Біржові валютні, фондові та кредитні операціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Біржові валютні, фондові та кредитні операції 

Приклад 18

Дилер купує на валютній біржі 50 000 доларів США за курсом «спот» 5.05 грн./долар і укладає форвардний контракт терміном на 1 місяць за курсом 5.06 грн./долар. Отримані долари дилер розміщує на міжнародному валютному ринку терміном на 1 місяць по ставці ЛІБОР (5,56 %).

Розрахуйте прибуток від цієї угоди.

Þ розв’язання задачі зводиться до:

1) визначення необхідної суми коштів для купівлі доларів (Витр.=$50тис. x 5,05 грн.)

2) визначення суми, яку отримає дилер по закінченню строку дії депозитного договору S (за формулою простих відсотків прикладу 1) ,

3) визначення ціни розміщення позики за форвардним контрактом (Ц=S x 5,06грн.)

4) визначення прибутку (збитку) від проведення операції (Ц-Витр.)

 

Приклад 19

Розрахуйте витрати, пов'язані з покупкою на міжнародному валютному ринку опціону вартістю 100 000 $ США при курсі 5,05 грн./долар і премії 0,02 грн./долар.

Þ для розв’язання задачі необхідно визначити вартість опціону в гривнях, суму премії та скласти їх.

 

Приклад 20

Клієнт звертається в банк 26.11 з пропозицією про угоду FRA по депозиту в сумі 500 000 доларів США на період 60 днів, починаючи з 26.12.

26.11. ставка по доларах США складала: LIBOR (30 днів) - 6,0 % , LIBOR (90 днів) - 6,09 %. Визначити форвардну ставку. Розрахунок зробити за системою: база - 360 днів, у кожному місяці 30 днів.

Þ для розв’язання задачі застосовується формула нарощення відсотків.

1) Банк залучає кошти на форвардний період під чинну ставку. Витрати залучення складуть:

0,06 ´ (30 / 360) ´ 500 000 = 2 500 доларів США

 

2) Банк розміщає кошти на загальний період контракту, за що одержує прибуток:

0,0609 ´ (90/ 360) ´ 500 000 = 7 612,5 доларів США

3) Різниця між прибутками від розміщення коштів і витратами складає:

7 612,5 - 2 500 = 5 112,5 доларів США

Ці кошти можуть бути виплачені клієнту за форвардною депозитною угодою.

4) З урахуванням тривалості контрактного періоду цей розмір перетворюється у форвардну ставку:

5 112,5 ¸ 500 000 ´ (360/ 60) ´ 100 % = 6,135 %

 

Приклад 21

Визначте розмір можливої заборгованості за позикою під заставу векселів і вільний ліміт кредитування при таких відомих вихідних даних: співвідношення заборгованості до забезпечення - 75%; установлений ліміт заборгованості під забезпечення векселів - 120 тис. грн., загальна сума векселів, прийнятих у заставу - 80 тис. грн. ,сума заборгованості за позикою - 50 тис. грн.

ÞРозв’язання задачі зводиться до визначення:

розміру можливої заборгованості (РВ):

 

 

де ∑ РЗ - загальна сума векселів, прийнятих у заставу;

СВ - співвідношення заборгованості до забезпечення.

розміру вільного ліміту кредитування (РС)

 

де Лу - установлений ліміт заборгованості;

Р - сума заборгованості за позикою.

 

Приклад 22

Визначте суму консолідованого векселя з терміном погашення 01.10, отриманого в результаті об'єднання 2-х векселів: перший вексель виданий на суму 1,5 тис. грн. із терміном сплати 20.07, другий вексель виданий на суму 2,1 тис. грн. із терміном сплати 01.09. Дисконтна ставка консолідованого векселя 22%.

Þ для розв’язання: застосовується формула консолідованого платежу:

де S0 - сума консолідованого векселя;

Si - сума по конкретному векселю;

tj - тимчасовий інтервал між терміном погашення по даному і консолідованому векселю;

d - дисконтна ставка по консолідованому векселю;

k - базова кількість днів у році (360).

 

Приклад 23

Розрахуйте продажну ціну векселя, якщо відомо, що номінальна вартість векселя становить 1000грн., ставка дисконту складає 12% при кількості днів до настання терміну погашення векселя рівному 80 днів.

 

ÞРозв’язання:

Продажна ціна векселя (Р) розглядається як різниця між його номінальною вартістю (Сн) і дисконтом (Д):

 

Дисконт можна розрахувати за формулою:

де М - кількість днів до настання терміну викупу векселя;

К - базовий період;

R - ставка дисконту.

 

Приклад 24

Визначте реальну процентну ставку по цінних паперах, якщо банківський відсоток по цінних паперах дорівнює 27% річних, а темпи інфляції - 11,5%.

ÞРозв’язання здійснюється за формулою Фішера, тобто побудовано на різниці між банківським відсотком і темпами інфляції.

 

Приклад 25

Визначте курс акції, якщо її номінальна ціна 100 грн., розмір дивідендів 9%, а норма банківського відсотка - 21%. Що має місце: ажіо або дізажіо?

ÞРозв’язання:

За формулою визначення курсу акції (Ка):

де Сн - номінальна вартість акції;

V - розмір дивідендів;

i - рівень банківського відсотка.

 

У випадку якщо Ка > Сн – має місце ажіо, при Ка < Сн - має місце дізажіо

 

Приклад 26

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти (Пср) - 2500 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти (Вср) - 2250 грн, період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу (n) - 92 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті (i) - 18% річних.

ÞРозв’язання:

Застосовуємо формулу розрахунку коефіцієнта прибутковості (ДО):

 

де Б - кількість днів у році.

 


Приклад 27

Визначте сукупний доход за операціями банку з акціями та ставку доходу, якщо річний розмір отриманих дивідендів становив 125,0тис.грн, номінальна ціна акцій 6350тис.грн, ціна придбання - 6560тис.грн.

ÞДля розв’язання задачі використовують формули визначення сукупного доходу за операціями з акціями:

 

Дс.а.дд.д , Дд.д.рпр,,

де Дс.а. - сукупний доход за операціями з акціями

Дд - річний розмір дивідендів

Дд..д. - розмір додаткового доходу

Црпр - ціна акції ринкова (номінальна) та придбання .

Ставка доходу за акціями розраховується за формулою:

де Чса - ставка доходу за акціями

Приклад 28

Визначте купонний доход банку з облігаціями та ставку доходу, якщо номінальна ціна 1 облігації дорівнювала 20000гр.од, купонна річна процентна ставка – 9%, обсяг портфеля облігацій – 1,5млн.гр.од., купонна абсолютна сума приросту капіталу за 2 роки становила 25,0тис.гр.од.

ÞДля розв’язання задачі використовують формулу визначення сукупного доходу за операціями з облігаціями:

Дн= Чк х Цн х К,

де Дк - купонний (поточний) річний доход

Чк - купонна річна процентна ставка

Цн - номінальна ціна облігації

К - обсяг портфелю облігацій,

Пріч. - річний приріст капіталуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.006 с.)