СХЕМА ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СХЕМА ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯСХЕМА ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

 

А. Допустимість позову

І. відкриття провадження в адміністративному суді

Спеціальна вказівка у законі на підсудність спору адміністративному суду

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 288 КпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення, винесену адміністративною комісією, може бути оскаржено в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України

Провадження в адміністративному суді відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 4, ст. 17 КАС

a) публічно-правові спори

Теорії розмежування приватних правовідносин (спорів) від публічних правовідносин (спорів)

- теорія влади і підпорядкування (публічно-правовий спір виникає у разі, коли між учасниками виникають відносини влади і підпорядкування)

- спеціально-правова теорія (публічно-правовий спір має місце у тому випадку, коли його вирішення здійснюється через застосування публічно-правової норми. Норма є публічно-правовою, у разі якщо вона зобов’язує або уповноважує виключно суб’єкта публічного управління)

b) спір не конституційно-правової природи

конституційно-правовий спір як правило має місце у тому випадку, коли мова йде про застосування чи тлумачення Конституції України, чи про неконституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Уряду та актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

c) відсутність спеціальної вказівки у законіпро віднесення спору до компетенції суду іншої юрисдикції

Відповідно до ст. 383 Цивільного процесуального кодексу України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи. Розгляд такої скарги здійснюється за правилами цивільного процесуального законодавства.

II. вид адміністративного позову

1. позов про оскарження рішення:відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 105 КАС адміністративний позов може містити вимогу про скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень

а) допустимість

- рішення, що оскаржується, має являти собою адміністративний акт

b) право на позов, ч. 1 ст. 6 КАС

- можливість незаконності адміністративного акта та порушення права позивача даним актом

c) проведення досудового вирішення спору та його безрезультатність для позивача

 

d) строк подання позову,

- 6 місяців – ч. 2 ст. 99 КАС

- інші строки встановлені у законі – ч. 3 ст. 99 КАС. Наприклад, відповідно до п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України строк звернення до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення складає 1095 днів

- 1 місяць – ч. 3 ст. 99 КАС

- 1 місяць – ч. 5 ст. 99 КАС

2. позов про примушення до виконання зобов’язань: відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 105 КАС адміністративний позов може містити вимогу прозобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії

а)допустимість

- рішення (дія), що вимагаються повинні являти собою адміністративний акт

b) право на позов, ч. 1 ст. 6 КАС

- позивач повинен мати право вимоги на видання адміністративного акта, тобто він повинен володіти відповідним суб’єктивним публічним правом

- видання адміністративного акту має вимагатися від компетентного суб’єкта публічного управління

c) проведення досудового вирішення спору та його безрезультатність для позивача

d) строк подання позову,

- 6 місяців – ч. 2 ст. 99 КАС

- інші строки встановлені у законі – ч. 3 ст. 99 КАС.

- 1 місяць – ч. 3 ст. 99 КАС

- 1 місяць – ч. 5 ст. 99 КАС

3. позов про примушення до утримання від вчинення певних дій: відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 105 КАС адміністративний позов може містити вимогу прозобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій

а)допустимість

- позивач повинен вимагати вчинення певних дій, які не є адміністративним актом, а утримання від них.

Зауваження: даний позов може бути спрямовано також і проти дій, спрямованих на підготовку до прийняття адміністративного акта

b) право на позов

- позивач повинен мати право вимагати від суб’єкта публічного управління утримуватися від певних дій, які можуть порушувати його права, свободи або законні інтереси

с) строк подання позову,

- 6 місяців – ч. 2 ст. 99 КАС

- інші строки встановлені у законі – ч. 3 ст. 99 КАС.

- 1 місяць – ч. 3 ст. 99 КАС

- 1 місяць – ч. 5 ст. 99 КАС

Позов про визнання наявності або відсутності правовідносин (повноважень)

а)допустимість

- позивач вимагає від суду підтвердження наявності (позитивний позов про визнання) або відсутності (негативний позов про визнання) правовідносин, тобто вирішення у судовому порядку конкретного спірного правового питання, яке виникло між ним та відповідачем

- позивач вимагає від суду підтвердження наявності або відсутності у відповідача повноважень

- позивач вимагає визнання нікчемності адміністративного акту (не плутати з позовом про визнання адміністративного акта нечинним)

b) допоміжний характер щодо позову про оскарження рішення, позову про примушення до виконання зобов’язань, позову пропримушення до утримання від вчинення певних дій

с) інтерес щодо визнання відносин (повноважень)

- позивач повинен мати юридичний, економічний або моральний інтерес щодо швидкого отримання судового рішення

d) право на позов

- мова повинна йти про реалізацію прав позивача

е) строк подання позову,

- 6 місяців – ч. 2 ст. 99 КАС

- інші строки встановлені у законі – ч. 3 ст. 99 КАС.

- 1 місяць – ч. 3 ст. 99 КАС

- 1 місяць – ч. 5 ст. 99 КАС

Позов про оскарження нормативного акту, ст. 171 КАС та інш.

а)допустимість

- оскарженню підлягають нормативно-правові акти органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень

b) право на позов, ч. 2 ст. 171 КАС

- фізичні і юридичні особи, щодо яких застосовано нормативно-правовий акт, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано такий акт

c) строк подання позову

- 6 місяців – ч. 2 ст. 99 КАС

- інші строки встановлені у законі – ч. 3 ст. 99 КАС.

ІІІ. Підсудність справ суду

- аналізується лише тоді, коли фабула містить інформацію на підставі якої можна визначити підсудність

Предметна підсудність, ст. 18 КАС

Територіальна підсудність, ст. 19 КАС

Інстанційна підсудність, ст. 20 КАС

Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог, 21 КАС

IV. Належний відповідач

Позов про оскарження рішення та позов про примушення до виконання зобов’язань

- суб’єкт видання адміністративного акта – суб’єкт владних повноважень (ч. 3 ст. 50 КАС)

- суб’єкт владних повноважень, уповноважений на видання адміністративного акта (ч. 3 ст. 50 КАС)

Позов про примушення до утримання від вчинення певних дій та позов про визнання наявності або відсутності правовідносин (повноважень)

- суб’єкт, визначений відповідно до принципу володіння правом

Позов про оскарження нормативного акту

- суб’єкт видання нормативного акту

V. Адміністративна процесуальна правоздатність та адміністративна процесуальна дієздатність, ст. 48 КАС

Адміністративна процесуальна правоздатність

- визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства

- визнається за органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами)

Адміністративна процесуальна дієздатність

- належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь

- належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам)

В. Обґрунтованість позову

СХЕМА ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

 

А. Допустимість позовуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.008 с.)