Параметри, що визначають пожежну небезпеку матеріалів і речовинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Параметри, що визначають пожежну небезпеку матеріалів і речовинТемпература самозаймання- це найнижча температура, до якої потрібно нагрівати речовину, щоб у результаті подальшого самоокислювання вона розігрілась до запалювання.

Два приклади: білий фосфор - + 20 оС, магній - + 670 оС.

Самозаймання - це такий процес, який відбувається без підведення тепла ззовні, а за рахунок тепла хімічних, фізичних або біологічних процесів у самій речовині. При цьому процесі полум'я може не виникати (випадок на озері Чеха, випадок займання вугілля на складах). Процес самозаймання може бути причиною пожеж (випадок у Хабаровському аеропорту).

Процес горіння всіх речовин, здатних при нагріванні утворювати пару і гази, супроводжується полум'ям.

Полум'я - це місце горіння пари і газів.

Деякі речовини здатні горіти без полум'я (кокс, ртуть). Досі ми говорили про тверді речовини.

Всі рідини, що згоряють, можна поділити на 2 групи: легкозаймаючі рідини (ЛЗР) і горючі рідини (ГР). Вони поділяються за tо спалаху:

ЛЗР tо спалаху < 45 оС.

ГР tо спалаху > 45 оС.

Температура спалаху - це найменша tо горючої речовини, при якій створюється суміш газів і пари з повітрям, що спалахує при піднесенні полум'я.

Близько до цього терміна стоїть термін температура запалювання - це така найнижча температура, при якій рідина виділяє горючі пару і гази з такою швидкістю, що від піднесеного імпульсу вони запалюються і виникає стійке полум'яне горіння самої рідини. Для ЛЗР ці два параметри дуже близькі, для ГР tо спалаху нижче, ніж tо запалювання.

Окрім зазначених параметрів, вибухонебезпека речовин характеризується концентраційними і температурними межами вибуху.

Нижня концентраційна межа вибуху - це така найнижча концентрація пари, газів або пилу в повітрі, яка вже здатна спричинити вибух (НМ).

Верхня концентраційна межа вибуху - це така найбільша концентрація, яка ще здатна спричинити вибух і вище за яку вибух вже неможливий (ВМ).

Аналогічно самі запишіть визначення для температурних меж. Між НМ і ВМ лежить діапазон вибуху. Чим більше діапазон вибуху, тим речовина більш вибухонебезпечна:

НМ, % ВМ, %

 

0,8 5,1 бензин

1,3 4,2 анілін

1,1 8,5 бензол

5,0 15,0 метан

15,0 28,0 аміак

3,0 32,0 етилен

4,0 46,0 сірководень

4,0 75,0 водень

0,6 100 ацетилен.

 

Температура пожежі - це tо в зоні горіння, яка залежить від завантаження 1 м2 площі горіння і від виду матеріалу.

 

Для того, щоб виникло горіння, необхідні 3 умови:

1 Наявність горючої речовини в будь-якому агрегатному стані.

2 Наявність кисню або у складі повітря, або в чистому вигляді.

3 Імпульс (джерело запалювання), що має достатню температуру і запас теплоти.

Розрізняють 2 види горючих систем:

1 Однорідну.

2 Неоднорідну.

Однорідною системою називається така система, в якій можливе рівномірне перемішування горючої речовини і кисню повітря (можливий вибух).

Хімічно неоднорідна система має поверхню розділу фаз. При цьому горінні кисень повітря поступово проникає в зону горіння. Це горіння називається дифузійним на відміну від кінетичного при однорідній горючій системі.

При зниженні вмісту кисню в повітрі до 14-15% горіння припиняється. Тому при пожежі не можна, не розібравшись в обстановці, відразу відчиняти вікна і двері.

Кисень, поступово, якщо можна так сказати, "вигоряючи", знижує концентрацію в приміщенні, і пожежа може припинитися сама собою.

Необхідно уявляти також, що жертви на пожежі часто бувають не від самого вогню, а від отруєння токсичними речовинами, що утворюються при горінні. Наприклад, при горінні:

капрону ціаністий водень;

лінолеуму SO2; H2S;

вініпласту Сl.

Пожежа в готелі "Росія". Жертви були в основному не від вогню, а від отруєння шкідливими речовинами. Ті мешканці, які герметизували двері в коридори, залишилися живі. Хто піддався паніці і рятувався втечею, загинули.

 

Основні причини пожеж

1 Неправильне улаштування установок, що використовують або генерують тепло – 20%.

2 Несправність або неправильне улаштування електроустановок та електричних мереж – 16%.

3 Неякісна підготовка устаткування до ремонту – 13%.

4 Самозаймання матеріалів – 10%.

5 Порушення ведення технологічного процесу (особливо в кінці місяця).

6 Розряди статичної електрики.

7 Відсутність блискавковідводів.

Приблизно в такій самій пропорції йдуть і збитки. Основні заходи щодо попередження пожеж такі:

1 Правильний вибір електроустаткування (обов'язково відповідно до технологічного процесу). Часто ця вимога порушується при різних ремонтах: тимчасово ставлять не те, що потрібне, а те, що є в даний момент на складі. А в природі немає нічого більш постійного, ніж тимчасові дії.

2 Улаштування ефективно діючої вентиляції (яка не дозволяє утворюватися вибухонебезпечним концентраціям).

3 Заборона зберігання у виробничих приміщеннях матеріалів, що створюють пожежну небезпеку.

4 Попередження появи іскрових розрядів, виходячи з причин.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.017 с.)