Тема №1. Методика навчання стійкам,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №1. Методика навчання стійкам,Практичні заняття.

Тема №1. Методика навчання стійкам,

Пересуванням, поворотам та зупинкам в баскетболі – 2 год.

I. Проведення підготовчої частини заняття викладачем, з поясненнями для студентів — 20′

II. Методика навчання стійкам, пересуванням, поворотам та зупинкам в баскетболі.

Стійка— вихідне положення, із якого баскетболіст найбільш швидко може діяти без м'яча чи з м'ячем та бути в постійній готовності до захисних чи нападаючих дій.

Підводячі вправи:

 • приймати положення стійки баскетболіста по сигналу, звертаючи увагу на положення ніг та рук, та прийняття стійкого положення.
 • із положення стійки баскетболіста виконання різноманітних пересувань (біг, стрибки), пересування приставленими кроками.

Пересування— елемент техніки, який дозволяє гравцю відірватися від супротивника, розвиваючи атакуючі дії, а також приймати зручне положення для виконання атакуючих чи захисних дій.

Підводячі вправи:

 • човниковий біг із зміною темпу, з використанням розмітки майданчика
 • те ж саме по сигналу викладача
 • біг змійкою з заняттям місця направляючого
 • біг із зміною швидкості пересувань спиною вперед
 • те ж саме приставними кроками правим, лівим боком
 • рухлива гра „виклик номерів"

Зупинки- рухи які застосовуються для визволення від щільної опіки захисника для зміни швидкості і направлення руху, а також для постановки заслона. Зупинки виконуються двома способами: кроком та стрибком.

Підводячі вправи:

а) вивчення зупинок кроком, стрибком під час:

 • ходьби (зупинки виконуються по сигналу)
 • під час бігу
 • під час біту із зміною напряму руху

б) виконання зупинок з м'ячем :

 • під час виконання зустрічної передачі
 • після ведення м'яча

в) закріплення зупинок в естафетах

Повороти— технічний прийом, при якому гравець переступає однією ногою, навкруги другої, осьової, яка не відривається від майданчика повертається в потрібному напрямку, з м'ячем в руках.

Підводячі вправи:

а) із вихідного положення стійка баскетболіста в нападі з м'ячем в руках викроковування в різні боки, не відриваючи основну ногу від майданчика

б) викроковування з м'ячем в руках, спочатку з пасивними а потім з активними діями захисника.

III. Заключна частина— 5′. Підведення підсумків.

Тема №2. Методика навчання

Передачам та ловінню м'яча, стоячи на місці – 2 год.

I. Підготовча частина — 20′

Проведення підготовчої частини заняття викладачем з послідуючим аналізом використаних вправ.

II. Основна частина — 40′

Гравець, який володіє м'ячем, виходячи із ігрової ситуації повинен вирішити, хто з партнерів знаходиться в кращому положенні для атаки та визначити спосіб та час передачі, а також виконати її з такою точністю, щоб партнер не витрачав додаткових зусиль на ловіння м'яча, міг одразу продовжити слідуючи ігрові дії.

Передачі м'яча виконуються однією і двома руками, фінальне зусилля виконується кінцівками пальців.

Види передач:

 • 2 руками від грудей
 • 2 руками знизу
 • 2 руками від голови
 • однією рукою від плеча
 • однією рукою збоку
 • однією рукою знизу

Послідовність навчання

1. Розповідь

2. Показ

3. Виконання передач в парах стоячи на відстані 8-9 метрів

 • спосіб передачі - двома руками від грудей, ловіння виконується тим

же способом

· спосіб передачі — двома руками знизу в бік, ловіння виконується

однією рукою з підтримкою другою,

 • спосіб передачі — двома руками від голови, ловіння високо летячого

м'яча (і. спосіб передачі — однією рукою від плеча з відскоком від

майданчика, ловіння двома руками

 • спосіб передачі — однією рукою знизу, ловіння низько летячого

м'яча.

4. закріплення вивчених видів передач в рухливій грі „передав - сідай" та естафетах.

 

III. Заключна частина — 5′

Підбиття підсумків.

 

 

Тема №4. Методика навчання веденню м'яча – 4 год.

I. Підготовча частина — 20'.

Проведення підготовчої частини заняття викладачем з послідуючим записом конспекту студентом.

II. Основна частина — 55'

Методика навчання ведення м'яча.

Ведення м'яча застосовується як при позиційному нападі, так і при швидкому прориві, а також як тактична зброя при подовженому контролювання м'яча. Ведення застосовується:

 • для проходу під щит противника
 • при відриві від щільної опіки захисника використовуючи заслін партнера
 • при проходженні із під щита при оволодінні м'ячем, який не влучив до кошика

Система піводячіх вправ

1. розповідь

2. показ

3. імітування ведення м'яча

4. робота в парах з м'ячем

 • удар по м' ячу стоячи на місці правою рукою (звертаючи увагу на виконання)
 • лівою рукою (ведення без зорового контролю)
 • удари по м'ячу з викрокуванням уперед, назад, не відриваючи опірної ноги
 • веденням кроком по прямій
 • ведення м'яча «змійкою» (група розділяється на три колони), задача учня, що веде м'яч виконати ведення м'яча дальньою рукою від гравця стоячого в колоні.

6. ведення м'яча «змійкою» зі збільшенням швидкості пересувань.

7. закріплення вивченої теми в естафетах.

8. учбова гра— 10'

Задачі гри: в нападі «віддай-вийди», в захисті поняття «трикутник».

III. Заключна частина — 5'

Підбиття підсумків.

 

 

Тема №5. Методика навчання кидкам з місця – 2 год.

I. Підготовча частина — 15'

Проведення підготовчої частини заняття викладачем з роз'ясненням запису вправ до конспекту.

 

II. Основна часина — 45'

 • закріплення теми „Методика навчання передачі м'яча в русі" в

рухливій грі „10 передай".

Методика навчання кидкам м'яча з місця.

Кидок м'яча в кільце є заключною стадією атаки. Всі дії, як індивідуальні, так і командні зводяться до сприяння партнеру при атаці кільця.

Види кидків:

 • 2 руками від грудей
 • 2 руками від голови
 • однією від плеча
 • однією від голови

Послідовність навчання

1. розповідь (амплітуда, траєкторія, техніка)

2. показ (демонстрація плаката, слайда або самої техніки виконання кидка викладачем)

3. робота в парах.

 • кидки - передачі цілячись на голову партнера.

4. виконання кидків біля щитів

 • з невеликої відстані по центру
 • з невеликої відстані під кутом праворуч а потім ліворуч
 • кидки зі зміною відстані, а потім і кута
 • виконання кидка після зустрічної передачі
 • закріплення вивчених кидки в естафетах

 

IV. Заключна частина — 5'

Зауваження по конспекту.

 

 

Тема №6. Методика навчання кидкам м'яча в русі після

Виконання подвійного кроку – 4 год.

I. Підготовча частина — 20'

Проведення підготовчої частини викладачем з участю студентів.

II. Основна частина — 57'

1) Розповідь

Техніка виконання кидків м'яча в русі після подвійного кроку:

 • з правого боку, після ведення м'яча спіймавши його при виконанні кроку правою, виконується крок лівою та відштовхування, в цей час права махова піднімається вперед-вгору, на початку стрибка м'яч 2-ма руками переноситься до правого плеча, переклавши його на кисть випрямляючоїся правої руки, і в найвищій фазі стрибка рухом кисті та пальців відправити м'яч в кільце;
 • з лівого боку, після ведення м'яча лівою, ловіння м'яча виконується під крок лівою ногою, правою відштовхування, в цей час ліва махова виноситься вперед-вгору, кидок виконується лівою рукою.

2) Показ

 • з ліва
 • з права

3) Імітація виконання подвійного кроку без м'яча, з перекрокуванням через гімнастичну лаву

 • з права
 • з ліва

4) Виконання перекрокування через гімнастичну лаву з м'ячем, без випуску м'яча (звернути особливу увагу на положення після відштовхування по відношенню до щита та кільця)

 • з права
 • з ліва

5) Виконання подвійного кроку та кидка м'яча, який знаходиться в руках викладача чи його помічників

 • з права
 • з ліва

6) Виконання подвійного кроку та кидка після ловіння м'яча підкинутого викладачем вгору на 20-25 см

 • з права
 • з ліва

7) Виконання подвійного кроку та кидка після ловіння передачі м'яча з відскоком від підлоги

 • з права
 • з ліва

8) Виконання подвійного кроку після ведення м'яча (використовується 4-5 щитів). Завдання: яка з команд швидше зробить 5 влучань

 • з права
 • з ліва

Зараховують тільки технічно правильно зроблені влучання.

III. Заключна частина. Підведення підсумків заняття.

Тема №7. Методика навчання найпростішим

Послідовність навчання

 • перехват м'яча після передачі виконуваної поперек поля з нерухомо стоячим нападаючим
 • перехоплення передачі виконуваної вздовж поля нерухомо стоячого нападника
 • перехоплення передачі виконуваної вздовж поля, але передаючий перешкоджає на ходу перехоплення.

 

III. Заключна частина.

Підбиття підсумків.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР

З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ БАСКЕТБОЛУ

 

Чернігів, 2014-2015

Практичні заняття.

Тема №1. Методика навчання стійкам,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)