Відомість кутів повороту, прямих, кругових і перехідних кривих
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомість кутів повороту, прямих, кругових і перехідних кривихТаблиця 2.2.

 


№ кута Положення вершини кута Величина кута R K L T Б ПК КК Довжина прямої Румби лінії  
Ліворуч Праворуч  
 
II варіант  
ПТ   КП1     КТ 0+00                        
ПК8+29     36° 628,319 324,920 51,462 ПК4+85,08 ПКК11+13,40  
   
ПК17+80                    
I варіант  
  ПТ             КТ ПК0+0,00                        
ПК4+50   35°   366,52 189,15 29,12 ПК2+60,85 ПК6+27,37  
   
ПК11+90     33º 460,76 236,97 34,35 ПК9+53,03 ПК14+13,79  
   
ПК18+50                    

 

 

 
3. Штучні споруди

Встановлення вихідних даних

1) Зливовий район для Луганської області – 4

2) Вірогідність перевищення паводку для труби на дорозі III категорії – 2%.

3) Інтенсивність дощу часової тривалості (за таблицею) ач = 0,74 мм/хв.

4) Площа водозбірного басейну, визначається як сума площин геометричних

фігур, на які можна розбити площу басейну планиметром або політці з квадратами:

F=f1+ f2+ f3+ f4+ f5+ f6+ f7+ f8= 0,05+0,055+0,084+0,040+0,10+0,05+0,2=0.58 км2

5) Довжина головного логу:

L= l1+ l2+ l3+ l4=0,2+0.13+0.38+0,5=1,21км.

6) Середній ухил головного догу іл=0.01

7) Ухил логу біля споруди, визначається як ухил між точками, розташованими вище і нижче на 50 м осьової точки труби:

іс= =

8) Коефіцієнт переходу від інтенсивності зливи годинної тривалості (за таблицею) К1=1,30.

9) Коефіцієнт втрат стоку (за таблицею) α=0,50.

10) Коефіцієнт редукції (за таблицею) φ=0,64.

11) Максимальна зливова витрата, визначається за формулою:

Qл=16,7 ач К1 F α φ = 16,7*0,74*1,30*0,58*0,50*0.64 = 2,98 м3/с.

12) Загальний об’єм стоку зливових вод:

W =60000 = 7525,70 м3.

13) Коефіцієнт дружності повноводдя (за таблицею) К0 = 0.010; показник ступеню (за таблицею) n = 0,17

 

 

14)Середній багаторічний шар стоку:

h =40*1,1 = 44 мм.

15)Коефіцієнт варіації Сv = 0,5* 1,25 = 0,63

16)Коефіцієнт асиметрії Сs = 3 Сv = 3*0,44 = 1,89.

17)Модульний коефіцієнт (за таблицею) Кр = 4,0.

18)Розрахунковий шар сумарного стоку: hР = 44*2 = 88 мм.

19)Коефіцієнти заозерності та заболочування ;

20)Максимальна снігова витрата

 

0,44м3

Отримані результати заносимо в таблицю.

Максимальна зливова витрата більша максимальної снігової. Пропустити зливову витрату (Qл = 2,98 зможе кругла безнапірна труба діаметром 1,25 м3 глибиною води перед трубою 1,37 м зі швидкістю на виході труби v =3,20м/с)

 

 

Снігова витрата Максимальна снігова витрата Qсн, м3 0,44
Коефіцієнт заозерення δ1
Розрахунковий шар сумарного стоку hp, мм
Модульний коефіцієнт Кр 4,0
Коефіцієнт асиметрії Сs 1,89
Коефіцієнт варіації Cv 0,63
Середній багаторічний шар стоку h, мм
Показник ступеню n 0,17
Коефіцієнт дружності повноводдя К0 0,01
Зливова витрата Об’єм зливового стоку W, м3 7525,70
Максимальна зливова втрата Qл, м3 2,98
Коефіцієнт редукції φ 0,64
Коефіцієнт втрат стоку, α 0,50
Коефіцієнт переходу 1,3
Годинна інтенсивність дощу ач, мм/хв 0,74
Номер зливового району
Ухил логу біля споруди іс, ‰ 0,018
Середній ухил головного логу іл, ‰ 0,01
Довжина головного логу L, км 1,21
Площа водозбірного басейну F, км2 0,58
ВП, %
Рід і назва водотоку Лог
Місце розта-шування споруди +
ПК
         

 

Визначення мінімальної висоти насипу біля труби

Мінімальна товщина засипки труб встановлена = 0,50м. Так як товщина дорожнього одягу hдо=0,50м, то приймаємо мінімальну товщину засипки труби 0,50 м.

Hmin = hтр + δ + = =1,87 м.

Визначення довжини труби

Довжина труби залежить від висоти насипу, яку приймають рівною робочій відмітці повздовжнього профілю на трубі.

1) Довжина труби без оголівки:

 

20,90

 

2) Повно довжина труби з оголовкою:

Lтр=20,90 + 2*2,26 =25,42

Призначення укріплення біля труби

1) Швидкістьпотоку при розсіченні за трубою:

v = 1,5vвих=1,5 *3,20 = 4,8м/с.

2) Типові геометричні характеристики укріплення для труби d =1,25 м; а = 2,5м;

L =2,0 м; N1 = 7,4м; N2 =7,9 м; Т =1,1 м; Тк = 0,75м; Р =4,1 м.

Основні розрахунки показники запроектованої труби заносять у Відомість розрахункових даних штучних споруд.

 

ПОВЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ

4.1.Обогрунтування рекомендованої рабочої відмітки.

Аналізіючи район проектування траси за умовами зволоження місцевості встановлено, що траса проходить:

-1 тип місцевості I -на діляньці від ПК 0.00+00 до ПК 17+80,00

Рекомендована рабоча відмітка для I типу місцевості за умовами зволоження визначаються за формулою :

hp=hд.о –Cio,(м);

де hд.о –товщина дорожнього одягу (м) – 0,50м

С – ширина обочини – 2,50м

iо - ухил обочини, (‰) – 0,045

hр=0. 50 - 2.50×0.045= 0.113 (м); .

Рекомендована рабоча відмітка за умовою снігонезаносимості визнячаються за формулою:

Нр=Нсн.+hбр.,(м),

де :hбр.- піднесення бровки насыпу над розрахунковим рівнем снегового покриву.

Нсн-розрахункова висота снігового покриву 0,63м,

hбр.-висота незаносимого насипу,(м),

hбр=06м-для доріг 3 категорії,

Нр=0,6+0,63=1,23м;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.011 с.)