Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занятьПід час підготовки до семінарського заняття студенту необхідно:

1) ознайомитися з програмою курсу «Податкове право»;

2) ознайомитися з планом семінарських занять курсу «Податкове право»;

3) опрацювати конспект лекцій з даної теми;

4) опрацювати рекомендовану літературу до тем, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, чи зробити нотатки, групуючи їх відповідно до окремих питань семінару;

5) написати в робочому зошиті план-конспект основних положень семінарської теми, він повинен бути стислим з викладенням найбільш важливих положень вивченої літератури: обґрунтувати висновки по кожному питанню заняття, це допоможе студенту зробити свою відповідь на семінарі чіткою, короткою, послідовною;

6) повторити основні положення та визначення з попередніх тем.

Приблизна схема відповіді студента

Спочатку чітко формулюється питання на яке Ви даєте відповідь. Далі, згідно з планом-конспектом, робиться доповідь, а в кінці виступу – узагальнення та висновки.

Якщо Ви робите виступ не першим, по обговорюваному питанню, то потрібно дати загальну оцінку попереднім виступам, після чого продовжити відповідь з даного питання.

Виступ на семінарі повинен бути розрахованим на 7-10 хвилин. При цьому не рекомендується читати свої записи, а тільки користуватися планом при цитуванні та приведенні цифрового матеріалу.

Усі інші студенти, присутні на семінарському занятті, повинні уважно слухати доповідаючих.

Такі обговорення сприяють кращому оволодінню матеріалом, глибшому засвоєнню положень теми.

Важливе місце в оволодінні навчальним матеріалом займає самостійна робота.

Самостійна робота –як організаційна форма навчання є особливою ланкою процесу оволодіння знаннями. Це дійова форма розвитку продуктивного мислення в процесі самостійного опрацювання наданої основної та додаткової літератури.

Семінарське заняття №1 з теми №1

Тема №1. Загальнотеоретичні основи податкового права

Семінарське заняття – 2 години

Мета заняття: перевірити знання студентів загальнотеоретичних положень податкового права України.

Опорні питання теми: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, поняття податкових правовідносин, види податкових правовідносин, види податково-правових норм, структура податково-правових норм.

 

Питання семінарського заняття:

1. Зміст і особливості інституту податкового права

2. Предмет та метод податкового права

3. Поняття та особливості податкових правовідносин

4. Види податкових правовідносин

5. Поняття та види податково-правові норми

6. Структура податково-правових норм

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Джерела податкового права України

2. Податкове право як навчальна та наукова дисципліна

3. Місце податкового права в системі юридичних наук

4. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин

5 Структура податкового правовідношення

6. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин

 

Теми рефератів:

1. Становлення та розвиток податкового законодавства України

2. Податкові правовідносини

3. Податково-правові норми

4. Зв'язок податкового права з іншими галузями права

Семінарське заняття №2 з теми № 2

Тема №2. Податкова політика і податкова система

Семінарське заняття – 2 години

Мета заняття: перевірити знання студентів загальнотеоретичних положень податкового права України.

 

Опорні питання теми: податок, збір, податкова політика та система, елементи податку.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та принципи податкової політики

2. Податкова система України

3. Сутність, ознаки та функції податку

4. Елементи системи оподаткування

5. Права та обов’язки платників податку

6. Класифікація податків

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Елементи системи оподаткування

2. Податковий агент

3. Класифікація податків залежно від компетенції органу, що встановлює податковий платіж на відповідній території

4. Класифікація податків залежно від каналу надходження

5. Класифікація податків залежно від платника

6. Класифікація податків залежно від методу стягнення

7. Класифікація податків залежно від характеру використання

Теми рефератів:

1. Податкова система України: принципи, форми і методи побудови податків, зборів та інших обов’язкових платежів

2. Загальні особливості розвитку податкових систем зарубіжних країн

3. Податкова система США

4. Податкова система Японії

5. Податкова система Російської Федерації

6. Податкова система Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

7. Загальні положення оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні

8. Податкове представництво. Особи, що справляють сплаті податків та зборів

9. Об’єкт оподаткування

10. База оподаткування

11. Податкові пільги

12. Класифікація податків

 

Семінарське заняття №3 з теми №3

Тема №3 Організація роботи контролюючих органів в сфері оподаткування

Семінарське заняття – 2 години

Мета заняття: перевірити знання студентів щодо порядку діяльності контролюючих органів України в сфері оподаткування.

Опорні питання теми:Міністерство доходів і зборів України, податкова інспекція, податкова міліція.

Питання семінарського заняття:

1. Міністерство доходів і зборів як центральний орган виконавчої влади: основні завдання та організація діяльності.

2. Структура, територіальні органи Міндоходів України.

3. Функції органів державної податкової служби

4. Права органів державної податкової служби

5. Податкова міліція

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів

2. Посадові особи державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист

Теми рефератів:

1. Система контролюючих органів у сфері оподаткування

2. Організація роботи податкової міліції

 

Семінарське заняття №4,5 з теми №4

Тема №4. Адміністрування податків і зборів

Семінарське заняття – 4 години

Мета заняття: перевірити знання студентів щодо адміністрування податків і зборів.

Опорні питання теми:податкова декларація,податковий борг, види перевірок, податкова застава, адміністративний арешт майна,податкове правопорушення та податковий злочин, штраф, пеня.

 

Питання семінарського заняття:

1. Податкова декларація: порядок складання, подання та особи, які несуть відповідальність за складання податкової декларації

2. Податкові консультації

3. Визначення сум податкових зобов’язань платників податків, порядок їх сплати

4. Оскарження рішень контролюючих органів

5. Податковий контроль та засоби здійснення контролю

6. Облік платників податків

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів податкової служби України

8. Види перевірок та порядок їх проведення

9. Оформлення результатів перевірок

10. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

11. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків

12. Податкова застава як засіб забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків

13. Адміністративний арешт майна

14. Примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у податковій заставі

15. Податкові правопорушення та їх види

16. Види відповідальності за порушення податкового законодавства

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Форми податкової звітності

2. Податковий борг

3 Строки давності

4. Санкцій за порушення податкового законодавства

 

Теми рефератів:

1. Податкова звітність

2. Сплата податків та зборів

3. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності

4. Поняття , види та методи податкового контролю

5. Усунення подвійного оподаткування

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.007 с.)