Заняття 1. Досудове розслідуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 1. Досудове розслідування1. Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування. Система досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.

2. Поняття, значення, система загальних умов досудового розслідування.

3. Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

4. Підслідність, її види.

5. Місце проведення досудового розслідування.

6. Повноваження слідчого. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.Здійснення досудового розслідування слідчою групою.

7. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

8. Строки досудового розслідування, їх продовження.

9. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Підстави, порядок вжиття заходів з забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному провадженні.

10. Розгляд та вирішення клопотань.

11. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

12. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

13. Відомчий контроль, прокурорський нагляд та судовий контроль за здійсненням досудового розслідування.

 

Заняття 2.

1. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій як основного способу збирання доказів у досудовому провадженні.

2. Підстави і умови провадження слідчих (розшукових) дій.

3. Суб'єкти, уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії. Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій.

4. Порядок провадження і оформлення слідчих (розшукових) дій. Порядок складання і підписання протоколу слідчої (розшукової) дії. Використання технічних засобів при провадження слідчих (розшукових) дій. Особливості провадження слідчих (розшукових) дій у зв'язку із забезпеченням безпеки осіб, що беруть участь в них.

5. Допит свідка, потерпілого, підозрюваного. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Очна ставка. Підстави, умови, порядок провадження і оформлення очної ставки. Проведення допиту у режимі відеоконференції.

 

Заняття 3.

1. Пред'явлення для впізнання, поняття, види, порядок провадження. Особи, що беруть участь в впізнанні. Проведення впізнання у режимі відеоконференції. Протокол пред'явлення для впізнання.

2. Поняття обшуку, підстави і умови його проведення. Порядок провадження і оформлення обшуку.

3. Поняття і види огляду. Підстави і порядок проведення огляду. Огляд в житлі або іншому володінні особи. Протокол огляду. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією.

4. Поняття, підстави, порядок проведення слідчого експерименту. Гарантії прав особи при проведенні слідчого експерименту. Протокол слідчого експерименту.

5. Поняття, підстави, порядок проведення освідування.

6. Підстави і порядок призначення і провадження експертизи. Випадки обов'язкового проведення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Отримання зразків для експертизи.

 

Заняття 4.

 

1. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання конфіденційного співробітництва.

2. Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.

3. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

5. Підстави та порядок втручання у приватне спілкування (аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем).

6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження).

 

Заняття 5.

1. Повідомлення про підозру: поняття та значення. Підстави та порядок повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.

2. Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок. Відновлення досудового розслідування.

3. Форми закінчення досудового розслідування.

4. Закриття кримінального провадження: підстави та порядок.

5. Закінчення досудового розслідування складанням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

6. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту. Відкриття матеріалів іншій стороні.

7. Обвинувальний акт, його структура та зміст. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

8. Закінчення досудового розслідування складанням клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Відкриття матеріалів іншій стороні. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, його структура та зміст.

9. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

 

Тема 9, 10. Підсудність. Підготовче провадження

 

1. Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції. Значення правил про підсудність. Співвідношення понять підсудності і компетенції судів.

2. Поняття територіальної підсудності; правила визначення територіальної підсудності. Інстанційна підсудність. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про підсудність.

3. Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.

4. Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.

5. Ухвала про затвердження угоди: підстави та порядок прийняття. Ухвала про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування: підстави та порядок прийняття.

6. Ухвала про закриття провадження: підстави та порядок прийняття.

7. Ухвала про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору: підстави та порядок прийняття.

8. Ухвала про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру для визначення підсудності: підстави та порядок прийняття.

9. Ухвала про призначення судового розгляду. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

 

Тема 11. Судовий розгляд

Заняття 1.

 

1. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду.

2. Загальні умови судового розгляду. Зміст і значення вимог безпосередності, усності, гласності, незмінності складу суду, безперервності судового розгляду. Рівність прав сторін і забезпечення змагальності в судовому засіданні.

3. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.

4. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.

5. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

6. Учасники судового провадження. Участь в судовому розгляді обвинуваченого, його права і обов'язки, наслідки неявки. Участь в судовому розгляді захисника, його права і обов'язки. Участь прокурора в судовому засіданні, його процесуальне положення. Потерпілий і його представник в судовому засіданні, їх права і обов'язки, наслідки неявки до суду. Участь в судовому засіданні цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, їх права і обов'язки, наслідки неявки.

 

Заняття 2.

1. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

2. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.

3. Порядок ухвалення рішень з питань, що виникають в судовому засіданні. Розпорядок судового засідання. Заходи, що приймаються до порушників порядку в судовому засіданні.

4. Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.

5. Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.

6. Поняття, значення судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами).

7. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження.

 

Заняття 3.

1. Порядок проведення допитів в судовому засіданні. Допит обвинуваченого. Допит свідка. Допит потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого.

2. Пред'явлення для впізнання в судовому засіданні.

3. Проведення експертизи за ухвалою суду. Допит експерта в суді.

4. Дослідження речових доказів. Дослідження документів. Дослідження звуко- і відеозаписів. Огляд на місці.

5. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження.

6. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

7. Поняття, значення судових дебатів. Учасники судових дебатів, порядок їх виступів. Останнє слово обвинуваченого.

 

Заняття 4.

1. Ухвалення та проголошення судового рішення. Таємниця наради суддів.

2. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення.

3. Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.

4. Поняття, значення ухвали суду. Зміст ухвали суду.Окрема думка судді.

5. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз’яснення судового рішення.

6. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

7. Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

СПФ, МПВ – 4 курс

І - семестрПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)