Що Біблія говорить про захоплення?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що Біблія говорить про захоплення?1 Послання апостола Петра 3:1-4. «Òàê ñàìî äðóæèíè, êîð³òüñÿ ñâî¿ì ÷îëîâ³êàì, ùîá ³ äåÿê³, õòî íå êîðèòüñÿ ñëîâó, áóëè ïðèºäíàí³ áåç ñëîâà ïîâîäæåííÿì äðóæèí, ÿê ïîáà÷àòü âàøå ïîâîäæåííÿ ÷èñòå â ñòðàõó. À îêðàñîþ ¿ì íåõàé áóäå íå çîâí³øíº, çàïë³òàííÿ âîëîññÿ òà íàâ³øàííÿ çîëîòà àáî âáèðàííÿ îäåæ, àëå çàõîâàíà ëþäèíà ñåðöÿ â íåòë³íí³ ëàã³äíîãî é ìîâ÷àçíîãî äóõà, ùî äîðîãîö³ííå ïåðåä Áîãîì ».

Дружини, в Біблії три слова описують захоплення.

Це слухняність.Слухняність - це не диктаторство. Це Божественний принцип. Це все не на особистісному тільки рівні, це також на рівні духовному. Боже мій, наскільки це важливо. Тут можна провести паралель роздавання й одержання. Хтось сказав, що шлюб схожий на акумулятор автомобіля. Є позитивний, є негативний контекст. Ми повинні сказати, що чоловік є позитивним у шлюбі. Жінка, припустимо, негативний аспект шлюбу. Але для того, щоб машина поїхала, потрібний і плюс і мінус. Тому, так повинно бути. І Біблія говорить, про покірність, слухняність.

Поводження.Ваше захоплення повинно виявлятися за допомогою вашого характеру і поваги. Бог виявив Свою любов до Церкви шляхом того, що Ісус за Неї вмер. Чоловіку слід любити свою дружину до смерті. Дружина виявляє свою любов шляхом захоплення, поваги і тим, що боїться свого чоловіка. Другими словами, боїться роботи те що не хоче чоловік щоб вона робила. І це виявляється в її характері і поведінці.

Привабливість.Про це Біблія говорить у 1 Петра 3:3. Я маю на увазі слово «прикраса». Саме це слово ми маємо, коли говоримо про косметику. Повинна бути привабливість у наших дружинах. Але є щось набагато більш важливе, чим зовнішня привабливість у жінці. У Старому Завіті, коли я читаю про Єзавель, то хоча вона можливо була красива зовні, але усередині була дуже нечестива. Біблія говорить, що християнин повинен мати в собі прекрасний дух, це означає:

· християнин повинен бути прекрасним всередині, духовним.

· християнин не повинен на чомусь наполягати, утверджувати про якісь свої права.

· ви не егоїстично побудовані.

· ви не ходите і не вимагаєте, щоб люди поступали по вашому.

Мудрий Соломон писав:

Притчі 21:9: «Краще жити в куті на покрівлі, ніж зі сварливою дружиною у великому будинку».

Отже дружини! Від вас дуже багато залежить успішний вас чоловік, як чоловік чи ні. Своїми діями ви можете його надихати бути прекрасним чоловіком і мудрим батьком або навпаки доводити його до стану повної пасивності. Один із моїх начальників ніколи не спішив до дому (це буває в багатьох чоловіків), я думав чого. Але одного разу його дружина завітала до нас на фірму і я все зрозумів. Вона дуже грубо з ним розмовляла при його підлеглих і біля того сильно його принижувала. Дружини будуйте сімейний затишок і чоловік буде на крилах спішити до вас знаю, що його чекає та для якої він найкращий.

І на закінчення:

· Чоловіки, дружини мають потребу в прив’язаності!

· Дружини, чоловіки мають потребу в захоплені ними!

· Однак, усі ми маємо потребу в Господу!

·

Ефесян 5:33

"Отже, нехай кожен зокрема із вас

любить так свою дружину, як

самого себе, а дружина нехай

боїться (поважає) свого

чоловіка!"

ЛЮБОВ   Жінка не проявляє поваги, коли не відчуває, що її люблять. Вона думає, що чоловік поважає її почуття любові. ПОВАГА дає їй право пробуджувати в чоловіка ЛЮБОВ до неї! Безумовна повага засвідчує її глибоку повагу до Христа. Повага показує її духовну свободу і зрілість. Найбільша помилка – думати, що вона може отримувати його любов без поваги! Любима за те, ким вона є, створена за образом Божим, вона каже: "Я відчуваю себе коханою, коли ти... • хочеш залишатись зі мною один на один; • сердишся на мене і нічого мені не кажеш; • розумієш мене і виявляєш співчуття; • приймаєш рішення і рахуєшся зі мною; • повністю мені відданий; • цінуєш мене понад усе на світі". ПОВАГА   Чоловік не виявляє любові, коли відчуває, що його не поважають. Він думає, що вона любить, коли до неї проявляють повагу. ЛЮБОВ дає йому право пробуджувати в дружини почуття поваги до себе! Безумовна любов засвідчує його любов до Христа. Любов показує його духовну свободу і зрілість. Найбільша помилка – думати, що він без вияву любові зможе отримати належну повагу! Отримуючи повагу за те, ким він є, створений за образом Божим, він каже: "Я відчуваю, що ти мене поважаєш, коли ти цінуєш моє бажання... • працювати і чогось досягати; • захищати і забезпечувати; • бути сильним і керувати; • аналізувати і радити; • підтримувати хороші стосунки з моїми друзями; • в сексуальних стосунках".    

 

ВІДМІННОСТІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

Жінки   Жінки – люблять вухами;   Жінка бажає щоб чоловік був завжди біля неї (сидів, дивився та розмовляв з нею);   Жінки люблять подарунки призначені особисто їм (квіти, статуетки, м’які іграшки);   Жінкам подобається часто щось нове (краще дешевше але частіше);   Жінки живуть інтуїцією;   Жінки тридцять днів різні;   Жінки бачать все що робиться під ногами;   Жінкам природно любити; Чоловіки   Чоловіки – люблять очима;   Чоловіки люблять щоб ними захоплювались (так, як ти зробив так ніхто не зможе);   Чоловіки люблять подарунки, які мають матеріальну цінність (сорочка, ручка …);   Чоловіки привикають до речей (краще довговічні речі);   Чоловіки живуть логікою;   Чоловіки завжди одинакові;   Чоловіки бачать далеко; Чоловікам природно коритися;

 

Мої п'ять найбільших потреб

Ця вправа допоможе Вам розпізнати деякі Ваші найбільші потреби у подружніх стосунках і повідомити про них Вашого чоловіка/дружину.

Нижче перераховані декілька найбільш загальновідомих потреб, які люди вважають важливими в подружньому житті.

Спочатку відзначте, які з потреб є важливими особисто для Вас і поділіться цим з іншими. Потім, всі дослідження узгодьте і проаналізуйте важливість кожної з цих потреб. Класифікуйте п'ять найбільших потреб, які ви визначили, по порядку.

  Не           Дуже Класифікація
  Важлива           Важлива Найбільші 5
                 
Сприйняття  
Бути вартим захоплення  
Прихильність  
Оцінка заслуг  
Посвячення  
Дружні взаємини  
Спілкування  
Відданість  
Підтримка сім'ї  
Підбадьорення  
Тісні родинні стосунки  
Фінансова підтримка  
Чесність  
Інтимність  
Власна незалежність  
Фізична привабливість  
Повага  
Безпека  
Секс  
Спільна діяльність  
Довіра  

 

6. СТАТЕВІ СТОСУНКИ.

 

Який прекрасний і великий Бог в якого ми віримо. Він сотворив все дуже чудово. Він дав людині право любити і бути любимим. Любов - це прекрасне багатогранне почуття. Хоча любов можна проявляти тисячу способами, Бог задумав один особливий спосіб, призначений лише для шлюбного союзу: статеві стосунки. Вони були створені Богом і подаровані людині для того щоб продовжити рід а також для насолоди і задоволення, як засіб для проявлення любові партнерів один до одного. Нажаль, статеві стосунки потерпіли краху, через гріх який поразив чоловіків і жінок. Тому дуже важливим є те, щоб вивчити біблійний погляд на статеві стосунки.

“Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог.” Євреям 13:4

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)