ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Предмет: Ліричні, драматичні, епічні твори сучасних українських письменників.

 

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, ві відповідних ЕСТS: 5 кредити   Змістові модулі: 8 модулів Загальний обсяг дисципліни (години): 180 годин   Тижневих годин: 2 години Шифр та назва напряму 0305 Філологія   Шифр та назва спеціальності: 8.030506 Літературна творчість Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Нормативна   Рік підготовки: V.   Семестр: I   Аудиторні заняття: 48 годин, з них: Лекції (теоретична підготовка): 24 годин П Семінарські заняття: 24 години Індивідуальна робота: 8 годин Самостійна робота: 80 годин Семистровий контроль: 36 годин Вид контролю: Екзамен

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п     Назви теоретичних розділів Семистровий контроль     Кількість годин
Разом Аудиторних Лекцій Практичних Семінарських Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль
  Змістовий модуль І. «Постмодерна епоха В Україні: дискусії, спроба періодизації, провідні естетичні орієнтації»
1. Тема 1. «Постмодерна епоха в Україні»                
2. Тема 2. «Специфіка жанрово-стильових ознак у романі-новелі «Вурґун».              
3. Тема 3. «Явища помежів’я і традиція у сучасній літературі».            
4. Тема 4. «Євгенія Кононенко – українська Франсуаза Саган (із статті Володимира Габора)»        
  Разом:      
Змістовий модуль ІІ. «Перехідні форми українського неомодернізму. Типологія жанрових моделей у масовій літературі»
8. Тема 5.«Неомодерний стиль у сучасній прозі».              
9. Тема 6. «Художній феномен творчості Юрія Андруховича»            
10. Тема 7. «Сучасна масова література».                  
11. Тема 8. «Гранд-дама української літератури (Марія Матіос)»              
  Разом:      
Змістовий модуль ІІI. «Фемінний гендер як чинник виокремлення масиву «жіночої» прози: типологія жанрових моделей, ідіостиль творів жінок, лінгвокультурні концепти»
Тема 9. «Феміністичні тенденції у сучасній українській літературі».        
Тема 10. «Сучасна інтерпретація міфологічного матеріалу у творчості Оксани Забужко»            
Разом:      
Змістовий модуль ІV-V. «Літературна альтернатива молодих українських письменників»
Тема 11. «Літературна альтернатива молодих українських письменників»        
Тема 12. «Абсолютна істина Люко Дашвар»      
Разом:       1 4
Разом за навчальним планом 24 48  

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

«Постмодерна епоха В Україні: дискусії, спроба періодизації, провідні естетичні орієнтації»

Вступ.

Тенденція розвитку української літератури наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Зміна характеру розвитку літературного процесу. Типи дискурсів у сучасній українській.

 

Лекція 1-2. «Постмодерна епоха в Україні»

Генеза українського постмодернізму. Дискусія довкола постмодернізму. Спроба періодизації. Провідні естетичні засади (неопозитивізм, неомодернізм, постмодернізм).

Лекція 3-4. «Явища помежів’я і традиція у сучасній літературі».

Прояви неонародництва і неопозитивізму. Складна модель творчості Валерія Шевчука. Міфологія буття українства у прозі Марії Матіос.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI

«Перехідні форми українського неомодернізму. Типологія жанрових моделей у масовій літературі»

Лекція 5-6. «Неомодерний стиль у сучасній прозі».

Безкінечний багатослівний текст «В’ячеслава Медвідя». Войовничо-цнотливий Євген Пашковський. «Цікаве чтиво» О. Уль’яненко. Традиційність творів Степана Процюка.

Лекція 7-8. «Сучасна масова література».

Дискусійні позиції щодо українського бестселеру. Типологія жанрових моделей у масовій літературі. Лінгвокультурні концепти у творчості Володимира Лиса, Максима Кідрука, Андрія Кокотюхи, Віктор Абузяров.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII

 

«Фемінний гендер як чинник виокремлення масиву «жіночої» прози: типологія жанрових моделей, ідіостиль творів жінок, лінгвокультурні концепти»

 

Лекція 9-10. «Феміністичні тенденції у сучасній українській літературі».

«Найуспішніша в усіх відношеннях українська книжка дев’яностих…» (роман О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу». Поліфонізм творчості Є. Кононенко. Художній феномен романів Люко Дашвар. Жанрові форми «жіночої» прози (Софія Андрухович, Марина Гримич, Ірен Роздобудько, Лариса Денисенко, Анна Багряна, Наталія Шевченко та ін.)

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV-V

«Літературна альтернатива молодих українських письменників»

 

Лекція 11-12. «Літературна альтернатива молодих українських письменників»

Драматична суперечність Ірени Карпи. Репрезентація образу нового покоління у творах Любко Дереша та Сашка Ушкалова. Молодіжні субкультурні романи Світлани Поваляєвої. Дискурс любові, сексуальності та влади у текстах Тані Малярчук.

 

V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

 

«Постмодерна епоха В Україні: дискусії, спроба періодизації, провідні естетичні орієнтації»

 

Тема 1-2.

«Художній світ сучасної української прози»

 

1. «Художній світ» як категоріальне поняття.

2. Художній світ як детермінант структурної організації твору.

3. Психологічність прози у збірці новел Софії Андрухович «Жінки їхніх чоловіків».

4. Філософічність у збірці новел «Лексикон таємних знань» Тараса Прохаська.

5. Автобіографічний мотив у есе Є. Кононенко «без мужика».

6. Колористичний роман «Темна вода» А. Кокотюхи.

7. Символічність роману «Танці в масках» Лариси Денисенко.

8. Особливості моделі героїв у сучасній прозі.

 

[11, 12, 26, 28, 48, 58, 66]

 

Тема 3-4.

«Прикметні риси сучасного роману»

 1. Карнавальність, поліфонізм, іронічна складова романів Ю. Андруховича.
 2. Інтерсеміотичність та інтертекстуальність у романах Юрка Іздрика. Роман-метод «Воццек».
 3. Роман-цитата «Льох» та «роман без автора», «Кров на соломі» В’ячеслава Медвідя.
 4. Синтез інтелектуального письма та формальних пошуків в дусі масових жанрів у творах Оксани Забужко.
 5. Тема підліткової злочинності у романах Анатолія Дністрового («Місто уповільненої дії»).
 6. Імпресіоністична манера Тараса Прохаська (роман НепОстії).
 7. Жанрові дифузії у романі-новелі І. Андрусяка «Вурґey».

 

[13, 15, 38, 39, 40, 41, 61, 62, 67]

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI

«Перехідні форми українського неомодернізму. Типологія жанрових моделей у масовій літературі»

Тема 5-6.

 

«Місто як невипадкове місце в просторі: діалектика порядку і хаосу»

 1. Простір Києва у творах Оксани Забужко та Євгенії Кононенко.
 2. Художня рецепція Львова та Івано-Франківська у творах Тараса Прохаська, Юрія Іздрика.
 3. Урбаністичний контекст у романі Сергія Жадана «Депеш Мод».
 4. Моделювання маскового простору у романі «Московіада» Ю. Андруховича.
 5. Топос міста в сучасній масовій літературі (роман М. Гримич «Егоїст», «Павук» Олега Шміда, «Містичний вальс» Наталки Шевченко, «Рай.Центр» Люко Дашвар).
 6. Стильові ознаки міського іронічного роману — «Зелена Маргарита» Світлани Пиркало, «Сарабанда банди сари» Лариси Денисенко.

 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, ,8, 9, 10, 11, 12, 21,37, 50, 64]

 

 

Тема 7-8.

«Концепція сучасного бестселера»

1. Масовий та елітарний читач сучасної української прози.

2. Жанрове кліше бестселера в українській прозі початку XXI століття.

3. Брендові імена українського бестселера — Люко Дашвар, Марина Гримич, Максим Кідрук, Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко, Андрій Кокотюха.

4. Тематика та художні образи сучасного українського бестселера.

5. Рецепція кольору у творах Люко Дашвар, Марини Гримич, Лариси Денисенко, Наталки Шевченко.

6. Філософсько-художній концепт Бога і людини у романах Віктора Абузярова і Володимира Лиса («Євангеліє від Євгенії», «Століття Якова»).

7. Специфіка детективних творів Андрія Кокотюхи. Особливості сюжету та художніх образів.

 

 

[12, 17,23,56, 68, 72, 73]

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII

 

«Фемінний гендер як чинник виокремлення масиву «жіночої» прози: типологія жанрових моделей, ідіостиль творів жінок, лінгвокультурні концепти»

 

Тема 9-10.

 

«Стильове розмаїття сучасних пошуків у царині драматургії»

1. Тенденції та ознаки сучасного драматургічного літературного процесу.

2. Яскрава театральність, масковість характерів, внутрішня близькість творам Григорія Горіна у п’єсі «Одинадцята заповідь» Неди Неждани.

3. Пошук символічної мови, елементи гри, багатозначність слова, тяжіння до символізму, роль ремарок к п’єсі Олени Савчук «Побачення зі смертю».

4. Естетика школи абсурдистів та символістів у п’єсі «Учитель» Анатолія Дністрового.

5. Художня рецепція теми голодомору у творах «Intermezzo» Олени Клименко, «Зерносховище» Наталії Ворожбій, «Калина і песиголовці» Надії Марчук.

[9, 10, 11, 12, 16, 35, 45, 53, 54, 71]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV-V

«Літературна альтернатива молодих українських письменників»

Тема 11-12.

«Літературна альтернатива молодих українських письменників»

1. Молодіжний субкультурні романи Світлани Поваляєвої.

2. репрезентація образу нового покоління у творах Любко Дереш та Сашка Ушкалова.

3. Драматична суперечність Ірени Карпи.

4. Дискурс любові, сексуальності та влади у текстах Тані Малярчук.

5. Духовна безпритульність як домінанта творчості Сергія Жадана.

6. Художнє втілення мандрів у творчості Максима Кідрука.

[8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 29, 52, 56, 70]

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

«Постмодерна епоха В Україні: дискусії, спроба періодизації, провідні естетичні орієнтації»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.014 с.)