Умови патентоздатності (для винаходу).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови патентоздатності (для винаходу).1)Новизна винаходу.

2)Винахідницький рівень

3)Промислова здатність

 

Умови патентоздатності(корисній моделі)

1) Новизна

2) Промислова здатність

 

Винахід(корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, тобто відомості про цей винахід або корисну модель не стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до відповідної установи. Або, якщо заявлено безпосередній пріорітет до відповідної дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним. Тобто, не впливає на рівень техніки.

Винахід вважається промислово-придатним, якщо його можна використати у промисловості або іншій сфері діяльності.

 

Порядок патентування

Процес отримання патенту на винахід(корисну модель) включає наступні дії заявника:

1) Оформлення заявки власними силами або із залученням відповідних фахівців.

2) Подання до УкрПатенту заявки та документа про сплату збору за її подання. (Подаються одночасно)

3) Подання до УкрПатенту клопотання завника про проведення кваліфікаційної експертизи заявки та документа про сплату відповідного збору. (Експертиза - не більше 30 місяців)

4) Подання до УкрПатенту після одержання рішення про видачу охоронного документу або патента документа про сплату державного мита за видачу патенту.

 

Строк дії патенту.

На винахід строк дії може становити не більше 20 років.

На корисну модель – не більше 10 років від дати подання заявки на видачу відповідного патенту.

Строк дії патенту на винахід, обєктом якого є лікарський засіб, засіб для захисту тварин\рослин – може продовжуватися після завершення строку не більше ніж на 5 років.

Строк дії на секретний винахід = строку засекречення винаходу.

 

Дострокове припинення дії патенту.

Дія патенту достроково припиняється за слідуючих обставин:

1) коли власник винаходу повністю відмовляється від патенту на підставі власноручної заяви, яка подана до Держ. Департаменту Інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації у відповідному бюлетені Держ.Департ.Інтел.Власності.

2) річний збір за підтримання чинності охоронного документу\патенту не був сплачений у встановлений строк. При цьому якщо збір не був сплачений, Держ.Департамент ІВ публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту.

 

Лекція 5

..........()

//// і після цього проходить видача охоронного документу, який дійсний у ...\\\

 

 

Набуття прав на промисловий зразок та географічне зазначення.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини або винахідників в галузі художнього або естетичного конструювання або оформлення. Відповідно до цього, обєктами промислового зразка можуть бути різноманітні форми, малюнки, розфарбування, які при цьому визначають зовнішній вигляд промислового зразка.

Ці всі заходи проводяться для задоволення естетичних потреб споживача.

Даний промисловий зразок в першу чергу приносить додатковий прибуток підприємству, тобто підвищує конкурентноспроможність.

Умови патентоспроможності промислового зразка:

1) Новизна;

2) Промислова здатність.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в Україні (у світі) до дати подання відповідної заявки.

Промисловий зразок вважається промислово придатним, якщо його можна використати безпосередньо у відповідній промисловості (сфері) або й у інших сферах діяльності. Право власності на відповідний промисловий зразок засвідчується охоронним документом – патентом.

 

Географічне зазначення.

Під назвою місця походження товару розуміють географічне місце, яке безпосередньо вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця і при цьому має певні особливі властивості, які виключно зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами.

Географічне зазначення походження товару – це є назва географічного місця, яка вживається безпосередньо у назві товару. Використання назви походження товару також підвищує його конкурентноспроможність.

 

~порядок отримання ох.документа на промисловий зразок, порядок отримання на географічне зазначення.

~~тести!!!

 

Порядок отримання охоронного документа (патенту) на промисловий зразок

Охоронним документом на промисловий зразок є патент. Порядок отримання ох. документу на промисловий зразок вважається дещо простішим в порівнянні з отриманням охоронного документу на винахід.

Після подання заявки, після встановлення дати її подання, проводиться формальна експертиза заявки. Експертиза передбачає встановлення відповідності промислового зразка умовам патентоспроможності. На підставі рішення про видачу охоронного документу (патенту) на промисловий зразок та за обовязковою наявністю документа про сплату держ.мита (квитанція), обовязково здійснюється публікація відомостей про видачу охоронного документу у офіційному бюлетені Держ. Депатрамент ІВ – «Промислова власність».

Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок. Протягом місяця від подачі заявки на відповідний промисловий зразок після держ.реєстрація патенту, Держ.Департамент ІВ обовязково повинен видати його власнику. Термін дії законності цього документу раніше становив не більше 10 років, тепер – до 15 років.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. В основному ці ознаки відображаються на фотографіях виробу, його макетах або малюнках.

Відповідний охоронний документ діє безпосередньо на території України. Цей охоронний документ надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд, та забороняти його використаня всім іншим особам без відповідного на це дозволу (за вийнятком тих випадків, коли це не є порушенням чинного законодавства).

 

Правила отримання охоронних документів за кордоном є такими самими, як і для винаходів.

Порядок реєстрація та отримання права на використання географічного зазначення.

Охоронним документом на географічне зазначення є відповідне свідоцтво. Для того, щоб отримати відповідне свідоцтво на використання кваліфікаційного зазначення походження товару, також подається відповідна заявка до Держ.підприємства «УкрПатент». Відповідна заявка на географічне зазначення повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару. Держ реєстрацію походження відповідних товарів, або права на їх використання, здійснює від імені держави уповноважений орган (УкрПатент).

Держава, виходячи з того, що вона є власником кваліфікованого зазначення походження товару, може також отримувати кошти і використовувати його відповідно до господарського призначення.

Реєстрація права на використання все зареєстрованого геогафічного походження товару засвічується свідоцтвом, що має чинність не більше 10 років від дати подання заявки.

 

Право на реєстрацію кваліфікованого географічного зазначення можуть мати:

- особа або группа осіб, які в заявленому географічному місці виробляють відповідну проукцію, який має особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики, які повязані із даним географічним місцем;

- ассоціація виробників;

- установи, що мають безпосереднє відношення до виробництва чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць;

Виходячи з цього вищеперераховані організації заносяться в державний реєстр інтелектуальної власності України.

Власник відповідного свідоцтва має право використовувати зареєстроване кваліфіковане географічне зазначення у своїх цілях; вживати заходів щодо заборони неправомірного використання кваліфікованого географічного зазначення особами, які не мають на це дозволу; вимагати від осіб, які порушили його права припинення цих порушень і відшкодування матеріальної там морально

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)