ТОП 10:

Семінарське заняття №6: Правове регулювання охорони і використання земельНавчальна мета заняття: усвідомлення особливостей правового режиму земель у зв’язку із Конституційним положенням про те, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави; формування в курсантів теоретичних знань щодо системи земельного права та законодавства України, основних засад та принципів реформування земельних правовідносин; формування комплексних та системних знань щодо змістовного наповнення земельного права України та його основних інститутів.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Система земельного права та законодавства.

2. Поняття та види земельних правовідносин, їх об’єкти та суб’єкти.

3. Суб'єкти права власності на землю: їх права, обов'язки. Захист права власності на землю.

4. Право приватної власності на землю.

5. Позбавлення права власності на землю і права користування землею.

6. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення.

7. Плата за землю.

8. Порядок надання земельних ділянок у власність і користування.

9. Надання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

10. Вилучення земельних ділянок: порядок, умови. Розгляд спорів з цих питань.

11. Відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

12. Використання земель сільськогосподарського призначення.

13. Правове регулювання використання землі фермерськими господарствами.

14. Правове регулювання використання земель для ведення особистого селянського господарства.

15. Колективне використання землі громадянами.

16. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

17. Правове регулювання оренди землі.

18. Право земельного сервітуту. Юридичне значення та зміст правил добросусідства.

19. Юридичні гарантії охорони земель.

20. Юридична відповідальність за правопорушення в земельному законодавстві.

 

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Надати визначення земельного права та законодавства, їх систему та характеристику основних правових інститутів.

2. Розкрити поняття , зміст та види земельних правовідносин, їх об’єкти та суб’єкти. Дати визначення земельної ділянки як об’єкта прав на землі.

3. Розкрити систему суб'єктів права власності на землю: їх права, обов'язки. Засоби захисту права власності на землю. Надати загальну характеристику форм власності на землі в Україні.

4. Охарактеризувати право приватної власності на землю. Норми безоплатної передачі земель у приватну власність громадянам.

5. Визначити підстави та порядок позбавлення права власності на землю і права користування землею.

6. Визначити які спори відносяться до земельних. органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення згідно земельного законодавства.

7. Охарактеризувати види та форми плати за землю, порядок обчислення плати за землі.

8. Розкрити порядок надання земельних ділянок у власність і користування на конкурсних засадах, на підставі рішень компетентних органів.

9. Надання земельних ділянок у власність та користування на підставі цивільно-правових угод. Охарактеризувати договори суперфіцію, емфітевзису, оренди землі.

10. Охарактеризувати підстави, порядок і умови вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та як санкція за правопорушення. Розгляд спорів з цих питань.

11. Охарактеризувати відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

12. Розкрити особливості використання земель сільськогосподарського призначення, значення їх пріоритетності, порядок зміни цільового призначення.

13. Розкрити особливості правового регулювання використання землі фермерськими господарствами, порядок на норми надання земель у власність та користування для ведення фермерського господарства.

14. Розкрити особливості правового регулювання використання земель для ведення особистого селянського господарства, порядок на норми надання земель у власність та користування для ведення особистого селянського господарства.

15. Розкрити форми та порядок колективного використання землі громадянами (колективне садівництва, землі під багатоквартирними будинками, пасовища, сіножаті).

16. Розкрити правовий режим земель житлової та громадської забудови, їх склад та порядок використання.

17. Розкрити використання землі на умовах оренди. Порядок укладення договору оренди землі, суттєві умови.

18. Охарактеризувати види земельних сервітутів, порядок і умови встановлення. Юридичне значення та зміст правил добросусідства.

19. Розкрити систему заходів щодо правової охорони земель, органи влади, що здійснюють контроль і нагляд за охороною та використанням земель.

20. Розкрити види правопорушень в земельній сфері та роль правоохоронних органів у їх припиненні та профілактиці.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Історичні аспекти та особливості реформування земельних відносин (земельні реформи 1861, 1906, 1917 років).

2. Реформування земельних відносин в Україні на сучасному етапі (з 1991 року).

3. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства щодо набуття права власності на землю.

4. Роль ОВС в попередженні, виявленні та припиненні порушень земельного законодавства.

 

Теми для рефератів:

1. Основні напрями земельної реформи.

2. Склад земель України та їх правове значення їх поділу на категорії.

3. Шляхи правового забезпечення дотримання правил добросусідства суб’єктами землекористування.

4. Порядок продажу земельних ділянок на конкурентних засадах.

5. Система державних органів, що здійснюють управління охороною та використанням земельних ресурсів.

 

Задача № 11.1

Громадянці М. Козирь в серпні 2003 р. було надано у приватну власність земельну ділянку в м. Харків для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибну ділянку).

При видачі державного акта на право приватної власності на землю в районній державній адміністрації гр-ку Козирь попередили, що вона не має права на відчуження земельної ділянки протягом 5 років. Крім того, їй було роз’яснено, що вона не має права заповідати земельну ділянку до закінчення будівництва будинку.

Дайте правовий висновок, щодо законності вимог районної державної адміністрації. Складіть юридичну консультацію для гр-ки Козирь.

 

Задача № 11.2

Представники релігійної організації, зареєстрованої у встановленому порядку, звернулись до Прокуратури із скаргою на те, що їм відмовили у можливості взяти участь у земельних торгах. Вони вказали, що їх організація є юридичною особою, вони були готові сплатити передбачені законом реєстраційний та гарантійний внески для участі у торгах, але їм на їх думку безпідставно відмовили. Разом з тим, відповідно до ст.17 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”: „Релігійні організації мають переважне право на передачу їм культових будівель із земельною ділянкою, необхідною для обслуговування цих будівель. Користування землею релігійні організації здійснюють у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України”. Зважаючи на вказане представники релігійної організації вимагали визнати земельні торги, що відбулись недійсними та провести повторні земельні торги, де зможе взяти участь їх організація.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Розкрийте порядок продажу земельних ділянок на конкурентних засадах. Вкажіть особливості права власності на земельні ділянки та права землекористування релігійних організацій.

 

Задача № 11.3

Громадянин Лук’янов приїхав на свою дачну ділянку і побачив, що верхній родючий шар ґрунту на земельній ділянці знято. Він звернувся до дільничного інспектора міліції, який в ході опитування місцевих жителів встановив, що гумусний шар з ділянки Лук’янова та сусідньої земельної ділянки, що перебуває в відання місцевої державної адміністрації було знято гр. Гончаровим. Разом з тим дільничний інспектор пояснив, що межові знаки не порушено та загальна площа земельної ділянки не зменшилась. А тому підстав для втручання дільничного інспектора немає, а складу правопорушення в діях Гончарові він не вбачає.

Визначте коло суспільних відносин. Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 11.4

Громадянин Лук’янов приїхав на свою дачну ділянку і побачив, що верхній родючий шар ґрунту на земельній ділянці знято. Він звернувся до дільничного інспектора міліції, який в ході опитування місцевих жителів встановив, що гумусний шар з ділянки Лук’янова та сусідньої земельної ділянки, що перебуває в відання місцевої державної адміністрації було знято гр. Гончаровим. Разом з тим дільничний інспектор пояснив, що межові знаки не порушено та загальна площа земельної ділянки не зменшилась. А тому підстав для втручання дільничного інспектора немає, а складу правопорушення в діях Гончарові він не вбачає.

Визначте коло суспільних відносин. Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 11.5

Укладаючи договір оренди власник земельної ділянки гр. Захарченко наполягав на підписанні лише одного екземпляру договору котрий буде передано до сільської ради з метою недопущення розголошення умов на яких передавалася земельна ділянка, фальсифікації даних та використання його підпису сторонніми особами. Він також відмовився передати на зберігання до сільради оригінал державного акту про право власності на земельну ділянку.

У зв’язку з вищенаведеним, голова сільради відмовився ставити на єдиному екземплярі договору печатку та наполягав на обов’язковому нотаріальному посвідченні договору оренди. На що орендодавець гр. Захарченко вказав, що для укладення договору достатньо підпису осіб, що його укладають.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Дайте правову характеристику дій кожної із сторін. Складіть алгоритм дій при укладенні договору оренди земельної ділянки.

 

Задача № 11.6

Гр-ка Петрова звернулась до дільничного інспектора із скаргою на дії голови селищної ради Ковальова. Вона пояснила, що прийняла рішення про передачу частини земельної ділянки, яка належить їй на праві приватної власності, сусіду. Її племінник, що навчається на третьому курсі юридичного факультету, склав текст договору оренди. Однак голова селищної ради відмовився зареєструвати договір за цим текстом, вказавши, що форма договору оренди земельної ділянки була затверджена сесією селищної ради. Тому Ковальов вказав гр-ці Петровій, що вона має оформити договір оренди за цим текстом, сплативши за це 10 грн до бюджету селищної ради.

Зробіть правовий аналіз дій Петрової та Ковальова. Аргументуйте відповідь дільничного інспектора міліції. Розкрийте істотні умови договору оренди земельної ділянки.

 

Задача № 11.7

Гр-ка Безверха, отримавши на праві оренди земельну ділянку, передала її частину своїй рідній сестрі Нечипорук по договору суборенди. Між собою вони погодились розраховуватися виробленою сільськогосподарською продукцією та допомагати одна одній в обробці земельної ділянки.

В подальшому гр-ка Безверха розірвала договір оренди, а Нечипорук продовжувала використовувати земельну ділянку, своєчасно розраховуючись із орендодавцем.

Визначте коло суспільних відносин; вирішіть справу по суті. Розкрийте особливості та порядок внесення орендної плати. Який порядок укладення договору суборенди.

 

Задача № 11.8

Гр. Сергєєв проживав у приватному будинку, що належав його батьку. Після смерті батька він дізнався, що відповідно до заповіту спадкоємцем земельної ділянки і будику являється територіальна громада. Батько передав присадибну ділянку для суспільних потреб міста.

Розгнівавшись Сергєєв виготовив розчин аміачної селітри, який розлив по території присадибної ділянки. Внаслідок порушення концентрації добрив в розчині було повністю втрачено родючість грунту.

По даному факту було проведено перевірку міжрайонною природоохоронною прокуратурою.

Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 11.9

Гр. Шовкун вночі на початку травня відрізав корені та гілки дерев і кущів, що проникали із сусідньої земельної ділянки гр. Бугая. В результаті цих дій було знищено 3 плодових дерева.

Гр. Бугай повідомив дільничному інспектору Марченко, що його батьки домовилися з батьками Шовкуна про сумісне використання цих дерев.

Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 11.10

Гр-ни Винниченко та Ковальчук домовились укласти договір міни земельної ділянки. Попередньо домовившись про договірну вартість земельної ділянки в 3000 та 2500 доларів США відповідно. Визнаючи, що вартість земельних ділянок не однакова Мельник, який отримує земельну ділянку більшої вартості, запропонував компенсувати Винниченку різницю шляхом надання допомоги в зборі майбутнього врожаю.

Громадянка Гречко довідавшись, що земельна ділянка Винниченка оцінена в 3000 доларів США, запропонувала йому обмінятися на трактор Т-150 із навісним обладнанням. Але Винниченко відмовився від пропозиції аргументуючи, це тим, що земельна ділянка повинна обмінюватися тільки на земельну ділянку.

Після нотаріального посвідчення договору Винниченко та Ковальчук приступили до експлуатації земельних ділянок.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Дайте правове обґрунтування позицій всіх згаданих осіб. Складіть алгоритм дій при укладенні договору міни земельної ділянки.

 

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. – Общие части учебных курсов. Учебное пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – Харьков: Одиссей, 2001

2. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. – Особенные части учебных курсов. Учебное пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – Харьков: Одиссей, 2001

3. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. вузів і фак. – К.: Юрінком Інтер, 1998Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.011 с.)