Учнів-членів МАН України, 2010 р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учнів-членів МАН України, 2010 р.Контрольні завдання з хімії

 

Клас

 

І рівень Бал
1. Позначте, як побудовані ядра ізотопу (поставити (Ö)): - 13 електронів, 16 протонів; - 16 електронів, 13 протонів; - 13 протонів, 16 нейтронів; - 16 протонів, 13 нейтронів.
2. Позначте речовини, із яких можна добути в лабораторних умовах водень (поставити (Ö)): - Ca+H2O®; - Zn+H2SO4(конц.)®; - Zn+H2SO4(розб.)®; - Zn+HNO3(розб.)®.
3. Позначте найбільш полярну молекулу(поставити (Ö)): - H2O; - CO; - HCl; - NH3.
ІІ рівень
4. Позначте об’єм водню, який виділиться при взаємодії 4,6г натрію з водою (поставити (Ö)): - 1,2л; - 2,24л; -4,48л; - 0,224л.
5. Встановіть відповідність між значеннями відносної густини газів за повітрям і формулами газів: А) 1,17 1) O3; 5) H2S; Б) 1,52 2) NO; 6) NO2. В) 1,66 3) CO2; Г) 1,21 4) SO2;
6. Позначте масу солі та об’єм води, які необхідно взяти для приготування 280г розчину солі з масовою часткою солі 10% (поставити (Ö)): - 10г солі та 270мл води; - 10г солі та 280 мл води; - 28г солі та 252 мл води; - 28солі та 280 мл води.
ІІІ рівень
7. Напишіть рівняння реакцій у відповідності зі схемою перетворень: натрій ® натрій гідроксид ® натрій гідрокарбонат® натрій карбонат® натрій сульфат ® натрій хлорид ® хлороводень.
8. Розрахуйте масову частку солі в розчині, що утворився при розчиненні 2,6г цинку в 73г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 5%.
9. Природний хлор має ізотопи 35Cl, 37Cl. Визначіть приблизну масову долю кожного із ізотопів в хлорі.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Учнів-членів МАН України, 2010 р.

Контрольні завдання з хімії

Класс

І уровень Балл
1. Обозначьте, какой состав ядер изотопа (поставить (Ö)): - 13 электронов, 16 протонов; - 16 электронов, 13 протонов; - 13 протонов; 16 нейтронов - 16 протонов, 13 нейтронов.
2. Обозначьте вещества, из которых можно получить в лабораторных условиях водород (поставить (Ö)): - Ca+H2O®; - Zn+H2SO4(конц.)®; - Zn+H2SO4(розб.)®; - Zn+HNO3(розб.)®.
3. Обозначьте наиболее полярную молекулу(поставить (Ö)): - H2O; - CO; - HCl; - NH3.
ІІ уровень
4. Обозначьте объем водорода, который выделится при взаимодействии 4,6г натрия с водой (поставить (Ö)): - 1,2л; - 2,24л; -4,48л; - 0,224л.
5. Установите соответствие между значениями относительной плотности газов за воздухом и формулами газов: А) 1,17 1) O3; 5) H2S; Б) 1,52 2) NO; 6) NO2. В) 1,66 3) CO2; Г) 1,21 4) SO2;
6. Обозначьте массу соли и объем воды, которые необходимо взять для приготовления 280г раствора соли с массовой долей соли 10% (поставить (Ö)): - 10г соли и 270мл воды; - 10г соли и 280 мл воды; - 28г соли и 252 мл воды; - 28соли и 280 мл воды.
ІІІ уровень
7. Напишите уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: натрий ® гидроксид натрия ® гидрокарбонат натрия ® карбонат натрия ® сульфат натрия ® хлорид натрия ® хлороводород.
8. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, который получили при растворении 2,6г цинка в 73г раствора соляной кислоты с массовой долей хлороводорода 5%.
9. Природный хлор имеет изотопы 35Cl, 37Cl. Определите приблизительную массовую долю изотопов в хлоре.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Учнів-членів МАН України, 2010 р.

Контрольні завдання з хімії

КласПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.005 с.)