Тема 8. Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової боротьбі зі злочинністюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової боротьбі зі злочинністюРоль і значення теми для діяльності працівників ОВС:формування теоретичних знань,спрямованих на глибоке з’ясування і засвоєння студентами питань міжнародної правової статистики, аналізу показників стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю.

Ключові слова: міжнародна правова статистика, предмет міжнародної правової статистики, міжнародні статистичні організації, статистична комісія ООН, статистичне бюро секретаріату ООН, Євростат, міжнародна кримінально-правова статистика, .

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми:

- знати: поняття міжнародної правової статистики, предмет міжнародної правової статистики, перелік та компетенцію міжнародних статистичних організацій, особливості міжнародної кримінально-правової статистики;

- вміти: характеризувати особливості міжнародної правової статистики; аналізувати результати статистичної діяльності міжнародних статистичних організацій.

Перелік нормативних актів до вивчення теми

Закон України “Про державну статистику” від 17.09.92 р.,

Указ Президента України “Про Державний комітет статистики України” від 19.01.2004 р. № 60/2004

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:

1. Підготуйте обґрунтування ролі правової статистики у проведенні наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинністю у різних країнах світу.

Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
Теоретичні основи статистичної науки      
Статистичне спостереження      
Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів      
Зведеня та групування матеріалів статистичного спостереження      
  Модульний контроль № 1            
  Усього за модуль      
Прийоми обробки зведених статистичних матеріалів      
Ряди динаміки у правовій статистиці
9
 

 
 
Аналіз показників правової статистики. Автоматизована система обробки даних правової статистики      
Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової боротьбі зі злочинністю      
  Модульний контроль № 2            
  Усього за модуль
38
     
  Усього за семестр      
                   
  Форма підсумкового контролю Залік    

 


Теми семінарських занять

Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття та історія розвитку статистики та її галузей.

2. Предмет статистичної науки.

3. Історія розвитку правової статистики як науки.

4. Взаємозв'язок правової статистики з загальною теорією статистики.

5. Загальна характеристика та історія світової кримінальної статистики.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

 

Тема 2. Статистичне спостереження

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття систематичного (статистичного) спостереження таорганізація

2. його проведення.

3. Організаційні форми і види статистичного спостереження.

4. План і мета статистичного спостереження. Програма статистичного спостереження.

5. Одиниці сукупності, спостереження, виміру.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

 

Тема 3. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття про статистичний формуляр.

2. Види документів первинного обліку для реєстрації й обліку правопорушників.

3. Порядок заповнення і подачі статистичної картки на виявлене правопорушення (форма № 1).

4. Порядок заповнення і подача статистичного талону на правопорушення, за яке особі, що його скоїла, пред’явлене обвинувачення (форма № 4).

5. Порядок заповнення і подача статистичної картки про розкриття злочину або про проведення розслідування (форма № 1.1).

6. Порядок заповнення і подача статистичної картки на особу, яка вчинила злочин (форма № 2).

7. Порядок заповнення і подача статистичної картки про хід кримінальної справи (форма № 3).

8. Порядок заповнення і подача статистичної довідки про розгляд справи (форма № 6).

9. Види документів первинного обліку органів суду.

10. Поняття про статистичну звітність.

11. Види статистичної звітності в правоохоронних органах.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.005 с.)