момент фаз захоплення й підтягування ноги згинаються, а в момент фази відштовхування виконується хлыстообразный удар.

Другий удар ніг:

У момент фаза проносу ноги підтягуються, а удар виконується в момент, коли руки вкладаються у воду.

 

Методика навчання

1-імітація рухів на суші.

2-імітація рухів у воді. Для ніг: коштуючи боком у бортика. Для рук: коштуючи на дрібній частині басейну, зігнувшись.

3-навчання роботі ніг у різних положеннях (на спині, на боці, на грудях, на грудях під водою).

4- Плавання тільки на одних руках (ноги проволакиваются).

5- Якщо в плавця викликає труднощів виконання фази проносу, то варто застосувати наступна вправа: руки не виконують руху під водою, а працюють тільки над водою, переходячи від початку фази захоплення до кінця фази відштовхування й навпаки.

6- Вправа на узгодження рухів. Руки не проносяться над водою. У момент початку фази захоплення виконується удар ніг; Руки виконують гребок до середини стегон, потім треба удар ноги руки проносяться під собою в початок фази захоплення.

7- Два гребки виконуються лівою рукою, потім правої. Ноги дотримують двох - ударність.

8- Подих можна підключити, як тільки буде освоєне двох- ударне плавання.

 

 

Методичні вказівки

 

1. Уникати занадто глибокого занурення таза під воду.

2. Амплітуда згинання ніг у колінах приблизно, як при ходьбі.

3. При підтягуванні ніг таз і ноги не повинні показуватися на поверхні води.

4. Стопи при роботі ніг розслаблені й злегка розгорнуті всередину.

5. Траєкторія руху ніг і таза не тільки нагору й униз, але й уперед.

6. Вкладати руки у воду м'яко, без зайвих бризів.

7. Не укорочувати гребок у фазі відштовхування й проносу.

8. Проносити руки над водою досить високо. Уникати торкання рук з поверхнею води.

9. Траєкторія гребка під водою нагадує обрису замкової щілини.

10. Не опускати плечі й коліна занадто глибоко під воду.

11. Голова не повинна повністю поринати під воду.

12. При вдиху зберігати горизонтальне положення тіла, завдяки дотриманню пункту №1.

 

 

Розділ 2.

Методичні вказівки

1. У польоті не згинати ноги в колінах.

2. Входити у воду із зімкнутими в стрелочку руками.

3. Занурення у воду повинне бути в одну крапку.

4. Зрівняти занурення у воду з голкою й ниткою при підшиванні підкладки.

5. Уникати удару об воду всім тілом.

6. Прагнути поринути у воду без зайвих бризів.

7. При виконанні стартових команд, після команди «На старт!» не ворушитися. У противному випадку плавця можуть дискваліфікувати.

 

 

Методичні вказівки

 

1. Намагатися ввійти у воду в одну крапку.

2. Уникати удару об воду спиною. Така помилка буває при не дотриманні пункту №1.

3. Стежити за тим, щоб ноги не зсковзували з бортика.

 

 

2.3 Техніка й методика навчання повороту кролем.

 

Спортивні повороти розрізняються своєю технікою й приналежністю до окремих способів плавання.

 

Методика навчання.

 

1. Виконання перекидів на глибокій частині басейну.

2. Виконання перекидів зі зсувом убік.

3. При подплывании до бортика визначити для себе оптимальна відстань.

4. Виконання повороту з виходом.

 

 

Методичні вказівки

 

1. Не допускати занадто близького подплывания до бортика перед шкереберть.

2. Не допускати занадто великої відстані до бортика перед шкереберть. У противному випадку, плавець після виконання перекиду не дістане ногами до бортика.

3. Ноги повинні відштовхуватися від бортика одночасно.

4. Перед виконанням повороту забезпечити себе киснем. У противному випадку запасу повітря може не вистачити на виконання перекиду й повноцінного виходу з води.

5. Незважаючи на різнойменну роботу рук у кролі, у ході перекиду одна рука повинна з'єднатися з інший і вийти в момент поштовху й ковзання вперед разом.

 

Методичні вказівки

 

1. При перевороті на груди дозволяється тільки один гребок рукою

2. Дві ноги відштовхуються від бортика одночасно.

3. У момент відштовхування руки не з'єднані.

2.5 Техніка виконання поворотів брасом і батерфляєм.

 

При подплывании до бортика за 0,5 - 1 м руки «викидаються» уперед і стосуються долонями бортика одночасно й паралельно. Торкання відбувається приблизно на рівні води. Потім одна рука проноситься над водою вперед, а інша виконує той же рух під водою. Ноги в цей час, зігнувшись, стосуються бортика, і відбувається потужне відштовхування. Руки з'єднуються разом.

 

Методика навчання

 

1. Тренування подплывания до бортика з метою вибору для себе оптимальної відстані, необхідного для виконання повороту.

2. Тренування вміння групуватися.

 

 

Судді на дистанції

 

- контролюють дотримання спортсменами всіх технічних норм і вимог при плаванні. Має право дискваліфікувати.

 

Судді за столом

- приймають всі зафіксовані результати. Формують призові трійки. Повідомляють учасників і результати запливів.

 

Суддя при учасниках

формує склад спортсменів, що беруть участь у запливах.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Плавання. Підручник під ред. Булгаковой Н.Ж. - М. ,1984. 189 с.

2. Платонов В.Н. Загальна теорія підготовки спортсменів в Олімпійському спорті. Олімпійська література. 1997.-583 с.

3. Каунсилмен Д.Е. Спортивне плавання. -М.: Фис, 1982. 134 с.

4. Макаренко Л.П. Технічна майстерність плавця. -М.: , Фис, 1978. 120с.

5. Платонов В.Н., Фесенко С.П. Найсильніші плавці миру. -М.,Фис, 1990

6. Максимов Н.М. Батерфляй: техніка, методика навчання й загальні основи тренування. Плавання Випуск 1, 1986, -с. 78

7. Гончар И.Л. Плавання. Теорія й методика викладання.- Мінськ, 1998

8. Хильярд Р. й ін. Техніка плавання на спині. Плавання. Випуск 1, 1980, -с.13

9. Платонов В.Н. , Вайцеховский С.М. Тренування плавців високого класу. -ДО. , Здоров'я, 1983

10. Сахновский К.П. Плавання: від майстерності - до майстерності. - К., Здоров'я, 1986

11. Васильєв В.С. Ще раз про плавання брасом. Фізична культура в школі. 1986, №4, С. 11

 

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут здоров’я спорту та туризму

Кафедра теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.055 с.)