Чи можливий колегіальний розгляд справи в господарському суді першої інстанції?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи можливий колегіальний розгляд справи в господарському суді першої інстанції?а) ні;

б)так;

в) так, але лише справ спеціально визначених категорій.

2. Чи мають право сторони заявити відвід судовому експерту?

а) ні, таким правом наділений тільки прокурор;

б) ні, якщо він був залучений за ініціативою цієї сторони;

в) так.

3. Касаційна скарга розглядається Вищим господарським судом України в строк:

а) один місяць:

б) два місяці:

в) три місяці.

ПІ. Практичне завдання

Господарський суд 24 лютого 1999р. розглядаючи справу за позовом приватного підприємства "Фаетон" до ВАТ "Сапфір" про стягнення 20000 грн. виніс ухвалу про зупинення провадження у справі в зв'язку з призначенням судової експертизи.

З березня 1999 р. позивач звернувся із заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові суми, що належать позивачеві. Чи підлягає задоволенню клопотання позивача?

Чи тягне певні наслідки для перебіг процесуальних строків зупинення провадження у справі?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Роз'яснення і виправлення рішень, ухвал. Окрема ухвала.


;■

15 ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• родова підсудність - це ...

• секретар судового засідання - це ...

• підстава позову - це …

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Ухвала про вжиття запобіжних заходів набирає законної сили

а) в день ухвалення;

б) через 10 днів;

в) на наступний день.

2. Подання позову до підприємства, яке ліквідоване, тягне за собою:

а) відмову в позові;

б) залишення позову без розгляду;

в) відмову в прийнятті позовної заяви.

3. Господарський суд витребує докази:

а) за своєю ініціативою або за клопотанням сторони;

б) за своєю ініціативою або за клопотанням сторін, або до подання позову, як
запобіжний захід;

в) лише за своєю ініціативою.

ПІ. Практичне завдання

До господарського суду звернувся Лубенський м'ясокомбінат з позовом до Бердичівського виробничого шкіряного об'єднання про стягнення 38325 грн. заборгованості за поставлену

продукцію.

21.09.2002 р. господарський суд задовольнив клопотання позивача про витребування відповідача акта здачі-приймання продукції та додатків до договору і зобов'язав останнього надати ці документи до 15.10.2002 р.

Відповідач до 10.10.2002 р. повідомив господарський суд, що надати вказані документи в зазначений строк на має змоги, оскільки вони знаходяться на перевірці в податковій адміністрації.

20.10.2002 р. господарський суд розглянув справу без урахування акта здачі-приймання продукції та додатків до договору і в позові відмовив.

Чи правильні дії господарського суду? Визначте підстави і порядок продовження процесуальних строків.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Дії судді з підготовки справи до розгляду.


16 ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

· судовий імунітет - це ...

· банкрутство - це ...

· процесуальна співучасть - це ...

II. Розв'яжіть тести.

1. Якщо заяву про вжиття запобіжних заходів не оплачено судовим збором, суддя:

а) припиняє провадження у справі;

б) повертає заяву;

в) залишає заяву без руху.

2. Виберіть неправильне твердження. Суддя повертає позовну заяву без розгляду,
якщо:

а) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їхніх поштових адрес;

б) є рішення господарського суду про той самий предмет і з тих самих підстав;

в) не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі.

3. Зауваження на протокол розглядаються:

а) суддею, який розглядає справу, за результатами виноситься ухвала;

б) суддею, який розглядає справу, за результатами виноситься рішення;

в) головою господарського суду, за результатами виноситься ухвала.

III. Практичне завдання

Господарський суд розглянув справу за позовом приватного підприємства "Колор" до заводу "Київпродмаш" про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі і позов задовольнив. Рішення у справі було постановлене 15.04.2009 р. та надіслане сторонам 27.04.2009 р.

Відповідач 23.06.2009 р. подав апеляційну скаргу і просив поновити строк для подання цієї скарги на тій підставі, що рішення суду надіслане йому із запізненням і не було достатньо часу для підготовки скарги.

Чи підлягає задоволенню клопотання відповідача? Які строки належать до процесуальних, а які - до службових? Визначте наслідки їх пропуску.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Спори, підвідомчі господарським судам.


17 ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• система господарсько-процесуального права - це ...

• заміна неналежного відповідача - це ...

• елементи позову - це ...

II. Розв'яжіть тести.

1. Строк на вирішення справи в господарському суді апеляційної
інстанції становить:

а) два місяці;

б) один місяць;

в) 20 днів.

2. Протягом якого часу з моменту підписання протоколу судового
засідання сторони мають право подати письмові зауваження на

Протокол ?

а) 3 дні;

б) 5 днів;

в) 10 днів.

3. Скасування забезпечення позову здійснюється:

а) в порядку апеляційного чи касаційного провадження;

б) прийняттям рішення або відповідної ухвали господарським судом;

в) будь-яким із наведених способів.

III. Практичне завдання

У процесі, судового розгляду справи суддя звернувся до голови місцевого господарського суду області з поданням щодо продовження строку вирішення справи на два місяці, посилаючись як на участь у справі декількох відповідачів, так і на значний обсяг поданих сторонами доказів та документів для обгрунтування своїх вимог і заперечень позову.

Чи підлягає задоволенню подання судді? В яких випадках і хто має право продовжити строк вирішення спору.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Окремі засоби доказування (письмові докази, речові докази, пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі та ін.)

-


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

· форма позовної заяви - це ...

· сторони у справі про банкрутство - це ...

· рішення - це ....

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Після залучення іншого відповідача розгляд справи:

а) продовжується;

б) припиняється;

в) починається заново.

Протягом якого часу від дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів заявник повинен подати відповідачу позовну заяву?

а) 3 дні;

б) 10 днів;

в) один місяць.

Чи оплачується судовим збором відзив на позовну заяву?

а) ні;

б) так, якщо в ньому спростовуються позовні вимоги майнового
характеру;

в) так.

III. Практичне завдання

ЗАТ "Приват-інвест" звернулося в місцевий господарський суд м. Києва з позовом до ЗАТ "Алмаз" про стягнення 185600 грн. заборгованості за договором поставки.

Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви, оскільки в п. 5.4. договору передбачено, що всі спори, що виникають під час його виконання, вирішуються арбітражною комісією при Київській товарній біржі. Чи законні дії суду?

За якими підставами господарський суд може відмовити у прийнятті позовної заяви?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Підвідомчість господарських справ третейським судам.

 


19 ВАРІАНТ

1. Дайте визначення запропонованих понять:

o мирова угода - це ...

o об'єднання позовних вимог - це ...

o обчислення процесуальних строків - це ...

II. Розв 'яжіть тести.

1. Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими

обставинами за заявою сторони, прокурора не пізніше __________________з дня

встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

а) двох місяців:

б) одного місяця:

в) одного року.

2. Позовну заяву підписує:

а) директор, або уповноважений представник;

б) директор та головний бухгалтер;

в) директор.

3. Якщо справу порушено за позовом прокурора, а особа, в інтересах якої був поданий позов, відмовилася від позовних вимог, то прокурор:

а) може підтримувати позов і вимагати вирішення справи по суті;

б) зобов’язаний відмовитися від позову;

в) повинен подати клопотання про припинення провадження у справі.

III. Практичне завдання

Державне підприємство "Прилад" 11 березня 2009 р. звернулося з позовом до ВАТ "Укрювелір" про стягнення 5 млн. грн. 20 березня 2009 р. державне підприємство звернулося в господарський суд із заявою про повернення позовної заяви.

Чи мас право позивач відкликати позовну заяву? Якщо так, то на якій стадії судового процесу? Складіть ухвалу про повернення позовної заяви.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Наказ господарського суду.


20 ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

межі перегляду справи в апеляційній інстанції - це ...

учасники провадження у справі про банкрутство - це ...
претензія - це ...

II. Розв 'яжіть тести.

1. Чи може суддя відмовитися підписувати рішення, якщо справа розглядається

колегіально?

а) так, якщо він викладає особливу думку;

б) так, але тільки головуючий суддя;

в) ні.

2. Висновок експерта надається господарському суду:

а) шляхом падання усних пояснень;

б) у довільній формі;

в) у письмовій формі.

3. Що не відноситься до заходів із забезпечення позову?

а) запобіжні заходи;

б) заборона відповідачу вчиняти певні дії;

в) накладення арешту на майно.

III. Практичне завдання

Комерційний банк "АМАСКО" звернувся до господарського суду з позовом до малого підприємства "Спектр" про стягнення 216653828 грн. - суми неповернутого за договором кредиту та несплачених річних відсотків за користування ним.

Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви за такими підставами: по-перше, позовна заява від імені банку підписана не головою правління банку а іншою особою, посадове становище якої в позовній заяві не вказане; по-друге, в позовній заяві не наведено докази, що підтверджують викладені в ній обставини, та не міститься обгрунтованого розрахунку суми, що стягується. З урахуванням цього банк не мав підстав вважати суми, що надійшли від відповідача на погашення кредиту, як сплату річних відсотків за користування кредитом. Тому доданий позивачем розрахунок суми заборгованості малого підприємства "Спектр" є необгрунтованим.

Чи правомірні дії суду? Які правові наслідки тягнуть недоліки, що містяться в позовній заяві?

Визначте процесуальний порядок здійснення необхідних відповідних дій судді в цьому випадку.

Як згідно з процесуальним законодавством ці дії повнінні бути оформлені?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Представництво в господарському процесі.

 


ВАРІАНТ

І Дайте визначення запропонованих понять:

господарсько-процесуальна форма - це...

представник - це ...

зупинення провадження у справі - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Касаційна скарга на постанову Вищого господарського суду

України подається до Верховного Суду України протягом ___________ з дня її

Ухвалення.

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) одного року.

2. Висновок про результат розгляду справи міститьсяу:

а) мотивувальній частині;

б) резолютивній частині;

в) категоричній частині.

3. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
має бути вирішений у строк:

а) 1 5 днів;

б) один місяць:

в) два місяці.

 

III. Практичне завдання

У провадженні місцевого господарського суду знаходиться справа АТ "Гама" до ВАТ Хутрозавод" про стягнення 12364000 гри., які становлять заборгованість за продукцію, відвантажену 16 вересня 2001 року за залізничною накладною №2263724 на виконання договору від 22 липня 2001 р. №45.

До початку розгляду спору по суті від позивача надійшла заява про відмову від позову, у зв'язку з погашенням відповідачем заборгованості. Одночасно позивач просив повернути сплачений ним судовий збір.

Суддя виніс ухвалу про припинення провадження у справі та відмовив в поверненні судового збору.

Чи обгрунтовані дії судді?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Порядок розгляду апеляційної скарги та межі перегляду справи в апеляційній інстанції.


ВАРІАНТ

1. Дайте визначення запропонованих понять

• оцінка доказів - це ...

• строк розгляду справи - це ...

• підсудність - це ...

II. Розв'яжіть тести

1. Господарський суд першої інстанції приймає:

а) рішення, ухвали, повістки;

б) ухвали, рішення, постанови;

в) рішення.

2. У справі може брати участь кілька позивачів?

а) ні, лише кілька відповідачів;

б) так;

в) ні.

 

3. Окрема ухвала виноситься господарським судом у випадку, коли:

а) невирішено питання розподілу судових витрат;

б) невиконано вимоги суду щодо подання доказів;

в) виявлено порушення законності або недоліки в діяльності підприємств.

 

ІІІ. Практичне завдання

4. Акціонерний банк "Енергобанк" звернувся до господарського суду Чернігівської області із позовом до малого виробничо-торговельного підприємства фірми "Віон" (фірма) і Київського авторемонтного заводу про стягнення 219000 грн. збитків, що утворилися внаслідок невиконання фірмою кредитних зобов'язань, гарантованих законом.

При розгляді справи було встановлено, що згідно з договором від 13.04.2000 р. № 53, укладеного між сторонами спору, банк видав фірмі кредит у сумі 100000 грн. зі строком погашення до 15.03.2001 р. Гарантом виконання фірмою договірних зобов'язань виступив завод. В обумовлений договором термін фірма кредит не повернула, відсотки за користування ним не сплатила.

Під час розгляду справи фірма частково погасила плату за кредит на суму 20000 грн. Господарський суд задовольнив позов.

Хто, в якому розмірі та на підставі якого закону повинен був сплатити судовий збір?

Як мають розподілиться судові витрати між сторонами?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Участь в господарському процесі прокурора.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• належність доказів - це ...

• метод господарського процесуального права - це ...

• відзив на позов - це ...

II. Розв'яжіть тести:

1. Чи можна відмовитися від права на звернення до господарського суду?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо угода посвідчена нотаріально.

2. Процесуальне правонаступництво можливе:

а) до початку розгляду справи;

б) до винесення рішення;

в) на будь-якій стадії судового процесу.

3. Претензія розглядається протягом:

а) 10 днів;

б)15 днів;

в) одного місяця.

 

ІІІ. Практичне завдання

Місцевий господарський суд Дніпропетровської області розглянув справу за позовом Солянської районної споживчої спілки Дніпропетровської області до банку "Україна" про стягнення 696515038 грн. і своїм рішенням від 25 січня 2000 р. позов задовольнив частково.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду позивач 25 квітня 2000 року звернувся до Вищого господарського суду із заявою про поновлення строку на подання заяви про перевірку рішення, посилаючись на те, що голова районного споживчого товариства тривалий час знаходився у відрядженні і не зміг своєчасно підписати заяву про оскарження рішення суду.

Чи підлягає поновленню цей строк?

Чи є перепоною перебування у відрядженні голови районного споживчого товариства для подання заяви до Вищого господарського суду? Чи належить до компетенції Вищого господарського суду України поновлення цього строку?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Підвідомчість господарських справ третейським судам.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• позовна заява - це ...

• перерва в судовому засіданні - це ...

• відвід судді - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Господарський суд порушує справу за позовною заявою:

а) юридичної особи або прокурора:

б) підприємств та організацій, а також державних та інших органів;

в) підприємств, організацій, громадян-підприємців, прокурорів та їхніх заступників, державних та інших органів.

2. Чи має право господарський суд залучити до участі у справі належного позивача ?

а) так;

б) ні;

в) за згодою відповідача.

3. При прийнятті яких судових актів суддя може викласти окрему думку:

а) ухвали, рішення, постанови:

б) рішення і постанови;

в) ухвали і постанови.

 

ПІ. Практичне завдання

Господарський суд 24 лютого 1999р. розглядаючи справу за позовом приватного підприємства "Фаетон" до ВАТ "Сапфір" про стягнення 20000 грн. виніс ухвалу про зупинення провадження у справі в зв'язку з призначенням судової експертизи.

З березня 1999 р. позивач звернувся із заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові суми, що належать позивачеві. Чи підлягає задоволенню клопотання позивача?

Чи тягне певні наслідки для перебіг процесуальних строків зупинення провадження у справі?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Роз'яснення і виправлення рішень, ухвал. Окрема ухвала.


ВАРІАНТ

1. Дайте визначення запропонованих понять:

• предмет господарського процесуального права - це ...

• висновок експерта - це ...

• третейський суд - це …

ІІ. Розв'яжіть тести

1. Виберіть неправильний варіант. Безумовними підставами для скасування рішення місцевого суду є:

а) справу розглянуто судом незаконному складі колегії суддів, або рішення не
підписане одним із суддів:

б) господарський суд прийняв рішення, що стосується прав і обов'язків осіб, які не буди залучені до участі у справі;

в) судами були застосовані, зокрема, нормативні акти, які втратили чинність на момент вирішення спору.

2. Апеляційна скарга подається до:

а) будь-якого місцевого суду:

б) місцевого господарського суду, який прийняв оскаржуване рішення:

в) апеляційного господарського суду.

3. Після повернення позовної заяви без розгляді сторона має право:

а) повторно звернутися з нею;

б) повторно звернутися з нею після усунення допущеного порушення;

в) звернутися з цією заявою до суду загальної юрисдикції.

ПІ. Практичне завдання

До господарського суду звернувся Лубенський м'ясокомбінат з позовом до Бердичівського виробничого шкіряного об'єднання про стягнення 38325 грн. заборгованості за поставлену

продукцію.

21.09.2002 р. господарський суд задовольнив клопотання позивача про витребування відповідача акта здачі-приймання продукції та додатків до договору і зобов'язав останнього надати ці документи до 15.10.2002 р.

Відповідач до 10.10.2002 р. повідомив господарський суд, що надати вказані документи в зазначений строк на має змоги, оскільки вони знаходяться на перевірці в податковій адміністрації.

20.10.2002 р. господарський суд розглянув справу без урахування акта здачі-приймання продукції та додатків до договору і в позові відмовив.

Чи правильні дії господарського суду? Визначте підстави і порядок продовження процесуальних строків.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Дії судді з підготовки справи до розгляду.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

ü мирова угода - це ...

ü зміст рішення - це ...

ü джерела господарського процесуального права - це...

II. Розв 'яжіть тести.

1. Що з переліченого не є підставою для відкладення розгляду справи?

а) неподання стороною відзиву;

б) неподання витребуваних доказів;

в) неявка представників сторін.

2. Чи має право суд зазначити про відстрочку чи розстрочку виконання рішення,
ухвалюючи рішення про стягнення заборгованості та встановлюючи порядок його
виконаннія?

а) так, за своєю ініціативою:

б) так, за заявою учасника провадження:

в) так, але у зв'язку із важливістю рішення:

 

3. За чий рахунок здійснюється оплата послуг перекладача?

а) за рахунок сторони, яка такими послугами користувалася;

б) позивача;

в) позивача - уразі відмови в позові відповідача у разі задоволення позову.

 

III. Практичне завдання

Господарський суд розглянув справу за позовом приватного підприємства "Колор" до заводу "Київпродмаш" про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі і позов задовольнив. Рішення у справі було постановлене 15.04.2009 р. та надіслане сторонам 27.04.2009 р.

Відповідач 23.06.2009 р. подав апеляційну скаргу і просив поновити строк для подання цієї скарги на тій підставі, що рішення суду надіслане йому із запізненням і не було достатньо часу для підготовки скарги.

Чи підлягає задоволенню клопотання відповідача? Які строки належать до процесуальних, а які - до службових? Визначте наслідки їх пропуску.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Спори, підвідомчі господарським судам.


ВАРІАНТ

/. Дайте визначення запропонованих понять:

• речові докази - це ...

• наказ господарського суду - це ...

• перерва в судовому засіданні - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести

1. Постанови Верховного Суду України:

а) оскарженню не підлягають;

б) можуть бути оскаржені до Європейського суду.

в) можуть бути оскаржені до Президії Верховного Суду України.

2. Судовий збір не справляється за подання:

а) за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

б) за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення;

в) заяви про винесення додаткового судового рішення;

3. Якщо з позовом звернувся прокурор, то:

а) особа, в інтересах якої він звернувся, буде позивачем;

б) особа, в інтересах якої він звернувся буде позивачем, а прокурор - третьою
особою;

в) прокурор зобов’язаний контролювати виконання рішення в цій справі.

 

III. Практичне завдання

У процесі, судового розгляду справи суддя звернувся до голови місцевого господарського суду області з поданням щодо продовження строку вирішення справи на два місяці, посилаючись як на участь у справі декількох відповідачів, так і на значний обсяг поданих сторонами доказів та документів для обгрунтування своїх вимог і заперечень позову.

Чи підлягає задоволенню подання судді? В яких випадках і хто має право продовжити строк вирішення спору.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Окремі засоби доказування (письмові докази, речові докази, пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі та ін.)


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

ü інші учасники господарського процесу - це...

ü стадії господарського процесу - це ...

ü резолютивна частина рішення - це ...

ІІ. Розв 'яжіть тести.

1. Питання про відвід експерта вирішується:

а) суддею одноособово або колегією суддів;

б) головою суду;

в) головою суду або його заступником.

2. Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається протягом:

а) 10 днів;

б) 5 днів;

в) 2 днів.

3. Постанова апеляційної інстанції набирає чинності:

а) з дня її прийняття:

б) наступного дня після її прийняття:

в) через 10 днів.

III. Практичне завдання

ЗАТ "Приват-інвест" звернулося в місцевий господарський суд м. Києва з позовом до ЗАТ "Алмаз" про стягнення 185600 грн. заборгованості за договором поставки.

Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви, оскільки в п. 5.4. договору передбачено, що всі спори, що виникають під час його виконання, вирішуються арбітражною комісією при Київській товарній біржі. Чи законні дії суду?

За якими підставами господарський суд може відмовити у прийнятті позовної заяви?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Підвідомчість господарських справ третейським судам.

 


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

метод господарського процесуального права - це ... відстрочка виконання рішення - це ...

оцінка доказів - це ...

ІІ. Розв 'яжіть тести.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)