ТОП 10:

Инфопедия — категория Стандартизация: 6 Страница

Материала по категории - Стандартизация на сайте Инфопедия всего: 1664 страниц.

Стандартизация - 6 Страница

Теоретическая часть. Назначение и состав стандартов ИСО 9000 Циклическая модель поведения потребителя в процессе обслуживания Стимулирование деятельности по совершенствованию качества. В перечне ЕЭК ООН обозначено 15 секторов (областей), для которых необходима стандартизация КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО питания Методы измерения показателей качества. Тема лекційного заняття 1. Документознавство як наука та навчальна дисципліна. Основні етапи розвитку документознавства Взаємозв'язок документознавства з іншими науками Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації Тема 9. Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції Конспект лекцій з дисципліни Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів в Україні Тема 2. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості Стандартизація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг Сертифікація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг Судовий захист прав споживачів Позасудовий захист прав споживачів зверненням в державні органи Захист прав споживачів у сфері торгівлі на ринку Права споживача в разі придбання ним продукції в кредит Особливості захисту прав споживачів при придбанні продовольчих товарів Особливості захисту прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари та головні убори Товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин Особливості захисту прав споживачів при придбанні лікарських засобів Обов'язку задовольнити вимоги споживача Цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські санкції за порушення прав споживачів Характерні ознаки ринків різних періодів розвитку суспільства Зв’язки з іншими галузями знань Призначення та структура ДКУД Інформації в документах. Формуляр-зразок Державні уніфіковані системи документації Управління документацією в різних країнах ISO 15489-2001 “Information and documentation. Зв’язки в реляційних базах даних. ACCESS. Створення ключа. Індекси. ACCESS. Робота з даними (додавання, видалення, заміна, копіювання і вставка даних, видалення рядків, сортування и пошук даних). ACCESS. Запит з обчисленнями. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании» Принципы технического регулирования Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента Особый порядок разработки и принятия технических регламентов Государственный комитет по связи и информатизации Украины Стандарты построения и эксплуатации сети. Назначение ISDN адаптера Teles.SO/16.3c Plug and Play. Настройка адаптера ISDN при передаче и приеме данных по сети. Характеристика и классификация Антифрикционный высокопрочный чугун2 (АЧВ 2) без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки. ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Переліки скорочень та умовних позначень ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ Международные организации по стандартизации Услуга как объект стандартизации. Классификация услуг Коды услуг по Общероссийскому классификатору услуг населению Функции и методы стандартизации. Научная база стандартизации Порядок разработки стандартов ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Стандарты в социально-культурном сервисе и туризме ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННА В социально-культурном сервисе и туризме Государственный контроль (надзор) за соблюдением Порядок предоставления лицензии Финансовая гарантия как форма регулирования альтернативная лицензированию Якістю продукції підприємства Поняття про фактори забезпечення якості товарів і послуг та їх значення Системи управління якістю продукції Друга версія стандартів ISO серії 9000 з’явилася в 1994 році. Загалом вона повторювала структуру стандартів версії 1987 року з виключенням та розшифруванням низки суперечних моментів. Розрізняють стандарти обов'язкового та добровільного використання. Білет №1 Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток. Білет №5 Мовна політика в Україні. Білет №45 Жанри наукових і навчально-наукових досліджень. Білет №46 Кодифікація і стандартизація термінів у науковому контексті. Білет №53 Складні випадки слововживання. МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Средства и погрешности измерений Методы повышения точности Средств измерений и выполнения измерений Стандартизация системы менеджмента качества Законодательная и нормативно-методическая база сертификации. Добровольная и обязательная сертификация Порядок проведения сертификации продукции ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Класифікація, типологія документів за матеріальною складовою Міждисциплінарність документознавства (природа та зв’язки) Універсальна десяткова класифікація: структура, зміст, призначення Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.158.163 (0.049 с.)