Місцеві загальні суди як Адм. суди, та підсудність їм адміністративних справ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцеві загальні суди як Адм. суди, та підсудність їм адміністративних справ.Місцевим загальним судам як адміністративним судам

підсудні:

 

1) Адм. справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні

окружним адміністративним судам; 2) усі Адм. справи з приводу рішень, дій чи

бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 4) усі Адм. справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 5) Адм. справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної вик. служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті;6) Адм. справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території Укр..

 

Підсудність адмін..справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності СВП у справах про притягнення до адмін..відповідальності

3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місц. органів вик. влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 4. Вищому адм. суду Укр. як суду першої і останньої інстанції підсудні справи: щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;справи про дострокове припинення повноважень народного депутата Укр., а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укр., Президента Укр., Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укр..2. Адм. справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адм. суд за місцезнаходженням відповідача.

 

3. Адм. справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів Укр., міністерства чи іншого центрального органу вик. влади, Національного банку Укр. чи іншого СВП, повноваження якого поширюються на всю територію Укр., крім випадків, передбачених цим Кодексом, Адм. справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво Укр., його посадова чи службова особа, а також Адм. справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.5. Питання про передачу адміністративної справи суд вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого може бути оскаржено. Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адм. суду до іншого окремо не оскаржується. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи кас. скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без задоволення.

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог

Стаття 21 1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою.

Якщо справа щодо пов'язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адм. суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адм. суду, таку справу розглядає окружний адм. суд. Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному адм. суду, а щодо іншої вимоги (вимог) -

іншому адм. суду, таку справу розглядає Київський апеляційний адм. суд.

2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю СВП або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити

публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського суд-ва. 3. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного суд-ва, якщо інше не встановлено законом.

Передача адмін..справи з одного адм. суду до іншого

Стаття 22 1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого

адм. суду, якщо:

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання

відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце

проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу

справи за місцем його проживання (перебування);

2) відкрито провадження у справі, яка предметно підсудна

іншому суду;

3) після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що

справа територіально підсудна іншому суду;

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших

випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

5) ліквідовано адм. суд, який розглядав справу;

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається

справа, або суддя цього суду.

2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому

адм. суду, що найбільш територіально наближений до

цього суду, у випадку, передбаченому пунктами 4 і 6 частини першої

цієї статті.

У разі ліквідації адм. суду справи, що

знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду,

до підсудності якого віднесено розгляд таких справ.

3. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд

Укр., Вищий адм. суд Укр. або суддя одного з цих

судів, встановлюється за загальними правилами підсудності.

4. Питання про передачу адміністративної справи, крім

випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті,

розглядається судом у порядку письмового провадження або в

судовому засіданні на розсуд суду. Неприбуття у судове засідання

осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду

цього питання.

5. Питання про передачу адміністративної справи, крім

випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд

вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з

одного адм. суду до іншого може бути оскаржено.

Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, постановлена у судовому засіданні, не викладається окремим документом і оскарженню не

підлягає. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи кас. скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи. 6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення

її без задоволення. 7. Адміністративна справа, передана з одного

адм. суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядається адміністративним судом, до якого вона надіслана. 8. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не

допускаються.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.005 с.)