Комплексне кваліфікаційне завдання №21Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексне кваліфікаційне завдання №21Додаток 21.2.1

 

УГОДА

Про дострокове розірвання контракту

Місто____________ “___ “ _________ 20___ р.

Директор _____________________________________________________________

(зазначити назву підприємства, прізвище, ім’я, по батькові директора)

який називається далі “Директор”, діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони, і начальник юридичного відділу ________________________________

(зазначити прізвище, ім’я та по батькові )

який називається далі “Начальник відділу”, з другого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Контракт від “___” _______ 20__ р., укладений між Директором Начальником відділу, розірвати достроково з “___” ________ 20__р.

2. _________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови стосовно розірвання контракту)

 

Директор Начальник відділу ______ _____(підпис, печатка ) (підпис)

 

Додаток 21. 2. 2

 

СКАРГА

на неправомірні дії посадової особи

(органу державного управління)

“___” _______ 20__року __________ районним управленим м. Одесси Пенсійного фонду України, начальник управління ____, була дана відповідь на скаргу, з якою я звертався до ______районного управління м. Одесси Пенсійного фонду України “____” _________20___ року вхідний № ____, в якої мені було відмовлено прирівняти періоди роботи з _______ 1964 р. по __ 1965 р. та з ______1970 р. по ____1973 р. в засобах масової інформації до стажу державної служби.

Неправомірність дій ________ районного управління м. Одесси Пенсійного Фонду України, начальник управлення _________, підтверджується нормами Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” від 23.09.1997 року.

“___” ________20__ року звернувся з скаргою на вищезазначені дії до Одесського обласного управління Пенсійного фонду України, як до вищого органу, в порядку підлеглості. Але оскаржені мною дії необґрунтовано визнані законними (лис. № ____ від ___ _______ 20 __ року).

На підставі статей 2481- 2482 ЦПК,


Додаток 21. 2. 2 (Продовження)

ПРОШУ

Зобов’язати начальника ______________ районного управління м. Одесси Пенсійного фонду України __ усунути допущені порушення мого права, а саме прирівняти періоди роботи з _______ 1964 р. по ______ 1965 р. та з ______1970 р. по _______ 1973 р. в засобах масової інформації до стажу державної служби.

Додаток:

1. Копія трудової книжки.

2. Копія скарги для відповідача.

3. Квитанція про оплату держмита.

4. Копія скарги в ___________ районне управління м. Одесси Пенсійного фонду України, від вхідний № ________ від “_____” ________ 20__ року.

5. Копія відповіді на скаргу __________ районного управління м. Одесси Пенсійного фонду У країни від “_____” ________ 20___ року.

6. Лист-відповідь на скаргу Одесського обласного управління Пенсійного фонду України № ________ від _____________ 20____ року.

 

Додаток 21.2.3

КОНТРАКТ № _________

м .Київ “__” _________ 19___ р.

_______________________________________________ м. Києва, назване у подальшому Продавець, з однієї сторони ____________________________________ назване у подальшому Продавець, з другої сторони, уклали цей контракт подане нижче.

§1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а продавець купив на умовах _____________________________

товари, кількість, асортимент і технічні умови яких зазначені специфікації додатку ______________________________________________________________________

додатку ________ до цього контракту і що складають його невід'ємну частин

(додаток № ______)

§2. ЦІНА

Ціни на товари, продані за цим контрактом, зазначені у додатку _____________________ цього контракту специфікації ________ Ціна знижується _________

До ціни товарів включена вартість тари, упакування і маркірування.

§3. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАЧАННЯ.

Продавець постачає Покупцеві товари, продані за цим контрактом, у терміни

зазначені у специфікації __________________________________________________

Продавцеві надається, за погодженням з Покупцем, право дострокового постачання товару, причому Покупець зобов'язаний прийняти товар і своєчасно оплатити вартість на умовах цього контракту.

У випадку прострочення постачання товару проти термінів, установлених контрактом, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі __________________

Додаток 21. 2. 3 (Продовження)

 

§4. Постачання проданих за цим контрактом товарів буде виконувати відвантажувальними реквізитами, зазначеними у специфікації _______________

додаток _________________ до цього контракту.

§5. Продавець буде повідомляти Покупцеві про від вантаження товарів телефоном або телексом у __________________ денний термін з моменту відвантаження.

У цьому повідомлені мають бути зазначені номер залізничної накладної або коносаменту, дата відвантаження, назва і кількість товару.

§6. ЯКІСТЬ

Якість проданих за цим контрактом товарів має в усьому відповідати технічним умовам, передбаченим цим контрактом, і має бути підтверджена сертифікатом про якість заводу - виготовлювача або гарантійним листом Продавця.

Покупець не має права без погодження з Продавцем використовувати товар, за який ним заявлена претензія з якості.

§7. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

Платежі за поставлені за цим контрактом товари будуть виконуватися Покупцем у __________________ при наданні Продавцем до Банку таких документів:

а) рахунку у __примірниках;

б) дублікату залізничної накладної або коносаменту;

в) специфікації у __ примірниках;

г) сертифікату про якість або гарантійного листа

Продавця у ____________________ примірниках;

д) сертифікату про страхування вантажу.

§8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Покупець не має права подавати які-небудь претензії до Продавця для відшкодування збитків на тих підставах, за якими він має право на стягнення з нього штрафу.

Цей контракт підписано у двох примірниках на__________________

Один примірник для Продавця і другий – для Покупця.

 


Додаток 21.3.1

 

Вид документа Короткий зміст Резолюція Виконувач Термін виконання
1. Лист Запрошення на семінар Внести в план роботи Савченко 15.03.2015
2. Лист Реклама ПЗ Відправити в ІТ відділ Михайленко 15.03.2015
3. Лист Про змінення розрахунків за оренду Відправити завгоспу Савченко 17.03.2015
4. Лист Реклама транспортних послуг Відправити до відділу менеджменту Мишко 17.03.2015
5. Лист Запрошення на семінар, тема: корпоративне ПЗ Відправити до відділу менеджменту Мишко 18.03.2015
6. Рахунок Оренда Відправити до бухгалтерії Петрова 18.03.2015
7. Рахунок Телефонні послуги Відправити до бухгалтерії Петрова 18.03.2015
8. Рахунок Фарба Відправити до бухгалтерії Морінова 19.03.2015
9. Рахунок Канцтовари Відправити до бухгалтерії Морінова 19.03.2015
10. Рахунок Транспортні послуги Відправити до бухгалтерії Морінова 20.03.2015

 


Додатки до професійно-практичної підготовки

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

 

Додаток 22.2.1

 

Декану економічного факультету

Шарову О. І.

студента групи ЄМ-98-2

Іванова П. І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Третього грудня 2014оку я не був на заняттях у зв’язку з тим, що проходив медичну комісію у студентській лікарні №4.

Прошу Вас неявку на заняття не вважати пропуском без поважної причини.

Студент групи ЄМ-98-2 (підпис) Іванов П. І.

4.12.14

 

Додаток 22.2.2

 

Директорові

Концерну “Укрметалургторг”

Ломову Г. Б.

Головного бухгалтера

Кравченко М. Є.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доводжу до Вашого відома, що головний Бухгалтер ЦЗК м. Кривий Ріг вчасно не надав річний звіт і тим поставив під загрозу складання зведеного звіту до Міністерства. Дата надання звіту була попередньо узгоджена з керівництвом ЦЗК.

Прошу Вашого втручання до вирішення цього питання.

 

20.01.15 (підпис) М.Є.Кравченко

 

Додаток 22.2.3.

 

Відділ маркентигу

Директору ТОВ “Консультант”

Устіновій М. П.

Менеджера

Юдіна М. І.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

28.09.2014 №5

Про запізнення на роботу

Я, Юдін М.І., 28.09.2014 запізнился на роботу на 45 хв. з-за автомобільної аварії.

Менеджер Особистий підпис М.І.Юдін


Додатки до професійно-практичної підготовки

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

 

Додаток 23.2.1

Виробниче об’єднання. Начальнику шахти для видобутку залізної руди

МАТВЇЙЧУКУ К.Є.

«Кривчермет» шахта «Юзівська»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

24.01.15 №87

Про порушення виробничої дисципліни

11 грудня 1914 У другій зміні під час мого чергування було розірвано силового кабелю, що живить освітлення штреків.

Внаслідок поганого закріплення пересувної установки МА-45 стався відрив від несучої конструкції і наїзд на кабель, що викликало його розрив. Відповідальний за експлуатацію пересувної установки – робітник Швець С.К. порушив правила її експлуатації, що й призвело до аварії.

Вважаю, що не обхідно вжити суворих заходів дисциплінарного впливу щодо Швеця С.К.

Гірничий майстер П.І.Діденко

Додаток 23.2.2

Директорові зводу «Катіон»

Г.Б. Іванову

Головного бухгалтера

М.Є. Петрова

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доводжу до Вашого відома, що головний економіст ЦЗК м. Одеси вчасно не надав платіжну відомість і тим поставив під загрозу складання контракту покупки. Дата надання платіжної відомості була попередньо узгодження з керівником ЦЗК.

Прошу Вашого втручання до вирішення цього питання.

20.01.15 (підпис) М.Є. Петрова

Додаток 23.2.3

Службова записка. Дата. №00 м. Київ. Керівнику МП «Катион» п. Іванову І.І. про підставу відомості на придбання машини для хімчистки одягу. Трест складається з 10 підприємств, яки знаходяться у різних місцях, з численністю працівників від 30 до 200 осіб. Якщо продуктивність машини ПК-014 кг/год, тоді коефіцієнт використання буде низький, неекономічний. На підприємствах бракує місця 50м2 для встановлення дорогої машинки. Вважаю, що хімчистку спецодягу слід робити в міських службах побутового обслуговування. Голова тресту І.Н. Панченко.

Додаток 23.3.1

Створити таблицю в редакторі Ecxel.

Знайти середній бал учнів групи по 12-й бальній системі.

 

№ п/п П.І.Б. Охорона праці Основи роботи в Internet Інформатика Етика Історія України Машинопис Галузева економіка Фіз. культ. Середній бал
Атаманенко М.А ?
Заторський Д. В. ?
Залевска Д.В ?
Рябова А.Ю. ?
Макаров С. В ?
Пожар М. С. ?

Додаток 23.3.2

Створити таблицю в редакторі Ecxel.

Знайти середній бал учнів групи по 12-й бальній системі.

 

№ п/п П.І.Б. Охорона праці Основи роботи в Internet Інформатика Етика Історія України Машинопис Галузева економіка Фіз. культ. Середній бал
Дзгоева Т. Т. ?
Чумаченко А. В. ?
Матеішин О. І. ?
Фощ І. О. ?
Чухліб Д. В. ?
Вербич Н О. ?

Додаток 23.3.2

Створити таблицю в редакторі Ecxel.

Знайти середній бал учнів групи по 12-й бальній системі.

 

№ п/п П.І.Б. Охорона праці Основи роботи в Internet Інформатика Етика Історія України Машинопис Галузева економіка Фіз. культ. Середній бал
Дудко К. Г. ?
Семенова К.О. ?
Кентеш В. В. ?
Гетьман М. В. ?
Дмитриева С. В. ?
Березин І.О. ?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.01 с.)