Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна власність»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна власність»Тема 1. Заняття 1. Поняття та джерела інтелектуальної власності – 2 год.

План.

1. Поняття інтелектуальної власності.

2. Джерела права інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності.

Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної власності в Україні та світі. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності. Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної власності.

Основні теоретичні конструкції права інтелектуальної власності. Теорія привілеїв як висхідна позиція формування інституту інтелектуальної власності. Генезис і концепція пропрієтарної теорії інтелектуальної власності. Загальна характеристика аналогістичної, договірної, промислової власності, особового права, деліктної, рентної, персональної теорій інтелектуальної власності та теорії права нематеріальних благ. Теорія виключних майнових прав.

Поняття та зміст інтелектуальної власності. Значення інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності.

Види інтелектуальної власності. Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Інші результати діяльності як об’єкти інтелектуальної власності.

Література [1; 10–13; 15; 18–22; 32; 42; 49]

Джерела права інтелектуальної власності

Поняття та ознаки джерел права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної власності. Нормативно-правові акти як джерела інтелектуальної власності. Конституція України як основне джерело права інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права

інтелектуальної власності: загальна характеристика.

Закони України як джерела права інтелектуальної власності: поняття та види. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності. Види джерел права інтелектуальної власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Загальна характеристика Конвенцій, директив ЄС, урядових угод у сфері права інтелектуальної власності. Угода ТРІПС: загальна характеристика. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права Європейського співтовариства.

Література [1–22; 28–29; 33–35; 39; 41; 42; 45 ; 46; 49; 50]

Тема 2. Заняття 2. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності – 2 год.

План

1. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

2. Об’єкти інтелектуальної власності

 

 

Суб’єкти права інтелектуальної власності.

Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. Визначення авторства. Поняття співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав автора.

Володарі прав інтелектуальної власності. Набуття прав володіння та їх охорона. Правове становище роботодавців як суб’єктів інтелектуальної власності. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава як володар прав інтелектуальної власності. Правове положення патентознавців. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності.

Література [1–22; 27; 36; 51; 52]

Об’єкти інтелектуальної власності

Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності. Ознаки охороноспроможності об’єктів інтелектуальної власності. Літературні та художні твори як об’єкти інтелектуальної власності: загальна характеристика. Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), компонування (топографії) інтегральних мікросхем як об’єкти інтелектуальної власності.

Загальна характеристика виконання як об’єкта інтелектуальної власності. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти інтелектуальної власності. Характеристика наукових відкриттів.

Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти інтелектуальної власності. Правове регулювання комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок, географічних зазначень та комерційної таємниці. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності.

Література [1–22; 28; 29; 31; 38; 44 ; 47; 49; 50]

Тема 3. Заняття 3. Захист та охорона інтелектуальної власності – 2 год.

План

1. Поняття правового захисту інтелектуальної власності.

2. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності.

3. Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та кримінальному праві.

 

Поняття правового захисту інтелектуальної власності.

Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності.

2. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності.Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Виконання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та кримінальному праві.

Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Повноваження державних органів у сфері інтелектуальної власності.

Література [1–23; 30; 36; 38; 39; 42; 46; 48; 51]

Тема 4. Заняття 4. Авторське право – 2 год.

План

1. Поняття та ознаки авторського права.

2. Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору.

3. Поняття та засоби охорони авторських прав.

 

Поняття та ознаки авторського права.

Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика джерел авторського права. Суб’єкти авторського права. Об’єкти авторського права. Авторське право та право власності на носій авторських прав. Майнові та особисті немайнові права автора. Майнові права власника.

Право наслідування та строки охорони авторських прав. Перехід, передавання авторського права. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених у мережі Інтернет. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. Види та зміст авторських прав в Інтернеті.

Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору.

Загальна характеристика окремих видів авторських ліцензійних договорів. Міжнародна торгівля ліцензіями.

Поняття, ознаки, зміст, порядок укладення та виконання договорів на створення, видання, поширення та використання об’єктів авторського права. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання авторських договорів.

Поняття та засоби охорони авторських прав.

Загальна характеристика способів захисту авторських прав. Порядок захисту авторських прав. Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет.

Література [1–2; 11–22; 24; 25; 28; 30; 36; 37; 39; 43–45 ; 49; 51]

Тема 5. Заняття 5. Суміжні права – 2 год.

План

1. Поняття та ознаки суміжних прав.

2. Поняття та засоби охорони суміжних прав.

 

1. Поняття та ознаки суміжних прав.

Види суміжних прав. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організації мовлення. Терміни дії суміжних майнових прав. Реалізація суміжних прав.

Поняття та засоби охорони суміжних прав.

Загальна характеристика способів захисту суміжних прав. Порядок захисту суміжних прав.

Література [1–2; 11–22; 24; 25; 28; 30; 36; 37; 39; 43–45 ; 49; 51]

Тема 6. Заняття 6. Промислова власність – 2 год.

План

1. Поняття та ознаки промислової власності.

2. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі та промислового зразка як об’єктів промислової власності.

3. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції.

Поняття та ознаки промислової власності.

Джерела права промислової власності та їх загальна характеристика. Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні. Набуття та зміст права промислової власності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)